Termeni şi condiţii Hilton Honors

Data intrării în vigoare: Iunie 30, 2021. Următoarele vor avea prioritate faţă de termenii şi condiţiile anterioare. Prin participarea sau continuarea participării după data intrării în vigoare, vă exprimaţi acordul cu următoarele:

Următoarele informaţii reprezintă condiţiile de bază pentru participarea la programul de recompense pentru membri Hilton Honors („Hilton Honors” sau „Programul”). Aceste condiții generale („Condițiile generale”) au ca rol protejarea membrilor Hilton Honors („membrii”) şi a corporaţiei Hilton Honors Worldwide, LLC („Hilton Honors” sau „noi”). Participarea dvs. în cadrul acestui program va fi guvernată de aceşti termeni şi aceste condiţii, fiind responsabilitatea dvs. să citiţi şi să înţelegeţi întregul conţinut al acestora.

Dacă aveți nevoie de clarificări sau de informații suplimentare, puteți contacta cel mai apropiat centru Hilton de rezervări și asistență pentru clienți sau puteți trimite un e-mail către HiltonHonors@hilton.com. Totuși, rețineți că condițiile generale ale programului Hilton Honors prevalează și nu pot fi modificate decât în scris, de către Hilton Honors.

Aspecte generale

 1. Calitatea de membru în cadrul programului Hilton Honors şi avantajele aferente sunt oferite la discreţia exclusivă a Hilton Honors, sucursală deţinută integral de Hilton Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors este definită ca având în componenţă Hilton Honors Worldwide, LLC, sucursalele, afiliaţii, membrii conducerii, directorii, partenerii, angajaţii şi reprezentanții acesteia.
 2. Termenii şi condiţiile programului Hilton Honors sunt guvernate de şi vor fi interpretate în temeiul legilor din statul New York, SUA, fără a se supune niciunei legi sau prevederi care ar determina aplicarea legilor unui alt stat. Reclamaţiile nu pot fi soluţionate prin nicio formă de acţiune în instanţă. Prin participarea la programul Hilton Honors, membrii consimt că locaţia de desfăşurare pentru toate procesele va fi Eastern District of Virginia sau, dacă nu există jurisdicţie federală, locaţia va fi în Fairfax, Virginia. Termenii şi condiţiile din acest document vor prevala asupra oricăror termeni şi condiţii anterioare ale programului.
 3. Apartenenţa sau cererea de apartenenţă la programul Hilton Honors este nulă în cazul în care aceasta este interzisă prin lege în ţara de domiciliu a membrului sau solicitantului.
 4. Programul nu are o dată de terminare predeterminată şi poate continua până în momentul în care Hilton Honors decide să înceteze derularea programului. Acest lucru se poate întâmpla oricând, cu sau fără înştiinţare prealabilă. Membrii vor avea la dispoziţie 12 luni de la data anunţării terminării programului pentru a acumula puncte şi revendica recompensa dorită. Acest lucru înseamnă că, indiferent de suma cu care participaţi în cadrul programului, dreptul dvs. de a acumula puncte şi revendica recompense poate fi anulat de Hilton Honors la 12 luni de la anunţarea terminării programului de către Hilton Honors.
 5. Hilton Honors îşi rezervă dreptul de a adăuga, modifica, şterge sau schimba în orice fel regulile, procedurile, condiţiile, beneficiile, recompensele aferente programului la propria discreţie, cu sau fără înştiinţare prealabilă, chiar dacă schimbările pot afecta valoarea punctelor sau a certificatelor ori a confirmărilor de recompense deja acumulate. Acest lucru înseamnă că Hilton Honors poate opera modificări care să afecteze, nefiind limitate la acestea, hotelurile din portofoliul Hilton, afilierea cu partenerii turistici, regulile de dobândire a punctelor Hilton Honors și de revendicare a punctelor Hilton Honors, regulile și procedurile de utilizare a recompenselor, disponibilitatea continuă a recompenselor, tipurile de recompense, precum și caracteristicile ofertelor speciale.
 6. Numai persoanele majore conform legilor din statul lor de reședință se pot înscrie în programul Hilton Honors și pot deveni membri (definiți ca persoane care au fost acceptate ca membri de către Hilton Honors). Corporațiile, asociațiile sau grupurile nu au dreptul de a se înscrie în programul Hilton Honors. Cuplurile căsătorite care devin membre ale Fondului mutual Hilton Honors înainte de aprilie 01, 2004 pot participa în comun prin intermediul Fondului mutual Hilton Honors.
 7. Afilierea în cadrul programului dă dreptul membrilor de a câştiga puncte, care pot fi transformate în recompense în conformitate cu condiţiile generale ale programului. Beneficiile şi recompensele membrilor sunt oferite cu bună-credinţă. Cu toate acestea, este posibil ca unele beneficii şi recompense să nu fie disponibile dacă acestea sunt interzise prin legi sau reglementări în ţara de reşedinţă a membrului în cauză.
 8. Este interzis ca membrii să fie afiliaţi sau să câştige puncte folosindu-se de mai multe conturi.
 9. Hilton Honors își rezervă dreptul de a suspenda sau întrerupe calitatea de membru în programul Hilton Honors, inclusiv orice stare aferentă nivelului Elite (inclusiv statusul de membru Silver Elite, Gold Elite și Diamond Elite), pentru orice membru care pare că utilizează programul într-un mod care nu corespunde condițiilor generale sau intenției programului sau oricărei părți a programului, inclusiv, dar fără a se limita la revendicarea recompenselor sau utilizarea certificatelor. De asemenea, Hilton Honors îşi rezervă dreptul de a întrerupe calitatea de membru pentru orice membru despre care Hilton Honors consideră sau dacă există suficiente motive să suspecteze, la propria discreţie, că:
  1. a acţionat într-o manieră care contravine legilor, regulamentelor sau ordonanţelor locale sau federale aplicabile,
  2. a încălcat sau violat oricare dintre Termenii şi condiţiile Programului,
  3. a avut un comportament fraudulos sau necinstit, inadecvat sau necorespunzător sau a fost implicat în orice furt referitor la cont, inclusiv, însă fără a se limita la, revendicarea Recompenselor sau utilizarea Certificatelor sau alte beneficii pentru Membri,
  4. a avut o conduită abuzivă, frauduloasă, perturbatoare, necorespunzătoare, ofensatoare sau ostilă, în mod fizic, verbal sau în scris, faţă de orice hotel din portofoliul Hilton sau faţă de oaspeţii sau angajaţii acestuia sau faţă de Hilton sau oricare dintre angajaţii sau subcontractanţii acesteia sau
  5. nu a efectuat plata oricăror facturi sau note de plată datorate Hilton sau oricărui hotel din portofoliul Hilton.

  Rezilierea afilierii poate duce la pierderea tuturor punctelor acumulate şi la anularea certificatelor, beneficiilor şi privilegiilor Hilton Honors, inclusiv pierderea oricărui statut aferent nivelului Elite. În plus faţă de rezilierea afilierii Hilton Honors, Hilton Honors va avea dreptul de a iniţia acţiuni administrative şi/sau juridice corespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la acţiuni penale, după cum consideră necesar.

 10. Vânzarea sau schimbarea oricăror puncte, certificate, confirmări de recompense sau altor beneficii Hilton Honors de către alte persoane în afara Hilton Honors este interzisă. Orice puncte, certificate sau beneficii despre care Hilton Domestic Operating Company Inc. consideră, la discreţia sa exclusivă, că au fost transferate, vândute sau atribuite prin încălcarea condiţiilor generale ale programului pot fi confiscate sau anulate.
 11. Toate interpretările condițiilor generale ale programului se vor realiza la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
 12. Expresia „hotel din cadrul portofoliului Hilton”, aşa cum este aceasta utilizată în Condiţiile generale din prezentul document, defineşte orice hotel care participă la programul Hilton Honors.
 13. Membrii care nu au o activitate eligibilă conform definiţiei de la punctele a. - d. de mai jos în orice perioadă de 15 luni consecutive pot fi eliminaţi din program şi li se pot anula toate punctele acumulate. La discreţia Hilton Honors, acestor membri li se poate permite rămânerea în cadrul programului, urmând a fi eliminaţi după cinci ani de inactivitate. Pentru a păstra punctele Hilton Honors acumulate, membrul în cauză trebuie să facă unul din următoarele lucruri în decursul unei perioade de 15 luni consecutive:
  1. să petreacă un sejur la un hotel din cadrul portofoliului Hilton, în conformitate cu prevederile din prezentul document;
  2. să câştige puncte Hilton Honors prin intermediul oricărei surse terţe de acumulare a punctelor Hilton Honors, inclusiv prin utilizarea unui card de credit cu marca Hilton, în conformitate cu termenii respectivi;
  3. să achiziţioneze puncte Hilton Honors; sau
  4. să doneze puncte prin intermediul programului Hilton Honors Giving Back.
 14. Neîntreprinderea acţiunii (a), (b), (c) sau (d) descrise mai sus va avea ca rezultat anularea punctelor acumulate şi, după cinci ani de inactivitate, dezactivarea contului membrului în cauză. După anularea punctelor, membrul în cauză nu va putea recupera aceste puncte, însă poate începe să câştige alte puncte. Orice recompensă revendicată de către membru înainte ca punctele să fie anulate (cum ar fi o rezervare la hotel sau un voucher de închiriere auto) va rămâne validă. Această situaţie se aplică indiferent de anul înscrierii, inclusiv (dar fără a se limita la acesta) pentru primul an al înscrierii. Membrii care nu plătesc sumele aferente ipotecilor datorate în mod corespunzător către Hilton Grand Vacations®, inclusiv (dar fără a se limita la acestea), plăţi de dobânzi, comisioane plătite cu întârziere şi comisioane aferente serviciilor, vor pierde un număr de puncte egal cu numărul de puncte acumulate prin Hilton Grand Vacations®. De asemenea, membrii care nu plătesc sumele datorate către Hilton Grand Vacations® pot pierde statutul aferent nivelului Elite dobândit prin intermediul Hilton Grand Vacations®,
 15. Fără a aduce atingere celor de mai sus, toate punctele setate să expire în 2021 nu vor expira până la data de decembrie 31, 2021.
 16. Fiecare membru are responsabilitatea de a rămâne la curent cu condiţiile generale ale programului şi cu numărul de puncte din contul său. Hilton Honors poate încerca, dar nu are această obligaţie, să trimită scrisori către membrii activi, pentru a-i înştiinţa cu privire la aspectele de interes. Pot fi trimise notificări cu privire la anularea unor puncte sau cu privire la schimbările din cadrului programului. Nici Hilton Honors şi nici alte companii terţe care participă în calitate de parteneri de marketing în cadrul programului (Parteneri de marketing) nu vor fi răspunzătoare pentru incapacitatea de a proceda astfel, pentru transcrierea incorectă sau imprecisă a informaţiilor de contact ale membrilor, pentru probleme legate de oricare din echipamentele sau resursele de programare asociate cu sau utilizate de către membri, pentru orice eroare umană, orice întrerupere, ştergere, omisiune, defect sau indisponibilitate a unei reţele telefonice sau transmisii electronice, pentru probleme legate de echipamente computerizate, software, imposibilitatea de a accesa orice site web sau serviciu online, pentru orice altă eroare sau defectare de natură tehnică sau de altă natură, pentru corespondenţa de orice tip pierdută, întârziată, furată, ilizibilă, incompletă, adresată în mod eronat, mutilată sau neajunsă încă, sub niciun motiv.
 17. Fiecare membru este responsabil pentru crearea informaţiilor de acces la contul personal şi pentru menţinerea securităţii acelor informaţii. Dacă securitatea acestor informaţii este încălcată de către membru sau de către un terţ, Hilton Honors nu va fi răspunzătoare pentru accesările neautorizate de către membru, pentru acumulările de puncte, revendicările de recompense sau alte activităţi care au loc ca urmare a accesării în cauză. De asemenea, în niciun caz Hilton Honors nu va fi răspunzătoare pentru rambursarea către membrul în cauză a punctelor revendicate sau a oricăror altor daune sau pierderi revendicate ca urmare a accesării neautorizate în cauză. Dacă membrul ia la cunoştinţă despre orice activitate frauduloasă, inclusiv despre revendicarea neautorizată a punctelor sau recompenselor membrului respectiv, acesta trebuie să raporteze activitatea frauduloasă către Hilton Honors în scris, în decurs de 90 zile de la apariţia acestei activităţi, trebuie să furnizeze toate informaţiile solicitate şi să coopereze cu Hilton Honors pentru a putea fi eligibil pentru recuperarea punctelor sau recompenselor pierdute, recuperare care se poate realiza numai la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
 18. Fiecare membru este responsabil pentru înştiinţarea Hilton Honors cu privire la orice schimbări legate de informaţiile de contact ale membrului în cauză.
 19. Punctele acumulate, precum şi certificatele şi confirmările de recompense, nu reprezintă proprietatea membrilor. Cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod specific în prezentul document, nici punctele acumulate şi nici certificatele/confirmările de recompense nu sunt transferabile din niciun motiv şi conform niciunei prevederi legale. Punctele şi certificatele acumulate de către membrii Fondului mutual pot fi utilizate de către oricare din cei doi soţi care deţin contul.
 20. Pentru toţi membrii au fost stabilite beneficii şi servicii specifice în cadrul programului; cu toate acestea, beneficiile şi serviciile oferite de hotelurile din cadrul portofoliului Hilton pot varia. Dacă Hilton Honors sau orice partener de marketing Hilton Honors refuză în mod necorespunzător unui membru o acumulare sau un beneficiu, răspunderea Hilton Honors sau a partenerului de marketing va fi limitată la valoarea echivalentă a acumulării sau beneficiului, după cum se stabileşte exclusiv de către Hilton Honors.
 21. Hilton Honors nu îşi asumă nicio răspundere pentru modificările sau întreruperile serviciilor sau produselor partenerilor de afaceri care pot afecta recompensele oferite în cadrul programului, acumulările de puncte sau cauzează devalorizarea certificatelor.
 22. Condițiile generale ale programului Hilton Honors nu au intenția de a stabili nicio relație de intermediere, parteneriat sau asociere în participațiune între Hilton Honors și partenerii de marketing.
 23. În cazul decesului unuia dintre membri, punctele din contul acestuia pot fi transferate unui alt membru activ, după primirea și aprobarea de către Hilton Honors a anumitor documente și informații solicitate. Consultați documentația necesară cu privire la transferul beneficiilor unui membru decedat. Pentru a fi eligibil, trebuie să solicitaţi transferul şi să trimiteţi toate documentele şi informaţiile în termen de un an de la decesul membrului. Decizia transferului aparține exclusiv companiei Hilton Honors. Orice decizie luată de Hilton Honors ca răspuns la o solicitare de transfer nu poate fi supusă niciunei revizuiri sau contestații ulterioare. Statutul Elite nu poate fi transferat, iar punctele primite de un membru prin transfer nu vor fi luate în calcul pentru evaluarea statutului Elite.

Discount garantat pentru membri

Tarifele de membru depind de disponibilitatea la hotelurile și resorturile participante din cadrul Portofoliului Hilton. Reducerile sunt următoarele:

Membrii Hilton Honors vor primi o reducere – de la 2% din tariful eligibil – în funcție de perioada rezervării, de regiune sau țară, de ziua săptămânii și de alte circumstanțe stabilite de Hilton Honors. Discountul pentru membrii Hilton Honors nu se aplică tuturor tarifelor disponibile. Restricţiile privind taxele referitoare la plecarea devreme, la depuneri şi anulări se pot aplica şi pot varia în funcţie de hotel.

Se vor aplica termenii și condițiile stabilite privind rezervările, precum anularea, plecarea devreme, achiziția în avans și alți termeni privind plata.

Dacă nu este specificat altfel, tarifele exprimate sunt pe noapte pe cameră, în funcţie de ocuparea single/dublă şi nu includ taxele, gratuităţile, tarifele accesorii şi taxele de resort (dacă este cazul). Reducerea nu este valabilă la hotelurile Hampton by Hilton din China. Dacă efectuați rezervarea prin telefon, vă rugăm să apelați +1-800-HILTONS (445 - 8667) sau vizualizați toate numerele de telefon internaționale ale Rezervărilor Hilton. Dacă efectuați rezervarea prin telefon, vă rugăm să solicitați „Discount pentru membrii Hilton Honors”. Discountul pentru membrii Hilton Honors este disponibil doar pentru cel mult două camere pentru fiecare membru.

Acest tarif nu poate fi combinat cu alte promoţii, oferte sau reduceri selecte şi nu este valabil pentru rezervări sau grupuri existente. Tariful nu este transferabil, nu este revendicabil în bani şi nu poate fi folosit pentru sejururi viitoare.

Acumularea punctelor

 1. Punctele Hilton Honors pot fi câştigate numai pentru sejururile la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton. Hotelurile participante din cadrul portofoliului Hilton pot fi modificate în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. Consultați lista hotelurilor individuale participante accesând Hilton.com sau Hilton Honors.com. Dacă un hotel încetează să facă parte din portofoliul Hilton, niciun sejur petrecut după data încetării nu va mai fi eligibil pentru câştigarea punctelor Hilton Honors, indiferent de data efectuării rezervării.
 2. Pentru a câștiga puncte Hilton Honors sau credite pentru starea de nivel pentru sejururile cu cazare la hotel, un membru trebuie să fie un oaspete înregistrat, plătitor în hotelul participant din cadrul portofoliului Hilton și să întrunească toate condițiile din prezentul document. De asemenea, membrii pot câştiga puncte Hilton Honors pentru debitările eligibile ale cardurilor Hilton Honors, o listă cu aceste carduri de credit poate fi accesată aici, cu respectarea termenilor stipulaţi în acordul membrului deţinător de card. Pentru detalii suplimentare, consultaţi termenii şi condiţiile care se aplică în cazul cardurilor de credit. Punctele mai pot fi acumulate şi pentru alte activităţi, conform specificaţiilor periodice emise de către Hilton Honors.
 3. Un „sejur” este definit ca fiind numărul total de nopţi consecutive petrecute la acelaşi hotel, indiferent dacă un oaspete pleacă şi apoi se cazează din nou. Excluse în mod specific din definiţia „sejurului” sunt următoarele tipuri de sejururi neeligibile:
  • pachete de grup/pentru operatori de turism;
  • tarifele pentru personalul contractual;
  • tarife reduse pentru agenții de turism;
  • pachete exclusive pentru deținătorii de carduri de cazinou;
  • membrii neautorizați care se cazează folosind tarifele Go Hilton pentru membrii echipei sau pentru călătoriile cu familia și prietenii;
  • sejururile rezervate folosind programele timeshare Hilton Grand Vacations Club și Hilton Club, pachetele de marketing Hilton Grand Vacations cu cerința unei prezentări în scop de vânzări;
  • camere gratuite sau în regim de barter;
  • tarife NET Group;
  • tarife Series Group sau IT Group;
  • tarife contractuale Entertainment sau Encore;
  • rezervări prin site-uri web externe (indiferent de tariful plătit); și
  • rezervări prin modalități „opace”, unde marca poate sau nu să fie cunoscută la momentul achiziției.
 4. Punctele Hilton Honors (sau creditele pentru sejururi) pot să nu fie câștigate (inclusiv sub forma beneficiilor MyWay) pentru sau pe durata sejururilor neeligibile, inclusiv dar fără a se limita la taxele pe baza facturilor acumulate pe durata sejururilor neeligibile. Hotelul participant va stabili dacă sumele cheltuite pe durata acestor sejururi sunt eligibile pentru câştigarea de puncte, cu excepţia faptului că nu vor fi câştigate puncte aferente sumelor facturate incidental la proprietăţile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® şi Home2 Suites by Hilton®.

 5. Nu se vor acorda puncte sau credite pentru atingerea unui nivel superior în situațiile de „neprezentare”, în care un membru a făcut o rezervare garantată cu un card de credit, dar nu se cazează la hotel, indiferent dacă cardul de credit al membrului respectiv este debitat pentru orice parte a sejurului rezervat, conform politicii de „neprezentare” a hotelului.
 6. Un membru poate câștiga puncte de bază pentru până la patru camere per sejur („camere cu câștiguri”) dacă toate sumele eligibile aferente camerelor cu câștiguri sunt plătite pe baza unei singure facturi. Punctele de bază vor fi câștigate pentru toate sumele eligibile cheltuite pentru camerele cu câștiguri. Expresia „sume cheltuite eligibile” este definită mai jos. Punctele bonus acordate drept puncte de bază pentru bonusurile de nivel (20%, 80% or 100%, în funcție de nivelul membrului) se vor aplica la numărul total de puncte de bază câștigate pentru toate camerele cu câștiguri. Pentru orice alte bonusuri promoționale, inclusiv pentru promoțiile cu puncte duble sau triple, punctele bonus aferente partenerilor de marketing Hilton Honors și alte bonusuri promoționale (de exemplu, mile promoționale), punctele bonus se vor acorda numai pentru o singură cameră. Cu scopul de a obţine starea nivel, un membru poate primi credit aferent sejurului pentru o singură cameră. În ceea ce privește avantajele membrilor Elite la proprietate, un membru va primi aceste avantaje personal și pentru un (1) singur oaspete per sejur, indiferent de numărul de camere rezervate în aceeași rezervare.
 7. Promoţiile de tip „Puncte duble” înseamnă că membrul va primi un bonus egal cu numărul punctelor de bază aferente unui sejur. Promoţiile de tip „Puncte triple” înseamnă că membrul va primi un bonus egal cu dublul numărului punctelor de bază aferente unui sejur. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Aceste bonusuri vor fi acordate doar pentru o singură cameră.
 8. Membrii vor obţine puncte de bază Hilton Honors pentru fiecare dolar american eligibil (sau echivalentul în orice altă valută) cheltuit pentru plata unei facturi de hotel a unui membru („factură eligibilă”) pentru sejururile petrecute în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton.
 9. Prin „sumele eligibile cheltuite” din portofoliul Hilton înțelegem următoarele: tariful camerei, mâncarea şi băutura, telefonul, spălarea rufelor, filmele în regim pay-per-view, facilităţile de divertisment şi recreere, precum şi alte sume incidentale cheltuite în contul camerei membrului pe durata sejurului acestuia. Sumele cheltuite la restaurant sau orice alte sume care nu sunt debitate în contul camerei unui membru nu sunt eligibile pentru a primi credite. aceste hoteluri din cadrul portofoliului Hilton pot omite, în ceea ce priveşte acumularea punctelor, sumele cheltuite către entităţi neafiliate hotelului, care nu sunt deţinute şi/sau operate de către hotel, inclusiv, dar fără a se limita la magazinele de alimente şi băuturi, magazinele de suveniruri, farmaciile, magazinele de haine, galeriile sau magazinele de specialitate, facilităţile recreaţionale şi de divertisment. Sumele cheltuite asociate banchetelor sau altor funcții de catering nu sunt considerate „sume cheltuite eligibile” în ceea ce privește acumularea punctelor, cu excepția punctelor câștigate pentru conferințe sau evenimente care se califică prin intermediul planificatorului de evenimente Hilton Honors. Sumele cheltuite pe durata unui sejur neeligibil nu sunt considerate „sume cheltuite eligibile”.
 10. Orice impozite federale, de stat sau locale aplicabile, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) impozite de ocupare la nivel municipal, nu sunt considerate „sume cheltuite eligibile” şi nu vor fi luate în calcul pentru acumularea de puncte aferente sejururilor la hotel.
 11. Nu există limită pentru numărul de puncte de bază pe care membrii le pot câștiga în timpul unui sejur; cu toate acestea, Hilton Honors poate verifica și ajusta numărul de puncte de bază câștigate în orice sejur, pentru a asigura acuratețea și respectarea acestor Termeni și condiții.
 12. Punctele acordate pentru sejururile petrecute la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton din afara SUA vor fi bazate în valută locală, transformată în dolari americani. Valuta locală va fi transformată în dolari SUA săptămânal, folosindu-se un curs de schimb publicat şi în vigoare în momentul conversiei. Acest curs va fi stabilit de către Hilton Honors la discreţia sa exclusivă, pe baza metodelor standard de conversie a valutelor, însă poate diferi faţă de cursurile de schimb valutar utilizate de către companii emiţătoare de carduri de credit.
 13. Un membru a cărui factură individuală este debitată în mod direct din contul unei companii, dar care este responsabil pentru plata facturii la plecare, este eligibil pentru a primi puncte Hilton Honors după cum se descrie în prezentul document. Cu toate acestea, facturile agregate pentru grupuri, pentru mai multe camere, incluse pe o singură factură şi debitate din contul unei companii sau adrese comune sau plătite la plecare de către un singur individ, nu sunt eligibile pentru primirea de puncte Hilton Honors. Sumele incidentale (sumele cheltuite în contul camerei unui membru) plătite direct de către membru la plecare sunt eligibile pentru a primi credit în baza punctelor. Sumele incidentale incluse pe o factură agregată nu sunt eligibile pentru a primi credit în baza punctelor.
 14. Declaraţiile de activitate lunare sunt disponibile prin e-mail sau membrii pot accesa online informaţiile contului.
 15. Membrii nu vor câştiga puncte sau mile pomoționale pentru sejururile la hotel revendicate cu un certificat de discount/gratuitate oferit de partenerul de marketing (de exemplu, premiu pentru faptul că este client fidel al companiei aeriene sau premiu de călătorie), cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel pe certificat. Membrii nu vor câștiga puncte sau mile promoționale pentru sumele incidentale cheltuite pe durata sejurului, plătite cu un certificat de discount/gratuitate oferit de partenerul de marketing, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel pe certificat.
 16. Membrii nu vor câștiga mile promoționale pe durata unui sejur tip recompensă (chiar dacă pe parcursul sejurului sunt cheltuite sume incidentale).
 17. Membrii pot câștiga puncte pentru sumele cheltuite incidental la un hotel din cadrul portofoliului Hilton pe durata unui sejur tip recompensă achitat integral cu puncte, cu condiția ca aceste taxe să fie considerate taxe pe baza facturilor eligibile în cadrul proprietăților Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ și hotelurile Hilton Garden Inn®. Membrii nu vor câştiga puncte pentru sumele incidentale cheltuite pe durata unui sejur recompensă la hotelurile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® sau Home2 Suites by Hilton. Totuși, membrii pot câștiga puncte pentru porțiunea achitată în numerar aferentă unui sejur recompensă de tip puncte și bani, la toate hotelurile participante din portofoliul Hilton, excluzând cheltuielile ocazionale efectuate la hotelurile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® sau Home2 Suites by Hilton În ceea ce privește contorizarea sejururilor și nopților pentru calificarea la nivelul Elite (după cum se explică mai jos), la cadourile nivelului Elite (după cum se explică mai jos) și la bonusurile de etapă (după cum se explică mai jos) sejururile recompensă vor fi luate în calcul pentru stabilirea numărului total de sejururi și nopți.
 18. Punctele Hilton Honors câştigate de către un membru individual pot fi transferate numai în conformitate cu programul de transfer şi înregistrare de puncte sau în cazul decesului, aşa cum se menţionează în acest document.
 19. Orice puncte oferite împreună cu anumite sejururi la hotel vor fi considerate câştigate şi vor fi adăugate în contul membrului atunci când sejurul este finalizat şi plătit integral. Punctele nu vor fi disponibile pentru revendicare înainte de finalizarea şi plata sejurului şi de adăugarea punctelor în contul membrului.
 20. Dacă membrul consideră că nu a primit creditele în baza punctelor aferente sejururilor la hotel, acesta trebuie să transmită o solicitare în scris pentru cererea acestor credite, solicitare adresată celui mai apropiat centru Hilton pentru rezervări și asistență clienți  și însoțită de o copie lizibilă a bonului de hotel al membrului. Imposibilitatea de a furniza documentația adecvată și nemodificată poate duce la refuzarea creditelor pe baza punctelor respective. Pentru protejarea membrului, toată documentaţia de călătorie asociată hotelului trebuie păstrată de către membru până în momentul în care creditul pe baza punctelor apare în situația Hilton Honors a membrului respectiv. Solicitările trebuie primite de către centrul Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi în decurs de şase luni de la data la care s-a realizat activitatea. Pentru membrii noi, creditul va fi acceptat pentru orice sejur care are loc la mai puţin de 30 zile înainte de înscrierea în program. Solicitările în scris trebuie să includă şi numele membrului, numărul de cont Hilton Honors, adresa şi numărul de telefon la care membrul poate fi contactat pe timpul zilei.
 21. Angajaţii existenţi ai Hilton Domestic Operating Company Inc., cei ai companiei mamă, afiliaţilor şi filialelor, precum şi angajaţii şi proprietarii hotelurilor din cadrul portofoliului Hilton (denumiţi în mod colectiv, „Angajaţi”) sunt eligibili să participe în cadrul programului Hilton Honors după cum se specifică în prezentul document, însă sunt supuşi unor anumite excepţii de la Condiţiile generale Hilton Honors în acord cu politica de angajare care poate fi găsită pe site-ul web Hilton Honors destinat membrilor echipei.

Acumularea punctelor bonus Hilton Honors de etapă:

 1. Membrii vor câștiga un număr fix de puncte bonus Hilton Honors (bonusuri de etapă) atunci când strâng un anumit număr de nopți eligibile în fiecare an calendaristic.
 2. Pe parcursul anului calendaristic 2021, membrii vor câștiga 10.000 puncte bonus Hilton Honors pentru 20 nopți eligibile și 10.000 puncte bonus pentru fiecare 10 noapte eligibilă suplimentară. După decembrie 31, 2021, membrii vor câștiga10.000 puncte bonus Hilton Honors pentru 40 nopți eligibile și 10.000 puncte bonus Hilton Honors pentru fiecare 10 noapte eligibilă suplimentară dintr-un an calendaristic (de la 1 ianuarie până la 31 decembrie)
 3. Membri câștigă 30.000 puncte bonus Hilton Honors suplimentare la cea de-a 60-a noapte eligibilă dintr-un an calendaristic. Aceste puncte bonus Hilton Honors sunt în plus față de cele 10.000 puncte bonus de etapă acumulate în acel prag de noapte.
 4. Într-un an calendaristic, numărul maxim de nopți pe care un membru l-ar putea obține pentru aceste bonusuri este de 365 nopți echivalentul a 380.000 puncte bonus Hilton Honors pe anul ulterior.
 5. Membrii vor primi credite doar pentru nopțile petrecute într-o singură cameră, nu mai multe camere rezervate pentru aceeași perioadă de către același membru Hilton Honors.
 6. Bonusurile de etapă sunt considerate puncte bonus și nu se consideră puncte de bază în vederea câștigării statusului în anul calendaristic.
 7. Nu este necesară înregistrarea pentru a activa bonusurile de etapă. Acestea vor fi transferate în conturile membrilor în mod automat pe parcursul anului calendaristic în concordanță cu termenii și condițiile Hilton Honors.

Puncte bonus Hilton Honors pentru închirierea de mașini
Sunt acordate puncte bonus Hilton Honors pentru închirierea maşinilor prin intermediul partenerilor de marketing Hilton Honors din domeniul închirierii de maşini. Modalitățile de acordare a punctelor bonus diferă în funcție de partenerul de marketing. Consultați partenerii de marketing Hilton Honors pentru închirierea de autovehiculeși numărul de puncte bonus Hilton Honors care pot fi câștigate. Pentru ceilalţi parteneri de marketing Hilton Honors din domeniul închirierii de maşini, sejurul la un hotel nu este obligatoriu, iar membrii trebuie să prezinte cardul Hilton Honors sau să furnizeze numărul de cont Hilton Honors atunci când preiau maşina.

Facilități Hilton Honors pentru toți membrii, inclusiv cei din categoriile, Silver Elite, Gold Elite și Diamond Elite 

Consultați Beneficiile pentru membri și documentul Termenii și condițiile aferent. Mai multe servicii şi beneficii („Facilităţi”) sunt disponibile pentru membrii Hilton Honors. Aceste facilităţi sunt oferite exclusiv la discreţia Hilton Honors şi a hotelului în cauză. Nu toate hotelurile din portofoliul Hilton oferă toată gama de facilităţi. Când este necesară plata unei taxe de staţiune, consultaţi hotelul la care sunteţi cazat(ă) pentru a afla care sunt facilităţile incluse. Membrii Hilton Honors trebuie să se înregistreze, să plătească și să stea la hotel pentru a se califica pentru beneficiile oferite de proprietate. Beneficiile pentru membri nu sunt transferabile niciunei alte persoane. Facilităţile Hilton Honors actuale includ:

 • Număr privat de rezervare Hilton Honors în SUA şi Canada: 1-800-4HONORS. Pentru alte zone decât SUA şi Canada, apelaţi cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi.
 • Birouri Hilton dedicate pentru rezervări şi asistenţă pentru clienţi, unde membrii pot adresa orice întrebare.
 • Contacte e-mail:
 • Informaţii despre contul online
 • Interogare automată cu privire la cont: Contactaţi telefonic 24 ore pe zi, şapte zile pe săptămână. În SUA şi Canada (gratuit): 1-800-548-8690. În afara SUA: +1-800-449-4155.
 • Pre-înregistrare şi cazare în regim de urgenţă: Serviciu disponibil pentru toţi membrii pentru care Hilton Honors deţine informaţii referitoare la preferinţa pentru camere şi un număr valid de card de credit. Hotelurile din cadrul portofoliului Hilton pot rezerva sume de pe cardul de credit a oaspetelui pentru costul serviciilor adiţionale faţă de tarifele aplicabile pentru cameră. Hilton Honors a notificat toţi emitenţii de carduri de credit că orice astfel de sume rezervate de anumite hoteluri din cadrul portofoliului Hilton din New York şi neutilizate pentru serviciile prestate vor fi eliberate după plecarea oaspetelui. Prin utilizarea programului de cazare în regim de urgență, membrul este de acord cu rezervarea sumelor respective de către hotel, ca parte a costurilor convenite. Ca parte a programului Hilton Honors de cazare în regim de urgenţă, membrii sunt de acord că Hilton Honors poate acţiona ca agent al acestora cu scopul limitat de a semna registrul de oaspeţi al hotelului.
 • Răscumpărarea online a punctelor pentru solicitările aferente sejururilor cu cazare la hotel câştigate ca recompensă. Membrii îşi pot accesa contul online făcând clic pe fila „Recompensă”.
 • Cazare gratuită pentru al doilea oaspete: Un oaspete beneficiază de cazare gratuită în camera pentru membri pentru sejururile care se califică la hotelurile care percep tarife suplimentare pentru ocuparea unei camere duble. Acest beneficiu nu include sejururile la hoteluri la care tariful înglobează componente suplimentare (de exemplu, mese, activități, parcare) sau tarife specializate (de ex., tarife pentru pachete, tarife pentru cazare cu mic dejun) sau taxe afișate ca tarif per persoană sau per cameră.
 • Plecare târzie: Trebuie solicitată şi este oferită în funcţie de disponibilitate.
 • Plecare în regim de urgenţă: Numeroase hoteluri din cadrul portofoliului Hilton oferă serviciul de plecare rapidă. Solicitaţi serviciul ZipOut CheckOut® sau Video Check-Out.
 • În cazul sejururilor petrecute la Qasr al Sharq, toţi membrii vor primi din partea hotelului două sticle de apă per sejur.
 • Acces din partea casei la internet standard în cameră și în lobby pentru sejururile petrecute la Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ și Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations™. Pentru membrii Diamond, acces din partea casei la internet premium în cameră și în lobby în timpul sejururilor la Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® și Home2 Suites by Hilton®. Capacitatea de a beneficia de toate avantajele Hilton Honors de pe proprietate, inclusiv internet din partea casei și beneficii MyWay precum gustări și băuturi din partea casei, mic dejun continental din partea casei (doar hotelurile din afara SUA), credit pentru mâncare și băutură (doar hotelurile din SUA) și upgrade-uri disponibile ale spațiului, necesită o rezervare confirmată făcută prin unul dintre următoarele canale: Orice marcă de hotel oficială directă Hilton sau site web Hilton Honors (de exemplu, Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com etc.), linie telefonică Hilton pentru rezervări și asistență clienți (1-800-4HONORS sau biroul local de rezervări Hilton), Hilton Honors sau aplicația mobilă Hilton, direct la un hotel din portofoliul Hilton sau prin intermediul unui agent de turism cu amănuntul acreditat IATA („Travel”) prin intermediul unui canal global de distribuție Hilton sau al unui sistem de distribuție Hilton: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan şi SABRE.
 • beneficiile pe proprietare nu sunt oferite în următoarele situaţii:
  • Rezervări efectuate printr-un canal de rezervare non-Hilton direct sau un sistem de distribuţie global neacreditat, un site web terţ sau orice alt canal,
  • Tarife disponibile pe site-uri web „opace”, unde numele hotelului şi hotelul respectiv nu sunt cunoscute înainte de efectuarea rezervării sau
  • Pachete de hoteluri terţe părţi sau pachete de călătorie care nu sunt rezervate prin unul din canalele eligibile.
  • Rezervarea unor sejururi ineligibile (astfel cum sunt definite în secțiunea Acumularea de puncte), numai dacă contractul încheiat cu hotelul nu prevede beneficii specifice.

  Opțiuni pentru tipul de câştig Double Dip®
  Începând cu data de aprilie 01, 2018, programul Opțiuni tip câștiguri, incluzând varianta puncte și varianta puncte și puncte și mile, nu mai face parte din oferta aferentă Hilton Honors. Orice revendicare cu privire la acumularea punctelor și/sau milelor în cadrul programului Opțiuni tip câștiguri după aprilie 01, 2018 este nulă.

  Niveluri ale membrilor Hilton Honors

  Statut referitor la categoria de câştig

  Membrii pot câştiga şi menţine statutul aferent categoriei Elite pe baza sejururilor, nopţilor sau punctelor de bază câştigate pe parcursul oricărui an calendaristic. Prin „an calendaristic” se înţelege perioada din fiecare an cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie. Membrii trebuie să se recalifice pentru categoria Elite în fiecare an calendaristic. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Nopțile Elite reportate vor fi luate în considerare în dobândirea și menținerea statutului de nivel Elite pentru a îndeplini necesarul de nopți pentru fiecare nivel Elite.

  Trecerea la o categorie Elite superioară

  Membrii pot câştiga un statut Elite superior atunci când sejururile, nopţile sau punctele de bază dintr-un an calendaristic califică membrul respectiv pentru următorul nivel, după cum se specifică mai detaliat în cele ce urmează.

  Menţinerea în categoria Elite

  Când un membru ajunge într-o anumită categorie Elite, îşi poate păstra acest statut pentru anul calendaristic în care a câştigat dreptul de a fi în categoria respectivă şi pentru anul calendaristic următor. În timpul 2021, toți membrii Elite ai statutului ce sunt setați să retrogradeze statutul Elite în 2021 își vor păstra statutul curent până la martie 31, 2022. Documentaţia (aşa cum este definită la punctul #17 din secţiunea Acumularea punctelor) trebuie transmisă cu 90 zile înainte de începerea sejurului pentru a fi luată în considerare pentru calificarea în cadrul categoriei.

