Актуализации относно Hilton Honors в 2018

Увеличени бонуси за елитни членове връщане в началото

1. Как Hilton Honors предоставя по-лесен начин за печелене на точки?

Опростихме начина, по който членовете печелят Точки, когато резервират директно и отсядат при нас. Считано от 2 април 2018 г., членовете ще печелят 10 Точки за всеки похарчен долар (5 Точки за долар в Home2 Suites by Hilton и Tru by Hilton), както и по-високи бонуси за елитно ниво за членовете със Сребърно (20%), Златно (80%) и Диамантено (100%) ниво. Членовете с престои на или преди 1 април 2018 г. са получили Точки или Точки и Мили в съответствие с техните опции за Начин на печелене.

Точки, спечелени с
всеки 1 долар, похарчен за престои:
10 Точки
12 Точки (20% Бонус)
18 Точки (80% Бонус)
20 Точки (100% Бонус)
Точки, спечелени
в Tru & Home2
5 точки
6 точки
9 точки
10 точки
 
Член
Сребърно
Златно
Диамантено

Съотношенията на печалба, показани за 1 похарчен долар за Сребърни, Златни и Диамантени членове, включват Базови точки + Бонус за елитно ниво.

Членовете продължават да печелят елитен статус чрез престои, нощувки и отговарящи на условията разходи — тук няма промяна — и могат да превръщат своите HHonors точки в мили с участващите самолетни програми в целия свят.

Ексклузивно предложение за Hilton Honors: Бонуси за важни събития – Членовете печелят 10 000 Бонус точки за всяка 10-та нощувка след достигане на най-малко 40 нощувки в една календарна година. Това не е предложение за ограничен период от време, не се изисква регистрация и няма ограничение за количество — колкото повече отсядате, толкова повече печелите! А при 60-та Ви нощувка за годината, ще получите допълнително 30 000 Бонус точки. Членовете получават Бонус точки за всички отговарящи на условията нощувки, участващи за Бонуси за важни събития от началото на 2018 г., и ще виждат тези Бонус точки на страницата на своя акаунт на HiltonHonors.com и в приложението Hilton Honors след напускане.

Освен това спечелете неограничен брой Точки с новите Бонуси за важни събития.

Спечелете 10 000 Точки
за всяка 10 нощувка
(започвайки от 40 нощувки)

30 000 Точки (за 60 нощи)

Нощи
на година

10
20
30
40

Спечелете 10 000 Точки
за всяка 10 нощувка
(от 40 нощи)

50
60

30 000 Точки (за 60 нощи)

70
80
90
100

Да, това означава, че ако осъществите 60 нощувки в една година, не само ще достигнете Диамантен статус и ще започнете да печелите 20 точки за всеки похарчен долар, но и също така ще спечелите чрез натрупване 60 000 Бонус точки от първите три Бонуса за важни събития.

2. Кога ще започна да получавам тези нови бонуси за елитни членове?

Считано от 2 април 2018 г. елитните членове на Hilton Honors печелят автоматично тези нови бонуси за елитни членове с всеки свой престой. Членовете могат да видят тези Точки, посочени на страницата на техния акаунт на HiltonHonors.com и в приложението Hilton Honors след напускане.

3. Как да стана елитен член на Hilton Honors?

Елитен член е Член на HHonors, който е получил Сребърно, Златно или Диамантено ниво на членство. Начинът, по който членовете получават ниво на членство, не се е променил – количеството нощувки, престои и отговарящи на условията разходи за спечелване и поддържане на елитен статус е все още същото. За да разберете как да спечелите елитен статус, вижте страницата „Нива на членство“.

4. Как мога да обменя HHonors точки и валути на туристически партньори на Hilton Honors?

Членовете на HHonors, които желаят да обменят HHonors точки и валути на други туристически партньори (напр. самолетни, железопътни компании и др.), могат да посетят страницата за обмяна, за да научат повече за това как да обменят своите Точки. Преди да обменят Точки, Членовете на HHonors трябва да добавят или актуализират своите туристически партньори, като посетят страницата „Обменете вашите точки“ или страницата с предпочитани настройки на своя акаунт.

5. Мога ли да получавам мили след 2 април 2018 г.?

След 2 април 2018 г. Hilton Honors няма да има повече техническата възможност директно да предоставя мили на Членове на HHonors за престои на базата на отговарящи на условията разходи.

Бонуси за важни събития връщане в началото

1. Какво представляват Бонусите за важни събития?

Бонусите за важни събития дават възможност на членовете да спечелят определено количество HHonors бонус точки, когато постигнат конкретен брой отговарящи на условията нощувки през всяка календарна година.

Освен това спечелете неограничен брой Точки с новите Бонуси за важни събития.

Спечелете 10 000 Точки
за всяка 10 нощувка
(започвайки от 40 нощувки)

30 000 Точки (за 60 нощи)

Нощи
на година

10
20
30
40

Спечелете 10 000 Точки
за всяка 10 нощувка
(от 40 нощи)

50
60

30 000 Точки (за 60 нощи)

70
80
90
100

2. Колко HHonors бонус точки мога да спечеля, като получа тези Бонуси за важни събития?

Членовете на HHonors печелят 10 000 HHonors бонус точки при 40 отговарящи на условията нощувки и 10 000 Бонус точки за всеки 10 допълнителни отговарящи на условията нощувки след това през календарната година – без ограничения за количеството. При Вашата 60-та отговаряща на условията нощувка за годината Вие ще получите 30 000 Бонус точки в допълнение към предоставяните за това ниво 10 000 Бонус точки за важни събития.

Пример: Това означава, че ако ползвате престой от 60 нощувки в една година, не само ще достигнете Диамантен статус и ще започнете да печелите 20 Точки за всеки похарчен долар за повечето марки, но също така и ще сте спечелили чрез натрупване 60 000 HHonors бонус точки от първите три Бонуса за важни събития.

3. За коя нощувка се счита, че изпълнява условията и се брои за постигане на тези Бонуси за важни събития?

Нощувки, изпълняващи условията, са нощувките, които са част от изпълняващ условията престой, както е описано в Правилата и условията на Hilton Honors. За престой се определя общият брой последователни нощувки в един и същ хотел, като в рамките на всеки ден от този период е възможно гостът да е напуснал и повторно да се е настанил в хотела. Изпълняващите условията нощувки включват платените и наградните престои (включително престои с Points & Money Rewards™(награди с точки и пари)) и се броят за постигане на Бонуси за важни събития.

4. Как мога да следя колко ми остава до спечелване на тези Бонуси за важни събития през календарната година?

Членовете могат да следят своя напредък за спечелване на тези Бонуси за важни събития чрез приложението Hilton Honors. Членовете могат да научат повече за приложението Hilton Honors и да го изтеглят тук за да започнат да следят своя напредък.

5. Съществува ли някакво ограничение за спечелени Бонус точки за важни събития за членове, които са постигнали най-малко 40 отговарящи на условията нощувки в рамките на една календарна година?

Всяка отговаряща на условията нощувка се зачита — няма ограничение за броя на 10 000 HHonors бонус точките, които членовете могат да печелят, след като достигнат 40 отговарящи на условията нощувки в рамките на календарната година. Например, ако достигнете 300 отговарящи на условията нощувки, ще спечелите чрез натрупване общо 300 000 Бонус точки от тези Бонуси за важни събития.

6. Колко стаи от един престой ще се броят за натрупване на отговарящи на условията нощувки и свързаните с това Бонуси за важни събития?

A member will only receive credit for the nights stayed for one room, not multiple rooms booked for the same duration by the same Hilton Honors Member. Rollover nights do not count toward the Milestone Bonus.

Например: Ако резервирате две стаи в един и същ хотел за престой с една нощувка — ще спечелите HHonors точки и за двете стаи, но ще получите общ кредит от само една нощувка, приложима към Бонусите за важни събития и кандидатстване за елитен статус.

Общият брой нощувки, които един член може да постигне в рамките на една календарна година във връзка с тези Бонуси за важни събития, е 365 нощувки — което се равнява на 360 000 Hilton Honors Бонус точки за важни събития на година. За повече информация относно правилата за печелене при резервиране на няколко стаи, моля, вижте страницата „Натрупване на точки“.

