Kontakt os

Ring til 1 800 4HONORS (+1 800 446 6677) 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen for hotelreservationer, eller hvis du har spørgsmål. Klik på "Få support" herunder for internationale telefonnumre.

Få support

 

 

Hilton

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred til ansøger

Sidst opdateret: April 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc, og dets direkte og indirekte datterselskaber (”Hilton”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) påskønner den tillid som jobansøgere viser Hilton (”du” eller ”ansøger”), og er forpligtet til en ansvarlig administration, brug og beskyttelse af personlige oplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred til ansøger (denne ”meddelelse”) gælder alle de oplysninger, som indsamles af Hilton for at kunne behandle din jobansøgning, og inkluderer din brug af vores jobside. Denne meddelelse forklarer, hvordan Hilton behandler de personlige oplysninger, som vi indsamler via jobansøgningsprocessen (”personlige oplysninger”).

Personlige oplysninger indsendt til andre Hilton-websteder vil blive brugt i overensstemmelse med vores globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Jobsiden drives af Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, for at støtte rekrutteringsfunktionerne hos Hilton. Jobsiden er ikke beregnet til distribution eller brug i nogen jurisdiktion eller land, hvor en sådan distribution eller brug vil være i strid med lokal lov eller regulering.

Når lokale love pålægger flere forpligtigelser eller restriktioner i forhold til brugen af personlige oplysninger eller kræver at yderligere information skal gives til dig, kan denne meddelelse blive suppleret af lokale politikker eller procedurer, som er specifikke for en bestemt region, land eller enhed. Navnlig, bilag A i denne meddelelse inkluderer yderligere information gældende for ansøgere som bor i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz (samlet ”EØS. Hvis der kræves yderligere accept, konsultation eller der findes andre rettigheder, er Hilton’s behandling af personlige oplysninger underlagt udøvelsen af sådanne rettigheder.

På nogle lokationer verden over administrerer Hilton hoteller på vegne af en tredjepartsejer. På mange af disse hoteller er det hotelejeren (og ikke Hilton), der er den faktiske ejer, og Hilton udfører rekrutteringen og ansættelsen på vegne af ejeren. Jeg forstår og accepter, at ved at ansøge via denne side, kan jeg ansøge for en position hos en virksomhed, som tilhører en anden end Hilton, hvor Hilton fungerer, som den der rekrutterer, men vil ikke blive min arbejdsgiver.

Hvis du accepterer en stilling hos Hilton eller hotelejeren, vil du anses for at være et Hilton-”teammedlem” og en anden erklæring vil forvalte vores brug af dine personlige oplysninger.

Din accept

Læs omhyggeligt denne meddelelse og indikér din accept af vores indsamling, bibeholdelse, brug, overførsel og oplysning af dine personlige oplysninger, som beskrevet i denne erklæring ved at klikke på ”jeg accepterer”-knappen i slutningen af denne erklæring.

Dine personlige oplysninger kan blive overført til lande uden for dit hjemland, inklusive lande hvor databeskyttelseslovene kan være anderledes end dem i dit hjemland.

Hilton opretholder sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du bor indenfor EØS, så se venligst bilag A for yderligere information.

Oplysninger du afgiver

Denne meddelelse dækker alle personlige oplysninger, som du sender for at ansøge eller finde en stilling hos Hilton, som kan omfatte:

 • Log-in og adgangskode for brugere af jobsiden;
 • Hvordan fik ansøgeren noget at vide om jobbet?;
 • CV, resumé, følgebrev;
 • Navn og kontaktinformation (såsom din adresse, telefonnummer, mobilnummer og e-mailadresse);
 • Kontaktperson for anbefaling (navn, arbejdsgiver, titel, relation, e-mail, telefonnummer);
 • Svar på screeningspørgsmål;
 • Ansættelsespræferencer, villighed til udstationering, villighed til at rejse, nuværende løn, ønskede løn;
 • Tidligere (eller nuværende) arbejdserfaring (såsom start og slutdato, arbejdsgiver, ansvarsområder)
 • Uddannelse (såsom uddannelsesniveau, uddannelsesinstitution, uddannelsesområde)
 • Opnåede certificeringer;
 • Identifikation (såsom aldersinterval, køn, religion, handicap, etnisk herkomst)

Hilton kan også indsamle de følgende oplysninger fra ansøgere i Storbritannien, Irland og andre EØS-jurisdiktioner:

 • Dokumentation for arbejdstilladelse
 • Hvis det forelæggende dokument er et visa/arbejdstilladelse, så oplys venligst:
 • Nummer
 • Udstedelsesland
 • Udstedelsessted
 • Udstedelsesdato
 • Udløbsdato

Vi kræver ikke, men du kan frivilligt vælge at afgive andre relevante oplysninger som en del af din ansøgning. Indsend ikke de følgende følsomme oplysninger medmindre vi specifikt har anmodet om at du afgiver sådanne oplysninger, så vi kan efterleve vores juridiske forpligtigelser og/eller interne politikker i relation til diversitet og ikke-diskrimination: Seksuel orientering, race, etnisk oprindelse, religion, politisk og religiøs overbevisning, handicap, ægteskabelig status, trosretning, nationalitet, national oprindelse, hudfarve og/eller alder.

