Contactaţi-ne

Sunați la +1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru rezervări la hotel sau orice întrebare. Pentru numerele de telefon internaţionale, faceţi clic pe legătura „Obţineţi asistenţă” de mai jos.

Obţineţi asistenţă

 

 

Hilton

Notificare privind confidențialitatea solicitantului

Ultima actualizare: 2018 aprilie

Hilton Worldwide Holdings Inc. și filialele sale directe și indirecte („Hilton” sau „noi”) apreciază încrederea persoanelor care depun cereri pentru posturi la Hilton („dvs.” sau „solicitant” și sunt dedicate gestionării, utilizării și protejării responsabile a datelor cu caracter personal. Această Notificare privind confidențialitatea solicitantului („Notificarea”) se aplică tuturor informațiilor colectate de Hilton pentru a vă facilita solicitarea de locuri de muncă și include utilizarea de către dvs. a site-ului pentru cariere. Această Notificare explică modul în care Hilton procesează date cu caracter personal pe care le colectăm în cadrul procesului de aplicare pentru un loc de muncă („informații personale”).

Datele cu caracter personal transmise către alte site-uri web Hilton vor fi utilizate în conformitate cu Declarația de confidențialitate globală.

Site-ul pentru cariere este administrat de Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, pentru a sprijini funcțiile de recrutare ale Hilton. Site-ul pentru cariere nu este destinat distribuirii sau utilizării în nici o jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legilor sau reglementărilor locale.

În cazul în care legile locale impun obligații sau restricții mai mari în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal sau necesită furnizarea de informații suplimentare, această Notificare poate fi completată de politicile locale sau de procedurile specifice unei anumite regiuni, țări sau entități. În special, anexa A la prezenta Notificare include informații suplimentare aplicabile solicitanților care au reședința în Spațiul Economic European și Elveția (teritoriu denumit în continuare „SEE”). În cazul în care legislația locală prevede acordul, consultarea sau alte drepturi suplimentare, prelucrarea de către Hilton a datelor cu caracter personal va fi supusă exercitării acestor drepturi.

În unele locații din lume, Hilton gestionează proprietățile hotelului în numele unui terț. La multe dintre aceste proprietăți, proprietarul hotelului (și nu Hilton) este angajatorul efectiv, iar Hilton efectuează activități de recrutare și angajare în numele proprietarului. Înțeleg și sunt de acord că, prin aplicarea pe acest site, pot să candidez pentru o poziție la altă companie decât Hilton, pentru care Hilton este recrutor, dar nu va fi angajatorul meu înregistrat.

Dacă acceptați o poziție la Hilton sau la proprietarul hotelului, veți fi considerat membru al echipei Hilton și o notificare separată va guverna utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.

Consimțământul dumneavoastră

Vă rugăm să citiți cu atenție această notificare și să indicați acceptarea colectării, reținerii, utilizării, transferului și dezvăluirii datelor cu caracter personal descrise în această notificare făcând clic pe butonul „Accept” de la sfârșitul acestei notificări.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara țării dvs. de origine, inclusiv în țări în care legile privind protecția datelor pot fi diferite de cele ale țării dvs. de origine.

Hilton deține mijloace de protecție menite să vă protejeze datele cu caracter personal. Dacă sunteți rezident în SEE, consultați Anexa A pentru informații suplimentare.

Informațiile pe care le furnizați

Prezenta notificare se referă la toate datele cu caracter personal pe care le trimiteți pentru a aplica sau pentru a căuta o poziție la Hilton, care pot include:

 • Datele de conectare și parola, pentru utilizatorii site-ului pentru cariere;
 • Cum a aflat aplicantul despre locul de muncă?;
 • CV, scrisoare de intenție;
 • Nume și informații de contact (cum ar fi adresa dvs. de domiciliu, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail);
 • Referințe (nume, angajator, titlu, relație, e-mail, telefon);
 • Răspunsurile la întrebările de screening;
 • Preferințele de angajare, disponibilitatea de relocare, disponibilitatea de a călători, salariul curent, salariul dorit;
 • Experiența de lucru anterioară (sau actuală) (cum ar fi data de începere și de încheiere, angajator, responsabilități)
 • Nivel de școlarizare (cum ar fi nivel primar, secundar, liceal)
 • Certificări deținute;
 • Elemente de identificare personală (cum ar fi vârstă, gen, religie, persoană cu handicap, grup etnic)

Hilton poate, de asemenea, să colecteze următoarele informații de la solicitanții din Regatul Unit și Irlanda și din alte jurisdicții ale SEE:

 • Tipul de document care atestă dreptul de muncă
 • Dacă documentul furnizat este un permis/viză de muncă, vă rugăm să furnizați tipul:
 • Număr
 • Țara emitentă
 • Locul emiterii
 • Data emiterii
 • Data expirării

Noi nu vă impunem, dar dvs. puteți alege în mod voluntar să furnizați alte informații relevante ca parte a cererii dumneavoastră. Vă rugăm să nu transmiteți următoarele informații sensibile decât dacă vă solicităm în mod expres să furnizați astfel de informații pentru a ne putea respecta obligațiile legale și/sau politicile interne referitoare la diversitate și antidiscriminare: orientarea sexuală, rasa, originea etnică, religia, convingerile politice și religioase, dizabilitatea, starea civilă, credința, naționalitatea, originea națională, culoarea și/sau vârsta.

Prin prezentarea voluntară a informațiilor despre originea rasială sau etnică; starea de sănătate sau starea fizică sau psihică; evaluări de la locurile de muncă sau înregistrări cu privire la educație; informații privind comiterea (sau presupusa comitere) unei infracțiuni sau despre proceduri legale conexe; opiniile sau credințele politice; credința religioasă; viața sexuală; apartenența la un sindicat sau la un partid politic, autorizați în mod expres Hilton să primească și să proceseze astfel de informații în scopul procesării cererii dumneavoastră.

Orice informații pe care le transmiteți trebuie să fie adevărate, complete și să nu inducă în eroare și, de asemenea, trebuie să aveți dreptul legal de a le furniza. În caz contrar, acest lucru poate duce la respingerea cererii dumneavoastră în timpul procesului de aplicare sau la o măsură disciplinară, inclusiv concedierea imediată, dacă ați fost angajat.

Dacă intenționați să ne furnizați detalii despre un referent sau despre orice altă terță parte ca parte a CV-ului dvs., este responsabilitatea dvs. să obțineți consimțământul acestei terțe părți înainte de a ne furniza datele sale cu caracter personal.

Furnizarea de date cu caracter personal, inclusiv pe site-ul pentru cariere, este voluntară. Vă rugăm să rețineți, totuși, că furnizarea de informații insuficiente poate avea ca rezultat neluarea în considerare a cererii dvs. de angajare de către Hilton.

Bazele juridice și utilizarea datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le transmiteți în aplicația dvs. pe site-ul pentru cariere vor fi stocate în Statele Unite (și în jurisdicția relevantă, dacă locul de muncă aparține uneia dintre entitățile noastre afiliate din afara Statelor Unite). Acestea vor fi colectate, utilizate, transferate și dezvăluite de către angajații, consultanții și/sau furnizorii de servicii ai Hilton din întreaga lume pentru funcțiile globale de recrutare ale Hilton și pentru scopuri legate de management și planificare, inclusiv, după cum este permis de legislația locală, pentru:

 • Procesarea cererii dumneavoastră;
 • Evaluarea aptitudinilor și calificărilor pentru un loc de muncă;
 • Furnizarea serviciilor disponibile pe site-ul pentru cariere;
 • Comunicarea cu dumneavoastră;
 • Conformarea cu orice cerință legală sau reglementare aplicabilă; și
 • Efectuarea de verificări de fundal dacă vi se oferă un post.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi adăugate în baza de date internațională a candidaților Hilton și vor fi utilizate pentru a analiza dacă profilul dvs. este potrivit pentru alte locuri de muncă vacante în cadrul Hilton. Dacă alegem să vă facem o ofertă, datele cu caracter personal pe care le transmiteți pot fi integrate în sistemul nostru de resurse umane și folosite pentru a gestiona procesul de angajare. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Dacă deveniți membru al echipei, orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pot deveni parte a fișei dvs. de membru al echipei și pot fi utilizate în alte scopuri de angajare/muncă sau în alt mod, în conformitate cu Notificarea de confidențialitate pentru membrii echipei Hilton.

În cazul în care o anumită utilizare a acestor date este incompatibilă cu utilizările prevăzute în această notificare sau în afara acestora, vă vom comunica acest lucru în momentul utilizării.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi examinate de membrii echipei Hilton sau de agenții care au o nevoie legitimă de a accesa astfel de informații personale, care pot fi recrutori, personal de resurse umane, personal de servicii tehnice și manageri sau delegați ai acestora.

Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu anumiți furnizori de servicii sau consultanți care acționează în numele nostru, cum ar fi terți care asistă Hilton în operarea site-ului pentru cariere (inclusiv (a) Taleo (cu sediul principal la adresa 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), care găzduiește site-ul pentru cariere și (b) SHL (cu sediul principal la adresa 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), companie care efectuează evaluări ale candidatului specifice postului. Aceste părți terțe sunt obligate prin contract să ia măsurile adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Hilton, de asemenea, poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru a proteja drepturile legale, intimitatea, siguranța sau proprietatea companiei Hilton sau a membrilor echipei sale, a agenților, subcontractanților, clienților sau publicului;
 2. Pentru a proteja siguranța și securitatea vizitatorilor pe site-urile noastre web sau pe alte proprietăți;
 3. Pentru a proteja împotriva fraudei sau a altor activități ilegale sau în scopul managementului riscurilor;
 4. Pentru a răspunde la investigații sau solicitări din partea autorităților legale;
 5. Pentru a permite Hilton să urmărească căile de atac disponibile sau să limiteze daunele pe care compania le poate suferi;
 6. Pentru a aplica Termenii și condițiile site-ului nostru web;
 7. Pentru a răspunde în cazul unei situații de urgență;
 8. Pentru a respecta legea sau procedurile legale;
 9. Pentru a pune în aplicare o licențiere, o vânzare sau un transfer al unei afaceri sau al unor active (inclusiv în legătură cu orice faliment sau proceduri similare); sau
 10. Pentru a gestiona achiziții, fuziuni și reorganizări.

Păstrarea datelor

Suntem obligați să păstrăm informațiile referitoare la candidații care solicită locuri de muncă în Statele Unite. Dacă sunteți rezident în SEE, vă vom păstra datele cu caracter personal timp de trei ani, timp în care vă putem contacta în legătură cu noi posturi disponibile. Datele cu caracter personal ale candidaților care solicită locuri de muncă în alte părți ale lumii vor fi păstrate în conformitate cu legislația locală. Dacă nu există nicio activitate legată de datele cu caracter personal, Hilton poate să le elimine din baza de date, sub rezerva respectării obligațiilor și politicilor de păstrare a datelor și a oricăror obligații legale sau de reglementare aplicabile, pe perioada de timp permisă de legile locale, sau pentru a verifica dacă abilitățile dvs. sunt potrivite pentru alte oportunități.

Rețineți că Hilton poate șterge oricând datele dvs. cu caracter personal (inclusiv CV-ul dvs.), fără niciun motiv. Prin urmare, păstrați-vă propriul exemplar al datelor cu caracter personal furnizate.

Colectarea pasivă de informații: Cookie-uri și tehnologii similare

Noi și furnizorii noștri de servicii putem utiliza cookie-uri și alte tehnologii similare pe site-ul pentru cariere. Cookie-urile sunt date pe care un server web le transferă pe computerul unei persoane în scopul de a păstra o evidență a accesărilor. Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii pentru a vă oferi informații personalizate și pentru a vă facilita accesarea și utilizarea site-ului nostru pentru cariere. Dacă nu doriți ca prin utilizarea cookie-urilor să fie colectate informații, există o procedură simplă în majoritatea browserelor care vă permite să refuzați în mod automat cookie-urile sau vă oferă posibilitatea de a refuza sau de a accepta transferul unuia sau mai multor module cookie de pe un anumit site pe computerul dvs. Totuși, dacă refuzați cookie-urile de management al sesiunilor de la Taleo, site-ul pentru cariere ar putea să nu funcționeze corect pentru dvs.

Dacă sunteți rezident în SEE, suntem obligați să obținem consimțământul dvs. înainte de a plasa anumite cookie-uri sau tehnologii similare pe computerul dvs. Vă vom solicita separat acest consimțământ înainte de a încerca să plasăm pe computerul dvs. un cookie sau o tehnologie similară.

Accesarea, corectarea și ștergerea

Dacă alegeți să vă înregistrați pe site-ul pentru cariere, puteți accesa, revizui și modifica unele dintre datele cu caracter personal colectate despre dvs. și stocate pe site-ul pentru cariere, prin conectarea la site și alegerea opțiunii de actualizare a informațiilor despre contul dumneavoastră. Profilul actualizat va fi folosit implicit data viitoare când candidați pentru un post utilizând contul dvs. online. Pentru a modifica datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis deja în vederea examinării pentru o anumită poziție, vă rugăm să ne trimiteți candidatura dvs. din nou, pentru a vă putea actualiza informațiile personale asociate cu respectiva candidatură. Vă încurajăm să vă actualizați imediat datele dvs. cu caracter personal dacă se modifică sau sunt inexacte. La solicitarea dvs., vom dezactiva sau elimina datele dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date active, deși unele informații pot fi păstrate, în măsura permisă sau cerută de lege.

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care vă procesăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos.

Faceți clic aici pentru a trimite un e-mail la DataProtectionOffice@hilton.com

Puteți accesa, modifica sau obiecta cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația locală aplicabilă. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos pentru orice astfel de solicitări. Rețineți că anumite date cu caracter personal pot să nu facă obiectul acestor drepturi de acces, corecții sau obiecții în conformitate cu legile locale privind protecția datelor. Mai mult, dacă sunteți rezident în SEE, puteți avea alte drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal, așa cum se explică în Anexa A.

Siguranța site-ului pentru cariere

Luăm măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal transmise între vizitatori și site-ul pentru cariere, precum și informațiile personale stocate pe serverele noastre. Din păcate, nu există nicio metodă de transmitere sau stocare a datelor 100% sigură. Nu trimiteți informații sensibile prin e-mail. Este responsabilitatea dvs. exclusivă să utilizați nivelul adecvat de precauție ori de câte ori comunicați cu noi.

Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură (de ex. considerați că securitatea unui cont pe care îl aveți la noi a fost compromisă), trebuie să ne anunțați imediat despre problemă utilizând link-ul de mai jos.

Faceți clic aici pentru a trimite un e-mail la ISC@hilton.com

Compania Hilton își declină responsabilitatea, în măsura permisă de lege, pentru ea însăși și pentru toate companiile și subcontractanții săi, pentru oricare dintre informațiile dvs. trimise pe site-ul nostru, care sunt pierdute, utilizate abuziv, accesate ilegal, dezvăluite, modificate sau distruse, sau care nu au fost livrate integral sau în timp util către site-ul nostru pentru cariere.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul pentru cariere poate conține link-uri către alte site-uri web. Operatorii acelor alte site-uri web pot colecta informații despre dvs., prin cookie-uri sau alte tehnologii. Dacă vă conectați la un alt site web, veți părăsi site-ul pentru cariere, iar această notificare nu se va aplica activității dvs. pe acel site.

Dacă furnizați date cu caracter personal prin intermediul altui site, tranzacția se va derula pe site-ul respectiv (nu pe site-ul pentru cariere aparținând Hilton) și informațiile personale pe care le furnizați vor fi colectate și controlate prin politica de confidențialitate a acelui site.

Link-urile de pe site-ul pentru cariere către alte site-uri web sunt furnizate doar pentru confortul dvs., iar includerea unor astfel de link-uri nu implică susținerea noastră pentru site-ul respectiv. Vă încurajăm să citiți notificările legale publicate pe acele site-uri, inclusiv politicile de confidențialitate. Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere legală pentru vizitele dvs. sau pentru practicile de colectare sau utilizare ale altor site-uri.

Legislația aplicabilă candidaturilor la locuri de muncă

Site-ul pentru cariere vă permite să beneficiați de funcția centralizată de recrutare globală a Hilton, atunci când candidați pentru locuri de muncă din toată lumea. Acest site pentru cariere este operat din Statele Unite. Prin urmare, orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe site-ul pentru cariere vor fi colectate în SUA și vor fi supuse legilor SUA. Cu toate acestea, dacă transmitem datele dvs. cu caracter personal unui afiliat aflat într-o altă țară în calitate de potențial angajator (sau care acționează în calitate de recrutor pentru un proprietar de hotel), afiliatul va gestiona datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu această notificare. Orice decizie legată de angajare va fi luată de angajatorul afiliat în conformitate cu legile din țara în care se află locul de muncă. Mai mult, dacă sunteți rezident în SEE, vă rugăm să consultați Anexa A pentru informații suplimentare despre transferurile internaționale de date.

Despre copii

Site-ul pentru cariere nu este destinat minorilor sub vârsta de 15 ani sau sub vârsta legală de angajare (oricare dintre acestea este mai mare), indiferent de țara în care ne desfășurăm activitatea.

Modificări ale acestei notificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica această notificare în orice moment, fără o înștiințare prealabilă, pentru a reflecta schimbările viitoare ale companiei Hilton, cele ale site-ului pentru cariere, schimbările din domeniu sau ale cerințelor legale. Vom publica notificarea revizuită pe site-ul pentru cariere sau vom anunța modificarea pe pagina de start a site-ului pentru cariere. Puteți afla momentul în care a fost actualizată notificarea consultând legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei notificări. Orice modificare va intra în vigoare la data publicării notificării revizuite pe site-ul pentru cariere. Prin continuarea utilizării site-ului pentru cariere după astfel de modificări, se va considera că ați fost de acord cu astfel de modificări. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei notificări, în totalitate sau în parte, puteți alege să nu mai utilizați site-ul pentru cariere.

Prevederi suplimentare pentru solicitanții rezidenți în SEE

Vă rugăm să consultați Anexa A pentru prevederile suplimentare care vi se aplică dacă sunteți rezident în SEE.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink