Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

 

 

Hilton

Adatvédelmi tájékoztató álláspályázatra jelentkezők számára

Utolsó frissítés: 2018. április

A Hilton Worldwide Holdings Inc., valamint annak közvetlen és követett leányvállalatai („Hilton”, „mi”, „miénk”, „minket”) nagyra értékelik azon magánszemélyek bizalmát, akik állásjelentkezéseket küldenek be a Hilton részére („Ön” vagy „Jelentkező”), valamint elkötelezettek a személyes adatok felelős kezelése, felhasználása és védelme iránt. Ez az „Adatvédelmi tájékoztató álláspályázatra jelentkezők számára” („Tájékoztató”) vonatkozik a Hilton által az Ön állásjelentkezése elősegítése érdekében gyűjtött összes adatra, és magában foglalja karrieroldalaink Ön általi használatát. A jelen Tájékoztató elmagyarázza, hogyan kezeli a Hilton azokat a személyes adatokat, amelyeket az állásjelentkezési folyamat útján gyűjtünk („személyes adatok”).

Az egyéb Hilton webportálokra beküldött személyes adatok felhasználása Globális adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban történik.

A Karrierportált a Hilton (7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102) üzemelteti abból a célból, hogy támogassa a Hilton toborzási részlegeit. A Karrierportál terjesztése vagy használata nem áll szándékunkban olyan jogrendszerekben vagy országokban, ahol az ilyen terjesztés vagy használat a helyi jogszabályokba vagy szabályozásokba ütközne.

Ahol a helyi jogszabályok szigorúbb kötelezettségeket vagy korlátozásokat írnak elő a személyes adatok felhasználására, vagy előírják, hogy további információkat kell adni az Ön részére, a jelen Tájékoztató kiegészíthető olyan helyi szabályzatokkal vagy eljárásokkal, amelyek egy adott régióra, országra vagy jogi személyre vonatkoznak. Így különösen a jelen Tájékoztató „A” függeléke az Európai Gazdasági Térség és Svájc (együttesen: az „EGT”) területén lakó Jelentkezőkre vonatkozó további információkat tartalmaz. Ha további hozzájárulási, egyeztetési vagy más jogok állnak fenn a helyi jogszabályok alapján, a személyes adatok Hilton által történő feldolgozása azon jogok gyakorlásától fog függeni.

A világ egyes helyein a Hilton szállodaingatlanokat irányít harmadik fél tulajdonos nevében. Számos ilyen ingatlan esetén a szálloda tulajdonosa (és nem a Hilton) a tényleges munkáltató, a Hilton pedig a tulajdonos nevében gyakorolja a toborzási és felvételi funkciókat. Tudomásul veszem és beleegyezek, hogy az ezen a webportálon keresztül történő jelentkezés során előfordulhat, hogy a Hiltontól eltérő vállalatnál lévő pozícióra jelentkezem, amelynek vonatkozásában a Hilton jár el toborzóként, de nem ő lesz a hivatalos munkáltatóm.

Ha Ön elfogad egy pozíciót a Hiltonnál vagy a szálloda tulajdonosánál, Ön Hilton „csapattagnak” fog minősülni, és külön tájékoztató fogja szabályozni az Ön személyes adatainak felhasználását.

Az Ön hozzájárulása

Kérjük, gondosan olvassa el a jelen Tájékoztatót, és a jelen Tájékoztató végén található „Elfogadom” gombra kattintva jelezze, hogy elfogadja a személyes adatok általunk történő gyűjtését, megőrzését, felhasználását, továbbítását és közlését a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint.

Az Ön személyes adatait az Ön honos országán kívüli más országokba továbbíthatjuk, beleértve olyan országokat is, ahol az adatvédelmi jogszabályok eltérnek az Ön honos országában érvényesülőktől.

A Hilton biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön személyes adatainak védelmére. Ha Ön az EGT lakosa, olvassa el az „A” függeléket további információért.

Az Ön által megadott információk

A jelen Tájékoztató minden személyes adatra vonatkozik, amelyet Ön küld be annak érdekében, hogy pozíciókra keressen vagy azokra jelentkezzen a Hiltonnál, beleértve a következőket:

 • Felhasználónév és jelszó a Karrierportál felhasználói esetében;
 • Hogyan értesült a jelentkező az állásról?;
 • CV, önéletrajz, kísérőlevél;
 • Név és elérhetőségi adatok (mint például az Ön otthoni címe, telefonszáma, mobiltelefonszáma és e-mail-címe);
 • Referenciák (név, munkáltató, cím, kapcsolat, e-mail, telefonszám);
 • Szűrőkérdésekre adott válaszok;
 • Munkavállalási preferenciák, hajlandóság a költözésre, hajlandóság az utazásra, jelenlegi fizetés, kívánt fizetés;
 • Előző (vagy jelenlegi) munkatapasztalat (mint például kezdő és befejező dátum, munkáltató, felelősségi körök)
 • Képzettség (mint például végzettségi szint, iskola, főszakirány)
 • Megszerzett tanúsítványok;
 • Önazonosság (mint például korcsoport, nem, vallás, fogyatékosság, etnikai csoport)

A Hilton a következő adatokat is gyűjtheti az Egyesült Királyságban, Írországban és más EGT tagállamokban lakó jelentkezőktől:

 • Munkavállalást engedélyező dokumentum típusa
 • Ha a bemutatott dokumentum vízum/munkavállalási engedély, adja meg a típusát:
 • Szám
 • Kibocsátó ország
 • Kibocsátás helye
 • Kibocsátás dátuma
 • Lejárat dátuma

Nem írjuk elő, azonban Ön önként megadhat más releváns információkat is a jelentkezése részeként. Kérjük, amennyiben kifejezetten nem kérdezzük, ne adja meg a következő érzékeny adatokat, hogy eleget tehessünk a sokszínűségre és hátrányos megkülönböztetéstől való mentességre vonatkozó jogi kötelezettségeinknek és/vagy belső szabályzatainknak: nemi irányultság, faj, etnikai hovatartozás, vallás, politikai és vallási nézetek, fogyatékosság, családi állapot, hitvallás, nemzetiség, nemzeti hovatartozás, bőrszín és/vagy életkor.

Amennyiben önkéntesen beküld adatokat faji vagy etnikai hovatartozására; fizikai vagy mentális egészségére vagy állapotára; munkaköri értékelésére vagy képzési eredményeire; bűncselekmény elkövetésére (vagy állítólagos elkövetésére) vagy kapcsolódó eljárásokra; politikai véleményekre vagy meggyőződésekre; vallásos meggyőződésekre; szexuális életre; szakszervezetben vagy politikai pártban való tagságra vonatkozóan, Ön kifejezetten felhatalmazza a Hiltont ezen adatok átvételére és kezelésére az Ön jelentkezésének feldolgozása céljából.

Az Ön által beküldött minden adatnak valósnak, teljesnek és nem félrevezetőnek kell lennie, és Önnek rendelkeznie kell a megfelelő jogosultsággal annak megadására. Ha ez nem teljesül, jelentkezését elutasíthatják a jelentkezési folyamat során, vagy fegyelmi eljárást indíthatnak Ön ellen – beleértve az azonnali elbocsátást is –, ha már felvették.

Amennyiben Ön referenciaszemély vagy bármely más harmadik személy adatait kívánja megadni CV-je/önéletrajza részeként, Ön felelős az adott harmadik fél hozzájárulásának beszerzéséért az ő személyes adatai részünkre történő megadása előtt.

A személyes adatok megadása – beleértve a Karrierportálon is – önkéntes. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy ha nem ad meg elegendő adatot, az azt eredményezheti, hogy a Hilton nem tudja figyelembe venni az Ön jelentkezését az állásra.

A személyes adatok jogalapjai és kezelése

A Karrierportálon beküldött jelentkezésében megadott személyes adatokat az Egyesült Államokban tároljuk (valamint a releváns ország(ok)ban, ha az állás az Egyesült Államokon kívül eső valamely kapcsolt vállalatunkhoz kötődik). Azt a Hilton alkalmazottai, tanácsadói és/vagy szolgáltatói gyűjteni, használni és közölni fogják a világ minden részén a Hilton toborzási funkciói számára és az ezzel kapcsolatos menedzsment és tervezési célokra a helyi jogszabályok által engedélyezett módon a következő célokra:

 • Az Ön jelentkezésének feldolgozása;
 • Az Ön képességeinek és képzettségének felmérésére egy állás tekintetében;
 • A Karrierportálon időről időre elérhető bármely szolgáltatás Önnek való nyújtására;
 • Az Önnel való kommunikációra;
 • Bármely alkalmazandó jogszabálynak vagy szabályozásnak való megfelelésre; és
 • Háttérellenőrzések elvégzésére, ha állást ajánlunk fel Önnek.

Az Ön személyes adatait felvesszük a Hilton nemzetközi jelöltadatbázisába, és felhasználjuk annak megfontolására, hogy az Ön profilja megfelelő-e a Hiltonnál megüresedett más állásokra. Ha úgy döntünk, hogy ajánlatot teszünk Önnek, az Ön által beküldött személyes adatokat beilleszthetjük emberi erőforrás rendszerünkbe és felhasználhatjuk az újonnan felvettek betanítási eljárásának menedzselésére. Az Ön személyes adatainak ezen célokra történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. Ha Ön csapattaggá válik, az Ön által beküldött bármely személyes adat csapattag fájlunk részévé válhat, és felhasználható más munkavállalással/munkával kapcsolatos célra, illetve egyébként a Hilton csapattagokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóval összhangban.

Amennyiben bármely felhasználás nem áll összhangban a jelen Tájékoztatóban szándékolt felhasználásokkal vagy kívül esik azokon, a felhasználás időpontjában értesíteni fogjuk Ön arról.

Személyes adatok közlése

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat Hilton csapattagok vagy megbízottak tekintik át, akiknek üzleti szükségszerűségből van szükségük az ilyen személyes adatokhoz való hozzáférésre, és lehetnek köztük toborzók, emberi erőforrásokkal foglalkozó személyek, műszaki szolgáltatásokkal foglalkozó személyek és menedzserek, vagy az őáltaluk kijelölt személyek.

Megoszthatunk Önnel kapcsolatos személyi adatokat a mi nevünkben eljáró kiválasztott szolgáltatókkal vagy tanácsadókkal, mint például a Hiltonnak a Karrierportál üzemeltetésében segédkező harmadik felek (beleértve: (a) Taleo (székhelye: 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), amely a Karrierportált hosztolja, és az (b) SHL (székhelye: 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), amely állásspecifikus jelöltértékeléseket végez). Ezeket a harmadik feleket szerződések kötelezik a személyes adatok titkosságát és biztonságát védő megfelelő intézkedések megtételére.

Ezenkívül a Hilton közölheti az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a következő célokból:

 1. A Hilton és csapattagjai, megbízottjai, szerződő partnerei, ügyfelei vagy a lakosság jogainak, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának védelme;
 1. Webportáljaink vagy más ingatlanjaink látogatói biztonságának védelme;
 1. Visszaélés vagy más jogellenes tevékenység elleni védelem, illetve kockázatkezelési célok;
 1. Válaszadás jogi hatóságoktól érkező érdeklődésekre vagy kérésekre;
 1. A Hilton számára elérhető jogorvoslatok kihasználása vagy az általunk elszenvedett károk korlátozása;
 1. Webportálunk szolgáltatási feltételeinek érvényesítése;
 1. Vészhelyzetre való reagálás;
 1. Jogszabályoknak vagy jogi eljárásoknak való megfelelés;
 1. Üzlet vagy eszközök licencbe adásának, értékesítésének vagy átruházásának érvényesítése (beleértve csőddel vagy hasonló eljárással kapcsolatban); vagy
 1. Felvásárlások, egyesülések és átszervezések lebonyolítása.

Adatok megőrzése

Kötelesek vagyunk megőrizni azon jelentkezők adatait, akik az Egyesült Államokban állásra jelentkeznek. Ha Ön az EGT lakosa, személyes adatait három évig őrizzük meg, amely időszak alatt felvehetjük Önnel a kapcsolatot nyitott pozíciókkal kapcsolatban. A világ más részein állásra jelentkező jelöltek személyes adatait a helyi jogszabályokkal összhangban őrizzük meg. Ha nincs aktivitás a személyes adatokkal kapcsolatban, a Hilton eltávolíthatja azokat az adatbázisából, a Hilton adatmegőrzési kötelezettségeinek és szabályzatainak, valamint bármely alkalmazandó jogi vagy szabályozási kötelezettség betartásával, illetve a helyi jogszabályok által megengedett időtartam figyelembe vételével, annak megfontolása céljából, hogy az Ön képességei megfelelőek-e más lehetőségekhez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hilton bármikor ok nélkül is törölheti az Önnel kapcsolatos személyes adatokat (beleértve az Ön CV-jét/önéletrajzát). Ezért kérjük, őrizzen meg a nekünk megadott személyes adatokról saját másolatot.

assPive adatgyűjtés: Sütik és hasonló technológiák

Mi és szolgáltatóink „sütiket” használhatunk a Karrierportálon. A sütik olyan adatok, amelyeket egy webkiszolgáló küld egy magánszemély számítógépére nyilvántartási célokból. Sütiket és más technológiákat használunk annak érdekében, hogy testre szabottabb adatokkal jobban tudjuk Önt kiszolgálni, és elősegítsük Karrierportálunk Ön által történő folyamatos elérését és használatát. Ha nem szeretné engedélyezni a sütik útján történő adatgyűjtést, a legtöbb böngészőben egy egyszerű eljárással lehetőség van a sütik automatikus elutasítására, illetve egy adott süti vagy sütik egy adott webportálról az Ön számítógépére történő elfogadására. Azonban, ha elutasítja a Taleo munkamenet-kezelő sütijeit, előfordulhat, hogy a Karrierportál nem fog megfelelően működni Önnek.

Ha Ön EGT lakos, kötelesek vagyunk beszerezni az Ön hozzájárulását, mielőtt sütiket vagy hasonló technológiát helyezünk el az Ön számítógépén. Külön rá fogunk kérdezni erre a hozzájárulásra, mielőtt sütiket vagy hasonló technológiát helyezünk el az Ön számítógépén.

Hozzáférés, helyesbítés és törlés

Ha úgy dönt, hogy regisztrál a Karrierportálon, hozzáférhet, áttekintheti és módosíthatja az Önnel kapcsolatban gyűjtött egyes személyes adatokat oly módon, hogy bejelentkezik a Karrierportálra és frissíti fiókadatait. Amikor következő alkalommal a fiókját használva online jelentkezik egy állásra, a frissített profil kerül felhasználásra. Ha szeretné módosítani azokat a személyes adatokat, amelyeket már beküldött egy adott pozícióra való megfontolás céljából, küldje be újra a jelentkezését annak érdekében, hogy az adott állásjelentkezéshez társított, Önnel kapcsolatos személyes adatok frissüljenek. Javasoljuk, hogy azonnal frissítse személyes adatait, ha azok megváltoznak vagy pontatlanok. Kérésére inaktiváljuk vagy eltávolítjuk az Ön személyes adatait aktív adatbázisainkból, bár előfordulhat, hogy bizonyos adatokat megőrzünk a jogszabályok által lehetővé tett vagy előírt mértékben.

Ha kérdései vagy aggályai merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egyébként hogyan kezeljük a személyes adatokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen.

Kattintson ide és küldjön e-mailt a DataProtectionOffice@hilton.com címre.

A személyes adatokhoz hozzáférhet, azokat módosíthatja vagy tiltakozhat a használatuk ellen az alkalmazandó helyi jogszabályok által megengedett módon. Ilyen kérésekkel kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy bizonyos személyes adatok mentesek lehetnek az ilyen hozzáférési, helyesbítési vagy tiltakozási jogok alól az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján. Továbbá, ha Ön EGT lakos, más jogai is lehetnek a személyes adataival kapcsolatban, amint azt az „A” függelékben elmagyarázzuk.

A karrierportál biztonsága

Észszerű elővigyázatossági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy védjük a látogatók és a Karrierportál között átvitt személyes adatokat, valamint a kiszolgálóinkon tárolt személyes adatokat. Sajnos azonban nem létezik garantáltan 100%-os biztonságú megoldás az adatok átvitelére vagy tárolására. Ne küldjön érzékeny adatokat e-mailben. Ön felelős a megfelelő szintű gondosság tanúsításáért, amikor velünk kommunikál.

Ha okkal feltételezi, hogy a velünk való kommunikációja már nem biztonságos (például úgy véli, hogy a nálunk lévő fiókját feltörhették), köteles azonnal értesíteni bennünket a problémáról a lenti link útján.

Kattintson ide és küldjön e-mailt az ISC@hilton.com címre.

A Hilton ezúton a jogszabályok által lehetővé tett mértékben kizár minden felelősséget saját maga és kapcsolt vállalkozásai, illetve szerződő partnerei számára is az Ön bármely, a Karrierportálra küldött adatáért, amely elveszett, visszaéltek vele, jogellenesen hozzáfértek, közöltek, módosítottak vagy megsemmisítettek, illetve amely nem épségben vagy időben érkezett a Karrierportálunkra.

Linkek más webportálokra

A Karrierportál más webportálokra mutató linkeket tartalmazhat. Ezen más webportálok üzemeltetői adatokat gyűjthetnek Önről sütik vagy más technológiák útján. Ha a linken keresztül más webportálra lép át, elhagyja a Karrierportált és a jelen Tájékoztató nem vonatkozik az Ön említett más webportálokon kifejtett tevékenységére és azok használatára.

Ha személyes adatokat ad meg bármely más webportálon vagy azon keresztül, az Ön tranzakciója az említett webportálon (és nem a Hilton Karrierportálon) fog megtörténni, és az adott webportál üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata fog arra vonatkozni.

A Karrierportálról más webportálokra mutató linkek megadása csak kényelmi szempontból történik, és az ilyen linkek szerepeltetése nem jelenti a belinkelt oldal jóváhagyását. Javasoljuk, hogy olvassa el az említett portálokon közzétett jogi tájékoztatókat, beleértve azok adatvédelmi szabályzatát. Mi nem vagyunk felelősek az Ön más portálokra tett látogatásaiért, az azokon történő adatgyűjtésért vagy felhasználási gyakorlatokért.

Állásjelentkezésekre alkalmazandó jog

A Karrierportál lehetővé teszi, hogy Ön élvezze a Hilton központosított globális toborzási funkciójának előnyeit, miközben az egész világon megpályázhat állásokat. Ezen Karrierportál üzemeltetése az Egyesült Államokból történik. Ennek megfelelően a Karrierportálon beküldött minden személyes adat gyűjtése az Egyesült Államokban történik, és az USA jogszabályai vonatkoznak rá. Azonban ha megosztjuk az Ön személyes adatait egy másik országban található kapcsolt vállalkozásunkban annak potenciális munkáltatói minőségében (vagy egy szállodatulajdonos toborzójaként eljárva), a kapcsolt vállalkozás a jelent Tájékoztatóval összhangban fogja kezelni az Ön személyes adatait. A felvételre vagy az alkalmazással kapcsolatos más kérdésre vonatkozó döntést a felvételt intéző kapcsolt vállalkozás azon ország jogszabályaival összhangban fogja meghozni, amelyben az állás található. Továbbá ha Ön EGT lakos, olvassa el az „A” függeléket a nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatos további információkért.

Gyermekekről

A Karrierportált nem szántuk olyan kiskorúak használatára, akik 15 évnél vagy a törvényes munkavállalási határidőnél (amelyik magasabb) fiatalabbak bármely országban, amelyben működünk.

A Tájékoztató módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk annak érdekében, hogy reagáljunk a Hilton, a Karrierportál, illetve az iparági vagy jogi trendek változásaira. A felülvizsgált Tájékoztatót közzétesszük a Karrierportálon, vagy a változást bejelentjük a Karrierportál kezdőlapján. A Tájékoztató legutóbbi módosításának időpontját a jelen Tájékoztató tetején található „Utolsó frissítés” dátumból ismerheti meg. Minden változtatás akkor lép hatályba, amikor a felülvizsgált Tájékoztatót közzétesszük a Karrierportálon. Az ilyen módosításokat követően a Karrierportál használatának folytatása esetén úgy tekintjük, hogy Ön hozzájárult ezen módosításokhoz. Ha egészben vagy részben nem ért egyet a jelen Tájékoztató feltételeivel, dönthet úgy, hogy nem folytatja a Karrierportál használatát.

További rendelkezések EGT lakos jelentkezők számára

Kérjük olvassa el az „A” függelékben azokat a további rendelkezéseket, amelyek Önre vonatkoznak, ha Ön az EGT lakosa.