Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

הילטון

הודעת פרטיות למועמד

עדכון אחרון: אפריל 2018

חברת .Hilton Worldwide Holdings Inc וחברות הבת הישירות והעקיפות שלה ("הילטון", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") מעריכים מאוד את האמון של אנשים המגישים להילטון בקשות מועמדות לעבודה ("אתה" או "המועמד") ואנו מחויבים לניהול, שימוש והגנה באופן אחראי בהתייחס למידע אישי.  הודעת פרטיות זו למועמד ("ההודעה" הזאת) חלה על כל המידע שנאסף על ידי חברת הילטון כדי לאפשר את הגשת המועמדות שלך לעבודה, והיא כוללת את השימוש שאתה עושה באתר הקריירות שלנו.  בהודעה זו אנו מסבירים כיצד חברת הילטון מעבדת את המידע האישי שאנו אוספים באמצעות תהליך הגשת מועמדות לעבודה "מידע אישי"). 

במידע אישי הנמסר לאתרי אינטרנט אחרים של הילטון ייעשה שימוש בהתאם  להצהרת הפרטיות הגלובליתשלנו.

אתר הקריירות (Careers Site

) מופעל על ידי חברת Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102

, כדי לסייע בפעולות הגיוס של הילטון.     אתר הקריירות אינו מיועד להפצה או לשימוש בכל אזור שיפוט או מדינה שבהם הפצה או שימוש מעין אלה יעמדו בניגוד לחוקים או לתקנות המקומיים.

היכן שהחוקים המקומיים אוכפים התחייבויות או הגבלות רבות יותר בנוגע לשימוש במידע אישי, או המצריכים למסור לך מידע נוסף, ייתכן שיתווספו להודעת הפרטיות הזאת כללי מדיניות או נהלים מקומיים שהם ספציפיים לאזור, למדינה או לגוף המסוימים.  במיוחד נספח A

להודעת הפרטיות הזו כולל מידע נוסף שחל על מועמדים המתגוררים באזור האיחוד האירופי ושווייץ (יחד, ה-"EEA

". היכן שעל פי החוקים המקומיים יש צורך בהסכמה, בייעוץ או בזכויות נוספות, עיבוד המידע האישי של הילטון יהיה כפוף לקיום זכויות אלה.  

בחלק מהמקומות ברחבי העולם, הילטון מנהלת בתי מלון בשם בעלים מצד שלישי.  ברבים מאותם מלונות, הבעלים של המלון (ולא חברת הילטון) הוא המעסיק בפועל, והילטון מבצעת פעולות גיוס או העסקה בשם הבעלים.  אני מבין ומסכים כי, על ידי הגשת מועמדות באמצעות האתר הזה, ייתכן שאני מגיש מועמדות למשרה אצל חברה שאינה הילטון, וחברת הילטון משמשת רק בגורם מגייס, אך רשמית היא לא תהיה המעסיקה שלי.  

אם תקבל משרה בחברת הילטון או אצל בעלי המלון, תיחשב ל"איש צוות" בהילטון והודעה נפרדת תקבע בנוגע לשימוש שאנו עושים במידע האישי שלך.  

ההסכמה שלך

נא לקרוא היטב את הודעת הפרטיות הזאת ולהסכים לכך שאנו נאסוף, נשמר, נשתמש, נעביר ונחשוף מידע אישי כמתואר בהודעת הפרטיות הזו, באמצעות לחיצה על הלחצן "I Accept

" (אני מסכים) בסוף הודעת הפרטיות הזאת.

ייתכן שהמידע האישי שלך יועבר למדינות שמחוץ למדינה שלך, כולל למדינות שבהן החוקים להגנת המידע עשויים להיות שונים מאלו הנהוגים במדינה שלך. 

חברת הילטון מקיימת אמצעי אבטחה שנועדו להגן על המידע האישי שלך.  אם אתה תושב ה-EEA

, נא לעיין בנספח A

לקבלת מידע נוסף.

המידע שאתה מוסר

הודעת הפרטיות הזו מקיפה כל מידע אישי שתמסור כדי להגיש מועמדות או לבצע חיפוש משרה בחברת הילטון, והמידע עשוי לכלול:

 • התחברות למערכת וסיסמה עבור משתמשי אתר הקריירות;
 • כיצד שמע המועמד על התפקיד?;
 • קורות חיים, רֶזוּמֶה, מכתב נלווה; 
 • שם ופרטים ליצירת קשר (כגון מען מגורים, מספר טלפון, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל); 
 • סימוכין (שם, מעסיק, תפקיד, קשרים, דוא"ל, טלפון);
 • תשובות לשאלות מיון;
 • העדפות תעסוקה, נכונות לעבור למקום אחר, נכונות לנסיעות, המשכורת הנוכחית, המשכורת המבוקשת;
 • ניסיון קודם (או נוכחי) בעבודה (כגון תאריך התחלה וסיום, מעסיק, תחומי אחריות)
 • השכלה (כגון רמת השכלה, בית ספר, מקצוע ראשי) 
 • הסמכות קיימות;
 • זיהוי עצמי (כגון קבוצת גיל, מגדר, דת, נכות, קבוצה אתנית)

חברת הילטון עשויה לאסוף גם את המידע הבא ממועמדים בבריטניה ואירלנד ובאזורי שיפוט אחרים ב-EEA

:

 • סוג המסמך שמעניק זכות לעבודה
 • אם המסמך שנמסר הוא ויזה/היתר עבודה, נא לציין את הסוג:
 • מספר
 • המדינה המנפיקה
 • מקום ההנפקה
 • תאריך ההנפקה
 • תאריך תפוגה

אנו לא דורשים זאת, אך באפשרותך לבחור למסור מידע רלוונטי אחר כחלק מהגשת המועמדות שלך.  נא לא למסור את המידע הרגיש הבא, אלא אם כן נבקש ממך מפורשות למסור מידע מעין זה כדי לעמוד בדרישות החוק ו/או בכללי המדיניות הפנימיים הקשורים לרבגוניות ולמאבק באפליה: נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, דת, אמונות פוליטיות ודתיות, נכות, מצב משפחתי, אמונה, לאום, מוצא לאומי, צבע ו/או גיל.   

אם תבחר למסור מרצונך מידע על המוצא הגזעי או האתני שלך; על בריאותך או מצבך הפיזי או הנפשי; הערכות במקומות עבודה או מסמכים המעידים על השכלה; ביצוע עבירה (או ביצוע לכאורה) או הליכים משפטיים רלוונטיים; דעות או אמונות פוליטיות; אמונות דתיות; חיי מין; חברות באיגוד מקצועי או במפלגה פוליטית, אתה מסמיך בזה מפורשות את חברת הילטון לקבל מידע כזה ולעבד אותו לצורכי הטיפול במועמדותך.  

כל מידע שתמסור חייב להיות אמת, שלם ולא מטעה, ואמורה להיות לך הזכות החוקית למסור אותו.  אם לא כן, זה עלול לגרום לדחיית המועמדות שלך במהלך תהליך המועמדות או לנקיטת צעדים משמעתיים, כולל פיטורין לאלתר התקבלת כבר לעבודה. 

אם בכוונתך למסור לנו פרטים על הפניה או על כל צד שלישי אחר כחלק מקורות-חיים/רֶזוּמֶה שלך, באחריותך לקבל הסכמה לכך מאותו צד שלישי לפני שתמסור לנו את המידע האישי אודותיו.   

מסירת המידע האישי, כולל באתר הקריירות, נעשית מתוך בחירה חופשית.  אולם לידיעתך, אם לא תמסור מידע מספיק, ייתכן שחברת הילטון לא תהיה מסוגלת לשקול את העסקתך.

הביסוס המשפטי והשימוש במידע אישי

המידע שאתה מוסר בהגשת מועמדותך באתר הקריירות יישמר בארצות הברית (ובאזורי השיפוט הרלוונטיים, אם התפקיד קשור לאחד מהגופים המסונפים אלינו מחוץ לארצות הברית).  המידע ייאסף, ייעשה בו שימוש, יועבר וייחשף על ידי עובדים, יועצים ו/או ספקי שירותים של הילטון ברחבי העולם, לצורכי פעולות גיוס העובדים הגלובליים של הילטון ולצרכים ניהוליים ותכנוניים אחרים כולל, שפי שמתיר החוק המקומי, כדי:

 • לטפל בהגשת מועמדותך;
 • להעריך את היכולות והכישורים שלך לצורך התפקיד;
 • לספק לך כל שירות הזמין באתר הקריירות מעת לעת;
 • ליצור איתך קשר;
 • לעמוד בדרישות כל חוק ותקנה נוהגים; וכן
 • לבצע בדיקות רקע, אם מוצע לך תפקיד.

מידע אישי אודותיך יתווסף למסד נתוני המועמדים הבינלאומי של הילטון וישמש כדי לשקול אם הפרופיל שלך מתאים לתפקידים פנויים אחרים בחברת הילטון.  אם נחליט לתת לך הצעה, ייתכן שמידע אישי שתמסור ישולב במערכת משאבי אנוש שלנו וישמש לניהול תהליך הקבלה של עובד חדש.  הטיפול במידע האישי שלך לצרכים אלה מבוסס על הסכמתך.  אם תהפוך לאיש צוות, כל מידע אישי שתמסור יכול להפוך לחלק מתיק איש הצוות שלך, וייתכן שהוא ישמש לצרכים אחרים הקשורים לתעסוקה/עבודה ובאופן אחר בהתאם להודעת הפרטיות לאנשי צוות של חברת הילטון.

בה במידה ששימוש כלשהו לא יעלה בקנה אחד עם השימושים שבהודעת הפרטיות הזו, או מחוץ לה, אנו נעדכן אותך על כך בזמן שייעשה השימוש. 

חשיפת מידע אישי

המידע האישי אודותיך ייסקר בידי אנשי צוות או סוכנים של הילטון עם צורך עסקי לעיין במידע אישי מעין זה, וביניהם מגייסים, אנשי משאבי אנוש, אנשי שירותים טכניים ומנהלים או אנשים מטעמם.

ייתכן שנשתף מידע אישי אודותיך עם ספקי שירותים או יועצים נבחרים הפועלים מטעמנו, כגון צדדים שלישיים המסייעים להילטון בתפעול אתר הקריירות (כולל (א) חברת Taleo

(שמשרדיה הראשיים נמצאים בכתובת 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA

), המארחת את אתר הקריירות, וכן (ב) חברת SHL

(שכתובתה הראשית היא 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK

), המבצעת הערכות של מועמדים לתפקידים ספציפיים).    צדדים שלישיים אלה נדרשים על פי חוזה להשתמש באמצעים נאותים כדי להגן על הסודיות והאבטחה של מידע אישי.

חברת הילטון עשוי גם לחשוף מידע אישי אודותיך כדי:

 1. להגן על הזכויות החוקיות, על הפרטיות, על הבטיחות או על הרכוש של חברת הילטון או על אנשי הצוות, הסוכנים, הקבלנים והלקוחות שלה או על הציבור;
 1. להגן על הבטיחות והאבטחה של מבקרים באתרי האינטרנט או בנכסים אחרים שלנו;
 1. להתגונן מפני הונאה או פעילות בלתי חוקית אחרת או למטרות של ניהול סיכונים;
 1. להשיב על שאלות או בקשות מרשויות החוק; 
 1. להתיר לחברת הילטון להשיג סעדים זמינים או לצמצם את הנזקים שאנו עלולים לספוג;
 1. לאכוף את תנאי השירות של אתר האינטרנט שלנו; 
 1. להגיב במקרי חירום;
 1. לקיים את החוק או את ההליך החוקי;
 1. לתת תוקף לרישיון, למכירה או להעברה של עסק או נכסים (כולל בהתייחס לכל מקרה של פשיטת רגל או הליכים דומים); או
 1. לנהל רכישות, מיזוגים וארגון מחדש.

שימור המידע

אנו נדרשים לשמור מידע הקשור למועמדים המגישים מועמדות לתפקידים בתחומי ארצות הברית.  אם אתה תושב EEA

, אנו נשמור את המידע האישי שלך שלוש שנים שבמהלכן ייתכן שניצור איתך קשר בנוגע למשרות פנויות.  מידע אישי של מועמדים המגישים מועמדות לתפקידים באזורים אחרים בעולם, יישמרו בהתאם לחוק המקומי.  אם לא תהיה כל פעילות בנוגע למידע האישי, חברת הילטון רשאית להסיר אותו ממסד הנתונים שלה בכפוף לחובות ולמדיניות שימור המידע של חברת הילטון ולכל מחויבות חוקית או רגולטורית רלוונטית או לפרק הזמן שמתירים החוקים המקומיים, כדי לשקול אם המיומנויות שלך מתאימות לתפקידים אחרים. 

לידיעתך, חברת הילטון עשויה למחוק מידע אישי אודותיך בכל עת (כולל קורות-חיים/רֶזוּמֶה שלך), בלי כל סיבה.  לכן חשוב לשמור על עותק משלך של המידע האישי שמסרת לנו.

איסוף מידע assPive

: Cookies

וטכנולוגיות דומות

אנחנו וספקי השירותים שלנו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies

ובטכנולוגיות דומות באתר הקריירות.  Cookies

הן פיסות מידע ששרת אינטרנט מעביר למחשב האישי של משתמש לצורכי שמירת מידע.  אנו עושים שימוש ב-Cookies

ובטכנולוגיות אחרות כדי לתת לך שירות טוב יותר, עם מידע מותאם-אישית יותר ולאפשר לך גישה ושימוש מתמשכים באתר הקריירות שלנו.  אם אינך מעונין שייאסף מידע באמצעות השימוש ב-Cookies

, ברוב הדפדפנים יש הליך פשוט המאפשר לך לחסום Cookies

אוטומטית, או מאפשר לך לדחות או לקבל העברה של Cookies

מסוימות מאתר אינטרנט מסוים למחשב שלך.  אולם אם תסרב ל-Cookies

של חברת Taleo

לניהול הפעלות, ייתכן שאתר הקריירות לא יתפקד כהלכה עבורך. 

אם אתה תושב EEA

, אנו נדרשים לקבל את הסכמתך לפני שנשתול Cookies

מסוימות או טכנולוגיות דומות במחשב שלך.   אנו נודיע לך בנפרד בנוגע להסכמה זו, לפני שננסה לשתול במחשב שלך Cookies

או טכנולוגיות דומות.

התחברות, תיקון ומחיקה

אם תחליט להירשם לאתר הקריירות, תוכל להתחבר, לסקור, ולשנות חלק מפרטי המידע האישי שלך שנאסף ונשמר באתר הקריירות, באמצעות כניסה לאתר הקריירות ובחירה לעדכן את פרטי החשבון שלך.  הפרופיל המעודכן ישמש כברירת מחדל בפעם הבאה שתגיש מועמדות לתפקיד באמצעות החשבון שלך באינטרנט.  כדי לשנות מידע אישי שכבר מסרת כדי שתישקל מועמדותך לתפקיד ספציפי, נא להגיש מחדש את מועמדותך כדי לעדכן את המידע האישי שלך הקשור למועמדות לאותו תפקיד.  מומלץ שתעדכן לאלתר את המידע שלך, אם חלו בו שינויים או שהוא לא מדויק.  על פי בקשתך, אנו נשבית או נסיר את המידע האישי שלך ממסדי הנתונים הפעילים שלנו, אולם חלק מהמידע עשוי להישמר כפי שמותר או נדרש על פי חוק.

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם בשאלה כיצד אנו מעבדים אחרת מידע אישי, נא לפנות אלינו קשר בכתובת הדוא"ל שלהלן.   

לחץ כאן כדי לשלוח דוא"ל אל DataProtectionOffice@hilton.com

תוכל להיכנס למידע האישי, לשנותו או להתנגד לשימוש בו, כפי שמותר על פי החוק המקומי הנוהג.  נא לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל שלהלן עם כל בקשה מסוג זה. לתשומת לבך, ייתכן שמידע אישי מסוים יוחרג מזכויות כאלה של כניסה, שינוי או התנגדות על פי החוקים המקומיים להגנת המידע.  יתר על כן, אם אתה תושב EEA

, ייתכן שיש לך זכויות אחרות בהתייחס למידע האישי שלך, כמוסבר בנספח A

אבטחת אתר הקריירות

אנו נוקטים אמצעי זהירות סבירים כדי להגן על המידע האישי המועבר בין מבקרים ובין אתר הקריירות ועל המידע האישי השמור בשרתים שלנו.  למרבה הצער, אין שיטה של העברה או שמירת מידע שהיא  100

% בטוחה.  אין לשלוח מידע רגיש באמצעות דא"ל. זוהי אחריותך הבלעדית להשתמש ברמת זהירות ראויה בכל התקשרות שלך איתנו.

אם יש לך סיבה להאמין שהאינטראקציות שלך איתנו כבר אינן מאובטחות (למשל נדמה לך שאבטחת החשבון שלך איתנו נפגעה), עליך להודיע לנו ולהתקשר אלינו לאלתר באמצעות הקישור שלהלן.

לחץ כאן כדי לשלוח הודעת דוא"ל אל ISC@hilton.com

חברת הילטון מסירה מעצמה, עד כמה שמתיר החוק, כל חבות עבור עצמה ועבור החברות המסונפות לה והקבלנים שלה בגין כל מידע שלך שנשלח לאתר הקריירות שלנו שאבד, שנעשה בו שימוש לרעה, שהפך לנגיש, שנחשף, ששונה או שהושמד באופן לא חוקי או שלא נשלח לאתר הקריירות שלנו בזמן הנכון או באופן אינטגרלי.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר הקריירות עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.  המפעילים של אותם אתרים אחרים עשויים לאסוף מידע בנוגע אליך, באמצעות Cookies

או טכנולוגיות אחרות.  אם תתחבר לאתר אינטרנט אחר, תעזוב את אתר הקריירות והודעת הפרטיות הזו לא תחול על השימוש שתעשה ועל הפעילות שלך באותם אתרים אחרים.

אם תמסור מידע אישי דרך או בתוך אתר אחר כלשהו, העיסקה שלך תתבצע באותו אתר (לא באתר הקריירות של הילטון) והמידע האישי שתמסור ייאסף על פי מדיניות הפרטיות של המפעיל של אותו אתר אינטרנט והשליטה עליו תהיה בידיו.  

קישורים לאתרים אחרים באתר הקריירות ניתנים רק לצורכי נוחות, ואין בהכללת קישורים מעין אלה משום המלצה על אותם אתרים מקושרים.  מומלץ שתקרא את ההודעה המשפטית של אותם אתרים, כולל את מדיניות הפרטיות שלהם.  אנו לא נושאים בכל אחריות או חבות בגין הביקורים שלך באתרים אחרים, או בגין איסוף המידע או נוהלי השימוש שלהם.

החוק החל על הגשת מועמדות לתפקיד

אתר הקריירות מאפשר לך ליהנות מפעולות הגיוס הגלובליות והמרכזיות של חברת הילטון, כאשר אתה מגיש מועמדות לתפקידים ברחבי העולם.  אתר הקריירות הזה מופעל מארצות הברית. לכן כל מידע אישי שתמסור לאתר הקריירות ייאסף בארה"ב ויהיה כפוף לחוקי ארה"ב.  למרות זאת, אם נשתף את המידע האישי שלך עם חברה מסונפת הנמצאת במדינה אחרת, בהיותה מעסיקה בפוטנציה (או הפועלת כמגייסת עבור בעלים של מלון), החברה המסונפת תטפל במידע האישי שלך בהתאם להודעת הפרטיות הזאת.  כל קבלה לעבודה או החלטות אחרות בנוגע להעסקה יתקבלו על ידי החברה שבה מתקבלים לעבודה בהתאם לחוקים של המדינה שבה יימצא התפקיד.  יתרה מזאת, אם אתה תושב EEA

, נא לעיין בנספח Aלקבלת מידע נוסף על העברות מידע בינלאומיות. 

אודות ילדים

אתר הקריירות אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 15

או לגיל החוקי להעסקה (הגדול מביניהם) בכל מדינה שבה אנו פועלים.

שינויים בהודעת הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את הודעת הפרטיות הזאת בכל עת וללא הודעה מראש, כדי לטפל בהתפתחויות עתידיות בחברת הילטון, באתר הקריירות או בשינויים בתחום או במגמות המשפטיות.  אנו נפרסם הודעת פרטיות מעודכנת באתר הקריירות או נכריז על שינוי בדף הבית של אתר הקריירות.  כדי לברר מתי עודכנה הודעת הפרטיות, עיין במקרא "Last Updated

" (עדכון אחרון) שבראש הודעת הפרטיות הזו.  כל שינוי במדיניות שלנו ייכנס לתוקף מרגע שנפרסם באתר הקריירות את הנוסח המתוקן של הודעת הפרטיות.  המשך השימוש באתר הקריירות לאחר אותם שינויים ייחשב כאילו הסכמת לשינויים האלה.  אם אינך מסכים עם התנאים בהודעת הפרטיות הזאת, במלואם או בחלקם, תוכל לבחור שלא להמשיך להשתמש באתר הקריירות.

תנאים נוספים למועמדים ממדינות ה-EEA

נא לעיין בנספח A

בשביל תנאים נוספים החלים עליך אם אתה תושב EEA

.