Ved frivilligt at indsende oplysninger om din racemæssige eller etniske oprindelse; fysiske eller psykiske helbred eller tilstand; jobevalueringer eller uddannelsesdokumenter; lovovertrædelse (eller påstået lovovertrædelse) eller relaterede sagsanlæg; politiske synspunkter eller overbevisninger; religiøse overbevisninger; sexliv; medlemsskab af fagforening eller politisk parti, skal du udtrykkeligt give Hilton tilladelse til at modtage og behandle sådanne oplysninger med det formål at behandle din ansøgning.

Alle oplysninger, du indsender, skal være sande, fuldstændige og må ikke være vildledende, og du skal have den lov til at opgive dem. Hvis ikke, kan dette føre til en afvisning af din ansøgning under ansøgningsprocessen eller en sanktion inklusive omgående afskedigelse, hvis du er blevet ansat.

Hvis du har til hensigt at give os oplysninger om en anbefaling eller enhver anden tredjeparts-oplysning som del af dit CV/resumé, er det dit ansvar at indhente accept fra denne tredjepart før du videregiver hans/hendes personlige oplysninger til os.

Oplysningen af personlige oplysninger, inklusive jobsiden, er frivillig. Men vær opmærksom på at mangel på at give tilstrækkelige oplysninger kan resultere i at Hilton ikke vil kunne tage dig i betragtning i forbindelse med evt. ansættelse.

Juridisk basis og brug af personlige oplysninger

Oplysningerne, som du indsender med din ansøgning på jobsiden, vil blive opbevaret i USA (og i de(n) relevante jurisdiktion(er) hvis jobbet angår et af vores søsterselskaber udenfor USA). De vil blive indsamlet, brugt, overført og oplyst af medarbejdere, konsulenter og/eller tjenesteudbydere fra Hilton verden over i forbindelse med Hilton's globale rekrutteringsfunktioner og til relaterede administrations- og planlægningsformål, inklusive, som tilladt ifølge lokal lovgivning, til:

 • At behandle din ansøgning;
 • At få adgang til dine færdigheder og kvalifikationer i forhold til et job;
 • Med jævne mellemrum at levere enhver service der er tilgængelig på jobsiden;
 • at kommunikere med dig;
 • at overholde enhver gældende lov eller forordning; og
 • at udføre baggrundstjek hvis du tilbydes et job.

Personlige oplysninger om dig vil blive tilføjet Hilton's internationale kandidat-database, og vil blive brugt med det formål at overveje om din profil er passende til andre ledige job hos Hilton. Hvis vi beslutter os for at give dig et tilbud, kan de personlige oplysninger, som du indsendte, blive inddraget i vores HR-ressourcesystem, og brugt til at administrere processen for nyansættelse. Behandlingen af dine personlige oplysninger er i denne forbindelse baseret på din accept. Alle personlige oplysninger du indsender, kan blive en del af din teammedlemsdokumentation, hvis du bliver et teammedlem, og kan blive brugt til andre job/arbejdsrelaterede formål og på anden måde i overensstemmelse med erklæringen om sikring af privatlivets fred for Hilton teammedlemmer.

I det omfang enhver brug ikke er i overensstemmelse med eller går udover den tiltænkte anvendelse i denne erklæring, vil vi give dig besked om det, når det er aktuelt.

Afsløring af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger vil blive evalueret af Hilton-teammedlemmer eller repræsentanter, som har et forretningsmæssigt behov for at tilgå sådanne personlige oplysninger og kan inkludere personalekonsulenter, HR-personale, teknisk servicepersonale og ledere eller deres repræsentanter.

Vi kan dele dine personlige oplysninger med udvalgte tjenesteudbydere eller konsulenter, som handler på vores vegne, såsom tredjeparter, der hjælper Hilton med at drive jobsiden (inklusive (a) Taleo (med hovedkontor på 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), som hoster jobsiden, og (b) SHL (med hovedkontor på 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), som udfører jobspecifik evaluering af kandidater). Disse tredjeparter skal ifølge kontrakten bruge passende metoder til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af personlige oplysninger.

Hilton kan også afsløre personlige oplysninger om dig for at:

 1. Beskytte Hilton’s eller dets teammedlemmers, personalekonsulenters, entreprenørers, kunders eller offentlighedens juridiske rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom;
 2. Beskytte sikkerheden af besøgende på vores websted eller andre ejendomme;
 3. Beskytte mod svindel eller anden ulovlig aktivitet eller af hensyn til risikostyring;
 4. Besvare forespørgsler eller anmodninger for tilsynsførende myndigheder;
 5. Give Hilton mulighed for at forfølge tilgængelig kompensation eller begrænse skadeserstatningerne, som vi pådrages;
 6. Håndhæve servicevilkår for vores websted;
 7. Reagere i en nødsituation;
 8. Overholdelse af loven eller juridiske processer;
 9. Opfylde en licensaftale, salg eller overførsel af en forretning eller værdier (inklusive i forbindelse med enhver konkurs eller lignende sagsanlæg); eller
 10. Administrere overtagelser, fusioner og omorganiseringer.

Bibeholdelse af data

Vi skal bibeholde oplysninger i forbindelse med kandidater, som ansøger om jobs indenfor USA. Vi vil bibeholde dine personlige oplysninger i tre år, hvis du er bosat i EØS-området, i hvilken periode vi kan kontakte dig angående ledige stillinger. Personlige oplysninger som vedrører kandidater, der ansøger om jobs i andre dele af verden, vil blive bibeholdt ifølge lokal lov. Hilton kan slette de personlige oplysninger fra deres database, hvis der ikke er nogen aktivitet i forbindelse med denne. Dette er underlagt Hilton's databibeholdelsesforpligtigelser og -politikker og enhver gældende lov eller reguleringsmæssige forpligtigelser eller i den periode det er tilladt ifølge lokale love, med det formål at overveje om du har færdigheder, som er passende til andre stillinger.

Bemærk at Hilton kan slette personlige oplysninger om dig på et hvilket som helst tidspunkt (inklusive dit CV/resumé) uden nogen grund. Derfor skal du bibeholde din egen kopi af de personlige oplysninger, som du gav os.

Passiv informationsindsamling: Cookies og lignende teknologi

Vi og vores tjenesteudbydere kan bruge ”cookies” og lignende teknologier på jobsiden. Cookies er data, som en webserver overfører til en persons computer med henblik på registrering. Vi bruger cookies og andre teknologier for bedre at kunne give dig mere brugertilpasset information og for at fremme din fortsatte adgang og brug af vores jobside. Der er en simpel procedure i de fleste browsere, som giver dig mulighed for automatisk at afvise cookies eller blive givet muligheden for at afvise eller acceptere overførslen af en særlig cookie eller cookies fra en bestemt webside til din computer, hvis du ikke ønsker information indsamlet via brugen af cookies. Men hvis du afviser Taleos sessionsadministreringscookier, kan det være at jobsiden ikke fungerer korrekt for dig.

Hvis du er bosat i EØS-området, skal vil indhente din tilladelse før vi placerer bestemte cookies eller lignende teknologier på din computer. Vi vil særskilt anmode om din accept, før vi forsøger at placere en cookie eller lignende teknologi på din computer.

Adgang, rettelse og sletning

Hvis du vælger at lade dig registrere på jobsiden, kan du tilgå, gennemgå og ændre nogle af de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig og gemt på jobsiden, ved at logge ind på jobsiden og vælge at opdatere din kontoinformation. Den opdaterede profil vil blive brugt som standard næste gang, du ansøger om et job ved hjælp af din online konto. For at ændre dine personlige oplysninger som du allerede har indsendt i forbindelse med en specifik stilling, skal du genindsende din ansøgning for at opdatere dine personlige oplysninger, som er associeret med denne jobansøgning. Vi opfordrer dig til straks at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres eller ikke er korrekte. På din anmodning vil vi deaktivere eller fjerne dine personlige oplysninger fra vores aktive database, selvom nogle oplysninger kan blive bibeholdt som tilladt eller påkrævet ved lov.

Hvis du har nogen spørgsmål eller er bekymret over hvordan vi ellers behandler personlige oplysninger, så kontakt os på e-mail-linket nedenfor.

Klik her for at sende en e-mail til DataProtectionOffice@hilton.com

Du kan tilgå, ændre eller gøre indsigelse mod brugen af personlige oplysninger som tilladt ved gældende lokal lov. Kontakt os på e-mail-linket nedenfor med alle sådanne anmodninger. Vær opmærksom på at bestemte personlige oplysninger kan være undtaget en sådan adgang, rettelse eller indsigelse ifølge lokale databeskyttelseslove. Derudover, hvis du er bosat i EØS-området, kan du have andre rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, som forklaret i bilag A.

Sikkerhed på jobsiden

Vi tager rimelige foranstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger, som overføres mellem besøgende på jobsiden og de personlige oplysninger, der opbevares på vores servere. Uheldigvis er der ingen overførselsmetode eller lagring af data, der garanteret er 100% sikker. Send ikke følsomme oplysninger via e-mail. Det er alene dit ansvar at være tilstrækkelig omhyggelig, når du kommunikerer med os.

Hvis du har grund til at tro at din interaktion med os ikke længere er sikker (hvis du for eksempel føler at sikkerheden af enhver konto, som du har hos os, er blevet kompromitteret), skal du straks give os besked om problemet ved at kontakte os på linket nedenfor.

Klik her for at sende en e-mail til ISC@hilton.com

Hilton tilbageviser hermed, så vidt tilladt ved lov, ethvert ansvar i forhold til sig selv og dets søsterselskaber og entreprenører for alle dine oplysninger, der sendes til vores jobside, som mistes, misbruges, tilgås ulovligt, oplyses, ændres eller slettes eller ikke bliver integreret eller leveret i tide til vores jobside.

Links til andre websteder

Jobsiden kan indeholde links til andre websteder. Udbyderne af disse andre websteder kan indsamle oplysninger om dig via cookies og andre teknologier. Hvis du anvender et link til et andet websted, vil du forlade jobsiden og denne erklæring vil ikke gælde din brug eller aktivitet på disse andre websteder.

Hvis du opgiver personlige oplysninger via eller på andre websteder, vil din transaktion på dette websted (ikke Hilton jobsiden) og de personlige oplysninger du opgiver, blive indsamlet og kontrolleret af denne webstedudbyders erklæring om privatlivets fred.

Links på jobsiden til andre websteder findes kun af hensyn til bekvemmelighed, og tilstedeværelsen af sådanne links antyder ikke en godkendelse af det pågældende websted. Vi opfordrer dig til at læse alle de juridiske erklæringer, der er postet på disse websteder, inklusive deres politikker om privatlivsfred. Vi har ikke noget ansvar for eller er ansvarlige overfor dit besøg på eller dataindsamlingen eller brugen af disse websteder.

Lov gældende for jobansøgning

Jobsiden giver dig mulighed for at drage fordel af Hilton's centraliserede globale rekrutteringsfunktion, når du ansøger om jobs på verdensplan. Denne jobside drives fra USA. Derfor bliver alle personlige oplysninger du indsender på jobsiden indsamlet i USA, og er underlagt amerikansk lovgivning. Men hvis vi deler dine personlige oplysninger med et søsterselskab placeret i et andet land i sin kapacitet af en potentiel arbejdsgiver (eller som personalekonsulent for en hotelejer), vil søsterselskabet håndtere dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse. Enhver ansættelse eller andre ansættelsesrelaterede beslutninger vil blive foretaget af det søsterselskab, som står for ansættelsen i overensstemmelse med det pågældende lands love, hvor jobbet skal udføres Hvis du derudover er en EØS-borger, så se bilag A for yderligere information om international dataoverførsel.

Om børn

Jobsiden er ikke beregnet til mindreårige under 15 eller den myndige alder for ansættelse (hvad end der er det højeste) i ethvert land, hvor vi driver forretning.

Ændringer af denne meddelelse

Vi forbeholder os retten til at ændre denne meddelelse på et hvilket som helst tidspunkt, uden forudgående varsel for at adressere den fremtidige udvikling af Hilton, jobsiden eller ændringer i branchen eller juridiske trends. Vi vil poste den reviderede meddelelse på jobsiden eller annoncere ændringen på forsiden af jobsiden. Du kan afgøre om denne meddelelse blev revideret ved at se på ”sidst opdateret”-forklaringen øverst på denne meddelelse. Eventuelle ændringer træder i kraft, når den reviderede meddelelse postes på jobsiden. Ved at forsætte med at bruge jobsiden efter sådanne ændringer, anses det for, at du har accepteret sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne meddelelse, enten samlet eller delvist, kan du vælge at stoppe brugen af denne jobside.

Yderligere bestemmelser for EØS-baserede ansøgere

Se venligst bilag A for yderligere bestemmelser, som gælder dig, hvis du er bosat i EØS-området.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink