Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Rezervasyon Sırasında Puan Satın Almak için Points.com, Inc. Şartlar ve Koşullar

Kanada, Ontario Vilayeti altında kurulmuş ve 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 adresinde mukim bir şirket olan Points.com Inc.'ten ("Points.com") puan satın almaya yönelik online talebinizi göndererek, bu hüküm ve koşulları (bu "Hüküm ve Koşullar") kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Puan alabilmek için Hilton Honors programının itibar sahibi bir üyesi olmanız gerekmektedir.
 2. Satın alma talebiniz, Points.com tarafından kabul edilene kadar geçerli olmayacaktır. Points.com tarafından kabul, sadece puanların hesabınıza aktarılması ile gerçekleşmiş olur. Yukarıda sözü geçen hususlara bakılmaksızın, Points.com, aşağıda belirtildiği şekilde herhangi bir kabulü geri alma veya iptal etme ve işlemleri iptal ederek geri döndürme hakkını saklı tutar.
 3. Puan satışları geri ödenmez niteliktedir.
 4. Puan satın alınması, Hilton Honors programında statü yükseltme veya iyileştirmeye yönelik bir yeterlilik olarak sayılmayacaktır.
 5. Satın aldığınız puanları satamaz, takas edemez veya yetkisiz olarak başka şekilde dağıtamazsınız. Satın aldığınız puanlar, tamamıyla ve mutlak olarak Points.com'un takdiriyle belirlenecek şekilde yeniden satılmış, dağıtılmış veya uygunsuz amaçlar için kullanılmışsa veya kredi kartı istismarı veya dolandırıcılığı ya da başka yasa dışı yollarla elde edilmişse, Points.com; kendi tercihine göre ve Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin desteğiyle, söz konusu puanları iptal edebilir, geçersiz kılabilir, vermeyi reddedebilir ve/veya puanlara el koyarak, mevcut diğer tüm hak ve hukuki çarelere başvurabilir. Points.com'un yukarıda sözü geçen hususlarla bağlantılı olarak, hesabınızı veya puan verdiğiniz hesabı borçlandırabileceğini kabul edersiniz. Söz konusu puan satışlarıyla ilgili olarak istismar veya dolandırıcılığa dahil olan veya dâhil olduğundan şüphelenilen kişilere ilişkin soruşturma veya kovuşturma işlemlerinde Points.com'un makul tüm taleplerinde tam bir işbirliği sunacağınızı kabul edersiniz.
 6. Puanların satın alınması, Hilton Honors ödüllerinden yararlanılabileceğine dair bir garanti vermez ve Points.com, satın aldığınız puanları kullanamadığınız veya paraya dönüştüremediğiniz durumlarda hiçbir yükümlülük veya sorumluluk taşımayacaktır.
 7. Hilton Hilton Honors hesabınıza herhangi bir puan gönderilmeden önce, Points.com'a ödemeyi kredi kartıyla eksiksiz olarak yapmayı kabul edersiniz. Puan satın almak için talepte bulunduğunuzda, Points.com veya temsilcinize, ödemeyi verdiğiniz kredi kartından çekme yetkisini vermiş olursunuz.
 8. Bu hükümler kapsamında satın alınanlar dâhil, tüm puanların verilmesi ve kullanılmasının, Hilton Honors programı hükümleri, koşulları, istisnaları ve sınırlandırmalarına tabi olduğunu ve Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin Hilton Honors programı için geçerli tüm hüküm ve koşulları yürütme, değiştirme, sonlandırma ve belirleme konusunda tek ve münhasır yetki sahibi olduğunu kabul edersiniz. Points.com, Hilton Honors programı ile bağlantılı olarak Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'ye ait bir eylem, eylemsizlik veya karar konusunda size karşı sorumluluk sahibi olmadığı gibi, sizi bunlardan haberdar etme yükümlülüğü de yoktur. Hilton Honors programı ile bağlantılı olarak Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'ye ait bir eylem, eylemsizlik veya karar ile ilgili olarak, Points.com'dan herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Points.com, herhangi bir amaçla Hilton Honors Worldwide, L.L.C.'nin acentesi olarak görülmeyecektir.
 9. Points.com'u ve bağlı şirketlerini, ilgili yönetim kurulu üyelerini, yetkililerini, çalışanlarını, üstlenicilerini, ortaklarını, acentelerini, haleflerini ve görevlendirdiklerini, (i) Hilton Honors programını kullanımınız veya buna katılımınız, (ii) ilgili ifanız veya ifa edememe durumunuz veya (iii) bu Hüküm ve Koşulları ihlalinizle ilgili olarak, bağlantılı şekilde veya bunlardan kaynaklanan ve söz konusu kişilerce maruz kalınan veya karşılanan ya da iddia edilen her türlü kayıp, yükümlülük, iddia, hasar, talep, sorumluluk, dava, işlem, masraf, ücret ve gidere karşı tazmin edecek ve bunlara karşı savunacak ve koruyacaksınız.
 10. SİZE SATILAN PUANLAR VE İLGİLİ TÜM HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE İMA EDİLEN GARANTİLER, BEYANLAR VEYA KALİTE, TİCARETE UYGUNLUK, TİCARİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEMEYE DAİR GARANTİLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR GARANTİ, BEYAN VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN SUNULMAKTA OLUP, TÜM BUNLARDAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN İLERİ DÜZEYDE FERAGAT EDİLMEKTEDİR.
 11. İHMAL DÂHİL OLMAK ÜZERE, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİLE DAYANAN DAVA, TALEP VEYA İDDİANIN NEDENİNE BAKILMAKSIZIN, POINTS.COM'UN TÜM SORUMLULUĞU, HİÇBİR KOŞULDA PUANLARIN SATIN ALINMASINDA ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAYACAKTIR. POINTS.COM HİÇBİR KOŞULDA, İHMAL DÂHİL OLMAK ÜZERE, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİLE DAYANAN DAVA, TALEP VEYA İDDİANIN NEDENİNE BAKILMAKSIZIN, BU HÜKÜM VE KOŞULLAR VEYA PUANLARI SATIN ALMANIZLA BAĞLANTILI OLARAK MARUZ KALINAN ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA BAĞLANTILI HASARLARDAN, SÖZ KONUSU HASARLAR ÖNGÖRÜLEBİLİR NİTELİKTE VEYA OLASILIĞI HAKKINDA POINTS.COM'A BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR SORUMLULUK TAŞIMAYACAKTIR.
 12. Bu Hüküm ve Koşullar ile puanları satın almanız için geçerli olan tüm yasa, kural ve düzenlemelere uyacaksınız.
 13. Bu Hüküm ve Koşullar, yasa çatışması kurallarına bakılmaksızın, münhasır olarak Kanada, Ontario Vilayeti yasalarına tabi olacaktır. Geçerli yasalarca izin verilen ölçüde, Points.com ile aranızda olabilecek herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya çelişki durumu mahkemeler hariç tutularak nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla belirlenecektir. Söz konusu tahkim, geçerli Ontario ticari tahkim yasaları ve kuralları uyarınca, tek bir hakem tarafından basit ve hızlandırılmış bir şekilde Kanada, Ontario, Toronto'da gerçekleştirilecektir. Yukarıda sözü geçen tahkime geçerli yasalar veya yargı yetkisine sahip bir mahkemece izin verilmemesi durumunda, tüm iddia, anlaşmazlık veya çelişkilerin münhasır olarak Ontario Vilayeti mahkemeleri tarafından halledileceğini geri dönülmez olarak kabul edersiniz.
 14. Bu Hüküm ve Koşulları ya da kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi devir ve temlik edemezsiniz.
 15. Satın alma talebinizle birlikte bu Hüküm ve Koşullar, ilgili konuya ilişkin olarak Points.com ile aranızdaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve konuyla ilgili olarak, yazılı veya sözlü, var olan tüm eski ve güncel anlaşma ve düzenlemeleri geçersiz kılmaktadır. Points.com tarafından yazılı olarak yapılmadıkça ve imzalanmadıkça, bu Hüküm ve Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, düzenleme veya feragat geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
 16. Points.com, hükümler kapsamındaki ifaları, doğal felaketler, savaş, grev, iş anlaşmazlığı, işin durdurulması, yangın, devlet eylemleri veya kontrolü dışındaki benzer ya da benzer olmayan diğer gerekçelerle yerine getirememesi veya geciktirmesi ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.