Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Deklaracja Hilton, Inc. dotycząca wykorzystania

plików cookies i innych technologii

Logos of all Hilton Brands

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2016 r.

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2016 r.

Niniejsza Deklaracja dotycząca wykorzystania plików cookies i innych technologii („Deklaracja”) zawiera opis różnych rodzajów plików cookies i innych technologii, które mogą być wykorzystywane w związku z użytkowaniem stron internetowych i aplikacji („Stron”), będących własnością Hilton, Inc. („Hilton”, „my”) i przez nią zarządzanych. Niniejsza Deklaracja zawiera również opis sposobu, w jaki użytkownik może zarządzać plikami cookies i innymi technologiami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Deklaracji w dowolnym czasie. Prosimy zapoznać się z sekcją „Ostatnia aktualizacja” u góry tej strony w celu sprawdzenia daty ostatniej aktualizacji niniejszej Deklaracji. Wszelkie zmiany w niniejszej Deklaracji wchodzą w życie z momentem udostępnienia przez nas zaktualizowanej wersji Deklaracji na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail customer_privacy@hilton.com lub adres pocztowy Działu ochrony prywatności klienta Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

Kliknij na jeden z poniższych linków, aby przejść do wybranej sekcji:

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, nasza Strona może wykorzystywać pliki “cookies” lub “inne technologie” (takie jak “znaczniki pikselowe”, “sygnały nawigacyjne”, “czyste GOFy”, linki w mailach, JavaScript, identyfikator urządzenia przydzielony przez Google lub Apple, lub podobne technologie). Pliki cookies i inne technologie pozwalają nam oraz stronom trzecim uzyskiwać informacje na temat odwiedzania Strony przez użytkownika, włącznie z analizą jego schematów odwiedzin. Wykorzystujemy te informacje w celu przetwarzania rezerwacji lub wniosków oraz publikowania za pośrednictwem Internetu oraz urządzeń mobilnych reklam, przekazywania nam i innym komunikatów i treści dotyczących zainteresowań użytkownika.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym („urządzenie”) za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Same pliki cookies nie mogą zostać użyte do ujawnienia nam Twojej tożsamości, jednak w pewnych przypadkach możemy powiązać pliki cookies pochodzące od Hilton lub osób trzecich z danymi osobowymi przekazanymi nam przez Ciebie lub uzyskanymi przez nas na Twój temat w inny sposób. Pliki cookies mogą być używane na Stronie internetowej w celu poprawy jej funkcjonalności dla użytkownika. Przykładowo, możemy wykorzystać pliki cookies, aby:

 • Zapamiętać nazwę użytkownika i hasło, aby ułatwić i przyspieszyć logowanie się na stronie przy następnej wizycie;
 • Zapamiętać wykorzystany język i inne preferencje;
 • Zapewnić, że otrzymasz wszystkie żądane informacje;
 • Zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzania transakcji internetowych;
 • Prześledzić Twoje reakcje na reklamy oraz treści zawarte w na stronie internetowej lub w aplikacji do celów analizy oraz odnotować, ile razy przesłaliśmy Ci tę samą reklamę.
 • Policzyć, ilu ludzi odwiedza naszą Witrynę oraz w jaki sposób z niej korzysta, abyśmy mogli usprawnić jej działanie; oraz
 • Umożliwić nam i innym dostarczenie Ci powiadomień i treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom i lokalizacji.

Poniżej wymieniono, jakie rodzaje plików cookies mogą być wykorzystane na Witrynie.

 • Niezbędne pliki cookies Niezbędne pliki cookies są konieczne do funkcjonowania Witryny oraz umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej usług i funkcjonalności. Wyłączenie tych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z tych usług i funkcjonalności.
 • Funkcjonalne pliki cookies. Funkcjonalne pliki cookies pozwalają zapamiętać ustawienia Witryny, np. preferencje językowe użytkownika, informacje o rezerwacji w naszym hotelu dokonanej w przeszłości. Wykorzystujemy również funkcjonalne pliki cookies do zapamiętania takich rzeczy jak ostatni wyszukiwany hotel, aby ułatwić Ci znalezienie go przy Twojej następnej wizycie. Niektóre funkcjonalne pliki cookies są niezbędne, aby móc przeglądać mapy lub filmy na naszej Witrynie. Do niektórych treści animowanych wykorzystujemy również pliki cookies typu „Flash”.
 • Tymczasowe pliki cookies. Przechowywane są przez czas korzystania z przeglądarki i usuwane z urządzenia po jej zamknięciu. Tymczasowe pliki cookies wykorzystywane są, aby usprawnić funkcjonalność Witryny oraz zrozumieć, w jaki sposób z niej korzystasz, tj. które strony odwiedzasz, które łącza śledzisz oraz jak długo pozostajesz na każdej stronie.
 • Stałe pliki cookies: Tego rodzaju pliki cookies nie są usuwane przy zamknięciu przeglądarki, ale pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu, kiedy usuniesz je samodzielnie. Przy każdej wizycie na stronie serwer, który ustawił dany plik, rozpozna stały plik cookie zapisany na Twoim urządzeniu. Stałe pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętania Twoich preferencji, aby były dostępne przy następnej wizycie, sprawdzenia, jak często odwiedzasz Witrynę, jak często na nią wracasz, jak zmienia się sposób korzystania przez Ciebie z Witryny, oraz skuteczność działań reklamowych.
 • Reklamowe pliki cookies pozwalają nam i innym reklamodawcom prezentować najważniejsze produkty, oferty oraz reklamy w naszej Witrynie oraz na stronach osób trzecich, w wiadomościach e-mail i innych treściach. Na przykład niektóre reklamowe pliki cookies i inne rozwiązania technologiczne pomagają naszym dostawcom usług oraz innym reklamodawcom wybrać odpowiednie reklamy w oparciu o Twoje zainteresowania m.in. wyrażone lub zasugerowane podczas korzystania z różnych stron, usług i aplikacji internetowych. Inne zapobiegają nieustannemu pojawianiu się tej samej reklamy. Ten rodzaj plików cookies pomaga nam dopasować treść Witryny do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Poniżej opisano analityczne pliki cookies i inne rozwiązania technologiczne, które są wykorzystywane w celu udostępniania reklam.

 • Reklamowe pliki cookies obejmują również wtyczki społecznościowe. Wtyczki społecznościowe wykorzystywane są, aby udostępniać treści Witryny osobom będącym i niebędącym członkami serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, YouTube i Pinterest. Takie cookies zazwyczaj ustawiane są przez dostawcę serwisów społecznościowych, umożliwiając sprawne udostępnianie takich treści.
 • Pliki Analytics Cookies gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Witryny, oraz umożliwiają nam usprawnienie jej funkcjonowania. Tego rodzaju pliki cookie dostarczają nam danych łącznych, które wykorzystujemy w celu monitorowania wydajności Witryny, liczenia odwiedzin, wykrywania usterek technicznych, przyglądania się sposobowi, w jaki użytkownicy docierają na Witrynę oraz mierzenia skuteczności reklam (włącznie z e-mailami, które Ci wysyłamy).
 • Możemy również wykorzystywać inne rozwiązania technologiczne w tych samych celach co nasze pliki cookies, co pozwoli nam i stronom trzecim dowiedzieć się, kiedy odwiedzasz Witrynę oraz zrozumieć w jaki sposób reagujesz na e-maile i reklamy. Wykorzystując inne technologie, można uzyskać dane nieosobowe (np. o Twoim systemie operacyjnym, wersji przeglądarki, z której korzystasz, lub adresie URL) lub dane łączne, aby usprawnić działanie systemu i zrozumieć sposób poruszania się po sieci.

Należy zwrócić uwagę, że w zakresie, w jakim informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies stanowią dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia Globalnej deklaracji prywatności, uzupełniając niniejszą Deklarację. Obecnie nie udostępniamy opcji Do Not Track lub podobnych.

Reklamy w Internecie i na urządzeniach mobilnych; Aplikacje mobilne

Spółka Hilton oraz strony trzecie – jesteśmy zaangażowani w udostępnianie treści reklamowej dopasowanej do zainteresowań, oferowanej przez sprzedawców w celu dostarczenia reklamy i spersonalizowanej treści, które w opinii naszej i pozostałych reklamodawców będą dla Ciebie interesujące. W stopniu, w jakim strony trzecie wykorzystują pliki cookies oraz inne technologie dla świadczenia tych usług, spółka Hilton nie kontroluje wykorzystania takich technologii lub uzyskanych w związku z tym danych do reklamy w Internecie, na urządzeniach mobilnych lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub polityki stron trzecich. Spółka Hilton lub jej dostawcy usług może przekazywać Ci reklamy, wiadomości e-mail i inne treści w oparciu o Twoje zachowanie w Internecie lub na Twoim urządzeniu mobilnym (na stronach Hilton i innych), historie wyszukiwania, lokalizację geograficzną lub inne informacje gromadzone przez nas lub uzyskiwane od stron trzecich. Przykładowo, jeśli odwiedzisz tę Witrynę, aby zarezerwować pokój w hotelu, możesz zobaczyć naszą reklamę, kiedy odwiedzisz inne strony internetowe. Reklamy te mogą wyświetlać się na naszych stronach internetowych, na innych stronach oraz na platformach mobilnych. Na Witrynie, innych stronach lub w hotelach, lub na Twoim urządzeniu mobilnym mogą być również wyświetlane reklamy osób trzecich w oparciu o Twoje wizyty i aktywność na Witrynie, innych stronach oraz naszych aplikacjach i aplikacji stron trzecich. Zarówno my, jak i niektórzy z naszych sprzedawców możemy używać naszych własnych lub zewnętrznych danych łącznych lub anonimizowanych danych osobowych, danych demograficznych i innych domniemanych zainteresowań handlowych, aby pomóc w dostarczeniu Ci naszych reklam. Zgodnie z zapisem w naszej Globalnej deklaracji prywatności, w niektórych przypadkach możemy wiązać informacje nieosobowe z danymi osobowymi. W przypadku powiązania przez nas Informacji nieosobowych z danymi osobowymi, zastosowanie mają postanowienia Globalnej deklaracji prywatności, uzupełniając niniejszą Deklarację.

Przestrzegamy zasad autoregulacji Digital Advertising Alliance’s (DAA) w zakresie internetowych reklam behawioralnych oraz podobnych zasad i wytycznych DAA.

Technologie typu cross-device

Zarówno my, jak i nasi partnerzy biznesowi korzystamy z usług stron trzecich w celu ustalenia deterministycznych lub probabilistycznych połączeń między urządzeniami (takimi jak smartfony, tablety i komputery), aby dostarczać Ci bardziej odpowiednie reklamy oraz do celów związanych z analizą reklam i sprawozdawczością. Oznacza to, że informacje dotyczące Twojego korzystania ze stron internetowych lub aplikacji na aktualnie używanym przez Ciebie urządzeniu mogą zostać połączone z informacjami pochodzącymi z innych należących do Ciebie urządzeń. Możemy również udostępnić te informacje i inne wnioski stronom trzecim, aby umożliwić im ukierunkowanie reklamy, personalizację treści oraz analizę zachowania. Przykładowo, dzięki temu reklamy, które oglądasz na swoim tablecie, są oparte o podejmowane przez Ciebie działania na Twoim smartfonie.

Nasi partnerzy biznesowi mogą udostępniać i łączyć informacje z plików cookies z identyfikatorami (takimi jak identyfikatory urządzeń przydzielone przez Google lub Apple) oraz adresami IP, w celu ustalenia połączeń pomiędzy powiązanymi urządzeniami. Pozwala to również na bardziej spersonalizowane korzystanie z naszych usług i aplikacji. Przykładowo, spółka Hilton może poprzez swoich sprzedawców powiązać ze sobą Twoje urządzenia, jeśli logujesz się na Hilton Honors za pośrednictwem wielu urządzeń lub przeglądarek, lub jeśli Twoje urządzenia posiadają podobne atrybuty, co sugeruje, że są używane przez jedną osobę lub w jednym gospodarstwie domowym.

Aby wyrejestrować się z usług naszych sprzedawców ustalających połączenia między urządzeniami, przejdź na stronę www.aboutadvertisements.info/choices i wyrejestruj się całkowicie na każdej przeglądarce i każdym urządzeniu, z którego chcesz się wyrejestrować. Wyrejestrowanie się oznacza, że przeglądarka na urządzeniu, z którego się wyrejestrujesz, nie będzie już otrzymywać opartych na zainteresowaniach reklam, opracowanych na podstawie informacji zgromadzonych na powiązanym z nią urządzeniu, powiązane z nią urządzenia nie będą już otrzymywać opartych na zainteresowaniach reklam, opracowanych na podstawie informacji zgromadzonych na wyrejestrowanym urządzeniu oraz że sprzedawca nie będzie już przekazywał stronom trzecim danych pobranych z wyrejestrowanego urządzenia. Jeżeli w przyszłości będziemy współpracować ze sprzedawcami ustalającymi połączenia między urządzeniami, którzy posiadają własne opcje wyrejestrowania i wobec których zasady wyrejestrowania DAA nie są stosowane jak wskazano powyżej, dostarczymy link do opcji wyrejestrowania wykorzystywanych przez tych sprzedawców.

Zarządzanie plikami cookies i innymi technologiami

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookies na urządzeniu w dowolnym momencie należy zaktualizować ustawienia swojej przeglądarki (patrz sekcja Pomocy w menu swojej przeglądarki – jak usunąć lub zablokować pliki cookies). Spółka Hilton nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia Twojej przeglądarki. Praktyczne i proste wskazówki na temat tego, jak zarządzać plikami cookies w różnych rodzajach przeglądarek dostępne są na stronie www.allaboutcookies.org.

Podsumowanie na temat zarządzania plikami cookies typu „Flash” można znaleźć pod adresem http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookies może mieć wpływ na dostępność pewnych funkcjonalności Witryny oraz możliwość rozpoznania Twojej przeglądarki, kiedy odwiedzisz naszą Witrynę ponownie.

Możesz również kontrolować śledzenie plików cookies poprzez zainstalowanie rozszerzeń do przeglądarki, takich jak Ghostery: https://www.ghostery.com/our-solutions/ghostery-browser-extension/

Jeśli chcesz usunąć całą historię plików cookies według odwiedzonych stron, poniżej znajdziesz adresy stron zawierające programy do pobrania, które usuną te pliki z Twojego urządzenia.

http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html

Więcej informacji na temat umieszczania treści reklamowych oraz rezygnacji z otrzymywania materiałów naszych sprzedawców i wykorzystania plików cookies przez reklamodawców w celu dopasowania treści lub reklamy można znaleźć na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oraz http://www.aboutads.info/choices.

Tylko w Europie: Jeśli znajdujesz się w Europie, możesz dostosować swoje Ustawienia Cookies w Cookie Consent Manager, który można znaleźć tutaj: Ustawienia Cookies.

Aktualizacje Deklaracji Hilton dotyczącej wykorzystania plików cookies

Jak stwierdzono powyżej, niniejsza Deklaracji może podlegać okresowym zmianom. Aby łatwiej można było prześledzić najważniejsze zmiany, poniżej dołączamy poniżej historię zmian.

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2016 r. Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2016 r.

 • Aktualizacja dotycząca sposobów wykorzystywania przez nas technologii typu cross-device oraz instrukcji wyrejestrowania.

Zmiany z maja 2015 r.:

 • Aktualizacja dotycząca możliwości łączenia plików cookies pochodzących od Hilton oraz osób trzecich z informacjami offline otrzymanymi od użytkownika lub na jego temat w celach reklamowych.
 • Aktualizacja dodająca zapisy na temat możliwości wykorzystywania przez Hilton oraz osoby trzecie rozwiązań technologicznych do śledzenia aktywności użytkownika w danym okresie, na różnych stronach internetowych i aplikacjach w celu dostarczania mu treści, w tym reklamowych, które mogą odpowiadać jego zainteresowaniom.
 • Aktualizacja obejmuje link do Cookie Consent Manager w Europie.