  Membrii categoriei Silver Elite

  1. Calitatea de membru Silver Elite Hilton Honors va fi acordată membrilor cu patru sejururi, 10 nopți sau 25.000 puncte de bază pe parcursul unui an calendaristic. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele bonus câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Silver Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Nopțile reportate Elite vor fi luate în considerare în dobândirea și menținerea statului de nivel Elite pentru a îndeplini necesarul de 10 nopți calificate pentru nivelul Silver Elite.
  2. Membrii Silver Elite vor primi:

  3. Pe parcursul anului calendaristic 2021, apartenența Silver Elite Hilton Honors va fi acordată membrilor cu două sejururi, 5 nopți sau 12.500 puncte de bază pe parcursul unui an calendaristic. După 2021, apartenența Silver Elite Hilton Honors va fi acordată membrilor cu patru sejururi, 10 nopți sau 25.000 puncte de bază câștigate pe parcursul unui an calendaristic. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele bonus câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Silver Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Nopțile reportate Elite vor fi luate în considerare în dobândirea și menținerea statului de nivel Elite pentru a îndeplini necesarul de nopți calificate pentru nivelul Silver Elite. Membrii Silver Elite vor primi:

  Membrii categoriei Gold Elite


  Pe parcursul anului calendaristic 2021, apartenența Gold Elite Hilton Honors va fi oferită membrilor cu 10 sejururi, 20 nopţi sau 37.500 puncte de bază câştigate pe durata unui an calendaristic După 2021, apartenența Gold Elite Hilton Honors va fi oferită membrilor cu 20 sejururi, 40 nopţi sau 75.000 puncte de bază câştigate pe durata unui an calendaristic. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele bonus câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Gold Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Nopțile reportate Elite vor fi luate în considerare în dobândirea și menținerea statului de nivel Elite pentru a îndeplini necesarul de nopți calificate pentru nivelul Gold Elite. Membri Gold Elite vor avea următoarele avantaje pe durata sejururilor petrecute în calitate de membru Gold Elite:

  • Un bonus de 80% la punctele de bază câștigate pe durata perioadei în care sunt membri Gold Elite. Bonusurile vor fi aplicate asupra sejururilor în ordinea în care apar publicate în contul membrului în cauză.
  • Acces din partea casei la internet standard în cameră și în lobby pentru sejururile petrecute la Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations™.*
  • Două sticle de apă din partea casei per sejur, pentru sejururile petrecute la proprietățile Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites și Hilton Garden Inn.*
  • A cincea noapte gratuită: Pentru fiecare sejur de cinci sau mai multe zile petrecut în cameră standard primită ca recompensă, fiecare a cincea noapte este gratuită. Membrii pot utiliza beneficiul „A cincea noapte gratuită” pentru un număr nelimitat de sejururi în fiecare an. Se aplică numai sejururilor de cinci nopţi consecutive în aceeași cameră standard tip recompensă, cu număr complet de puncte, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, până la 20 nopţi, dacă ați confirmat în momentul rezervării. Per sejur nu se vor oferi mai mult de patru nopţi gratuite. Dacă noaptea liberă este refuzată, rezervarea este anulată sau plecarea are loc înaintea celei de-a cincea nopţi, noaptea gratuită este forfetată şi nu va fi înlocuită prin numerar, puncte sau recompense. După aplicarea beneficiului „A cincea noapte gratuită”, membrii eligibili vor fi taxați 0 puncte, după caz, pentru cea de-a 5-a, 10-a, 15-a și 20-a noapte a sejurului. Toate celelalte nopți vor fi taxate conform prețului întreg aplicabil pentru camera standard. Camera standard este definită de fiecare hotel în parte, iar disponibilitatea acestor camere este limitată în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton. Se aplică numai pentru sejururile petrecute în camere standard primite ca recompensă, nu pentru sejururile cu plată sau recompense de tip puncte și bani. Nu se aplică atunci când sejurul este rezervat ca parte a unei oferte de sejururi recompensă, a unui pachet recompensă sau a unei promoţii oferite de către Hilton sau de către oricare din partenerii acesteia.
  • Un beneficiu de tipul MyWay On-Property la alegere. Faceți clic pe acest link pentru a vedea opțiunile pentru fiecare hotel din portofoliul Hilton. La proprietățile Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ și DoubleTree by Hilton™ și Tapestry Collection by Hilton™, membrii Hilton Honors Gold pot face upgrade la camerele preferate, până la nivelul camerelor de la etajul Executive. Printre camerele preferate se pot număra și cele care nu se află la etajul Executive, însă care oferă acces la Executive Lounge (cu excepția hotelurilor Sakura Club at Conrad Washington, D.C și Club Signia at Signia by Hilton), cele mai bune tipuri de camere aflate la nivelul imediat inferior, camere cu vedere sau dotări preferate sau alte camere identificate ca „preferate” de către hotel și pot varia de la o marcă la alta. Rezervările de grup şi tarifele preferenţiale nu sunt eligibile pentru upgrade-uri gratuite. Toate upgrade-urile sunt acordate în funcţie de disponibilitate pentru întregul sejur, după cum se stabileşte în momentul sosirii. Upgrade-urile vor fi oferite membrului numai pentru o cameră, indiferent de câte camere au fost achiziţionate de către membrul în cauză în momentul cazării sau după cazare. Următoarele proprietăţi nu oferă upgrade-uri gratuite: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® și Motto by Hilton®.

   * Beneficiile de tip acces la internet și sticle de apă pot fi incluse în tariful hotelului, unde este cazul.

  Membrii categoriei Diamond Elite

  1. Pe parcursul anului calendaristic 2021, apartenența Diamond Elite Hilton Honors va fi oferită membrilor cu 15 sejururi, 30 nopţi sau 60.000 puncte de bază câştigate pe durata unui an calendaristic După 2021, apartenența Diamond Elite Hilton Honors va fi oferită membrilor cu 30 sejururi, 60 nopți sau 120.000 puncte de bază câștigate pe durata unui an calendaristic. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele de bază câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Nopțile reportate Elite vor fi luate în considerare în dobândirea și menținerea statului de nivel Elite pentru a îndeplini necesarul de 60 nopți calificate pentru nivelul Diamond Elite
  2. Membrii Diamond Elite vor putea licita pentru experiențe exclusive Hilton Honors care vor fi disponibile doar membrilor Diamond. Aceste experiențe identificate specific vor fi disponibile doar pentru membrii Diamond și sunt enumerate pe pagina licitației. Termenii și condițiile suplimentare pentru platforma de licitații se află pe această pagină.
  3. Membrii Diamond Elite vor avea următoarele avantaje pe durata sejururilor petrecute în calitate de membru Diamond Elite:
   • Un bonus de 100% la punctele de bază câştigate pe durata perioadei în care sunt membri Diamond Elite.
   • Acces din partea casei la internet premium în cameră și în lobby în timpul sejururilor la Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® și Home2 Suites by Hilton®.*
   • Două sticle de apă din partea casei per sejur, pentru sejururile petrecute la Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites și Hilton Garden Inn®.*
   • A cincea noapte gratuită: Pentru fiecare sejur de cinci sau mai multe zile petrecut în cameră standard primită ca recompensă, fiecare a cincea noapte este gratuită. Membrii pot utiliza beneficiul „A cincea noapte gratuită” pentru un număr nelimitat de sejururi în fiecare an. Se aplică numai sejururilor de cinci nopţi consecutive în aceeași cameră standard tip recompensă, cu număr complet de puncte, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, până la 20 nopţi, dacă ați confirmat în momentul rezervării. Per sejur nu se vor oferi mai mult de patru nopţi gratuite. Dacă noaptea liberă este refuzată, rezervarea este anulată sau plecarea are loc înaintea celei de-a cincea nopţi, noaptea gratuită este forfetată şi nu va fi înlocuită prin numerar, puncte sau recompense. După aplicarea beneficiului „A cincea noapte gratuită”, membrii eligibili vor fi taxați 0 puncte, după caz, pentru cea de-a 5-a, 10-a, 15-a și 20-a noapte a sejurului. Toate celelalte nopți vor fi taxate conform prețului întreg aplicabil pentru camera standard. Camera standard este definită de fiecare hotel în parte, iar disponibilitatea acestor camere este limitată în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton. Se aplică numai pentru sejururile petrecute în camere standard primite ca recompensă, nu pentru sejururile cu plată sau recompense de tip puncte și bani. Nu se aplică atunci când sejurul este rezervat ca parte a unei oferte de sejururi recompensă, a unui pachet recompensă sau a unei promoţii oferite de către Hilton sau de către oricare din partenerii acesteia.
   • Disponibilitate pentru rezervări garantate, supusă restricţiilor menţionate în prezentul document, la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton, atunci când rezervările cu plată sunt făcute până la miezul nopţii, cu două sau mai multe zile (48 ore) înainte de sosirea intenţionată. RESTRICŢII: Această garanţie nu se aplică pentru rezervările pentru care s-a plătit parţial sau integral prin puncte Hilton Honors sau certificate pentru nopţi gratuite emise de către Hilton. Această garanţie nu se aplică pentru un hotel în cazul în care acesta are un grad de ocupare rezervat de 10% sau mai mare (ceea ce înseamnă că 110% sau mai mult din camere sunt rezervate). Pentru anumite hoteluri din cadrul portofoliului Hilton, această garanţie nu se aplică în cazul în care hotelul respectiv are un grad de ocupare rezervat de 2% sau mai mare (ceea ce înseamnă că 102% sau mai mult din camere sunt rezervate). Contactaţi hotelul în cauză sau vizualizaţi hotelurile cu plafon de 2%, pentru a afla dacă se aplică limitarea de 2%. De asemenea, această garanţie nu se aplică pentru niciun hotel în cazul datelor de solicitare extraordinară. Expresia „date de solicitare extraordinară” desemnează anumite date (stabilite de hotel şi de Hilton Honors) considerate ca date de rezervare populare în rândul oaspeţilor (cum ar fi datele care corespund unor evenimente majore din zonă sau ajunul Anului Nou). Această garanţie se aplică doar pentru o cameră rezervată cu un card de credit valabil şi ocupată de un membru din categoria Diamond Elite. Reţineţi că această garanţie nu afectează tariful, iar rezervările făcute în temeiul garanţiei vor fi supuse tarifului prioritar al hotelului pentru cazările solicitate. În eventualitatea în care membrul nu ajunge la data stabilită sau nu apelează hotelul pentru a anula sejurul şi pentru a obţine un număr de anulare, cardul de credit va fi debitat cu cazarea pentru o noapte, plus taxe. Garanţia pentru rezervări de 48 de ore se aplică pentru rezervările făcute online pe site-ul web al unui hotel, prin intermediul centrului Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi, prin intermediul departamentului pentru servicii speciale oferite categoriei Diamond sau prin contactarea directă a hotelului. Recompensele promoţionale nu se aplică pentru rezervările efectuate în temeiul garanţiei pentru rezervări de 48 de ore. Este posibil ca garanţia pentru rezervări de 48 de ore să fie restricţionată provizoriu în hotelurile Homewood Suites by Hilton şi Home2 Suites by Hilton, ca urmare a naturii prelungite a sejururilor oaspeţilor în cazul mărcilor Homewood Suites by Hilton și Home2 Suites by Hilton. Garanția de 48 de ore nu se aplică în cazul proprietăților Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho'olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ din China și Hilton Grand Vacation.
   • Un beneficiu de tipul MyWay On-Property la alegere. Faceţi clic pe acest link pentru a vedea opţiunile pentru fiecare hotel din portofoliul Hilton.
   • Membrii Diamond Elite vor avea următoarele avantaje pe durata sejururilor petrecute în calitate de membru Diamond Elite: În cazul proprietăților Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ și DoubleTree by Hilton™ și Tapestry Collection by Hilton™, oaspeții din categoria Diamond Hilton Honors pot beneficia de upgrade-uri la camerele preferate, în funcție de disponibilitatea acestora la momentul sosirii. Upgrade-urile pentru membrii Diamond Hilton Honors pot include upgrade-uri până la nivelurile suitelor „junior”, „standard” sau „cu 1 dormitor”. Upgrade-urile exclud apartamentele Executive, vilele și unitățile de cazare/etajele/turnurile de specialitate (care pot include, fără limitare, unitățile de cazare „Vista” și „Villa” sau „Club”), la discreția hotelului. Rezervările pentru grupuri şi anumite tarife nu sunt eligibile pentru cazările în apartamente şi este posibil să nu fie eligibile pentru upgrade-urile gratuite. Toate upgrade-urile sunt acordate în funcţie de disponibilitate pentru întregul sejur, după cum se stabileşte în momentul sosirii. Camerele preferenţiale sunt identificate pentru fiecare proprietate în parte şi pot varia de la o proprietate la alta. Upgrade-urile vor fi oferite membrului numai pentru o cameră, indiferent de câte camere au fost achiziţionate de către membrul în cauză în momentul cazării sau după cazare. Următoarele proprietăţi nu oferă upgrade-uri gratuite: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® și Motto by Hilton®.
   • * Beneficiile de tip acces la internet și sticle de apă pot fi incluse în tariful hotelului, unde este cazul.

  4. Prelungirea statutului Diamond
  5. Membrii eligibili Diamond vor avea o oportunitate unică de a-și prelungi statutul de nivel Diamond dacă nu se recalifică prin sejururi/nopți/puncte de bază.

   • Cerințe de eligibilitate:
    • Trei ani în total cu statut Diamond (nu este nevoie ca anii să fie consecutivi)
    • Cel puțin 250 nopți (plătite sau ca recompense) SAU 500.000+ puncte de bază acumulate de la aderarea la Hilton Honors.
    • Membrii pot trimite cererea la hiltonhonors.com/diamondstatusextension
 • Statutul Diamond pe viață - Termeni și condiții

 • Statutul Diamond pe viață va fi acordat acelor membri Hilton Honors care au completat* statutul Diamond pe cel puțin 10 ani (neconsecutivi) și au stat cel puțin 1.000 nopți plătite și/sau primite ca recompensă SAU care au completat* statutul Diamond pe cel puțin 10 ani (neconsecutivi) și care au câștigat cel puțin 2 milioane de puncte de bază pe parcursul perioadei în care au fost membri, conform Termenilor și condițiilor standard Hilton Honors. Odată câștigat acest statut, se vor aplica Termenii și Condițiile Standard Hilton Honors. Statutul Diamond pe viață va fi acordat de către Hilton Honors Worldwide, LLC și poate fi reziliat sau modificat fără nicio înștiințare prealabilă și fără nicio compensație, după cum consideră necesar Hilton Honors.


  Un membru trebuie să completeze 365 zile cu statutul Diamond pentru ca acesta să fie considerat ca și an complet. De exemplu, dacă un membru obține statutul Diamond pe data de noiembrie 01, 2020 (pentru anul curent sau pentru a menține statutul pentru anul ce urmează), un an completat cu statutul Diamond nu va avea loc până pe noiembrie 01, 2021. Dacă un membru a obținut statutul Diamond printr-o dată viitoare de expirare (de.ex. Statutul Diamond expiră pe martie 31, 2020), viitorul statut va fi considerat pentru statutul Diamond pe viață, numai odată completat.

  Nopți Elite reportate

  1. Membrii din toate nivelurile Elite (membrii Silver, Gold sau Diamond) sunt eligibili pentru a reporta orice noapte calificată în plus celor necesare pentru a se califica pentru nivelul lor de statut Elite la sfârșitul anului calendaristic (31 decembrie).
  2. Membrii sunt eligibili pentru a reporta orice noapte calificată în plus față de cele necesare pentru a se califica pentru nivelul lor de statut Elite la sfârșitul anului calendaristic.
  3. Nopțile reportate Elite vor fi adunate pentru calificarea membrului la statutul de nivel Elite pentru următorul an calendaristic (de la 1 ianuarie la 31 decembrie). Membrii de bază nu vor fi eligibili pentru reportatrea nopților Elite calificate. Cerințele pentru nivelurile de membru se aflâ în secțiunea niveluri de membru Hilton Honors.
  4. Nopțile Elite reportate sunt calculate după cum urmează pentru a fi aplicate următorului an de calificare a statutului: Totalul nopților calificate la finalul anului (inclusiv cele reportate din anul anterior) – orice nopți Elite reportate din anul anterior (expirate acum) – nopțile care se califică necesare pentru reînnoirea nivelului Elite = nopți Elite reportate pentru anul următor
  5. Nopțile reportate sunt valabile doar în anul calendaristic următor, până la 31 decembrie; ulterior, ele expiră. Nopțile reportate nu pot fi păstrate și utilizate după doi sau trei ani.
  6. Membrii Elite pot reporta doar nopți. Sejururile sau punctele de bază nu sunt eligibile pentru reportare în următorul an caldendaristic.
  7. Membrii Elite vor putea să-și reporteze nopțile Elite care se califică, chiar dacă și-au redus nivelul statutului în timpul anului. Nopțile Elite reportate vor fi calculate în plus la statutul de nivel Elite de la 31 decembrie înaintea aplicării calculului.
  8. Nopțile calificate pentru sejururile plătite și recompensă (inclusiv sejururile Points & Money Rewards™) sunt considerate nopți complete pentru calificarea la dobândirea statutului și sunt eligibile pentru reportare în următorul an calendaristic. Nopțile Elite calificate câștigate printr-o ofertă promoțională (de exemplu, credite duble pe noapte) sunt eligibile și vor fi adunate totalului de nopți reportate în adaos la nopțile necesare pentru a dobândi statutul de nivel Elite.
  9. Nopțile Elite reportate nu vor fi luate în considerare pentru bonusurile de etapă ci doar pentru obținerea următorului statut de nivel de către un membru. Cerințele pentru a dobândi bonusurile de etapă se află în secțiunea bonusuri de etapă.
  10. Nopțile Elite reportate nu vor fi luate în considerare pentru cadourile de statut Elite ci doar pentru obținerea următorului statut de nivel de către un membru. Cerințele pentru a fi eligibile pentru cadourile de statut Elite se află în secțiunea cadouri de statut Elite Status.

  Dăruirea statutului Elite

  1. 1. Membrii care acumulează 30 nopți eligibile în 2021 sau 60 nopți eligibile într-un an calendaristic după 2021 vor putea oferi statutul Gold drept cadou unui alt membru la alegere. Dacă un membru acumulează 60 nopți eligibile în 2021 sau 100 nopți eligibile într-un an calendaristic, după 2021 acesta va putea oferi statutul Diamond drept cadou unui alt membru la alegere. Odată ce un membru acumulează pragul de 60 nopți eligibile în pragul de 2021 sau 100 nopți eligibile în orice an după 2021, opțiunea pentru a oferi statutul Gold drept cadou nu va mai fi disponibilă, și va fi schimbată în opțiunea de a oferi statutul Diamond drept cadou. Un membru care acumulează oricare dintre aceste praguri de nopți va putea oferi un statut cadou doar unui membru în anul calendaristic. Odată ce un membru oferă cadou Gold sau Diamond, acesta nu va mai primi niciun beneficiu adițional de cadou pe durata anului calendaristic.
  2. Membrii care se califică pentru oferirea cadourilor până la sfârșitul anului calendaristic vor putea alege care membru va primi acel statut cadou și vor trebui să facă acea alegere până în ianuarie anul viitor. Membrul care oferă cadou statutul trebuie să aleagă care alt membru va primi statutul cadou până la ora 23:59 EST din data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.
  3. Statutul cadou va începe imediat după ce a fost oferit și durează 365 zile de la data oferirii. După 365 zile, statutul cadou al membrului se va schimba la statutul de nivel pe care l-ar fi primit fără statutul cadou în anul calendaristic anterior. Pentru un membru care a oferit statutul Gold drept cadou și apoi acumulează pragul de 60 nopți în pragul de 2021 sau 100 nopți după 2021, cadoul Gold va fi automat actualizat la statutul Diamond și va fi valabil 365 zile de la data actualizării. Cerințele pentru nivelurile de membru se află în secțiunea nivelurilor de membru Hilton Honors.
  4. Membrii care se califică statutului pentru oferirea cadourilor în următorul an pot oferi cadou aceluiași membru. Membrii vor trebui să realeagă acel membru în fiecare an, deoarece cadoul nu va fi acordat din nou în mod automat.
  5. Odată ce statutul a fost dăruit altui membru, nu se mai pot face schimbări în anul în curs.
  6. Membrul care va primi statutul cadou trebuie să fie înrolat ca membru Hilton Honors și acest cadou nu poate fi oferit cuiva care nu are cont Hilton Honors.
  7. Nopțile de calificare pentru sejururile plătite și recompensă (inclusiv sejururile Points & Money Rewards™) sunt considerate nopți complete calificate și sunt eligibile pentru dobândirea statutului de cadou. Orice noapte elite calificată câștigată printr-o ofertă promoțională (de exemplu, credit dublu pe noapte) sunt de asemenea eligibile și vor fi adunate totalului de nopți eligibile acumulate pentru a utiliza statutul de cadou Elite. Nopțile Elite reportate nu sunt luate în considerare pentru dobândirea statutului de cadou.

  Revendicarea premiilor

  1. Pentru a se califica pentru o recompensă (o „recompensă”), membrul în cauză trebuie să aibă suficiente puncte în cont pentru a revendica recompensa, cu următoarea excepţie: în momentul răscumpărării, un membru poate achiziţiona puncte Hilton Honors bonus pentru a ajunge la nivelul necesar pentru răscumpărare (până la 80.000 per an calendaristic). Consultaţi secţiunea „Achiziţionarea punctelor” pentru informaţii complete cu privire la termenii şi condiţiile de cumpărare a punctelor.
  2. Prețul nopților tip recompensă se adaptează în funcție de factori precum hotelul, nivelul cererii zilnice și tariful camerei. Prețurile sunt actualizate în permanență și se pot schimba în timp real.
  3. Este responsabilitatea exclusivă a membrului în cauză să se informeze cu privire la program și să solicite recompensele specifice online sau prin intermediul Centrului Hilton de rezervări și Asistență clienți, prin telefon sau utilizând aplicația pentru mobil. Solicitările de recompense făcute prin telefon vor necesita furnizarea de către membrul respectiv a unei verificări de cont. Atunci când răscumpărarea are loc online, unele recompense pot fi disponibile pentru a fi tipărite.
  4. Când se solicită o recompensă, numărul de puncte aferent va fi dedus din contul membrului respectiv. Când se revendică puncte online, prin telefon sau prin aplicația pentru mobil în contul sejururilor primite drept recompensă sau când se schimbă puncte Hilton Honors pentru mile aeriene prin intermediul serviciului de schimbare a recompenselor, punctele vor fi deduse din contul membrului în mod automat, la finalizarea tranzacţiei de revendicare de către membrul respectiv.
  5. Recompensa poate fi acordată pe numele membrului Hilton Honors sau pe numele oricărei alte persoane indicate de membrul respectiv. După acordare, recompensa nu poate fi transferată şi poate fi utilizată numai de către persoana al cărei nume se află pe recompensă. Dacă o altă persoană decât cea al cărei nume se află pe documentaţia aferentă documentaţiei încearcă să răscumpere recompensa, această recompensă va fi considerată nulă, iar cazarea şi/sau transportul vor fi refuzate.
  6. Un document de confirmare a recompensei revendicabil pentru recompensa în cauză va fi emis prin intermediul site-ului web, atunci când revendicarea are loc online, prin aplicația pentru mobil sau prin intermediul Centrului Hilton de rezervări și Asistență clienți.
  7. Recompensele nu pot fi vândute, oferite la licitație sau la schimb, achiziționate sau transferate în vreun alt mod, decât cu consimțământul expres în formă scrisă al Hilton Honors. Orice recompensă obținută în acest mod, fără consimțământul prevăzut, va fi considerată ca fiind obținută fraudulos și va fi anulată. Recompensele alterate sunt nule. Recompensele nule nu vor fi onorate.
  8. Toate recompensele fac obiectul anumitor restricţii. Consultați termenii și condițiile de mai jos sau online, în secțiunea Recompense, pentru a vedea termenii și condițiile care se aplică pentru fiecare recompensă în parte.
  9. Recompensele oferite prin partenerii de marketing depind de capacitățile disponibile. De exemplu, disponibilitatea mașinilor de închiriat, a croazierelor sau a produselor oferite de anumite companii de închirieri de maşini sau de alţi parteneri de marketing ai Hilton Honors poate fi limitată.
  10. Recompensele sub formă de călătorii sunt valabile în mod obişnuit timp de un an de la data emiterii. Cu toate acestea, Hilton Honors poate, periodic, să ofere recompense cu durate de valabilitate mai mici. Perioadele de valabilitate pentru recompensele sub formă de călătorii apar pe partea din față a recompensei.
  11. Recompensele nu pot fi combinate cu alte certificate, reduceri, pachete sau oferte promoţionale, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în scris de către Hilton Honors.
  12. Recompensele nu pot fi transformate în numerar, premii sau credit.
  13. Punctele care au fost deduse din contul unui membru pentru o recompensă pot fi redepuse, la discreţia Hilton Honors, cu condiţia ca TOATE documentele aferente recompensei (inclusiv certificatele pentru hotel, maşină şi croazieră) să fie returnate neutilizate înainte de data de expirare a acestora. Recompensele vor fi redepuse numai în contul original din care au fost deduse punctele.
  14. Recompensele promoţionale care nu implică deducerea punctelor nu vor fi extinse după data de încheiere a valabilităţii şi nu vor putea fi schimbate sau redepuse în contul membrului pentru a fi utilizate în viitor.
  15. Recompensele sunt considerate nule atunci când sunt copiate sau când sunt interzise sau restricționate prin lege.
  16. Toate recompensele trebuie să fie revendicate în strictă conformitate cu procedurile specificate pe documentul de confirmare.
  17. Recompensele oferite de partenerii de marketing ai Hilton Honors pot fi înlocuite cu recompense echivalente de către Hilton Honors în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. Stabilirea echivalenţei recompenselor este la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
  18. Sejururile hoteliere tip recompensă se vor aplica în cazul revendicărilor integrale cu puncte sau revendicărilor cu puncte combinate cu bani. Sejururile revendicate se pot folosi pentru camere standard sau premium; ambele tipuri de recompense sunt pentru tariful cu două persoane per cameră. Persoanele adiţionale, cu vârsta minimă de 19 ani, vor plăti tarifele standard aferente. Orice răspundere fiscală (dacă există) în legătură cu primirea şi/sau utilizarea recompenselor Hilton Honors, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) taxele de ocupare locale sau municipale, taxele pentru plecări internaționale, taxele vamale, suprataxele de aeroport, taxele turistice pentru non-rezidenți sau impozitele pe venit individual, reprezintă responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Taxele pentru incidente reprezintă responsabilitatea utilizatorului. La hotelurile cu taxe de stațiune, membrii care beneficiază de nopți de cazare recompensă rezervate prin utilizarea tuturor punctelor (spre ex., oferite de companiile de carduri de credit partenere etc.) nu vor plăti taxele de stațiune.
  19. Hilton Honors nu este responsabilă şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru transport sau pentru alte servicii pe care partenerii de marketing le prestează sau sunt în incapacitatea de a le presta.
  20. Membrii cu reşedinţa în ţări în care se interzice revendicarea punctelor pentru recompense Hilton Honors, pentru recompense oferite de un partener sau pentru un schimb de recompense nu vor fi eligibili pentru recompensa în cauză.

  Schimbarea recompenselor Hilton Honors

  Schimburile pot fi efectuate numai cu respectarea unor valori specifice. Informații despre acestea pot fi găsite accesând acest link. Atât contul aferent programului partenerului de marketing, cât şi contul Hilton Honors trebuie să fie pe acelaşi nume. După efectuarea unui schimb de recompense, acesta nu poate fi inversat sau anulat, iar comisioanele pentru schimbare în regim de urgenţă nu pot fi rambursate. Serviciul de schimbare a recompenselor Hilton Honors este un avantaj oferit prin programul Hilton Honors şi este supus tuturor Termenilor şi condiţiilor programului Hilton Honors. Aşteptaţi 60 zile pentru ca documentul care atestă schimbul să fie transmis prin poştă.

  Recompense sub formă de sejururi

  1. Sejururile la hotel primite drept recompensă („Sejururi recompensă”) reprezintă sejururile petrecute la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton prin utilizarea exclusivă a punctelor sau a punctelor combinate cu opţiuni de plată, acolo unde este cazul, sau cu un certificat de recompensă. Dacă o parte din puncte este folosită pentru sejurul membrului, întregul sejur este considerat un sejur tip recompensă.
  2. Membrii pot rezerva un sejur tip recompensă pentru tipurile de cameră standard sau premium, folosind aproape toate combinațiile de puncte și bani, în incremente de câte 1.000 puncte și începând de la 5.000 puncte. Recompensele de tip puncte și bani sunt disponibile în orice hotel din portofoliul Hilton care participă la programul Hilton Honors, fără perioade de indisponibilitate.
  3. Membrii pot folosi integral punctele Hilton Honors pentru a rezerva gratuit o cameră standard sau premium. Recompensele tip cameră standard și cameră premium sunt disponibile în orice hotel din portofoliul Hilton care participă la programul Hilton Honors, fără perioade de indisponibilitate.
  4. Accesaţi date despre disponibilitatea tipurilor de sejururi tip recompensă pentru orice hotel participant vizitând site-ul web al hotelului respectiv, apelând 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) din SUA sau Canada, sau vizitând site-ul web www.HiltonHonors.com. Membrii care locuiesc în afara SUA și Canada trebuie să apeleze cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări și asistență clienți.
  5. Hotelurile participante din cadrul portofoliului Hilton, precum şi tipurile de recompense pot fi modificate în orice moment, fără înştiinţare prealabilă, la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
  6. Sejururile tip recompensă nu fac obiectul perioadelor de indisponibilitate sau controlului capacității. Toate recompensele depind de disponibilitate și este posibil ca unele tipuri de sejururi tip recompensă să nu fie disponibile la data solicitării de către membru.
  7. Când se revendică puncte Hilton Honors pentru un sejur recompensă, membrii trebuie să rezerve un sejur recompensă online sau să apeleze 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) din SUA sau Canada pentru rezervări și să informeze persoana care se va ocupa de rezervare în acel moment că vor utiliza puncte Hilton Honors. Membrii din afara SUA și Canada trebuie să apeleze cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări și asistență clienți. Dacă sejurul recompensă este rezervat online, membrii respectivi vor primi o pagină de confirmare cu rezervarea și cu documentul de confirmare a recompesei într-o singură tranzacție online. Dacă sejurul recompensă este rezervat prin telefon, veți primi o confirmare a recompensei prin e-mail.
  8. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la anularea rezervărilor, refuzarea cazării sau plata de către membri a tarifelor publicate. Cazările trebuie rezervate la hotel înainte de începerea sejurului recompensă.
  9. Toate rezervările aferente sejururilor recompensă trebuie garantate cu un card de credit. În caz de neprezentare sau de anulare a unei rezervări pentru un sejur recompensă în afara perioadei stabilite prin politica hotelului, se va percepe contravaloarea unei nopţi de cazare la cel mai bun tarif al hotelului, disponibil la data respectivă. Politică generală de anulare: anulaţi cu 48 ore înainte de sosire pentru a evita plata unor penalităţi de anulare. Politici adiţionale privind anularea sunt stabilite de fiecare hotel în parte, acestea putând diferi faţă de politica generală privind anularea; în acest caz, se vor aplica politicile individuale ale hotelurilor privind anularea.
  10. O rezervare aferentă unui sejur recompensă este valabilă pentru camerele menționate în rezervare, pentru o cameră, în cadrul unui hotel, pentru un sejur (după cum este acest termen definit în prezentul document) și după cum se prevede în documentul de confirmare a recompensei. Pentru a schimba locaţia unei rezervări aferente unui sejur recompensă, membrul trebuie mai întâi să anuleze rezervarea existentă pentru sejurul recompensă şi apoi să efectueze noua rezervare la proprietatea dorită. Pentru a schimba datele unei rezervări pentru un sejur tip recompensă, membrul trebuie să contacteze Rezervări Hilton și centrul de Asistență clienți înainte de a sosi la hotel pentru sejurul tip recompensă. Agenții hotelieri nu vor putea modifica datele unui sejur tip recompensă pentru membru, iar punctele membrului ar putea fi anulate.
  11. Nu există taxe de stațiune pentru sejururile recompensă rezervate folosind toate punctele sau pentru nopțile gratuite promoționale (spre ex., oferite de companiile de carduri de credit partenere etc.)
  12. Recompensele promoţionale sunt numai pentru camerele standard.
  13. Nu se aplică niciun comision de agenţie de turism pentru sejururile recompensă.
  14. Numărul de sejururi recompensă şi numărul de nopţi din cadrul unui sejur recompensă vor fi luate în calcul în vederea calificării pentru categoria Elite.
  15. Membrii vor câștiga puncte pentru sejururi combinate, pe bază de puncte și bani, cu privire la orice sume de bani eligibile cheltuite la hotelurile din portofoliul Hilton. Membrii vor câștiga puncte pentru sumele incidentale cheltuite în timpul oricărui sejur plătit integral cu puncte.
  16. Este posibil să existe obligativitatea ca destinatarii recompenselor să semneze un formular de derogare a răspunderii, dar şi o declaraţie prin care se permite utilizarea numelui şi/sau fotografiei acestora în scopuri promoţionale, fără compensare adiţională.
  17. Rețineți că biroul responsabil pentru recompense din cadrul centrului Hilton pentru rezervări și asistență clienți este deschis între 5:00 AM și 1:30 AM ora Americii Centrale, 7 zile pe săptămână.