7. Бонус точките за важни събития броят ли се за спечелване на статус?

Бонус точките не се броят за спечелване на статус (само Базовите точки се броят за кандидатстване за статус).

8. Кога ще получа тези Бонуси за важни събития? Ще се броят ли във връзка с тези нови бонуси нощувки от престои в 2018 г. (преди въвеждането на новите ставки на 2 април 2018 г.)?

Всички отговарящи на условията нощувки, осъществени през календарната 2018 година, ще се броят във връзка с тези нови Бонуси за важни събития.

Членовете, които са достигнали повече от 40 нощувки преди 2 април 2018 г., ще видят новите бонуси добавени към техните акаунти през април след актуализирането на нашите системи. Впоследствие те ще печелят нови бонуси през годината, като достигат нови важни събития над 40 нощувки.

Например: Ако имате 60 отговарящи на условията нощувки между януари 2018 г. и 1 април 2018 г., ще получите 60 000 HHonors бонус точки. Те ще бъдат калкулирани като 30 000 Бонус точки от трите бонуса от по 10 000 Точки за 40, 50 и 60 нощувки, както и допълнителни 30 000 HHonors бонус точки за достигнато важно събитие от 60 нощувки. Всички тези нови Бонус точки за важни събития ще бъдат отразени като членска активност за първите 3 месеца през април 2018 г.

9. Кога Бонус точките за важни събития ще бъдат отразени в моя акаунт?

Членовете ще получат тези Бонус точки, след като осъществят отговарящия на условията престой, чрез който е постигнат Бонусът за важни събития. Тези Бонус точки ще бъдат отразени след напускане на настаняването за съответния отговарящ на условията престой.

10. What if my stay crosses over the calendar year — e.g. check-in is on December 28th, 2020 with a check-out on January 2nd, 2021?

Нощите на членове в тази ситуация (напр. 5 нощен престой, който преминава през календарните години) ще се разделят на календарната година за целите на отчитането на основните бонуси. В горния пример (регистриране на 28 декември и напускане на 2 януари), 4 нощи ще бъдат разпределени към основния брой нощувки бонус за 2020 и 1 нощувка през януари ще бъде разпределена към основният брой на нощувките бонус 2021.

Прехвърляне на елитни нощувки връщане в началото

1. Какво представлява прехвърлянето на елитни нощувки?

Прехвърлянето на елитни нощувки е един по-бърз начин за спечелване на елитен статус. Започвайки със Сребърно ниво на членство, в края на календарната година всички отговарящи на условията нощувки над количеството, необходимо за постигане на Вашия елитен статус, ще бъдат добавени към кандидатстването Ви за елитен статус за следващата календарна година (1 януари до 31 декември).

Например: Ако достигнете Сребърен статус, след като сте осъществили 10 нощувки, но приключите календарната година с 30 нощувки, 20 нощувки ще бъдат прехвърлени за следващата година. Това Ви позволява да стартирате предварително процеса по спечелване на Златен статус през новата календарна година.

2. Кой има право да прехвърля нощувки?

Всички елитни членове (със Сребърно, Златно и Диамантено ниво на членство) имат право да прехвърлят нощувки за елитен статус. Членовете на Диамантено безкрай няма да прехвърлят нощувки, тъй като елитният статус е гарантиран до живот.

3. Ако понижа своето ниво през годината, ще мога ли отново да прехвърлям мои нощувки за елитен статус от новото ми ниво?

Елитните членове ще могат да продължат да прехвърлят свои нощувки за елитен статус, дори и ако са понижили своето ниво през годината.

Например: Ако нивото Ви се понижи до Сребърно през април (в резултат на годишнo кандидатстване за ниво) и осъществите 30 нощувки през тази година, 20 нощувки ще бъдат прехвърлени за началото на следващата календарна година.

4. Мога ли само да прехвърлям нощувки?

Елитните членове могат само да прехвърлят нощувки. За повече информация относно това как да спечелите елитен статус, вижте страницата „Нива на членство“.

5. Нужно ли е да се регистрирам, за да започна да печеля елитни нощувки за прехвърляне?

Не е необходима регистрация или друго действие, за да печелите елитни нощувки за прехвърляне. Тъй като сте Сребърен, Златен или Диамантен член, Вашите елитни нощувки за прехвърляне автоматично ще бъдат използвани за поддържане или достигане на елитен статус през следващата календарна година.

6. Нощувките ми от 2017 г., които остават в излишък, след като съм достигнал(а) елитно ниво, ще отговарят ли на условията за прехвърляне за началото на 2018 календарна година?

Тъй като това е нова придобивка за елитни членове, всички отговарящи на условията членове могат да прехвърлят нощувки, осъществени през 2018 календарна година, от 1 януари 2019 г. нататък.

7. Колко нощувки се изискват за всяко ниво, за да започне отчитането на елитни нощувки за прехвърляне?

В края на календарната година елитните членове могат да прехвърлят произволен брой отговарящи на условията нощувки, ако с тях е надхвърлен броя нощувки, необходим за постигане на елитен статус:
•Нощувки 11-39 за Сребърни членове
•Нощувки 41-59 за Златни членове
•Нощувки 61+ за Диамантени членове

8. Какво е необходимо, за да започна да събирам елитни нощувки за прехвърляне?

Отседнете в някой от нашите 5 000+ хотели и курорти в целия свят. Ние автоматично ще добавим вашите елитни нощувки за прехвърляне към акаунта Ви в началото на следващата календарна година, за да Ви помогнем да постигнете или поддържате елитен статус.

9. Как мога да разбера колко елитни нощувки за прехвърляне ще се добавят към статуса ми през следващата година?

Можете да използвате следната формула, за да изчислите броя на елитните нощувки за прехвърляне, които сте осъществили към момента:

Общ брой на отговарящите на условията нощувки в края на годината (включително прехвърлените нощувки от предходната година) — елитните нощувки, прехвърлени от предходната година (вече с изтекла валидност) — отговарящите на условията нощувки, необходими за подновяване на Вашия елитен статус = елитните нощувки за прехвърляне за следващата година.

Например: Прехвърлили сте 5 нощувки от 2018 г., осъществили сте 45 нощувки през 2019 г. и сте достигнали Златен статус. Изчислението за броя на елитните нощувки за прехвърляне в 2019 г. ще бъде, както следва: 5 прехвърлени нощувки от 2018 г. + 45 нощувки от престои през 2019 г. — 40 нощувки, необходими за Златно ниво — 5 прехвърлени нощувки от 2018 г. (вече с изтекла валидност) = 5 елитни нощувки за прехвърляне в 2020 г.

Тези елитни нощувки за прехвърляне ще бъдат автоматично изчислени и добавени към Вашия членски акаунт в началото на следващата календарна година — от Вас не се изисква никакво действие.

Диамантени членове с 120+ нощи в рамките на календарна година ще прехвърлят 60 нощи в новата година, като 60 нощи ще осигурят поддържането на Вашия Диамантен статус за още една година.

10. Каква е валидността на моите елитни нощувки за прехвърляне и кога мога да ги използвам за моето ниво? Какво се случи с моите елитни нощувки за прехвърляне от миналата година?

Елитните нощувки за прехвърляне са валидни само за следващата календарна година, като след това валидността им изтича. Елитни нощувки за прехвърляне не могат да бъдат запазвани и използвани за втора, трета или по-късна година.

Например: Прехвърлили сте 10 нощувки от 2018 г., осъществили сте 20 нощувки през 2019 г. и сте достигнали Сребърен статус. Изчислението за броя на елитните нощувки за прехвърляне в 2019 г. ще бъде, както следва: 10 прехвърлени нощувки от 2018 г. + 20 нощувки от престои през 2019 г. — 10 нощувки, необходими за Сребърно ниво — 10 прехвърлени нощувки от 2018 г. (вече с изтекла валидност) = 10 елитни нощувки за прехвърляне в 2020 г.

Прехвърлените елитни нощувки трябва да бъдат използвани през календарната годината, която следва годината, в която са спечелени. В този пример 10 елитни нощувки, прехвърлени от 2018 г., трябва да бъдат използвани през 2019 г. и не могат да се използват за 2020 календарна година.

11. Колко елитни нощувки мога да прехвърля в следващата календарна година?

Няма ограничение. Независимо от това обаче, Вие ще прехвърлите само нощувки, останали в излишък след спечелване на Вашия елитен статус през календарната година.

Няма ограничения, но Диамантените членове 120+ нощи ще видят само 60 нощи в техните тракери, защото само 60 прехвърлени нощи са необходими, за да осигурят запазването на Вашия Диамантен статус за още една година.

12. Кои видове нощувки отговарят на условията за прехвърляне? Как се постъпва с нощувките, получени чрез промоция?

Всички отговарящи на условията нощувки, могат да бъдат прехвърляни. Отговарящите на условията нощувки от платени и наградни престои (включително престои с Points & Money Rewards™(награди с точки и пари)) се считат за отговарящи на условията за получаване на статус и могат да бъдат прехвърляни в следващата календарна година.

Всички нощувки за елитен статус, спечелени чрез промоционални предложения (т.е. двоен кредит за нощувки), също отговарят на условията и ще се броят при изчисляване на елитните нощувки за прехвърляне.

13. Елитните нощувки за прехвърляне броят ли се за спечелването на бонуси за важни събития?

Елитните нощувки за прехвърляне ще се броят само за спечелването на следващо ниво на членство от членовете.

За да спечелят годишните Бонуси за важни събития, членовете трябва да са осъществили най-малко 40 нощувки в рамките на календарната година, като прехвърлените елитни нощувки няма да се зачитат към този общ брой. За да получат 30 000 HHonors бонус точки за постигнато важно събитие от 60 нощувки, членовете трябва да са осъществили най-малко 60 нощувки в рамките на същата календарна година.

Тези елитни нощувки за прехвърляне също така няма да се броят и във връзка с никакви други видове бонуси за престой или предложения за статус (напр. промоционални предложения, ускорени опции за получаване на елитен статус, опция за статус на базата на съществуващ такъв с конкурент и др.).

14. Елитните нощувки за прехвърляне броят ли се за получаване на право за подаряване на Златен или Диамантен статус?

Елитните нощувки за прехвърляне ще се броят само във връзка със спечелването от членовете на следващо ниво на членство. За да спечелят правото да подаряват статус, членовете трябва да са осъществили най-малко 60 нощувки (за подаряване на Златен статус) или най-малко 100 нощувки (за подаряване на Диамантен статус) в рамките на календарната година, като елитните нощувки за прехвърляне няма да се зачитат към този общ брой.

Подаряване на елитен статус връщане в началото

1. Как да получа право да подарявам Златен или Диамантен статус на друг Член на HHonors?

Правото за подаряване на Златен статус на друг член се придобива чрез 60 отговарящи на условията нощувки в една календарна година. След като членовете достигнат 100 отговарящи на условията нощувки в една календарна година, категорията на техния подарък автоматично се повишава до Диамантен статус за същия член, който преди това е получил Златен статус като подарък. Елитните нощувки за прехвърляне не се зачитат за получаване на право за подаряване на ниво.

2. Колко Златни или Диамантени статуси мога да спечеля или предоставя като подарък в рамките на една календарна година?

Един член може да спечели само един Златен или Диамантен статус като подарък в рамките на една календарна година. Ако даден член подарява Диамантен статус, подаръкът трябва да бъде предоставен на същия член, който е получил като подарък Златен статус преди това по време на календарната година.

Ако членът е предпочел да не подарява Златен статус, след като е достигнал 60 нощувки и преди достигането на 100 нощувки, то той може да подари Диамантен статус на всеки член по негов избор, след като е достигнал 100 нощувки.

Например: След като достигнете 60 нощувки през 2018 г., можете да подарите Златен статус на един от останалите членове.

Например: След като достигнете 100+ нощувки през 2018 г., членът, получил Златен статус, автоматично ще получи по-висок, Диамантен статус. Ако през 2018 г. не сте подарили Златен статус, просто можете да подарите Диамантен статус на всеки член по Ваш избор след достигане на 100 нощувки.

3. Колко стаи от един престой ще се броят за постигане на отговарящи на условията нощувки, предоставящи възможност да се подарява елитен статус?

Печеленето на нощувки с цел подаряване на статус се подчинява на същите правила като печеленето на нощувки за елитен статус — т.е. даден член ще получи кредит само за нощувките в една стая, а не в много стаи, резервирани за същия период от същия Член на HHonors.

Например: Ако резервирате две стаи в един и същ хотел за престой с една нощувка — ще спечелите HHonors точки и за двете стаи, но ще получите общ кредит от само една нощувка, приложима към възможността за подаряване на елитен статус.

4. Мога ли да подарявам статус на един и същ член всяка година?

Да, ако членовете спечелят правото да подаряват статус през следваща година, те могат да подаряват този статус всяка година на един и същ член. Членовете трябва да избират всяка година този определен член отново, за да получава той статус, тъй като подаръкът няма да бъде повторен автоматично.

5. Мога ли да предоставя подарък на себе си?

Не, клиентите по програма HHonors могат да имат само един акаунт, така че вие можете да подарите статус единствено на друг Член на HHonors.

6. Придобива ли членът, получил Диамантен статус като подарък, автоматично възможността да подарява статус на друг член?

Не, членовете, получили като подарък Диамантен статус, не получават автоматично правото да подаряват статус. Условието за подаряване на статус е достигането на 60 или 100 отговарящи на условията нощувки за елитен статус в рамките на календарната година, като само достигналите този брой нощувки могат да подаряват статус.

7. Ще мога ли да подарявам Златен или Диамантен статус през януари 2018 г. на базата на моя общ брой отговарящи на условията нощувки от 2017 г.?

Тъй като това е нова придобивка за нашите елитни членове, покриването на изискванията за нея ще започне през календарната 2018 година, а възможността за предоставяне на подарък ще бъде налична веднага, след като даден член достигне 60 нощувки (за подаряване на Златен статус) или 100 нощувки (за подаряване на Диамантен статус).

8. Как да подаря своя статус на друг член и кога мога да започна да подарявам статуси?

След като членовете покрият изискванията за подаряване на статус, те могат веднага да изберат член, който да получи подарения статус, като посетят тази страница (www.hiltonhonors.com/giftstatus) и попълнят формуляра за подаряване на статус.

Ако статусът е бил подарен успешно, в рамките на 5 работни дни ще бъде изпратено потвърждение по имейл до получателя и до члена, предоставящ подаръка. Ако даден член вече е подарил Златен статус и достигне 100 нощувки, не е нужно да попълва допълнителна заявка — категорията на подарения статус автоматично ще бъде повишена до Диамантен в рамките на 5 работни дни от достигане на 100 нощувки. Членовете, предоставящи подаръка, и получателите ще получат имейл, след като статусът на получателя е бил повишен до Диамантен.

9. Какви данни се изискват за подаряване на статус?

За да подарят статус, членовете трябва да въведат личното и фамилно име, имейл адреса и номера на Клиент по програма HHonors за себе си и за члена-получател. Членовете трябва да получат съгласието на получателя да предоставят неговите данни, за да получи елитен статус като подарък. Членът-получател трябва да бъде Член на HHonors. Регистрацията е бърза и лесна и става чрез посещение на тази страница или чрез обаждане на 1-800-4HONORS.

10. Съществува ли определен времеви период за предоставяне на статус като подарък?

След като спечелят Златен или Диамантен статус като подарък, членовете ще могат да използват този подарен елитен статус до 31 януари на следващата календарна година. Членовете ще могат да използват възможността за подаряване на статус веднага, щом достигнат необходимия брой отговарящи на условията нощувки в една календарна година.

Например: Ако достигнете 60 нощувки през юли 2018 г., до 31 януари 2019 г. ще можете да изберете кой Член да получи Златен статус.

11. Мога ли да променя избора си, ако искам да сменя получателя на подарения статус?

След като статус е бил подарен на друг член, не може да се прави отмяна или промяна във връзка с него през същата година. Ако даден член попълни формуляра за подаряване на статус няколко пъти, първият подаден формуляр ще определи кой ще получи подарения статус - затова всеки член трябва да обмисли кой ще получи подаръка преди да подаде формуляра.

12. Каква е валидността на подарения статус за членовете, които са го получили?

Подареният статус ще е валиден в продължение на 365 дни от датата на добавянето му към акаунта на получателя. Ако даден член получи Златен статус и по-късно получи по-висок, Диамантен статус, срокът на валидност от 365 дни се определя наново съобразно датата на добавяне на Диамантения статус към неговия акаунт.

Например: Ако член получи Златен статус като подарък на 1 юни 2018 г., неговата валидност ще изтече на 1 юни 2019 г. Ако същият член автоматично получи по-висок, Диамантен статус на 1 август 2018 г., валидността на Диамантения статус ще изтече на 1 август 2019 г.

13. Може ли да бъде подарен статус на настоящ Златен или Диамантен член?

Статус може да бъде подарен на настоящ Златен или Диамантен член. Ако даден член не покрие условията за запазване на своя настоящ Златен или Диамантен статус за следващата календарна година, подареният статус ще продължи да бъде валиден и след периода на ново кандидатстване за ниво през април.

Например: Ако в момента сте Златен член, който е достигнал 25 нощувки през 2018 г., и получите Златен статус като подарък на 1 октомври 2018 г., ще запазите Вашия Златен статус до 1 октомври 2019 г. и няма да преминете към по-нисък, Сребърен статус през периода на ново кандидатстване за ниво през април.

14. Какво ще се случи по отношение на члена, получаващ подарения статус, след изтичане на неговия период на валидност?

След като валидността на подарения статус изтече, статусът на получателя ще се промени до нивото, което той би имал въз основа на членската активност от предходната календарна година.

Например: Ако на 1 август 2018 г. Ви е бил подарен Златен статус и сте достигнали 30 отговарящи на условията нощувки през 2018 г., което е достатъчно за получаване на Сребърен статус през 2019 г., преминаването към по-нисък, Сребърен статус ще бъде отразено във Вашия акаунт на 2 август 2019 г.

За да видите условията за кандидатстване за ниво, вижте „Предимства от членството“ на тази страница.

Waldorf Astoria™ – Безплатна европейска закуска с предимството MyWay връщане в началото

1. Какви са новите предимства MyWay в Waldorf Astoria™?

От 1 януари 2018 г. всички Златни и Диамантени членове могат да получат безплатна европейска закуска (или кредит за храна и напитки) във всички Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts като част от техните предимства MyWay.

2. Какви са новите предимства MyWay за Златни членове в Waldorf Astoria™?

Както за много наши марки, Златните членове ще могат да избират измежду:
•Безплатна европейска закуска (или кредит за храна и напитки) за Вас и за до още един допълнителен гост, регистриран в същата стая, за всеки ден от Вашия престой
ИЛИ
•1 000 HHonors бонус точки за всеки престой

Златните членове ще запазят предимството да получават предпочитаната от тях категория стаи в зависимост от наличностите при пристигането им, когато отсядат в места за настаняване на Waldorf Astoria™ (с изключение на Napua Tower в Grand Wailea и Imperial Floor в Rome Cavalieri).

Тези предимства MyWay за Златни членове ще заменят всички други предишни предимства MyWay за престои в Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts.

3. Какви са новите предимства MyWay за Диамантени членове в Waldorf Astoria™?

Диамантените членове получават комбинация от най-доброто от две възможности, като ползват:
•Безплатна европейска закуска (или кредит за храна и напитки) за Вас и за до още един допълнителен гост, регистриран в същата стая, за всеки ден от Вашия престой
И
•1 000 HHonors бонус точки за всеки престой

Диамантените членове ще запазят предимството да получават предпочитаната от тях категория стаи в зависимост от наличностите при пристигането им, когато отсядат в места за настаняване на Waldorf Astoria™ (с изключение на Napua Tower в Grand Wailea и Imperial Floor в Rome Cavalieri).

Тези предимства MyWay за Диамантени членове ще заменят всички други предишни предимства MyWay за престои в Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts.

4. Как да направя нов избор за MyWay като Златен член?

Можете да актуализирате Вашия избор за предимството MyWay по всяко време в приложението Hilton Honors (Account > MyWay Hotel Benefits) или от страницата с общ изглед на Вашия акаунт на HiltonHonors.com (My Profile > MyWay Hotel Benefits).

Hilton
Powered By OneLink