Kontaktujte nás

Volejte 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hodin denně, 7 dnů pro rezervace pobytů v hotelu nebo máte-li jakékoli dotazy. Pro mezinárodní telefonní čísla klikněte níže na možnost Získejte podporu.

Získejte podporu

 

 

Hilton

Prohlášení o ochraně soukromí uchazečů

Poslední aktualizace: duben 2018

Společnost Hilton Worldwide Holdings Inc. a její přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti (dále jen „my“, „náš“ a podobně) si váží důvěry osob, které se hlásí do výběrového řízení zaměstnanců společností Hilton (dále jen „vy“ nebo „uchazeč“), osobní informace zodpovědně spravuje, používá i chrání. Toto prohlášení o ochraně soukromí uchazečů (dále jen „prohlášení“) platí pro všechny informace získané společností Hilton za účelem zprostředkování výběrového řízení zaměstnanců a zahrnuje vaše používání našich kariérních stránek. Prohlášení popisuje, jak společnost Hilton zpracovává osobní údaje, které společnost získává v průběhu výběrového řízení (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje zaslané přes jiné stránky společnosti se používají v souladu s globálními zásadami ochrany soukromí.

Stránky Kariéra společnost Hilton, se sídlem na adrese 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, provozuje za účelem rozšíření možností vyhledávání a přijímání zaměstnanců. Stránky Kariéra nejsou určeny k distribuci ani používání v jurisdikcích nebo zemích, kde by takové činnosti neodpovídaly místním zákonům nebo předpisům.

Pokud místní zákony v souvislosti s používáním osobních údajů vyžadují splnění rozsáhlejších povinností nebo zavádí další omezení, může být toto prohlášení doplněno o místní zásady nebo postupy, které budou platit pro danou oblast, zemi nebo objekt. Zejména pak Příloha A tohoto prohlášení obsahuje další informace pro uchazeče v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku (dále jen společně „EHS“). Pokud podle místního zákona existují další možnosti souhlasu, konzultace nebo jiná práva, zpracování osobních údajů společností Hilton musí umožnit jejich uplatnění.

Na některých místech světa společnost Hilton spravuje nemovitosti jménem nezávislého vlastníka. V takových objektech je skutečným zaměstnavatelem vlastník hotelu (nikoli společnosti Hilton) a společnost Hilton provádí personální rozhodnutí jménem vlastníka. Rozumím a souhlasím, že podáním přihlášky přes tyto stránky se mohu ucházet o pozici i ve společnostech, kde Hilton pouze zajišťuje personální rozhodnutí, ale nebude mým zaměstnavatelem.

Když přijmete pozici v hotelu Hilton nebo u vlastníka hotelu, budete považováni za „člena týmu“ a používání vašich osobních údajů se bude řídit samostatnými zásadami.

Váš souhlas

Pečlivě si prosím prostudujte toto prohlášení a vyjádřete svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním, používáním, převáděním a zpřístupněním vašich osobních údajů podle jeho znění kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ na konci.

Vaše osobní údaje mohou být převáděny mimo zemi vašeho trvalého pobytu, a to včetně zemí, ve kterých se zákony na ochranu dat mohou lišit.

Na ochranu vašich osobních údajů uplatňuje společnost Hilton odpovídající bezpečnostní opatření. Pokud máte trvalý pobyt v EHS, další informace naleznete v Příloze A.

Informace, které nám poskytujete

Toto prohlášení platí pro veškeré osobní údaje poskytované při zájmu o zaměstnání (podání žádosti o zaměstnání) ve společnosti Hilton, jako například:

 • Už. jméno a heslo, pro uživatele stránek Kariéra;
 • Jak se uchazeč o pozici dozvěděl?;
 • CV, životopis, motivační dopis;
 • Jméno a kontaktní údaje (např. doručovací adresa, telefonní číslo, mobilní číslo a e-mailová adresa);
 • Reference (jméno, zaměstnavatel, titul, vazba, e-mail, telefon);
 • Odpovědi na vstupní dotazy;
 • Priority zaměstnance, ochota přesídlit, ochota cestovat, aktuální plat, požadovaný plat;
 • Předchozí (nebo aktuální) pracovní zkušenosti (např. datum zahájení a ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel, povinnosti)
 • Dosažené vzdělání (např. úroveň, škola, obor)
 • Certifikace;
 • Sebeurčení (např. věkový rozsah, pohlaví, náboženství, zdravotní stav, etický původ)

Ve Spojeném království, Irsku a dalších zemích EHS může společnost Hilton zaznamenávat u uchazečů také následující:

 • Druh oprávnění k zaměstnání
 • Pokud se jedná o vízum / pracovní povolení, uveďte prosím jeho typ:
 • Číslo
 • Země vydání
 • Místo vydání
 • Datum vydání
 • Platnost do

Další informace v rámci přihlášky nevyžadujeme, ale můžete se dobrovolně rozhodnout poskytnout i další relevantní údaje. Abychom dodrželi všechny zákonné povinnosti a/nebo interní zásady spojené s diverzitou a diskriminací, platí, že pokud vás o ně výslovně nepožádáme, nezasílejte nám prosím následující citlivé informace: sexuální orientace, rasa, etnický původ, náboženské vyznání či víra, politické přesvědčení, zdravotní stav, rodinný stav, národnost, národní původ, barva a/nebo věk.

Pokud informace o rasovém či etnickém původu; fyzickém nebo psychickém zdravotním stavu; pracovních hodnoceních nebo vzdělávacích výsledcích; spáchání (nebo obvinění ze spáchání) trestného činu či souvisejících procesech; politickém či náboženském přesvědčení; sexuálním životě nebo členství v odborech či politické straně společnosti Hilton dobrovolně sdělíte, výslovně tím společnosti povolujete tyto informace přijmout a zpracovat za účelem vyřízení vaší žádosti.

Veškeré poskytnuté informace musí být pravdivé a úplné, nesmí být zavádějící a musíte mít plné zákonné právo je poskytnout. Pokud tomu tak nebude, může dojít k zamítnutí žádosti nebo k disciplinárnímu postihu, a to včetně okamžitého ukončení pracovního poměru, pokud jste již byli přijati.

Pokud se chystáte poskytnout nám údaje pracovníků, kteří vás mohou doporučit, nebo jakékoli jiné třetí strany, je vaší povinností získat ještě před sdílením jakýchkoli informací jejich souhlas.

Poskytování osobních údajů, včetně stránek Kariéra, je dobrovolné. Upozorňujeme ovšem, že bez dostatečných informací vás společnost Hilton nemůže zařadit mezi uchazeče o zaměstnání.

Právní základ a používání osobních údajů

Informace, které poskytnete ve své přihlášce na stránce Kariéra, budou uloženy v USA (a pokud se daná pozice nachází v dceřiné společnosti či pobočce mimo USA, pak také v odpovídající zemi). Tyto informace budou shromažďovány, používány, převáděny a zpřístupňovány ze strany zaměstnanců, konzultantů a/nebo poskytovatelů služeb společnosti Hilton po celém světě, a to za účelem přijímání zaměstnanců a související administrativy a plánování, a to v rámci místních zákonů:

 • Zpracování vaší žádosti o zaměstnání;
 • Vyhodnocení schopností a kvalifikace na danou pozici;
 • Poskytování služeb čas od času dostupných na stránce Kariéra;
 • Komunikace s vámi;
 • Dodržování příslušných zákonů a předpisů; a
 • Provedení bezpečnostní prověrky v případě nabídnutí pozice.

Vaše osobní údaje budou zařazeny do mezinárodní databáze kandidátů společnosti Hilton a budou sloužit k zjištění, zda je váš profil vhodný pro jinou pozici ve společnosti. Pokud se rozhodneme vám pozici nabídnout, poskytnuté osobní údaje budou vloženy do našeho systému personálního oddělení a budou využívány v procesu přijetí nového pracovníka. Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem se zakládá na vašem souhlasu. Pokud se stanete členem týmu, veškeré poskytnuté osobní údaje budou zařazeny do vaší zaměstnanecké složky a budou využívány za dalšími pracovními účely i jinak, a to v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů členů týmu společnosti Hilton.

V případě využití mimo plánované činnosti uvedené v tomto prohlášení vás na takové využití v příslušnou dobu upozorníme.

Zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje uvidí členové týmu společnosti Hilton nebo jejich zástupci, kteří je potřebují ke své činnosti. Patří sem například pracovníci personálních agentur, personálního oddělení nebo technických služeb a nadřízení nebo jejich zástupci.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými poskytovateli služeb nebo konzultanty jednajícími vaším jménem, např. třetími stranami, které se podílejí na provozu stránky Kariéra (včetně (a) Taleo (s hlavním sídlem na adrese 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), která poskytuje této stránce hostování, a (b) SHL (s hlavním sídlem na adrese 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), která provádí vyhodnocení kandidátů na danou pozici). Tyto třetí strany jsou smluvně zavázány chránit důvěrnost a zabezpečení osobních údajů pomocí odpovídajících opatření.

Společnost Hilton může vaše osobní údaje zpřístupnit za následujícími účely:

 1. Ochrana zákonných práv, soukromí, bezpečí nebo majetku společnosti Hilton nebo jejích členů týmu, zástupců, dodavatelů, zákazníků nebo veřejnosti;
 2. Ochrana bezpečí a zabezpečení návštěvníků našich stránek a dalších zařízení;
 3. Ochrana před podvodem nebo jinou nezákonnou činností, případně za účelem řízení rizika;
 4. Reakce na dotazy nebo žádosti odpovědných orgánů;
 5. Umožnění nápravných opatření nebo omezení škod, které nám mohou vzniknout;
 6. Vynucení smluvních podmínek našich stránek;
 7. Reakce na nouzovou situaci;
 8. Dodržování pravidel právního nebo zákonného procesu;
 9. Vydání licence, prodej nebo převod společnosti nebo její části (včetně ve spojení s bankrotem nebo podobným procesem); nebo
 10. Správa akvizic, fúzí a reorganizací.

Uchovávání dat

V USA jsme povinni uchovávat informace o kandidátech ucházejících se o pracovní pozici. Pokud máte trvalý pobyt v EHS, vaše osobní údaje uchováme po dobu tří let, po které vás můžeme v souvislosti s volnou pozicí kontaktovat. Osobní údaje kandidátů ucházejících se o pozice v ostatních částech světa se uchovávají podle místního zákona. Pokud v souvislosti s vašimi osobními údaji nedojde k žádné aktivitě, společnost Hilton je může ze své databáze odstranit, ovšem vždy v souladu s povinnostmi, zásadami a všemi zákonnými a regulatorními povinnostmi, nebo po dobu povolenou místním zákonem, za účelem vyhodnocení, zda jsou vaše schopnosti vhodné pro jiné příležitosti.

Upozorňujeme, že společnost Hilton může vaše osobní údaje smazat kdykoli (včetně CV/životopisu) a bez udání důvodu. Proto si prosím uschovejte kopii osobních údajů, které nám poskytujete.

Pasivní shromažďování údajů: Soubory cookie a podobné technologie

My a naši poskytovatelé služeb můžeme na stránkách Kariéra používat tzv. soubory „cookie“ a podobné technologie. Soubory cookie jsou data, které webový server ukládá na jednotlivé počítače za účelem vytváření záznamů. Soubory cookie a další podobné technologie používáme k poskytování relevantnějších informací a zprostředkování průběžného přístupu na stránku Kariéra a jejího používání. Pokud si nepřejete informace pomocí souborů cookie sdílet, většina prohlížečů umožňuje jednoduchý postup automatického odmítnutí jejich přijímání, případně si můžete u každé stránky nebo typu souboru cookie znovu vybrat. Pokud však odmítnete soubory cookie pro správu relace společnosti Taleo, nemusí stránka Kariéra správně fungovat.

Pokud máte trvalý pobyt v EHS, musíme před umístěním souborů cookie na váš počítač nebo využíváním podobných technologií získat váš souhlas. Před uložením souboru cookie na váš počítač nebo pokusem o využití podobné technologie budete proto zvlášť požádáni o souhlas.

Přístup, opravy a vymazání

Pokud se rozhodnete zaregistrovat se na stránce Kariéra, můžete zde po přihlášení uložené osobní údaje zobrazit a případně změnit. Až se budete příště online ucházet o zaměstnání, aktualizovaný profil bude považován za výchozí. Pokud chcete změnit osobní údaje, které jste již poskytli v souvislosti s určitou pozicí, musíte vyplnit a odeslat novou žádost. Pokud se vaše osobní údaje změnily nebo nebyly zadány přesně, doporučujeme je aktualizovat co nejdříve. Na požádání vaše osobní údaje deaktivujeme nebo je odstraníme z naší aktivní databáze, ovšem některé informace mohou být zachovány, jak to povoluje nebo vyžaduje zákon.

Pokud máte k zpracovávání osobních údajů jakékoli dotazy nebo pochybnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese níže.

E-mail na adresu DataProtectionOffice@hilton.com odešlete kliknutím zde.

Osobní údaje si můžete prohlížet a upravovat, případně proti jejich používání podat stížnost, a to podle příslušného místního zákona. S tímto typem žádostí nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese níže. Upozorňujeme, že pro některé osobní údaje nemusí práva na přístup, opravu nebo stížnost podle místního zákona platit. Dále platí, že pokud máte trvalý pobyt v EHS, máte u svých osobních údajů další práva uvedená v Příloze A.

Zabezpečení stránky Kariéra

Za účelem ochrany osobních údajů přenášených a ukládaných na našich stránkách zavádíme přiměřená opatření. Bohužel platí, že žádný přenos dat nebo úložný systém nemůže zaručit 100% spolehlivost. Citlivé informace například neposílejte e-mailem. Je výhradně vaší zodpovědností určit si při komunikaci s námi odpovídající úroveň opatrnosti.

Pokud máte důvod domnívat se, že vaše jednání s námi již není bezpečné (například máte pocit, že bylo ohroženo zabezpečení jakéhokoli účtu, který u nás máte), informujte nás prosím okamžitě o tomto problému pomocí odkazu níže.

E-mail na adresu ISC@hilton.com odešlete kliknutím sem.

Společnost Hilton, její dceřiné společnosti a dodavatelé tímto odmítají, v míře povolené zákonem, jakoukoli odpovědnost za informace odeslané na naše stránky Kariéra, u kterých by došlo ke ztrátě, zneužití, nelegálnímu přístupu, zpřístupnění, změně nebo zničení, případně nebyly správně či včas na stránku doručeny.

Odkazy na jiné webové stránky

Stránka Kariéra může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Provozovatelé těchto jiných stránek mohou zaznamenávat vaše údaje, ať už pomocí souborů cookie nebo jiné technologie. Pokud kliknete na odkaz na jiné stránky, opustíte stránku Kariéra a toto prohlášení na používání těchto jiných stránek platit nebude.

Pokud poskytnete na těchto jiných stránkách nebo jejich prostřednictvím osobní údaje, transakce proběhne na těchto stránkách (nikoli stránce Hilton Kariéra) a správa poskytnutých osobních údajů se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů provozovatele daných stránek.

Odkazy na jiné stránky se na stránce Kariéra poskytují pouze z uživatelských důvodů a jejich uvedení nijak nevyjadřuje schvalování jejich obsahu. Před jejich používáním doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí a další pravidla těchto stránek. Za vaše návštěvy jiných stránek nebo jejich postupy při zaznamenávání či používání dat neneseme žádnou odpovědnost.

Zákon platný pro žádosti o zaměstnání

Stránka Kariéra vám přináší výhody centralizovaného globálního výběrového řízení společnosti Hilton, ve kterém se můžete ucházet o pozice po celém světě. Stánka Kariéra je provozována ze Spojených států amerických. Proto se veškeré osobní údaje odeslané na tuto stránku zaznamenávají podle amerického zákona, kterému také podléhají. Pokud ovšem sdílíme vaše osobní údaje s dceřinou či partnerskou společností, ve které chcete pracovat (či vystupuje jako zástupce vlastníka hotelu), v jiné zemi, tato společnost bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s tímto prohlášením. Rozhodnutí o přijetí zaměstnance a jiná související rozhodnutí činí daná společnost v souladu se zákonem země, ve které se pozice nachází. Pokud máte trvalé bydliště v EHS, další informace o mezinárodních převodech dat naleznete v Příloze A.

O dětech

Stránka Kariéra není určena nezletilým mladším 15 let nebo nedosahujícím zákonného věku pro zaměstnání (podle toho, který je vyšší) v dané zemi.

Změny prohlášení

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení kdykoli a bez předchozího oznámení upravit za účelem přizpůsobení budoucímu vývoji ve společnosti Hilton, na stránkách Kariéra, změnám v oboru nebo právních trendů. Upravené prohlášení zveřejníme na stránce Kariéra nebo oznámíme změny na stránkách naší společnosti. Datum poslední změny zjistíte v poli „Poslední aktualizace“ v horní části tohoto prohlášení. Veškeré změny vstupují v platnost zveřejněním upraveného prohlášení na stránkách Kariéra. Další používání stránky Kariéra po zavedení změn se považuje za souhlas se změnami. Pokud se změnami nebudete souhlasit, ať už částečně nebo celkově, můžete stránky přestat používat.

Další ustanovení pro uchazeče z EHS

Pokud jste obyvatelem EHS, Příloha A obsahuje další pro vás platná ustanovení.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink