Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Oznámení o ochraně osobních údajů Hilton, Inc.

Logos of all Hilton Brands

Poslední aktualizace: červen 2016

Datum platnosti: 1. srpna 2016

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („prohlášení“) platí pro společnost Hilton, Inc., její dceřiné společnosti a veškeré hotely v rámci portfolia značek Hilton Portfolio (souhrnně jako „Hilton“, „my“ nebo „nás“. Ve společnosti Hilton se snažíme o poskytování mimořádných produktů, služeb a zážitků po celém světě. Ceníme si vašeho obchodního vztahu, a ještě více vaší věrnosti. Víme, že ochrana osobních údajů je velmi důležitá. Toto prohlášení jsme vytvořili s cílem vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od vás nebo o vás získáme prostřednictvím našich stránek nebo aplikací, na základě písemné nebo verbální komunikace s námi, při vaší návštěvě některých našich hotelů nebo z jiných zdrojů. I když toto prohlášení do značné míry vysvětluje postupy, které uplatňujeme v celé společnosti Hilton globálně, místní zákony jsou různé a některé jurisdikce mohou uplatňovat omezení týkající se našich aktivit zpracování (některé jurisdikce například mohou vyžadovat výslovný souhlas se zasíláním marketingových sdělení). Proto mohou být naše skutečné postupy v těchto jurisdikcích více omezené než postupy zde popsané, abychom vyhověli místním požadavkům.

Používáním našich produktů a služeb nebo souhlasem s tímto prohlášením například v kontextu registrace k odběru nebo používání některých našich produktů či služeb, souhlasíte.

Dovolujeme si rovněž upozornit, že toto Oznámení se nevztahuje na naše zpracování osobních údajů jménem třetích stran a v souladu s jejich pokyny, jako jsou např. letecké společnosti, společnosti pronajímající vozidla a další poskytovatelé služeb, společnosti, které organizují či nabízejí cestovní balíčky, marketingoví partneři nebo firemní zákazníci.

Chcete-li přejít na konkrétní kapitolu, klikněte na některý z odkazů níže:

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při každém kontaktu, při každé interakci s hostem a při realizaci kteréhokoliv aspektu našeho podnikání můžeme shromažďovat osobní údaje. Jedná se o tyto údaje: vaše kontaktní informace, údaje týkající se vaší rezervace, pobytu nebo návštěvy naší lokality, účast v členském nebo věrnostním programu, účast v loterii nebo marketingovém programu (i v případě, že nepobýváte v některém z našich hotelů), informace týkající se nákupu a převzetí produktů nebo služeb, osobní charakteristiky, národnost, příjem, číslo pasu a datum a místo jeho vydání, cestovní historie, údaje o platbě, preference hosta, preference týkající se marketingu a komunikace, informace o vozidlech, kterými k nám přijíždíte, recenze a názory o našem portfoliu značek a o našich hotelech (pokud jsou ve vašem případě identifikovány nebo jsou s vámi spojeny), spojení s věrnostním programem nebo programem cestovní partner a členské číslo, hotel, rezervované balíčky služeb leteckých společností a společností, které pronajímají auta, skupiny, s nimiž jsou spojeny vaše pobyty v hotelech, informace, které jsou potřebné v rámci programu Hilton Honors a informace v profilu, včetně podrobných údajů o finančních operacích a korespondenci, informace poskytnuté prostřednictvím členství a používáním účtu, a také další typy informací, které se rozhodnete nám poskytnout nebo které obdržíme od třetích stran.

Můžeme také zaznamenávat údaje o společném cestování, včetně jmen spolucestujících a čísel věrnostních programů leteckých společností a věku řidiče pronajatého vozidla. Můžeme také shromažďovat a uchovávat informace a záznamy týkající se konverzací, včetně nahrávek nebo monitorovaných nahrávek hovorů se zákazníky, jako jsou zprávy z aplikací a SMS zprávy.

Dále také shromažďujeme osobní údaje v některých dalších případech:

 • Účast v programu Hilton Honors: Když se zaregistrujete v našem programu Hilton Honors, obdržíte číslo Hilton Honors a budete požádáni o vytvoření ID a hesla uživatele. Shromažďujeme také informace pro správu programu a profilů Hilton Honors včetně podrobností o transakcích a korespondenci a zajištění funkčnosti naší aplikace Hilton Honors (tam, kde je k dispozici). Aplikace Hilton Honors vám umožňuje například používat mobilní zařízení k přihlášení pobytu, výběru pokoje, získání klíče od pokoje a odhlášení. Když spravujete svůj profil online, máte možnost poskytnout doplňující informace o svých oblíbených leteckých společnostech a čísla účtů jejich věrnostních programů, preference ohledně typu pokoje, své jazykové preference, čísla účtů svých platebních karet, preference týkající se zpráv, nabídek a informací, které zasíláme. Pokud provádíte rezervaci pobytu za odměnu nebo nakupujete online body Hilton Honors, můžeme vás požádat o doplňující specifické informace o firemním účtu, kódu skupiny nebo úmluvy, číslo cestovní agentury nebo číslo AAA. Pokud zažádáte o platební kartu nebo jiný účet u některého z našich partnerů prostřednictvím některé z našich reklam nebo v některém z našich hotelů, můžete mít možnost tyto informace automatiky přidat do svého profilu Hilton Honors.
 • Průzkumy: V rámci zákaznických průzkumů můžeme požadovat demografické údaje nebo jiné osobní údaje.
 • Shromažďování údajů v hotelu:  Místní zákony mohou vyžadovat, abychom v našich hotelech při registraci/přihlášení shromažďovali další osobní údaje. Můžeme rovněž využívat uzavřené televizní okruhy a další bezpečnostní opatření v našich hotelech, které mohou snímat nebo zaznamenávat obraz hostů, návštěvníků ve veřejných prostorách a informace, o tom, kde se nacházíte v době, kdy se pohybujete v našem hotelu, prostřednictvím vstupních karet a jiných technologií. Můžeme také využívat uzavřené televizní okruhy a jiné technologie, které zaznamenávají zvuk nebo video, a to z důvodu ochrany našich zaměstnanců, hostů a návštěvníků našich hotelů. Můžeme rovněž shromažďovat další osobní údaje v souvislosti s místně poskytovanými službami, jako jsou služby recepčních, služby klubů zdraví, lázeňské služby, služby hlídání dětí, pronájmy vybavení a funkcí Digitální klíč naší aplikace Hilton Honors (je-li k dispozici).
 • Profily akcí:  Pokud si u nás naplánujete akci, zaznamenáme specifikace jednání a akce, datum akce, počet hostů, podrobné údaje o pokojích, a v případě firemních akcí také informace o vaší organizaci (jméno, roční rozpočet, počet realizovaných akcí ročně). Shromažďujeme také informace o hostech, kteří jsou členy vaší skupiny nebo se účastní vaší akce. Když nás navštívíte jako člen skupiny, můžeme o vás mít informace, které jsou nám poskytnuty v rámci této skupiny, a můžeme se na vás v důsledku vašeho pobytu se skupinou a vaší účasti na akci skupiny obracet s marketingovými nabídkami. Když nás navštívíte v rámci nějaké akce, můžeme sdílet osobní informace o vás s osobami, které tuto akci plánují. Pokud plánujete nějakou akci vy, můžeme také sdílet informace o vaší akci s poskytovateli služeb třetích stran, kteří vám v rámci této akce mohou nabídnout potřebné služby.
 • Hilton Grand Vacations Timeshare:  Pokud zašlete online „předběžnou žádost“ o termín (timeshare), provedete rezervaci, odešlete online žádost o informace, nebo online využijete funkci typu „klikněte a chatujte“, můžeme vás požádat o poskytnutí rámcových informací o vašem ročním příjmu nebo informací o rezervaci. Když se zúčastníte akce Hilton Grand Vacations, když si zobrazíte plán cesty nebo se zúčastníte loterie, můžeme vás požádat o poskytnutí informací o složení vaší rodiny, o vašich cestovních preferencích, o frekvenci cestování, popřípadě o další informace týkající se historie vaší dovolené. Když si zřídíte online účet v programu Hilton Grand Vacations Club, popřípadě Hilton Club, nebo se zaregistrujete do jiných programů nebo k odběru dalších klubových produktů, které čas od času nabízíme, můžeme vás požádat, abyste poskytli své členské číslo nebo číslo rezervace a zabezpečovací kódy. Pokud financujete koupi termínu (timeshare) můžeme shromažďovat informace o půjčce a financování.
 • Sociální sítě: Pokud se rozhodnete pro účast na činnostech či využití nabídek sociálních sítí organizovaných společností Hilton, můžeme, podle toho, jaké volby si na svém účtu nastavíte, shromažďovat určité informace z vašich účtů sociálních sítí, jako jsou místo, kde se nacházíte, přihlášení do hotelů, vaše činnosti, zájmy, fotografie, aktualizace stavů a seznamy přátel. Můžeme vám také umožnit zapojit se do soutěží, ve kterých nám poskytnete fotografie, například ze svého pobytu u nás, které můžete sdílet se svými kontakty na sociálních médií, pro účely hlasování, sdílení nabídek nebo jiné propagace.
 • Poslat příteli:  Nabízíme funkce, které umožní odeslat elektronickou pohlednici přátelům nebo jim zaslat zprávu po internetu, z veřejného terminálu nebo z mobilního zařízení. Pokud se rozhodnete tuto možnost využít, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu příjemce zprávy společně s textem zprávy, kterou si budete přát přiložit. Použitím této funkce potvrzujete, že jste oprávněni používat a poskytnout jméno a e-mailovou adresu příjemce pro tento účel.
 • Příležitosti pro založení franšíz a vlastnictví:  Pokud máte zájem o získání dalších informací o příležitostech pro založení franšíz nebo vlastnictví, můžeme o vás shromažďovat údaje, abychom mohli posoudit vaši vhodnost stát se uživatelem franšízové licence nebo vlastníkem. Informace, které nám poskytnete, můžeme zkombinovat s informacemi, které získáme od třetích stran, jako jsou agentury pro vykazování úvěruschopnosti a veřejné databáze. Tyto informace využíváme k zajištění náležité péče potenciálních uživatelů licence a vlastníků.
 • Žádosti o zaměstnání:  Pokud se rozhodnete on-line požádat o zaměstnání ve společnosti Hilton, přečtěte si naše Oznámení o ochraně osobních údajů žadatele.
 • Dodavatelé se statusem WMBE:  Pokud jste společnost se sídlem v USA a zaměstnáváte příslušníky menšin nebo ženy a máte zájem o účast v programu diverzity dodavatelů společnosti Hilton, můžete online vyplnit formulář přihlášky pro profil diverzity dodavatele. Pokud se rozhodnete žádost podat, budete požádáni o poskytnutí informací o vaší společnosti a jejím vedení, včetně jména, adresy, e-mailové adresy, národnosti jednatele, jména a e-mailové adresy kontaktní osoby, daňového identifikačního čísla a právní struktury společnosti, jakož i o předložení potvrzení o certifikaci společnosti zaměstnávajícího příslušníky minorit nebo ženy .

Kromě informací, které od vás shromažďujeme přímo, můžeme také informace o vás dovozovat z informací, které nám poskytnete vy, nebo z dalších informací, které dostáváme.

Zpět nahoru


Shromažďování informací od třetích stran

Informace o vás můžeme získávat také od třetích stran, včetně informací od našich partnerů v oblasti letecké dopravy, platebních karet a jiných partnerů, ze služeb sociálních médií v souladu s vaším nastavením těchto služeb a od jiných nezávislých zdrojů. Tyto informace můžeme spojit s informacemi, které o vás máme uloženy, a sdílet je s jinými subjekty v souladu s tímto Oznámením.

Zpět nahoru


Použití vašich shromážděných osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme mnoha způsoby včetně k poskytování a přizpůsobování služeb, které od společnosti Hilton získáváte nebo očekáváte, k nabídce očekávané úrovně pohostinnosti v pokoji a ve všech našich hotelech k poskytování programu Hilton Honors, realizaci přímého marketingu a speciálních prodejních akcí a k dále popsaným záležitostem:

 • Členové programu Hilton Honors: Pokud jste členem programu Hilton Honors, využíváme vaše informace ke správě věrnostního programu Hilton Honors, k přizpůsobení vašich možností v rámci našich služeb a aplikací a v souvislosti s funkcemi aplikace Hilton Honors a digitálního klíče (kde jsou k dispozici).  Vaše informace používáme také k tomu, abychom vám poskytovali novinky, propagační a transakční materiály v rámci různých služeb nabízených společností Hilton a přizpůsobení reklamy a obsahu, který vám poskytujeme online, prostřednictvím e-mailu, mobilních zařízení nebo vystavené reklamy i na našich webových stránkách a aplikacích a prostřednictvím zákaznického call centra.
 • Správa služeb: Vaše osobní údaje využíváme ke správě programů, kterých se účastníte, a poskytujeme vám přístup k informacím o vašem účtu, jako je stav odměn a nabídky, na které máte nárok, pro plnění služeb, které jsou součástí takového programu, pro umožnění přímé komunikace mezi jednotlivými hotely v rámci portfolia značek Hilton a mezi portfoliem značek Hilton a pro usnadnění sběru údajů.
 • Plánování schůzek a akcí: Vaše osobní údaje můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali informace o plánování schůzek a akcí.
 • Marketing a komunikace: Vaše osobní údaje můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali nebo nabízeli zpravodaje, informace o speciálních akcí a přizpůsobené speciální akce i další marketingová sdělení. Vaše informace můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali zprávy o pobytech, účtech, výstrahách a potvrzení rezervace, zasílali marketingová sdělení a prováděli průzkumy, loterie, losování o ceny a další soutěže. Tuto komunikaci můžeme realizovat prostřednictvím e-mailů, pošty, online reklamy, reklamy v sociálních médiích, telefonu, textových zpráv (včetně SMS a MMS), nabízených oznámení, zpráv v aplikacích a jiných prostředků (včetně sdělení v rámci hotelů, jako je televize na pokoji). Využíváme rovněž obsah generovaný uživatelem (jako jsou fotky) ze služeb sociálních médií k poskytování vystavené reklamy na našich webech nebo v našich aplikacích. Můžeme rovněž shromažďovat informace z vaší platební karty, které mohou být doloženy k vašim osobním údajům a využívány společností Hilton nebo jejími obchodními partner k ověření, jaký typ karty máte, například zda je to karta společnosti Hilton, nebo jaká banka či síť kartu vystavila, a k prezentování nebo zasílání cílených marketingových zpráv na základě způsobu platby, který zvolíte. Ve spolupráci s nezávislými partnery také můžeme ověřovat, zda má návštěvník našich stránek se svou platební kartou spojenou možnost vracení hotovosti, a poskytovat návštěvníkům reklamu a informace o tom, jak této nabídky využít prostřednictvím pobytu v hotelu z portfolia znače Hilton.
 • Vylepšování služeb: Vaše osobní údaje můžeme využívat k vylepšování služeb nabízených společností Hilton a k zajištění, že je pro vás nabídka našich stránek, produktů a služeb zajímavá. Na základě vašich osobních údajů pro vás také zajišťujeme očekávanou úroveň pohostinnosti v pokojích a prostřednictvím našich hotelů. Může sem patřit také zajištění možnosti kontrolovat technologie v pokoji prostřednictvím našich stránek nebo aplikací na vašich osobních zařízeních.
 • Program eFolio: Můžeme vás automaticky přihlásit do našeho programu eFolio a používat vaši e-mailovou adresu k zaslání vašeho účtu prostřednictvím e-mailu. Je vaší zodpovědností zajistit, abychom měli vaši správnou (a preferovanou) e-mailovou adresu. Pokud ze své e-mailové adresy zadáváte rezervaci pro někoho jiného, bude eFolio této osoby zasláno na vaši e-mailovou adresu.
 • Správnost, analýza a přizpůsobení údajů: Pro účely třídění a analýzy dat můžeme také spojit vaše osobní údaje s údaji získanými ze zdrojů třetích stran. Na informace od třetích stran spoléháme také proto, abychom mohli poskytovat lepší a na míru šité údaje. Když například propojítesvé služby sociálních médií nebo jiné účty s našimi službami, můžeme tyto údaje využít k dalšímu přizpůsobování a socializaci vašich údajů s námi nebo jejich používání a sdílení, jak je uvedeno na jiném místě tohoto prohlášení.

Zpět nahoru


Osobní údaje, které sdílíme

Abychom vám mohli nabízet očekávanou úroveň pohostinnosti a poskytovat ty nejlepší služby, můžeme vaše osobní údaje sdílet mezi členy portfolia značek Hilton, našimi poskytovateli služeb, třetími stranami a jinými subjekty, jak je podrobně uvedeno dále:

 • Portfolio značek Hilton včetně franšízových hotelů, námi řízených hotelů, pronajímaných hotelů a částečně vlastněných hotelů a rezortů:  Osobní údaje můžeme sdílet v rámci portfolia značek Hilton, včetně Hilton Grand Vacations, i s vlastníky a provozovateli franšízových hotelů, vlastníky hotelů, které řídíme, ale nevlastníme a pronajímaných nebo částečně vlastněných hotelů a rezortů, které mohou samostatně nebo společně využívat osobní údaje k poskytování služeb, přizpůsobení a pro výše popsané účely. Společnost Hilton, Inc. je stranou odpovědnou za správu společně využívaných osobních údajů. Dále také, pokud přestaneme řídit hotel, který nevlastníme, můžeme majiteli hotelu poskytnout určité informace o minulých či budoucích hostech tohoto hotelu.
 • Program elektronické fakturace:  Pokud obdržíte fakturu eFolio v e-mailu (jak je popsáno výše), bude s poskytovatelem platební karty nasdílen souhrn s podrobnými údaji o zboží a služeb, které vám byly poskytovány v průběhu pobytu, a pokud se účastníte korporátního fakturačního programu a používáte korporátní platební kartu, může poskytovatel karty nasdílet tento souhrn s vaším zaměstnavatelem. Pokud se navíc účastníte plánu speciálních sazeb, můžeme sdílet seznam členů programu Hilton Honors, kteří plán používali, s entitou, která vám poskytuje plán speciálních sazeb. Zásady ochrany osobních údajů vašeho zaměstnavatele, příslušného poskytovatele platební karty a vydavatele karty platí ihned poté, co vaše údaje přeneseme.
 • Akce či jednání skupiny:  Pokud navštívíte Hilton v rámci skupinové akce či jednání, informace shromážděné pro plánování jednání nebo akce můžeme sdílet s organizátory takových jednání a akcí, a v příslušných případech s hosty, kteří jednání nebo akci organizují nebo se jí účastní.
 • Obchodní partneři:  Můžeme spolupracovat s jinými firmami, abychom vám mohli poskytovat produkty, služby nebo nabídky na základě vašich zkušeností v našich hotelech, a vaše informace můžeme v této souvislosti nasdílet s našimi obchodními partnery. Například můžeme pomoci zajistit pronájem vozidla nebo jiné služby od našich obchodních partnerů, a sdílet s nimi vaše osobní údaje, aby vám takové služby mohli poskytnout. Jste-li členy programu Hilton Honors, můžeme sdílet vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli připisovat míle a jiné výhody získané účastí v programu Hilton Honors. Vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, můžeme také sdílet s našimi korporátními cestovními partnery , abychom jim pomohli posoudit vyhovění cestovním zásadám nebo účast ve speciálních cenových plánech nebo pro účely společného marketingu s našimi korporátními cestovními partnery. Můžeme také spolupracovat s třetími stranami, jako jsou partneři pro leteckou dopravu nebo platební karty, abychom mohli našim společným zákazníkům poskytovat reklamu. Naši partneři vám také mohou nabízet relevantnější nabídky na základě anonymních informací, které sdílíme o vašich zkušenostech v našich hotelech, a také informace z vašeho profilu Hilton Honors. Dále můžeme našim nezávislým partnerům umožnit, aby vás rozpoznali, když navštívíte jejich web nebo aplikaci, nebo vás rozpoznat jako některého ze svých zákazníků, když navštívíte weby nebo aplikace Hilton, aby vám mohli poskytovat relevantnější nabídky. Vaši e-mailovou adresu můžeme sdílet s nezávislými partnery s využitím dostupných bezpečnostních opatření, která mohou odpovídat jejich vlastním e-mailovým adresám, aby vám mohli zasílat online a e-mailové reklamy naším jménem.
 • Účast na organizování akcí:  Můžeme se podílet na organizaci a financování propagačních a jiných akcí, losování cen, soutěží nebo her společně s jinými společnostmi, nebo můžeme poskytovat ceny pro soutěže a hry sponzorované jinými společnostmi. Pokud se takových her nebo soutěží zúčastníte, můžeme sdílet vaše osobní údaje s dalšími sponzory nebo sponzory, kteří jsou třetími stranami.
 • Služby na místě: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s nezávislými místními poskytovateli služeb, jako například služby recepčních, lázeňské služby, golf či kulinářské zážitky.
 • Poskytovatelé služeb:  Naše služby a produkty naším jménem mohou poskytovat třetí strany, s nimiž můžeme na základě toho sdílet vaše osobní údaje. Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně vázaní chránit vaše osobní údaje a nemohou tyto vaše údaje jinak používat nebo sdílet s výjimkou případů povolených zákonem. Můžeme využívat poskytovatele služeb, aby vám sdělovali novinky a poskytovali reklamní a transakční materiály, včetně přizpůsobené online a mobilní reklamy. Další informace získáte v prohlášení o používání souborů cookie. Společnost Hilton bude spolupracovat pouze se stranami, které nabízejí možnost se z takové spolupráce vyvázat. Informace můžeme s poskytovateli služeb sdílet také proto, abychom vám pomohli vytvářet itineráře výběrem webů, aktivit a restaurací ze seznamů, které jsme pro vás přizpůsobili na základě vašich preferencí a údajů třetích stran.
 • Obchodní transakce:  Při rozvíjení naší firmy můžeme prodávat, nakupovat, restrukturalizovat nebo reorganizovávat firmy nebo aktiva nebo ukončit možnost uživatele být manažerem nebo držitelem licence na franšízu hotelu, který je v současné době součástí našeho portfolia. Za takových okolností může Hilton převádět, prodávat nebo přidělovat získané informace, včetně, ale bez omezení na ostatní informace a osobní údaje, na jednu nebo více přidružených či nepřidružených třetích stran. Do míry, do které to umožňují místní zákony, budeme poskytovat oznámení o našem záměru přenášet osobní údaje na třetí stranu pro tento účel, a vysvětlíme, jak můžete proti takovému přenosu vznést námitku
 • Telemarketing:  Když pobýváte v některém z našich hotelů a jste členem programu Hilton Honors, můžeme sdílet vaše telefonní číslo v rámci našeho portfolia značek, včetně Hilton Grand Vacations, za účelem telemarketingu. Můžeme také obdržet vaše telefonní číslo od našich partnerů z jiných zdrojů, a můžeme ho použít za účelem telemarketingu.
 • Ostatní případy:  Společnost Hilton může také poskytnout osobní údaje v těchto případech: (i) dodržení platných zákonů, (ii) reakce na šetření či požadavky od státních orgánů, (iii) dodržení platných právních postupů, (iv) ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Hilton, návštěvníků provozovny, hostů, zaměstnanců či veřejnosti, (v) uplatnění dostupných náhrad či omezení škod, které případně utrpíme, (vi) vymáhání všeobecných obchodních podmínek našich webových stránek a (vii) reakce na nouzové situace.

Zpět nahoru


Další informace

Když navštívíte některý web nebo aplikaci Hilton a pracujete s nimi, shromažďujeme jiné informace o vašem používání webu, které nejsou osobně identifikovatelné, jako například katalog stránek webu, který navštívíte, a počet vašich návštěv našich webů („ostatní informace“). Ostatní informace i data získaná od třetích stran používáme k tomu, abychom vám zasílali e-maily, online (na našich i jiných webech) a mobilní reklamy. Tyto informace můžeme používat také proto, abychom našim nezávislým partnerům umožnili, aby vás rozpoznali, když navštívíte jejich web nebo aplikaci, nebo vás rozpoznat jako některého ze svých zákazníků, když navštívíte weby nebo aplikace Hilton, aby vám mohli poskytovat relevantnější nabídky.

Při shromažďování těchto informací používáme soubory cookie a jiné technologie. V současnosti nereagujeme na signály Do Not Track ani na jiné mechanismy.  Další informace, včetně možnosti vyvázat se ze zasílání reklam na základě zájmů, získáte v našem prohlášení o používání souborů cookie.

Shromážděné a souhrnně zpracované informace nebo anonymizované osobní údaje získané od třetích stran můžeme využívat k tomu, abychom získali komplexnější přehled o našich uživatelích (souhrnné informace můžeme například používat k výpočtu procenta uživatelů, kteří mají konkrétní telefonní předvolbu). Patří mezi ně demografické údaje jako datum narození, pohlaví a stav, předpokládané obchodní zájmy jako oblíbené produkty a záliby a další informace, které můžeme získat od vás nebo třetích stran.

Protože tyto další informace nevedou k odhalení vaší totožnosti, mohou být odhaleny k libovolnému účelu.  V některých případech můžeme kombinovat tyto další informace s osobními údaji. Jestliže s osobními údaji zkombinujeme jakékoli další informace, s kombinovanými informacemi se, v souladu s tímto Oznámením, zachází stejně jako s osobními údaji.

Zpět nahoru


Citlivé údaje

Pojem „citlivé údaje“ znamená informace týkající se vašeho rasového či etnického původu, politických názorů, vyznání či jiných názorů, zdraví, trestních záznamů či členství v odborových organizacích. Citlivé údaje obvykle nesbíráme, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Údaje o zdraví, které nám poskytnete, budeme využívat k tomu, abychom vám nabídli lepší služby a splnili vaše konkrétní potřeby.

Zpět nahoru


Osobní údaje dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Jako rodiče či zákonné zástupce vás prosíme, abyste dětem neumožnili poskytovat osobní údaje bez vašeho svolení.

Zpět nahoru


Mobilní a místní služby

Poskytujeme mobilní aplikace, které je možné si stáhnout do chytrých telefonů nebo mobilních zařízení. Tyto aplikace mají řadu funkcí, které zlepšují uživatelskou zkušenost. Kromě poskytování služeb naše aplikace mohou také shromažďovat osobní a další informace, které budou využity v souladu s tímto Oznámením. Pokud si například chcete zajistit rezervaci, včetně pobytu za odměnu, nebo ji změnit, budete požádáni o poskytnutí některých osobních údajů, jako jsou vaše pověřovací údaje nebo jiné informace podle potřeby. Funkce Digitální klíč v aplikaci Hilton Honors shromažďuje informace, které již o vás máme, zahrnují vaše číslo Hilton Honors, ID uživatele a další informace, včetně používání klíče. Zákazníkům posíláme odkaz na toto Oznámení ještě předtím, než si některou z našich aplikací stáhnou do svého zařízení.

Pokud našim mobilním aplikacím umožníte přístup k informacím o poloze vašeho zařízení, naše mobilní aplikace mohou využít technologii GPS nebo jiné technologie (například bezdrátové přenašeče známé jako webové signály) ve vašem zařízení k poskytnutí vám informací a nabídek na základě polohy vašeho zařízení. Webové signály nám umožňují shromažďovat údaje o vaší poloze v účastnících se hotelech prostřednictvím komunikace s mobilními zařízeními, která jsou v dosahu. Tyto informace o poloze můžeme využívat ke zdokonalování vašich zkušeností s našimi hotely prostřednictvím nabízených oznámení a jiného obsahu na vašem mobilním zařízení, poskytnutím pomoci při navigaci do našich hotelů a zasílání vám informací a nabídek o produktech, službách nebo aktivitách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Tyto informace můžeme sdílet se třetími stranami včetně obchodních partnerů a poskytovatelů služeb, k poskytování informací, nabídek a služeb, které vás mohou zajímat. Tam, kde kombinujeme údaje o zeměpisné poloze s osobními údaji, se s těmito údaji zachází, v souladu s tímto Oznámením, jako s osobními údaji. Sběru informací o poloze můžete zabránit nebo je omezit změnou nastavení v aplikaci Hilton Honors nebo změnou nastavení vašeho zařízení.

Pro některé funkce nabízíme k dispozici rovněž aplikaci „virtuálních recepčních“, kterou lze předem načíst do zařízení ve vlastnictví společnosti Hilton nebo ji lze stáhnout do vašeho mobilního zařízení s přístupem na web. K dispozici je také prostřednictvím aplikace Hilton Honors. Můžete například komunikovat přímo s hotelem: můžete si objednávat služby v hotelu, jako je pokojová služba nebo parkování vozidla s obsluhou, vstupovat na naše webové stránky, vstupovat na webové stránky třetích stran včetně místních atrakcí a sociálních sítí, a také provádět rezervace. Hotel získá přístup a bude moci používat vaše osobní údaje (jako je vaše jméno, vrstva Hilton Honors, číslo potvrzení, datum příjezdu a odjezdu a číslo pokoje) při poskytování těchto služeb recepčního. Pokud vyžadujete komunikaci prostřednictvím textových zpráv (SMS), budete požádáni o poskytnutí svého telefonního čísla a čísla recepčního. Můžeme s vámi komunikovat také prostřednictvím digitálních aplikací pro zasílání zpráv. Pokud tak činíme, platí zásady ochrany osobních údajů těchto služeb.

Zpět nahoru


Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Naše stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud poskytnete informace na stránkách třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových stránek. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme si nejdříve přečíst zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které jste navštívili.

Společnost Hilton může také spolupracovat s omezeným počtem poskytovatelů internetových služeb a nabízet internetový přístup k našim hostům. Vaše využívání internetových služeb v našich hotelech se řídí podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů. K podmínkám a zásadám můžete získat přístup prostřednictvím odkazům na přihlašovací stránce služby nebo návštěvou stránek poskytovatele internetu.

Zpět nahoru


Ochrana osobních údajů

Společnost Hilton podnikne přiměřená opatření pro: (i) ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, odhalení, pozměnění nebo zničení, a (ii) řádné uchování osobních údajů v přesném a aktuálním stavu. Rovněž se snažíme požadovat od našich přidružených společností a poskytovatelů služeb, s nimiž sdílíme osobní údaje, aby vynakládali přiměřené úsilí na zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. V případě online transakcí využíváme standardní technologie na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím našich stránek. Bohužel však nelze u žádného bezpečnostního systému či systému přenosu dat přes internet zaručit naprostou bezpečnost.

Pro vaši vlastní ochranu osobních údajů doporučujeme, abyste nám neposílali čísla platebních karet nebo jiné důvěrné osobní údaje v e-mailu.

Nebudeme vás kontaktovat mobilním telefonem/textovými zprávami ani e-mailem a žádat vás o důvěrné osobní údaje ani podrobnosti o platebních kartách. O podrobnosti týkající se platebních karet vás můžeme žádat pouze telefonicky, když si rezervujete pobyt nebo reklamní balíček. Nebudeme vás kontaktovat s žádostí o poskytnutí přihlašovacích údajů k vašemu účtu Hilton Honors. Pokud obdržíte tento typ žádosti, neměli byste na ni reagovat. V takovém případě nás také prosím informujte na adrese ISC@hilton.com.

Zpět nahoru


Mezinárodní přenosy osobních údajů

Jako globální společnost se snažíme vám poskytovat stejnou úroveň služeb, jakou od společnosti Hilton očekáváte, a to bez ohledu na to, zda jste v San Francisku, Londýně či Tokiu. Za účelem poskytování takových služeb můžeme sdílet vaše osobní údaje s dalšími členy celosvětového portfolia značek společnosti Hilton s poskytovateli služeb, kteří mají sídlo v zemích mimo vaši vlastní. I když se zákony na ochranu osobních údajů v těchto zemích mohou lišit od zákonů ve vaší zemi, společnost Hilton přijímá příslušná opatření, aby bylo zajištěno, že s vašimi osobními údaji se bude zacházet způsobem popsaným v tomto Oznámení.

Zpět nahoru


Změna vašich osobních údajů a přístup k nim

Jste-li členem programu Hilton Honors, informace, které nám poskytnete v době registrace, si můžete kdykoli zobrazit, opravit nebo aktualizovat po přihlášení do vašeho účtu Hilton Honors.

V rozsahu požadovaném platnými zákony můžete požadovat, abychom vás informovali o osobních údajích, které o vás uchováváme, a v příslušných případech nás můžete požádat, abychom aktualizovali, opravili a/nebo odstranili vaše osobní údaje, které uchováváme v naší aktivní databázi. Veškeré požadované aktualizace a změny provedeme ve lhůtách stanovených platnými zákony, a je-li to povoleno zákony, můžeme účtovat příslušné poplatky na úhradu nákladů na splnění takové žádosti. Takové žádosti je třeba zasílat v písemné formě na následující adresu: Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA. Z důvodu ochrany vašeho soukromí můžeme na žádosti reagovat pouze na e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci nebo kterou nám jinak poskytnete. Mějte prosím na paměti, že pokud nám zašlete takovou žádost, nemusíme být schopni vám nabízet stejně kvalitní služby v takové míře, na jakou jste byli zvyklí.

Můžete také za určitých okolností na základě platného zákona požádat o to, abychom ukončili sdílení vašich osobních údajů s našimi obchodními partnery, nebo aby společnost Hilton ukončila používání vašich osobních údajů v případě, že takové osobní údaje byly získány neoprávněnými prostředky nebo použity v rozporu se zákonem. Takovou žádost zašlete prosím na adresu Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA. Postaráme se, aby takové žádosti byly splněny v souladu s platnými zákony.

Zpět nahoru


Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu upraveného tímto Oznámením, pokud se dle zákona nevyžaduje nebo není povolena delší doba uchovávání.

Zpět nahoru


Volby – marketingová sdělení

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje (e-mailová adresa, číslo faxu, e-mailová adresa nebo telefonní číslo), můžeme vás informovat o našich produktech a službách nebo vás zvát na akce prostřednictvím e-mailů, online reklamy, sociálních médií, telefonu, textových zpráv (včetně SMS a MMS), nabízených oznámení, výstrah v rámci aplikací, běžné pošty, našeho call centra a jinými prostředky (včetně sdělení v hotelu, například prostřednictvím televize na pokoji).

Rozsah komunikace, kterou od nás jako člen programu Hilton Honors dostáváte, můžete změnit, když se přihlásíte ke svému online účtu a upravíte své odběry, anebo písemně (s uvedením vaší e-mailové adresy) na adrese Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

Pokud od nás nebudete chtít dostávat e-mailem marketingové materiály, můžete registraci kdykoli zrušit pomocí funkce pro odhlášení odběru v e-mailu, který od nás obdržíte, anebo můžete kliknout na tento odkaz: https://secure.hilton.com/en/hhonors/optout/unsubscribe.jhtml?listid=0. Vyřízení žádostí o zrušení registrace může trvat až deset pracovních dnů.

Pokud chcete zasílání textových zpráv ukončit, sdělte na hotelové recepci, že nechcete z hotelu dostávat textové zprávy, nebo na zprávu, kterou obdržíte, odpovězte zasláním zprávy STOP.

Pokud chcete být přidáni na interní seznam osob, které Hilton nemá kontaktovat, zašlete zprávu na adresu customer_privacy@hilton.com.

Můžete řídit, zda vám naše mobilní aplikace budou používat nabízená oznámení, změnou nastavení oznámení na svém mobilním zařízení. Pokud vám budeme zasílat zprávy prostřednictvím aplikací, umožníme vám kontrolu prostřednictvím nastavení našich aplikací. Další informace o souborech cookie a reklamách na základě zájmů a postupech správy těchto technologií najdete v našem prohlášení o používání souborů cookie.

Dovolujeme si však upozornit, že pokud se rozhodnete změnit komunikaci, kterou od nás dostáváte, nebudeme moci odstranit vaše osobní údaje z databází přidružených společností, příjemců franšízy nebo obchodních partnerů, se kterými jsme již dříve vaše osobní údaje sdíleli (tj. kterým jsme vaše osobní údaje již poskytli do dne vaší žádosti o zrušení registrace).

Zvláštní upozornění pro občany s trvalým pobytem ve státu Kalifornie. Jednotliví zákazníci s bydlištěm v Kalifornii, kteří poskytli své osobní údaje portfoliu značek společnosti Hilton Worldwide, mohou požadovat informace o poskytnutí některých kategorií osobních údajů třetím stranám pro jejich přímé marketingové účely. Takové žádosti nám prosím zasílejte na některou z níže uvedených adres: CA_Privacy@Hilton.com nebo Hilton, Inc., 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA. Do třiceti dnů ode dne doručení takové žádosti vám poskytneme seznam kategorií osobních údajů poskytnutých třetím stranám pro účely přímého marketingu třetích stran v průběhu bezprostředně předchozího kalendářního roku, společně se jmény a adresami těchto třetích stran. Takovou žádost lze podat maximálně jednou ročně. Vyhrazujeme si právo nereagovat na žádosti předložené jinak než na adresu uvedenou v tomto odstavci.

Pokud žijete v Kalifornii a je vám méně než 18 let a jste registrovaným uživatelem nějakého webu, kde je tato zásada publikována, kalifornský kodex o podnikání a profesích, oddíl 22581 vám umožňuje požadovat a získat odebrání obsahu nebo informací, které jste publikovali. Takovou žádost můžete učinit zasláním e-mail s podrobným popisem konkrétního obsahu nebo informací na adresu CA_Privacy@Hilton.com. Vezměte prosím na vědomí, že tento požadavek nezaručuje úplné nebo komplexní odebrání obsahu nebo informací, které jste publikovali, a že mohou nastat okolnosti, kdy zákony nedovolují nebo nevyžadují takové odebrání.

Zpět nahoru


Změny v Oznámení

Toto Oznámení můžeme čas od času upravit. Při provádění materiálových změn tohoto Prohlášení budeme publikovat odkaz na revidované Oznámení na domovské stránce našeho webu a pokud jste se zaregistrovali k odběru některého z našich produktů nebo služeb, můžeme vás informovat prostřednictvím komunikačního kanálu, který jste uvedli. Datum poslední aktualizace zjistíte, když kliknete na odkaz a podíváte se na datum v horní části Oznámení. Veškeré změny v našem Oznámení vstupují v platnost zveřejněním upraveného Oznámení na webových stránkách. Používání webu, jakýchkoli našich produktů a služeb nebo poskytnutí souhlasu s aktualizovaným prohlášením po provedení těchto změn představuje vaše přijetí revidovaného aktuálně platného Oznámení.

Zpět nahoru


Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým Hilton zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese customer_privacy@hilton.com nebo poštou na adrese Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

Zpět nahoru


Revize Oznámení o ochraně osobních údajů Hilton

Jak je uvedeno výše, čas od času můžeme toto Oznámení upravit. Abychom vám pomohli najít nejvýznamnější změny, níže uvádíme historii změn, takže se můžete na úpravy našeho Oznámení podívat.

Poslední aktualizace: červen 2016 Datum účinnosti: 1. srpna 2016

Změny z června 2016:

 • Odebrána informace o naší účasti v programu U.S.-EU Safe Harbor.
 • Aktualizace vysvětlující, jak můžeme shromažďovat, používat a sdílet informace související s fakturací nebo vaší platební kartou u našich obchodních partnerů, a jak tyto informace používají.
 • Aktualizace vysvětlující, jaké informace shromažďujeme od potenciálních franšízantů a vlastníků.
 • Aktualizace informací o tom, jak komunikujeme v rámci portfolia značek Hilton v souvislosti s vašimi informacemi, a jak komunikujeme přímo s vámi.
 • Aktualizace, která podrobně vysvětluje funkčnost naší aplikace Hilton Honors.
 • Aktualizace, která poskytuje další podrobnosti týkající se toho, kdy a jak můžeme sdílet informace (včetně e-mailových adres) s obchodními partnery a poskytovateli služeb, abychom vás identifikovali a mohli vám poskytovat informace v rámci webů a aplikací.
 • Aktualizace, která zahrnuje další informace o tom, jak sdílíme informace o speciálních plánech sazeb a elektronické fakturaci.
 • Aktualizovaná část věnovaná sběru a používání ostatních informací včetně předpokládaných obchodních zájmů a jiných anonymních informací.
 • Aktualizovaná informace o tom, že využívání internetových služeb v hotelech se řídí podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.
 • Aktualizace s informací, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše informace o pobytu v hotelu a o poloze ke komunikaci s vámi během vašeho pobytu, používání virtuálního „recepčního“ a zasílání nabídek na základě polohy mobilního zařízení.
 • Aktualizace, která vysvětluje, že chráníme vaše údaje při přeshraničním přenosu.
 • Aktualizace, která zahrnuje více informací o tom, jak můžete kontrolovat některou marketingovou komunikaci od nás.

Zpět nahoru