Връзка с нас

Обаждайте се на тел. 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата във връзка с хотелски резервации или относно всякакви други въпроси. За международни телефонни номера щракнете върху „Получаване на поддръжка“ по-долу.

Получаване на поддръжка

Декларация за бисквитки и други технологии на Hilton Worldwide Holdings Inc.

Лога на всички марки на Hilton

Последно актуализиране: юни 2016 г.

Дата на влизане в сила: 1 август 2016 г.

Настоящата Декларация за бисквитки и други технологии (настоящата „Декларация“) описва различните типове Бисквитки и Други технологии, които може да се използват във връзка с уеб сайтовете и приложенията („Сайтът“), притежавани или контролирани от Hilton Worldwide Holdings Inc. (Hilton, „ние“ или „нас“). Тази Декларация описва също как можете да управлявате Бисквитки и Други технологии.

Ние можем да променяме тази Декларация по всяко време. Прегледайте раздела „Последно актуализиране“ в началото на тази страница, за да видите датата на последно актуализиране на настоящата Декларация. Всяка промяна в настоящата Декларация влиза в сила при публикуването на променената Декларация на или чрез Сайта.

Ако имате някакви въпроси, свържете се с нас по имейл на customer_privacy@hilton.com или по пощата на Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, САЩ.

Щракнете върху една от връзките по-долу, за да отидете до определен раздел:

Събиране и използване на друга информация от нас

Подобно на много други уеб сайтове, нашият Сайт използва „Бисквитки“ и „Други технологии“ (като например „пикселни етикети“, „уеб маяци“, „чисти GIF“, връзки в имейли, JavaScript, ИД на устройства, назначени от Google или Apple, или подобни технологии). Бисквитките и Другите технологии позволяват на нас и трети лица да получаваме информация за Вашите посещения на Сайта, включително анализ на Вашите модели на посещение. Използваме тази информация, за да обработваме Вашите резервации или заявки и да предоставяме онлайн и мобилни реклами, съобщения и съдържание за нас и други лица, които са съобразени с Вашите интереси.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра или на мобилното Ви устройство („устройство“), когато посетите даден уебсайт. Сами по себе си Бисквитките не могат да се използват, за да ни разкриват идентичността Ви, въпреки че в някои случаи може да обвързваме Бисквитките на Hilton или на трети лица с лични данни, които сте ни предоставили или сме получили по друг начин за Вас. Бисквитките може да се използват на Сайта с цел подобряване на Вашето изживяване. Ще използваме бисквитки например, за да:

 • запомним потребителското Ви име и парола за бъдещи посещения с цел да влизате по-лесно и по-бързо;
 • запомним езика Ви и другите ви предпочитания;
 • гарантираме, че получавате цялата заявена информация;
 • предоставяме безопасна и сигурна услуга при онлайн транзакции;
 • следим Вашия отговор на реклами и съдържание на уебсайтове и приложения за анализ и броя на случаите, когато сме Ви изпратили една и съща реклама;
 • измерваме какво количество хора използват Сайта и как го правят, за да може да поддържаме бързината и ефективността му; и
 • можем ние и други лица да Ви предоставяме комуникация и съдържание, които да съответстват на интересите и местоположението Ви.

По-долу са обяснени различните типове Бисквитки, които може да се използват на сайта.

 • Необходими бисквитки. Необходимите бисквитки са необходими за работата на Сайта и Ви позволяват да навигирате в него, както и да използвате услугите и функциите му. Забраняването на тези Бисквитки може да направи услугите и функциите неналични.
 • Функционални бисквитки. Използваме Функционални бисквитки, за да запишем настройките ви на Сайта – като например тези за предпочитанията Ви за език или информация за резервиране, която сте използвали при предишна хотелска резервация при нас. Също така използваме Функционалните бисквитки, за да съхраняваме неща от рода на последния търсен от Вас хотел, за да можете по-лесно да го намирате при Вашето следващо посещение. Някои Функционални бисквитки са необходими за преглеждането на карти или видеоклипове на нашия Сайт. Също така използваме и „Флаш бисквитки“ за част от анимационното ни съдържание.
 • Сесийни бисквитки. Тези типове Бисквитки се съхраняват само временно по време на дадена сесия в браузъра и се изтриват от устройството Ви при затваряне на браузъра. Използваме Сесийни бисквитки, за да поддържаме функционалността на Сайта и да разбираме как го използвате, като например кои страници посещавате, кои връзки използвате и каква е продължителността Ви на престой на всяка страница.
 • Постоянни бисквитки: Тези типове Бисквитки не се изтриват при затваряне на браузъра, а се записват на устройството Ви за определен период от време или докато не ги изтриете. При всяко Ваше посещение на Сайта сървърът, който е задал Бисквитката, ще разпознава записаната на устройството Ви постоянна Бисквитка. Ние и други лица използваме постоянни Бисквитки, за да съхраняваме предпочитанията Ви, за да са налични те при следващото Ви посещение, за да имаме по-точна идея колко често посещавате Сайта, колко често се връщате, как се променя във времето употребата на Сайта от Ваша страна и ефективността на рекламите.
 • Рекламните бисквитки позволяват на нас и на други рекламодатели да Ви показваме най-подходящите продукти, предложения и реклами на Сайта и на сайтове на трети лица или чрез имейли или други платформи за съобщения. Например някои Рекламни бисквитки помагат на нашите доставчици на услуги и на други рекламодатели да избират реклами въз основа на Вашите интереси, включително интересите, които сте демонстрирали или загатвали чрез посещение на нашите уебсайтове или приложения или на други уеб сайтове, онлайн услуги и приложения с течение на времето. Други възпрепятстват една и съща реклама да Ви се показва постоянно. Тези типове Бисквитки също така ни помагат да Ви предоставяме съдържание на Сайта, което е съобразено с интересите и нуждите Ви.

  Както е посочено по-долу, някои Бисквитки за анализи и Други технологии се използват частично за подпомагане на процеса на рекламиране.
 • Рекламните бисквитки също така включват Бисквитки за добавка за социалните мрежи. Бисквитките за добавка за социалните мрежи се използват, за да се споделя съдържание от Сайта с членовете на социалните мрежи, като Facebook, Twitter, YouTube и Pinterest, както и с други хора. Тези Бисквитки обикновено са зададени от доставчика на социалната мрежа, за да се улесни и опрости това споделяне.
 • Бисквитките за анализ събират информация за начина на използване на Сайта от Ваша страна и ни позволяват да подобрим работата му. Тези Бисквитки ни предоставят обобщена информация, която използваме за следене на производителността на Сайта, преброяване на посещенията на страници, разбиране на начина на използване на Сайта от страна на потребителите и оценка на ефективността на рекламите (включително имейли, които сме изпратили до Вас).
 • Другите технологии може да се използват за същите цели, за които се използват нашите Бисквитки, за да позволят на нас и на трети лица да разбираме кога посещавате Сайта и как взаимодействате с имейли или реклами. Чрез Другите технологии може да се получават неповерителни данни (като например такива за операционната Ви система, версията на браузъра Ви и URL адреса, от който сте влезли) или обобщена информация и да се използват за подобряване на работата Ви и разбиране на моделите на уеб трафик.

Имайте предвид, че в степента, в която събраната чрез Бисквитки и Други технологии информация представлява лични данни, разпоредбите на Глобалната декларация за поверителност се прилагат и допълват настоящата Декларация. Обърнете внимание, че към момента не приемаме сигнали „Не проследявай“ и други от този тип.

Онлайн и мобилни реклами; мобилни приложения

Ние и третите лица се занимаваме с базирано в интернет рекламиране, предоставяно от доставчици с цел да се получат рекламите и персонализираното съдържание, които ние и други рекламодатели вярваме, че представлява интерес за Вас. До степента, до която третите лица използват Бисквитки и Други технологии, за да изпълняват тези услуги, Hilton не контролира използването на тази технология или произтичащата в резултат на това информация за онлайн, мобилни или имейл реклами и не носи отговорност за действията или правилата на тези трети лица. Рекламите, имейлите и другите съобщения може да Ви се доставят в зависимост от Вашето поведение онлайн или чрез дадено мобилно устройство (на сайтове, които са на Hilton, и на сайтове, които не са на Hilton), активността Ви при търсене, географското Ви местоположение или друга информация, получена от трети лица. Ако например отидете на сайта, за да резервирате хотелска стая, по-късно можете да видите реклама от нас, когато посетите друг уебсайт. Тези реклами могат да се появят на нашите сайтове, на уеб сайтовете на трети лица или на мобилни платформи. Възможно е също така да виждате реклами относно трети лица на Сайта или на други уебсайтове или обекти или в мобилни приложения в зависимост от Вашите посещения и активност на Сайта или на другите сайтове или в мобилните приложения от нас или от трети лица. Ние и някои от нашите доставчици може да използваме наша собствена или притежавана от трети лица обобщена или анонимизирана лична информация, демографски данни и други подразбиращи се търговски интереси с цел улесняване на предоставянето на рекламите ни на Вас. Както е отбелязано в нашата Глобална декларация за поверителност, в някои случаи може да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме каквато и да е Друга информация с лични данни, ще се прилагат разпоредбите на Глобалната декларация за поверителност като допълнение към тази Декларация.

Спазваме Принципите за самостоятелно регулиране за онлайн реклами въз основа на поведение на Асоциацията за дигитална реклама (Digital Advertising Alliance, DAA) и съответните Принципи и насоки на DAA.

Технологии на различни устройства

Ние и нашите бизнес партньори използваме трети лица за установяване на детерминирани или вероятностни връзки между различни устройства (като например смартфони, таблети и компютри), за да Ви предоставяме по-подходящи реклами, както и с цел анализ на рекламите и отчитане. Това означава, че информацията за използването на уебсайтовете или приложенията от Ваша страна на текущото Ви устройство може да се комбинира с информация от други Ваши устройства. Може също така да споделяме тази информация и други заключения с трети лица, за да им дадем възможност за насочване на реклами, персонализиране на съдържание или анализ на поведение. Например това позволява рекламите, които виждате на Вашия таблет, да са базирани на дейностите, в които участвате на Вашия смартфон.

Тези търговски партньори може да споделят и комбинират информация от бисквитки с идентификатори (като например ИД, назначени от Google или Apple) и IP адреси, за да създават връзки между свързани устройства. Това дава възможност и за по-персонализирано изживяване при използване на нашите услуги и приложения. Например Hilton чрез доставчиците си може да съпоставя Вашите устройства, ако влизате в Hilton Honors от различни устройства или уеб браузъри или ако Вашите устройства споделят сходни свойства, които поддържат заключението, че се използват от едно и също лице или домакинство.

За да се отпишете от опцията на доставчиците ни за свързване на различни устройства, отидете на адрес:www.aboutadvertisements.info/choices и се отпишете на глобално ниво от всеки браузър и устройство, което желаете. „Отписване“ означава, че браузърът на устройството, от което се отписвате, вече няма да получава реклами въз основа на интереси на базата на информация, събрана на свързаните с него устройства, че свързаните с него устройства вече няма да получават реклами въз основа на интереси на база информация, събрана от отписаното устройство, и че доставчикът няма да предава данните, събрани от отписаното устройство, на трети лица. Ако в бъдеще работим с доставчици за свързване на различни устройства, които имат собствена опция за отписване и за които опцията за отписване на DAA не се прилага съгласно описаното по-горе, ще предоставим връзка към собствените опции за отписване на тези доставчици.

Управление на Бисквитки и Други технологии

Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). Hilton не носи отговорност за настройките на Вашия браузър. Можете да намерите добри и лесни инструкции за начина на управление на Бисквитките за различните типове уеб браузъри на адрес: www.allaboutcookies.org.

Също така можете да намерите полезно обобщение за управлението на Флаш бисквитки на адрес: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Имайте предвид, че отхвърлянето на Бисквитките може да повлияе на възможността да извършвате дадени транзакции на сайта, както и на възможностите ни да разпознаваме браузъра Ви при всяко следващо посещение.

Можете също така да управлявате и проследявате Бисквитките, като инсталирате разширения за браузъри, като Ghostery: https://www.ghostery.com/products/

Ако желаете да изчистите всички Бисквитки, останали след посещенията Ви на уебсайтове, можете да използвате някоя от следните връзки за изтегляне на програми, които изчистват проследяващите Бисквитки:

http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

Можете да научите повече за базираното ни в интернет рекламиране и да се отпишете от употребата на Бисквитки за съобразено с интересите Ви съдържание или реклама на доставчиците ни и на други рекламодатели, като посетите http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp и http://www.aboutads.info/choices.

Само в Европа: Ако се намирате в Европа, можете също да променяте своите предпочитания за Бисквитките, като за целта трябва да направите промени в „Настройки на бисквитките“ от Диспечера за приемане на бисквитки, който можете да намерите тук: Предпочитания за Бисквитките.

Промени на Декларацията за бисквитки на Hilton

Както е отбелязано по-горе, можем да променяме спорадично тази Декларация. За да Ви помогнем да проследявате най-значимите промени, ще включим списък с хронология на промените по-долу.

Последно актуализиране: Дата на влизане в сила: юни 2016 г. 1 август 2016 г.

 • Извършена е актуализация с цел включване на начина, по който използваме технологии за свързване на различни устройства, и начина за отписване.

Промени, извършени през май 2015 г.:

 • Актуализирано, за да отрази това, че можем да комбинираме Бисквитки на Hilton и на трети лица с офлайн информация от или за Вас с рекламни цели.
 • Актуализирано, за да се добави формулировка, гласяща, че Hilton и третите лица могат да използват технологии за проследяване на Вашите дейности във времето и в различните сайтове и приложения, за да ви предоставят реклами и съдържание, които да съответстват на Вашите интереси.
 • Извършена е актуализация с цел включване на връзка към Диспечера за приемане на бисквитки в Европа.
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink