Yhteystiedot

Soita 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 h/vrk, 7 päivänä, jos haluat tehdä hotellivarauksia tai esittää mitä tahansa kysymyksiä. Jos kyseessä on kansainvälinen puhelinnumero, napsauta 'Tukipalvelua' alla.

Tukipalvelu

 

 

Hilton

Työnhakijan tietosuojailmoitus

Päivitetty viimeksi: huhtikuu 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc. ja sen suoraan ja välillisesti omistamat tytäryhtiöt (“Hilton”, “me”, “meidän” tai “meitä”) arvostamme Hiltonille työhakemuksia lähettävien työnhakijoiden luottamusta (“sinä” tai “työnhakija”) ja olemme sitoutuneita henkilötietojen vastuulliseen hallintaan, käyttöön ja suojaamiseen. Tämä työnhakijan tietosuojailmoitus ("ilmoitus") soveltuu kaikkiin Hiltonin keräämiin tietoihin, kun keräämisen tarkoituksena on avustaa työhakemuksen tekemistä ja sisällyttää työnhakija Careers-sivustomme käyttöön. Tämä ilmoitus selventää, kuinka Hilton käsittelee henkilötietoja, joita se kerää työnhakuprosessin kautta (“henkilötiedot”).

Muita Hiltonin sivustoille lähetettyjä henkilötietoja käytetään maailmanlaajuisen tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Careers-sivustoa hoitaa Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102 Hiltonin rekrytointitoimien tukemista varten. Careers-sivustoa ei ole tarkoitettu jakeluun tai käyttöön millään toimialueella tai maassa, jossa kyseinen jakelu tai käyttö olisi paikallisen lain tai määräyksen vastaista.

Jos paikalliset lait määräävät enemmän velvollisuuksia tai rajoituksia henkilötietojen käytölle tai edellyttävät lisätietojen antamista sinulle, tätä ilmoitusta saatetaan täydentää paikallisilla käytännöillä tai menettelytavoilla, jotka soveltuvat kyseiseen alueeseen, maahan tai tahoon. Erityisesti tämän ilmoituksen liite A sisältää lisätietoja, jotka soveltuvat Euroopan talousalueen ja Sveitsin asukkaisiin (yhdessä “ETA”). Kun paikalliset lait antavat muita oikeuksia suostumuksen, pyyntöjen ja muiden oikeuksien suhteen, Hiltonin henkilötietojen käsittely on näiden oikeuksien toimeenpanon alaista.

Joissakin paikoissa Hilton hallinnoi hotelleja kolmannen osapuolen omistajan puolesta. Monissa näistä hotelleista, hotellin omistaja (ei Hilton) on itse asiassa työnantaja ja Hilton suorittaa rekrytointi- ja palkkaustoimintoja omistajan puolesta. Ymmärrän ja suostun siihen, että lähettämällä hakemuksen tämän sivuston kautta, saatan hakea työtehtävää yhtiössä, joka ei ole Hilton. Hilton toimii rekrytoijana, mutta ei ole rekisteröity työnantaja.

Jos hyväksyt työtehtävän Hiltonilta tai hotellin omistajalta, sinut katsotaan Hiltonin ”tiimijäseneksi”, ja henkilötietojesi käyttömme on erillisen ilmoituksen ohjaamaa.

Suostumuksesi

Lue tämä ilmoitus huolellisesti ja ilmaise suostumuksesi suorittamaamme henkilötietojen keräämiseen, säilytykseen, käyttöön, siirtoon ja luovuttamiseen tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla napsauttamalla ilmoituksen lopussa olevaa ”Hyväksyn”-painiketta.

Henkilötietosi saatetaan siirtää oman asuinmaasi ulkopuolisiin maihin. Näihin voi kuulua maita, joiden tietosuojalait poikkeavat maasi tietosuojalaeista.

Hilton ylläpitää suojatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan henkilötietojasi. Jos olet Euroopan talousalueen asukas, katso lisätietoja liitteestä A.

Antamasi tiedot

Tämä ilmoitus kattaa kaikki henkilötiedot, jotka lähetät hakiessasi tai etsiessäsi työtä Hiltonilla. Näihin saattavat kuulua:

 • käyttäjätunnus ja salasana Careers-sivuston käyttäjille
 • kuinka hakija kuuli työpaikasta
 • CV, ansioluettelo, saatekirje
 • nimi ja yhteystiedot (kuten kotiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • suosittelijat (nimi, työnantaja, työnimike, suhde, sähköposti, puhelin)
 • seulontakysymyksiin annetut vastaukset
 • työsuhteeseen liittyvät toivomukset, halukkuus muuttoon, halukkuus matkustamiseen, nykyinen palkka, palkkatoivomus
 • aiempi (tai nykyinen) työkokemus (kuten aloitus- ja lopetuspäivät, työnantaja, työtehtävät)
 • koulutus (kuten koulutustaso, koulu, pääaine)
 • sertifikaatiot
 • itsemääritys (kuten ikäryhmä, sukupuoli, uskonto, vamma, etninen ryhmä).

Hilton saattaa myös kerätä seuraavia tietoja hakijoilta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja muilla ETA-toimialueilla:

 • työoikeusasiakirjan tyyppi
 • Jos annettu asiakirja on viisumi/työlupa, anna sen tyyppi:
 • numero
 • myöntämismaa
 • myöntämispaikka
 • myöntämispäivä
 • umpeutumispäivä

Emme vaadi muita asiaankuuluvia tietoja osana hakemustasi, mutta voit antaa niitä vapaaehtoisesti. Älä lähetä seuraavia arkaluonteisia tietoja, paitsi jos erityisesti pyydämme, että annat kyseisiä tietoja voidaksemme noudattaa oikeudellisia velvollisuuksiamme ja/tai sisäisiä käytäntöjämme, jotka liittyvät monimuotoisuuteen ja syrjinnänvastaisuuteen: seksuaalinen suuntautuneisuus, rotu, etninen alkuperä, uskonto, poliittiset uskomukset ja uskonnolliset vakaumukset, vammaisuus, aviosääty, usko, kansalaisuus, kansallinen alkuperä, ihonväri ja/tai ikä.

Lähettämällä vapaaehtoisesti tietoja rodusta tai etnisestä alkuperästäsi, fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä tai terveydentilasta, työarviointeja tai koulutustietoja, tietoja rikokseen syyllistymisestä (tai väitetystä tekemisestä) tai siihen liittyvästä prosessista, poliittisista mielipiteistä tai uskomuksista, uskonnollisista mielipiteistä, sukupuolielämästä, ammattiyhdistyksen tai poliittisen puolueen jäsenyydestä, nimenomaisesti valtuutat Hiltonin vastaanottamaan ja käsittelemään kyseisiä tietoja hakemuksesi käsittelytarkoituksiin.

Kaikkien antamiesi tietojen on oltava tosia ja kattavia, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja sinulla on oltava laillinen oikeus niiden antamiseen. Jos näin ei ole, se saattaa johtaa hakemuksesi hylkäämiseen hakemusprosessin aikana tai kurinpidollisiin toimiin, joihin voi sisältyä välitön erottaminen, jos olet työsuhteessa.

Jos haluat antaa meille suosittelijan tai muun kolmannen osapuolen tietoja CV:n/ansioluettelon osana, vastuullasi on saada kyseisen kolmannen osapuolen suostumus hänen henkilötietojensa antamiseen meille.

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mm. Careers-sivustolla. Jos et kuitenkaan anna riittävästi tietoja, Hilton ei pysty harkitsemaan sinua työnhakijana.

Oikeusperustat ja henkilötietojen käyttö

Careers-sivuston kautta antamasi hakemuksen tiedot tallennetaan Yhdysvaltoihin (ja muille asiaankuuluville toimialueille, jos työ liittyy yhteen Yhdysvaltojen ulkopuolelle olevista tytäryhtiöistämme): Hiltonin työntekijät, konsultit ja/tai palveluntarjoajat ympäri maailmaa keräävät, siirtävät ja luovuttavat tietoja Hiltonin globaalisia rekrytointitoimintoja varten ja niihin liittyviin hallinta- ja suunnittelutarkoituksiin paikallisen lain sallimissa määrin muun muassa:

 • hakemuksesi käsittelyyn
 • arvioimaan ominaisuuksiesi ja pätevyyksiesi sopimista työtehtävään
 • tarjoamaan sinulle ajoittain palveluita Careers-sivustolla
 • viestimään kanssasi
 • noudattamaan sovellettavia lakeja tai määräyksiä
 • suorittamaan taustatutkimuksia, jos sinulle tarjotaan työpaikkaa.

Henkilötietosi lisätään Hiltonin kansainvälisten työnhakijoiden tietokantaan ja tietojen avulla voidaan määritellä profiilisi sopivuus muita Hiltonin avoimia työpaikkoja varten. Jos teemme sinulle työtarjouksen, lähettämiäsi henkilötietoja voidaan tuoda henkilöstöjärjestelmäämme ja käyttää palkkausprosessin hallintaan. Henkilötietojesi käsittely näissä tarkoituksissa perustuu suostumukseesi. Jos sinusta tulee tiimijäsen, kaikki antamasi henkilötiedot voidaan tuoda tiiminjäsentietoihisi ja niitä saatetaan käyttää muihin työsuhteeseen/työhön liittyviin tarkoituksiin ja muutoin Hiltonin tiimijäsenen tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Siinä määrin kuin käyttö ei vastaa ilmoituksen käyttötarkoituksia tai on niiden ulkopuolista, viestimme asiasta sinulle tietojen käyttöhetkellä.

Henkilötietojen paljastaminen

Hiltonin tiimijäsenet tai edustajat, joilla on liiketoiminnallinen tarve päästä henkilötietoihisi, käyvät tiedot läpi. Näihin saattaa kuulua rekrytoijia, henkilöstötyöntekijöitä, teknisten palvelujen työntekijöitä ja päälliköitä ja heidän valtuuttamiaan henkilöitä.

Saatamme jakaa henkilötietojasi valittujen puolestamme toimivien palveluntarjoajien tai konsulttien kanssa, kuten Hiltonia Careers-sivuston toimintaa avustavien kolmannen osapuolten kanssa (mukaan lukien (a) Taleo (pääasiallinen liikepaikka on 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), joka isännöi Career-sivustoa, ja (b) SHL (pääasiallinen liikepaikka on 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), joka suorittaa työtehtäväkohtaisia hakija-arviointeja). Sopimuksemme edellyttää, että nämä kolmannet osapuolet käyttävät tarvittavia toimenpiteitä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Hilton saattaa myös paljastaa henkilötietoja sinusta voidakseen

 1. suojella Hiltonin tai sen tiimijäsenten, edustajien, urakoitsijoiden, asiakkaiden tai yleisön laillisia oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.
 2. suojella sivustojemme tai toimipaikkojemme kävijöiden turvallisuutta.
 3. suojautua petoksilta tai muilta laittomilta toimilta tai riskinhallintatarkoituksiin.
 4. vastata kyselyihin ja oikeusviranomaisten pyyntöihin.
 5. sallia Hiltonin hakevan saatavilla olevia korjauskeinoja tai rajata mahdollisesti kärsimiämme vahinkoja.
 6. toimeenpanna sivustomme palveluehdot.
 7. vastata hätätilanteeseen.
 8. noudattaa lakia tai oikeusprosessia.
 9. toteuttaa lisenssi, liiketoiminnan tai omaisuuden myynti tai siirto (ml. konkurssiin tai vastaavaan liittyen) tai
 10. hallita hankintoja, fuusioita ja uudelleenjärjestämistä.

Tietojen säilytys

Meidän on säilytettävä niiden työntekijöiden tietoja, jotka ovat hakeneet töitä Yhdysvalloissa. Jos asut ETA-alueella, säilytämme henkilötietojasi kolmen vuoden ajan ja tämän ajanjakson aikana saatamme ottaa sinuun yhteyttä avoimiin työpaikkoihin liittyen. Toisissa maissa töitä hakevien työnhakijoiden henkilötiedot säilytetään paikallisten lakien mukaisesti. Jos henkilötietoja ei käytetä, Hilton saattaa poistaa ne tietokannastaan Hiltonin tietojen säilytysvelvollisuuksia ja -käytäntöjä noudattaen ja kaikkien sovellettavien oikeudellisten ja sääntömääräisten velvollisuuksien mukaisesti tai paikallisten lakien sallimaksi ajanjaksoksi, jotta Hilton voi harkita sopivuuttasi muita työmahdollisuuksia varten.

Hilton voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja (ml. CV/ansioluettelo) milloin tahansa ilman syytä. Säilytä tämän vuoksi kopio omista henkilötiedoistasi, jotka annoit meille.

Passiivinen tietojen kerääminen: Evästeet ja vastaavat tekniikat

Me ja palveluntarjoajamme saatamme käyttää "evästeitä" ja vastaavia tekniikoita Careers-sivustolla. Evästeet ovat tietoja, joita verkkopalvelin siirtää henkilön tietokoneelle tietojenseurantatarkoituksiin. Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita palvelemaan sinua paremmin yksilöidyillä tiedoilla ja mahdollistamaan jatkuva Careers-sivuston pääsy ja käyttö. Jos et halua, että tietoja kerätään evästeiden avulla, useimmissa selaimissa voi helposti kieltäytyä evästeistä automaattisesti. Voit myös asettaa valinnan, jossa voit kieltäytyä tai hyväksyä tietyn evästeen tai tietyn sivuston lähettämän evästeen. Jos kieltäydyt Taleon istuntoevästeistä, Careers-sivusto ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Jos olet ETA-alueen asukas, meidän on pyydettävä suostumustasi ennen tiettyjen evästeiden tai vastaavien tekniikoiden asettamista tietokoneellesi. Pyydämme sinulta erikseen tätä suostumustasi ennen kuin yritämme asettaa evästeitä tai vastaavia tekniikoita tietokoneellesi.

Pääsy, korjaaminen ja poisto

Jos rekisteröidyt Careers-sivustolla, voit päästä käyttämään, tarkastamaan ja muuttamaan joitakin sinusta kerättyjä ja Career-sivustolle tallennettuja henkilötietoja kirjautumalla Careers-sivustolle ja valitsemalla tilitietojesi päivityksen. Päivitettyä profiilia käytetään oletuksena seuraavan kerran, kun haet työpaikkaa verkkotilisi välityksellä. Voit muuttaa tiettyä työtä varten jo antamiasi henkilötietoja lähettämällä hakemuksesi uudelleen kyseiseen työhakemukseen liittyvien henkilötietojesi päivittämiseksi. Pyydämme sinua päivittämään henkilötietosi nopeasti, jos ne muuttuvat tai ovat virhellisiä. Pyynnöstäsi deaktivoimme tai poistamme henkilötietosi aktiivisista tietojärjestelmistämme, vaikka joitakin tietoja saattaakin jäädä lain sallimassa tai edellyttämässä määrin.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita siitä, kuinka muutoin käsittelemme henkilötietoja, ota meihin yhteyttä käyttämällä jäljessä olevaa sähköpostilinkkiä.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen DataProtectionOffice@hilton.com napsauttamalla tästä.

Voit käyttää, muokata tai vastustaa henkilötietojen käyttöä sovellettavan paikallisen lain sallimissa määrin. Jos haluat tehdä tällaisia pyyntöjä, ota meihin yhteyttä jäljessä olevaan sähköpostilinkkiin. Tietyt henkilötiedot saattavat olla vapautettuja kyseisistä käytön, korjauksen tai vastustamisen oikeuksista paikallisten tietosuojalakien mukaisesti. Lisäksi jos olet ETA-alueen asukas, sinulla saattaa olla muita oikeuksia henkilötietoihisi liittyen liitteen A ilmaisemalla tavalla.

Careers-sivuston turvallisuus

Käytämme kohtuullisia varotoimia suojataksemme kävijöidemme ja Careers-sivuston välillä siirrettyjä henkilötietoja ja palvelimellemme tallennettuja henkilötietoja. Valitettavasti mikään tietojen siirto- tai tallentamiskeino ei ole taatusti 100-prosenttisen turvallinen. Älä lähetä arkaluonteisia tietoja sähköpostilla. On täysin omalla vastuullasi olla tarpeeksi huolellinen aina, kun viestit kanssamme.

Jos sinulla on syytä uskoa, että vuorovaikutuksesi kanssamme ei ole enää turvallinen (esimerkiksi sinusta tuntuu, että palvelussamme olevan tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita meille ongelmasta välittömästi ottamalla yhteyttä jäljessä olevaa linkkiä käyttämällä.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen ISC@hilton.com napsauttamalla tästä.

Hilton täten irtisanoutuu lain sallimassa määrin vastuusta ja tytäryhtiöiden ja urakoitsijoidensa vastuista liittyen tietoihisi, jotka on annettu Careers-sivustolle ja jotka ovat hävinneet, joita on käytetty väärin tai laittomasti, paljastettu, muutettu tai tuhottu tai joita ei ole toimitettu Careers-sivustolle kokonaan tai oikea-aikaisesti.

Linkit muille sivustoille

Careers-sivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille. Kyseisten sivustojen operaattorit saattavat kerätä tietoja sinusta evästeiden ja muiden tekniikoiden kautta. Jos käytät toiselle sivustolle johtavaa linkkiä, poistut Career-sivustolta ja tämä ilmoitus ei sovellu kyseisten sivustojen käyttöösi tai toimintaasi.

Jos annat henkilötietoja toisella sivustolla tai sen kautta, tapahtumasi suoritetaan kyseisellä sivustolla (ei Hilton Careers -sivustolla), ja antamiasi henkilötietoja keräävät ja hallitsevat kyseisten sivustojen operaattoreiden tietosuojakäytännöt.

Careers-sivustolla olevat linkit muille sivustoille tarjotaan ainoastaan mukavuussyistä ja niiden sisällyttäminen ei tarkoita linkitetyn sivuston hyväksyntää. Rohkaisemme sinua lukemaan kyseisillä sivustoilla julkaistun oikeudellisen ilmoituksen sekä tietosuojakäytännöt. Emme ole vastuussa käynneistäsi toisilla sivustoilla eikä niiden suorittamasta tiedonkeruusta tai -käytöstä.

Työhakemukseen soveltuvat lait

Careers-sivuston kautta voit hyötyä Hiltonin keskitetystä maailmanlaajuisesta rekrytointitoiminnosta hakiessasi töitä maailmanlaajuisesti. Careers-sivustoa isännöidään Yhdysvalloissa. Kaikki Careers-sivustolle lähettämäsi henkilötiedot kerätään Yhdysvalloissa ja ovat Yhdysvaltojen lakien alaisia. Jos kuitenkin jaamme henkilötietojasi toisessa maassa sijaitsevan tytäryhtiön kanssa se ollessa mahdollisen työnantajan roolissa (tai toimessa hotellin omistajan rekrytoijana), tytäryhtiö käsittelee henkilötietojasi tämän ilmoituksen mukaisesti. Henkilöstötyöntekijä tekee palkkaukseen ja muut työsuhteeseen liittyvät päätökset sen maan lakien mukaisesti, jossa työ sijaitsee. Jos olet ETA-maan asukas, katso lisätietoja kansainvälisistä tiedonsiirroista liiteestä A.

Tietoja lapsiin liittyen

Careers-sivustoa ei ole tarkoitettu alaikäisille henkilöille, jotka ovat alle 15 tai lainmukaista palkkausikää nuorempia (sen mukaan, kumpi on suurempi) missään toimintamaassamme.

Muutokset ilmoitukseen

Varaamme oikeuden muuttaa tätä ilmoitusta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jotta voimme huomioida Hiltonin ja Careers-sivuston tulevat muutokset tai alan tai oikeudellisten suuntausten muutokset. Julkaisemme päivitetyn ilmoituksen Careers-sivustolla tai julkaisemme muutokset Careers-kotisivulla. Voit päätellä ilmoituksen viimeisimmän päivitysajankohdan katsomalla ilmoituksen yläosassa olevaa "Viimeksi päivitetty" -tekstiä. Kaikki tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun tarkastettu ilmoitus on julkaistu sivustolla. Jatkamalla Careers-sivuston käyttöä kyseisten muutosten jälkeen sinun katsotaan suostuneen niihin. Jos et suostu tämän ilmoituksen ehtoihin kokonaan tai osittain, voit lopettaa Careers-sivuston käytön.

Lisämääräyksiä ETA-maiden hakijoille

Katso ETA-asukkaisiin soveltuvia lisämääräyksiä liitteestä A.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink