Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Oznámení společnosti Hilton, Inc. o používání souborů cookie a jiných technologií

Logos of all Hilton Brands

Poslední aktualizace: červen 2016

Datum platnosti: 1. srpna 2016

Toto Oznámení o používání souborů cookie a jiných technologií (dále jen „Oznámení“) popisuje různé typy souborů cookie a jiných technologií, které mohou být používány v souvislosti s webovými stránkami a aplikacemi vlastněnými a kontrolovanými společností Hilton Worldwide, Inc. („Hilton“ nebo „my“). V tomto Oznámení také popisujeme, jak můžete spravovat soubory cookie a jiné technologie.

Toto Oznámení můžeme kdykoli upravit. Podívejte se prosím do sekce „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky, kde je uvedeno datum poslední aktualizace tohoto Oznámení. Jakékoli změny provedené v tomto Oznámení platí od data, kdy toto revidované Oznámení zveřejníme na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese customer_privacy@hilton.com nebo poštou na adrese Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

Chcete-li přejít na konkrétní kapitolu, klikněte na některý z odkazů níže:

Naše shromažďování a používání dalších informací

Stejně jako spousta ostatních webových stránek můžeme i na našem webu používat soubory cookie nebo jiné technologie (jako pixelové značky, webové signály, průhledné soubory GIF, odkazy v e-mailech, JavaScript, ID zařízení přiřazená společností Google nebo Apple, případně podobné technologie). Soubory cookie a jiné technologie nám a třetím stranám umožňují získávat informace o vašich návštěvách našeho webu a analyzovat vaše vzorce chování při návštěvách těchto webů. Tyto informace používáme ke zpracování vašich rezervací nebo požadování a poskytování online a mobilních reklam, sdělení a obsahu pro nás a ostatní společnosti, které jsou pro vaše zájmy specifické.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení („zařízení“), když navštívíte nějakou webovou stránku. Soubory cookie samy o sobě nelze využít k odhalení vaší totožnosti (i když v některých případech můžeme vázat soubory cookie Hilton nebo soubory cookie třetí strany na osobní informace, které jsme od vás získali). Soubory cookie se často na našich webových stránkách používají proto, abychom vylepšovali vaše možnosti práce. Soubory cookie používáme například proto, aby bylo možné:

 • Zapamatovat si vaše uživatelské jméno a heslo pro příští návštěvy tak, že se budete moci přihlašovat snadněji a rychleji;
 • Zapamatovat si váš jazyk a další předvolby;
 • Zajistit, abyste dostali všechny informace, o které žádáte;
 • Provést bezpečnou a zabezpečenou službu pro online transakce;
 • Sledovat vaši reakci na reklamy a obsah webů nebo aplikací pro účely analýzy a opakovaného zasílání stejné reklamy;
 • Měřit, kolik lidí naše webové stránky používá a jak je používá, aby mohly fungovat rychle a efektivně;
 • Pomoci nám i ostatním subjektům komunikovat s vámi a dodávat vám obsah, který bude relevantní a bude reflektovat vaše zájmy a místo, kde se nacházíte.

V další části vysvětlujeme, které druhy souborů cookie mohou být na našich stránkách použity.

 • Nezbytné soubory cookie. Nezbytné soubory cookie jsou nutné k tomu, aby webová stránka mohla fungovat, a umožňují vám, abyste se po ní mohli pohybovat a využívat jejích služeb a funkcí. Zakázání souborů cookie může způsobit nedostupnost funkcí a služeb.
 • Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie používáme pro uložení vašich nastavení na naší webové stránce, jako je například volba jazyka, nebo údaje o rezervacích hotelů, které jste už dříve u nás provedli. Funkční soubory cookie používáme také k uložení informací například o tom, který hotel jste naposledy vyhledali, takže ho potom snadno najdete, až náš web navštívíte příště. Určité funkční soubory cookie jsou potřebné při zobrazování map nebo videí na našich stránkách. Pro určitou část našeho animovaného obsahu používáme také soubory cookie přehrávače Flash.
 • Soubory cookie stavu relace. Tyto typy souborů cookie se ukládají jen dočasně, během relace prohlížení, a budou z vašeho zařízení vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Používáme je, abychom podpořili funkčnost našich webových stránek a porozuměli tomu, jak naše stránky používáte. Jinými slovy, které konkrétní stránky navštěvujete, které odkazy používáte a jak dlouho na každé stránce zůstáváte.
 • Trvalé soubory cookie: Tyto typy souborů cookie se po zavření prohlížeče nemažou, ale budou uloženy ve vašem zařízení na dobu určitou, anebo do chvíle, než je vymažete. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, server, který nastavil soubory cookie, rozpozná trvalý soubor cookie uložený ve vašem zařízení. My i ostatní subjekty používáme trvalé soubory cookie k ukládání informací o tom, čemu dáváte přednost, což je pak k dispozici pro vaši příští návštěvu. Tyto soubory nám také pomáhají vytvořit si přesnější obraz o tom, jak často stránky navštěvujete, jak často se vracíte, jak se mění způsob, jakým stránky používáte, a jak účinně na vás působí reklamy.
 • Soubory cookie a další technologie, které se používají u reklam, nám i ostatním inzerentům umožňují, abychom vám zobrazovali nejvíce relevantní produkty, nabídky a reklamy na našich webových stránkách a na stránkách našich partnerů nebo prostřednictvím e-mailů či jiných zpráv. Některé typy reklamních souborů cookie pomáhají našim poskytovatelům služeb a dalším inzerentům vybírat reklamy, které odrážejí vaše zájmy, včetně těch, které projevíte, ale i těch, které lze odvodit z navštívených webových stránek a používaných služeb online. Jiné soubory cookie zase mohou zabránit, aby se vám opakovaně zobrazovaly tytéž reklamy. Tyto typy souborů cookie nám také pomáhají poskytovat vám na webu obsah, který bude ušitý na míru vašim zájmům a potřebám.

Jak je uvedeno níže, některé analytické soubory cookie a další technologie se částečně používají k usnadnění inzerce.

 • Do skupiny souborů cookie pro inzerci patří také soubory cookie pro sociální sítě. Soubory cookie pro sociální sítě se používají ke sdílení obsahu z našich webových stránek se členy i nečleny sociálních sítí, například v sítích Facebook, Twitter, YouTube a Pinterest. Tyto soubory cookie obvykle nastavuje poskytovatel sociální sítě, aby zajistil, že takové sdílení bude probíhat hladce a bezchybně.
 • Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte webové stránky, a nám tak dávají možnost zlepšovat jejich provoz a funkci. Tyto soubory nám poskytují souhrnné informace, které používáme ke sledování výkonu našich stránek, spočítání návštěv stránek, určení technických chyb, zjištění, jak uživatelé na naše stránky přecházejí a změření efektivity reklam (včetně e-mailů, které vám zasíláme).
 • Můžeme používat také další technologie, které umožní nám i třetím stranám, abychom se dozvěděli, když naše webové stránky navštívíte, a abychom rozuměli, jak zacházíte s e-maily a jak reagujete na reklamy. Prostřednictvím ostatních technologií získáváme informace neosobní povahy (například jaký operační systém máte v počítači, jakou verzi prohlížeče používáte a z jaké adresy URL přecházíte na naše stránky), což lze použít ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti a k pochopení vašeho chování při návštěvě webových stránek.

Chceme zdůraznit, že pokud jsou informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií, osobní povahy, zacházení s nimi se řídí ustanoveními Oznámení o ochraně osobních údajů, které toto oznámení doplňuje. Vezměte prosím na vědomí, že v tuto chvíli nerespektujeme signály Do Not Track a podobné.

Online inzerce a inzerce v mobilních zařízeních; Mobilní aplikace

My i třetí strany se zapojujeme do specificky zaměřených reklamních kampaní, které organizují různí dodavatelé, abychom vám mohli zobrazovat reklamy a přizpůsobený obsah, který by vás mohl zaujmout. Do míry, do které třetí strany používají soubory cookie a další technologie k výkonu těchto služeb, nemá společnost Hilton žádnou kontrolu nad tím, jak se tyto technologie nebo výsledné informace používají a neodpovídá za žádné aktivity třetích stran ani za zásady, kterými se takové třetí strany řídí. Reklamy, e-maily a další sdělení vám mohou být zobrazovány na základě analýzy vašeho chování při používání vašeho online nebo mobilního chování (v souvislosti s webovými stránkami společnosti Hilton a ostatními weby), podle toho, co na webu vyhledáváte, podle vaší zeměpisné polohy a podle dalších informací. Když si například z našich webových stránek zarezervujete pokoj v hotelu, až potom navštívíte jiný web, uvidíte naši reklamu. Tyto reklamy se mohou zobrazovat na našich stránkách, na webových stránkách třetích stran nebo na mobilních platformách. Podobně můžete reklamy třetích stran vidět na našich webových stránkách nebo na jiných webech či v jiných mobilních zařízeních podle toho, jaké weby jste navštívili a jaké vaše aktivity na našich stránkách nebo na jiných webech byly zaznamenány. Někteří z našich dodavatelů i my můžeme na pomoc s předkládáním našich reklam používat naše vlastní souhrnné nebo anonymizované informace nebo informace třetích stran, demografické údaje a jiné obchodní zájmy. Jak je uvedeno v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, v některých případech můžeme kombinovat tyto další informace s osobními údaji. Pokud spojujeme další informace s osobními údaji, řídíme se ustanoveními Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které je součástí tohoto oznámení.

Dodržujeme samoregulační zásady online chování při reklamě aliance pro digitální reklamu (Digital Advertising Alliance – DAA) a související zásady a principy DDA.

Technologie pro různá zařízení

My i naši obchodní partneři využíváme služeb třetích stran k zavedení deterministického nebo pravděpodobnostního propojení mezi zařízeními (jako jsou chytré telefony, tablety a počítače), abychom zajistili relevantnější reklamu pro vás a pro účely reklamních analýz a vykazování. To znamená, že informace o tom, jak používáte naše webové stránky nebo aplikace na svém stávajícím zařízení, mohou být zkombinovány s informacemi z jiných zařízení. Tyto informace a jiné logické závěry můžeme také sdílet s třetími stranami a umožnit jim tak zacílit reklamu, přizpůsobit obsah nebo analyzovat chování. To například umožňuje založit reklamy, které vidíte na svém tabletu, na aktivitách, na kterých jste se podíleli ze svého chytrého telefonu.

Tito obchodní partneři mohou sdílet a kombinovat informace ze souborů cookie s identifikátory (jako jsou ID zařízení přidělená společností Google nebo Apple) a IP adresy pro navazování připojení mezi souvisejícími zařízeními. To také umožňuje lepší přizpůsobení možností mezi našimi službami a aplikacemi. Společnost Hilton například může prostřednictvím svých dodavatelů spárovat vaše zařízení, pokud se přihlásíte k programu Hilton Honors na více zařízeních nebo webových prohlížečích nebo pokud vaše zařízení sdílejí podobné atributy, které podporují logický úsudek, že je používají stejné osoby nebo se používají ve stejných domácnostech.

Pokud se chcete vyvázat z možnosti propojení dodavatelů mezi zařízeními, přejděte na stránky www.aboutadvertisements.info/choices a proveďte globální vyvázání se na každém prohlížeči a zařízení, ve kterém se chcete od smlouvy vyvázat. Vyvázání se znamená, že do prohlížeče na zařízení, z něhož jste se vyvázali, nebudou dále posílány reklamy vytvořené na základě zájmů z informací shromážděných na propojených zařízeních, že na propojená zařízení nebudou zasílány reklamy vytvořené na základě zájmů z informací shromážděných na zařízení, v němž jste se vyvázali, a že dodavatel nebude převádět data shromážděná ve vyvázaném zařízení třetím stranám. V budoucnu bychom rádi pracovali s dodavateli pro různá zařízení, kteří nabízejí možnost vyvázání se a pro ty dodavatele, pro něž není možnost vyvázání se efektivní podle výše uvedeného popisu, poskytneme odkaz na možnost vyvázání se.

Správa souborů cookie a jiných technologií

Pokud si budete kdykoliv přát ze svého zařízení soubory cookie odstranit nebo je zablokovat, můžete aktualizovat nastavení svého prohlížeče (prostudujte si nabídku Nápověda svého prohlížeče, kde najdete informace, jak vymazat či zablokovat soubory cookie). Společnost Hilton neodpovídá za nastavení vašeho prohlížeče. Užitečné a jednoduché pokyny, jak spravovat soubory cookie v různých internetových prohlížečích, najdete na webu www.allaboutcookies.org.

Užitečný přehled informací o tom, jak spravovat soubory flash cookie, naleznete na adrese http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Mějte na paměti, že odmítnutí souborů cookie může ovlivnit vaše možnosti provádět určité operace na našich webových stránkách, a také naše možnosti rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Sledování souborů můžete kontrolovat také instalací rozšíření prohlížečů jako například Ghostery: https://www.ghostery.com/our-solutions/ghostery-browser-extension/

Pokud chcete vymazat všechny soubory cookie, které ve vašem zařízení zanechaly weby, které jste navštívili, zde jsou odkazy, kde si můžete stáhnout programy, které dovedou vyčistit sledovací soubory cookie:

http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

Více informací o inzerci vycházející z analýzy zájmů uživatele, možnostech zrušení používání souborů cookie našimi dodavateli a jinými inzerenty k přizpůsobení obsahu nebo výběru reklam pro vás najdete na stránkách http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a http://www.aboutads.info/choices.

Pouze v Evropě: Máte-li sídlo v Evropě, můžete také v nastavení souborů cookie pomocí funkce Správa souhlasu s používáním souborů cookie nastavit svoje preference pro používání souborů cookie. Tuto funkci naleznete zde: Předvolby pro soubory cookie.

Revize Oznámení o používání souborů cookie Hilton

Jak je uvedeno výše, čas od času můžeme toto Oznámení upravit. Abychom vám pomohli sledovat nejvýznamnější změny, níže uvádíme historii změn.

Poslední aktualizace: červen 2016 Datum účinnosti: 1. srpna 2016

 • Dokument byl aktualizován, aby obsahoval informace o našem využívání technologií mezi zařízeními a možnost vyvázání se ze smlouvy pro určitá zařízení.

Změny z května 2015:

 • Aktualizace odráží skutečnost, že můžeme kombinovat soubory cookie Hilton a soubory cookie třetích stran s offline informacemi od vás nebo o vás za účelem inzerce.
 • V této aktualizaci se vysvětluje, že Hilton a třetí strany mohou používat technologie, které sledují vaše aktivity na webu a v mobilních aplikacích, a podle toho vám pak zobrazují reklamy a dodávají obsah, který by vás mohl zajímat.
 • Aktualizace zahrnující odkaz na funkci Správa souhlasu s používáním souborů cookie v Evropě.