Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Termenii și condițiile Points.com, Inc. pentru achiziționarea de puncte în timpul rezervării

Recunoașteți și acceptați acești termeni și condiții (acești „Termeni și Condiții”) depunând cererea dvs. online pentru a achiziționa puncte de la Points.com Inc., o companie înscrisă și rezidentă în Provincia Ontario, Canada, cu sediul în 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 („Points.com”).

 1. Pentru a primi puncte, trebuie să fiți membru cu cotizația la zi al programului Hilton Hilton Honors.
 2. Cererea dvs. de achiziție nu va fi valabilă până când nu este acceptată de Points.com. Acceptarea de către Points.com va fi dovedită doar prin livrarea propriu-zisă de puncte în contul dvs. Fără a ține seama de cele menționate mai sus, Points.com își rezervă dreptul de a revoca sau anula orice acceptare și de a anula și abroga tranzacțiile, după cum este stabilit mai jos.
 3. Achiziționarea de puncte nu este returnabilă.
 4. Nicio achiziționare de puncte nu va fi luată în considerare pentru calificarea pentru orice statut superior sau avansat în programul Hilton Honors.
 5. Nu puteți vinde, face schimb sau efectua în alt mod nicio distribuire neautorizată a punctelor achiziționate prin prezenta. Dacă orice puncte achiziționate de dvs. sunt revândute, distribuite sau utilizate pentru scopuri necorespunzătoare așa cum este stabilit de Points.com la discreția sa unică și absolută, sau sunt obținute prin abuzul de card de credit sau fraudă sau alte mijloace ilegale, Points.com poate, la opțiunea acesteia și cu asistența Hilton Honors Worldwide, L.L.C., anula, rezilia, refuza să onoreze și/sau confisca aceste puncte și poate acționa conform legii pentru a beneficia de orice alte drepturi și compensații care pot fi disponibile. Sunteți de acord ca Points.com să poată debita contul dvs. sau contul căruia i-ați oferit puncte cu privire la cele menționate mai sus. Sunteți de acord să cooperați în totalitate în privința oricărei cereri rezonabile din partea Points.com referitoare la orice investigație sau urmărire penală a oricărei persoane implicate sau care este suspectată că ar fi implicată în abuzul sau frauda cu privire la vânzarea prezentelor puncte.
 6. Achiziționarea de puncte nu este o garanție a disponibilității niciunei recompense din partea Hilton Honors, iar Points.com nu va fi obligată sau responsabilă în cazul în care nu puteți folosi sau recupera orice puncte achiziționate.
 7. Sunteți de acord să plătiți total Points.com prin card de credit înainte ca orice puncte să fie afișate în contul dvs. de Hilton Honors. Depunând o cerere de a achiziționa puncte, autorizați Points.com sau reprezentanții acesteia să încaseze plata din contul corespunzător numărului cardului de credit pe care l-ați furnizat.
 8. Sunteți de acord că oferirea și utilizarea tuturor punctelor, inclusiv celor achiziționate prin prezenta, sunt supuse termenilor, condițiilor, excluderilor și limitărilor programului Hilton Honors, și că Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. are responsabilitatea și autoritatea unică și exclusivă de a opera, modifica, încheia și stabili termenii și condițiile aplicabile programului Hilton Hilton Honors. Points.com nu va fi obligată sau responsabilă față de dvs. și nu are nicio obligație de a vă înștiința despre nicio acțiune, lipsă de acțiune sau decizie luată de Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. cu privire la programul Hilton Honors. Sunteți de acord prin prezenta să nu faceți nicio reclamație împotriva Points.com pentru nicio acțiune, inacțiune sau decizie luată de Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. cu privire la programul Hilton Honors. Points.com nu va fi tratată ca agentul Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. pentru niciun scop.
 9. Veți despăgubi, apăra și exonera de răspundere Points.com și afiliații acesteia, și directorii, funcționarii, angajații, colaboratorii, partenerii, agenții, asociații, succesorii și reprezentanții respectivi ai acesteia împotriva oricăror pierderi, obligații, pretenții, prejudicii, cereri, responsabilități, procese, acțiuni în instanță, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură care au apărut, au fost suferite sau suportate de sau imputate oricăror astfel de persoane în orice mod legat de, apărut din sau rezultat din (i) utilizarea dvs. a sau participarea la programul Hilton Honors, (ii) executarea sau incapacitatea dvs. de a executa prezentul contract sau (iii) orice încălcare de către dvs. a prezenților Termeni și Condiții.
 10. PUNCTELE VÂNDUTE CĂTRE DVS. ȘI ORICE SERVICII ASOCIATE SUNT OFERITE „CA ATARE” FĂRĂ CLAUZE, DECLARAȚII, CONDIȚII SAU GARANȚII DE NICIUN FEL, FIE EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE CLAUZE, DECLARAȚII, CONDIȚII SAU GARANȚII IMPLICITE PRIVIND CALITATEA, VANDABILITATEA, CALITATEA VANDABILĂ, POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU GARANȚIA DE NEÎNCĂLCARE, RĂSPUNDEREA LEGALĂ PENTRU TOATE ACESTEA FIIND DECLINATĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS PRIN LEGE.
 11. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE A COMPANIEI POINTS.COM, INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIONARE ÎN JUDECATĂ, CERERE SAU PRETENȚIE, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA PLĂTITĂ DE CĂTRE DVS. PENTRU ACHIZIȚIONAREA PUNCTELOR. POINTS.COM NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN PREJUDICIU SPECIAL, INDIRECT, ACCIDENTAL SAU SECUNDAR SUFERIT ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII SAU ACHIZIȚIONAREA DVS. DE PUNCTE CAUZATE ÎN ORICE MOD SAU INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIONARE ÎN JUDECATĂ, CERERE SAU PRETENȚIE, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, ȘI CHIAR DACĂ ASTFEL DE PREJUDICII POT FI PREVĂZUTE SAU POINTS.COM A FOST INFORMATĂ PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.
 12. Veți respecta orice legi, reguli și reglementări aplicabile acestor Termeni și Condiții și achiziționării dvs. de puncte.
 13. Acești Termeni și Condiții sunt guvernați exclusiv de legile Provinciei Ontario, Canada fără a ține seama de niciun principiu privind conflictele de legi. În limita permisă de legea aplicabilă, orice pretenție, dispută sau controversă între dvs. și Points.com va fi rezolvată prin arbitraj final și obligatoriu, neimplicând tribunalele. Un astfel de arbitraj se va desfășura în Toronto, Ontario, Canada, într-o manieră simplificată și urgentă, de către un arbitru, conform legilor și regulilor din prezent privind arbitrajul comercial din Ontario. Dacă arbitrajul menționat mai sus nu este permis de legea aplicabilă sau orice tribunal cu jurisdicție, sunteți de acord în mod irevocabil că orice pretenții, dispute sau controverse vor fi soluționate exclusiv de tribunalele Provinciei Ontario.
 14. Nu puteți atribui sau transfera acești Termeni și Condiții, sau niciun drept sau obligație din prezentul contract.
 15. Acești Termeni și Condiții, împreună cu cererea dvs. de achiziție, reprezintă întregul contract încheiat între dvs. și Points.com cu privire la subiectul prezentului și înlocuiește orice contracte sau înțelegeri anterioare sau prezente, dacă acestea există, fie că sunt scrise sau orale, cu privire la acest subiect. Nicio modificare, amendament sau renunțare la acești Termeni și Condiții nu vor fi valabile sau obligatorii decât dacă sunt specificate în scris și semnate de către Points.com.
 16. Points.com nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere sau incapacitate proprie de a executa prezentul contract cauzată de orice caz fortuit, război, grevă, conflicte de muncă, întreruperea lucrului, incendiu, lege guvernamentală, sau orice altă cauză, fie că este asemănătoare sau diferită, și care nu poate fi controlată de aceasta.