  Programul de planificare a evenimentelor - Global

  1. Numai persoana identificată în contract poate primi puncte bonus pentru planificatorii de evenimente, contra sumelor eligibile asociate evenimentului în cauză. Persoana care semnează contractul nu trebuie să fie persoana care primește punctele bonus pentru planificarea evenimentelor. Punctele bonus pentru planificarea evenimentelor trebuie incluse în contractul evenimentului.
  2. Destinatarul bonusului pentru planificarea evenimentelor nu trebuie neapărat să participe la eveniment sau să fie un oaspete înregistrat. Destinatarul bonusului pentru planificarea evenimentelor trebuie să fie membru Hilton Honors pentru a primi punctele Hilton Honors aferente evenimentului.
  3. Programul de planificare a evenimentelor Hilton Honors este disponibil doar membrilor Hilton Honors, inclusiv, fără limitare, persoanelor fizice, organizatorilor profesioniști de întâlniri și evenimente, persoane care rezervă evenimente în numele angajatorilor (inclusiv fonduri comune B2B), operatori de turism și agenții de turism/planificatori de evenimente care rezervă un eveniment care se califică. Angajații Hilton și/sau membrii personalului hotelului nu sunt eligibili pentru acumularea de puncte atunci când sunt prezenți în scop profesional, în numele Hilton, la orice proprietate din portofoliul Hilton.
  4. Membrii vor câștiga câte 1 punct bonus Hilton Honors per $1, iar punctele vor fi cheltuite pentru evenimentele care se califică. Punctele acordate vor avea ca bază moneda locală, convertită în dolari SUA. Moneda locală va fi convertită în dolari SUA în ziua primirii plăţii finale pentru evenimentul în cauză, folosindu-se un curs de schimb publicat şi în vigoare în momentul conversiei. Acest curs va fi stabilit de către Hilton Honors la discreţia sa exclusivă, pe baza metodelor standard de conversie a valutelor.
  5. Un eveniment care se califică poate include, fără limitare, activități de grup sau întâlniri de afaceri, conferințe, rezervări de grup, evenimente precum recepțiile de nuntă, reuniunile de familie sau contractate prin intermediul departamentului de vânzări sau catering și comercializate la tariful publicat.
  6. Oferta este valabilă numai pentru rezervările noi de evenimente.
  7. Sumele eligibile includ toate cheltuielile legate de eveniment specificate în contract și plătite de către persoana menționată în contract (cum ar fi închirierea sălii de conferințe, camerele, serviciile de catering, audio/vizuale etc.) și excluzând impozitele, plata serviciilor, rambursările și comisioanele. Punctele bonus pentru planificarea evenimentelor trebuie acordate pentru cheltuielile aferente sălii de conferințe și camerelor de cazare; eligibilitatea pentru orice alte tipuri de cheltuieli rămâne la propria discreție a hotelului. În cazul în care tariful camerei este inclus în pachetul întâlnirii per persoană, acordarea punctelor pentru o parte a pachetului rămâne la discreția hotelului.
  8. În cazul în care camerele pentru oaspeți nu sunt incluse în contract, membrii care rezervă camere prin intermediul propriului cont sunt eligibili să câștige puncte aferente sejururilor, în conformitate cu termenii și condițiile Hilton Honors. Cu toate acestea, facturile agregate pentru grupuri, pentru mai multe camere (incluse pe o singură factură și debitate din contul unei companii sau adrese comune sau plătite la plecare de către un singur individ) nu sunt eligibile pentru primirea de puncte. Sumele incidentale (sumele cheltuite în contul camerei unui membru) plătite direct de către membru la plecare sunt eligibile pentru a primi credit în baza punctelor. Sumele incidentale incluse pe o factură agregată nu sunt eligibile pentru a primi credit în baza punctelor.
  9. Punctele Bonus pentru planificarea evenimentelor pot fi acordate pentru cheltuieli de până la $100,000 USD. Nu există un număr maximum de puncte ce pot fi acordate per eveniment.
  10. Așteptați 6-8 săptămâni după ce conferința a fost plătită integral pentru ca punctele să fie creditate în contul membrului.
  11. Programul de planificare a evenimentelor Hilton Honors este disponibil la nivel global, la hotelurile participante din portofoliul Hilton. Hotelurile participante sunt enumerate pe https://www.hilton.com/en/hilton-honors/events-planner/. Dacă un membru solicită puncte Hilton Honors pentru planificarea de evenimente de la unul dintre aceste hoteluri, pentru un eveniment care se califică, hotelul are obligația să i le acorde.
  12. Nu se vor acorda puncte Hilton Honors în situațiile de „neprezentare”, în care un membru a făcut o rezervare garantată cu un card de credit, dar nu se cazează la hotel, indiferent dacă respectivul card de credit al membrului este debitat pentru orice parte a sejurului rezervat, conform politicii de neprezentare sau de anulare a hotelului.
  13. Creditele Hilton Honors pentru evenimente sunt vouchere care pot fi obținute prin revendicarea punctelor Hilton Honors și pot fi folosite drept credit pentru rezervări viitoare. Voucherele cu credite pentru evenimente pot fi revendicate la orice hotel din portofoliul Hilton, chiar dacă hotelul nu participă la programul de planificare a evenimentelor. Voucherele cu credite pentru evenimente sunt disponibile în următoarele incremente:

   25.000 puncte += $50 USD
   50.000 puncte += $100 USD
   75.000 puncte += $150 USD
   125.000 puncte += $250 USD
   250.000 puncte += $500 USD

   1. Membrii pot revendica puncte pentru credite pentru evenimente apelând cel mai apropiat centru de Rezervări și relații cu clienții Hilton. Voucherul cu credite pentru evenimente pentru suma corespunzătoare va fi trimis membrului prin e-mail. Membrul va prezenta ulterior voucherul la hotel când va efectua plata, pentru a primi reducerea aferentă ($50, $100, $150, $250 sau $500).
   2. Pentru alte monede în afara dolarului american, conversia se va face pe baza ratei de schimb valutar la zi din ultima zi a lunii în care a fost creată factura pentru eveniment. Ratele de schimb pot fi obținute de la departamentul financiar al hotelului.
   3. Se pot revendica mai multe vouchere în același timp.
   4. Aceste vouchere vor expira după un an de la data emiterii.
   5. Dacă suma totală facturată este mai mică decât valoarea creditelor pentru evenimente, membrul va pierde valoarea rămasă.
  14. Apartenența la Hilton Honors, obținerea punctelor și revendicarea punctelor sunt supuse termenilor și condițiilor Hilton Honors. Câştigurile planificatorilor de evenimente sunt considerate nule dacă sunt interzise sau restricţionate prin legea locală.

  Programul de achiziţionare a punctelor

  1. Achiziţionare puncte fără rezervare: Punctele pot fi achiziționate online. Membrii pot achiziţiona până la 80.000 puncte Hilton Honors bonus per an calendaristic. Limite de achiziționare pentru un minim de puncte se pot aplica la achiziționările de puncte. Limita de achiziţie şi limitele de achiziționare pentru un minim de puncte se pot modifica în orice moment, fără înştiinţare. Costul total al punctelor va fi afişat membrului pe durata procesului de achiziţionare, înainte de finalizarea achiziţiei. Toate achiziţiile trebuie realizate exclusiv în dolari SUA. Punctele achiziționate prin acest canal vor fi procesate de Points.com, iar achiziția este supusă Termenilor și condițiilor de achiziționare a punctelor Points.com.
  2. Punctele achiziţionate prin Programul de achiziţionare a punctelor sunt supuse termenilor şi condiţiilor Programului Hilton Honors.
  3. Un membru nou Hilton Honors poate achiziționa puncte la 30 zile de la înscriere dacă în contul acestuia există activități precum un sejur (după cum este acesta definit în prezentul document) sau câștigarea de puncte Hilton Honors prin intermediul unui partener de marketing Hilton Honors. După 90 zile de la înscriere, noul membru este eligibil să achiziţioneze puncte indiferent de activitatea existentă în contul acestuia.
  4. Vânzarea, schimbarea, acordarea drept cadou sau atribuirea punctelor Hilton Honors, premiilor în puncte sau altor beneficii de către alte persoane în afara Hilton Honors este interzisă în mod explicit. Punctele Hilton Honors, inclusiv cele cumpărate în cadrul programului de achiziționare a punctelor, pot fi transferate altor membri Hilton Honors. Punctele achiziţionate în baza programului de achiziţionare nu pot fi transformate la loc în bani.
  5. Punctele achiziţionate în baza programului de achiziţionare vor fi creditate imediat în contul membrului Hilton Honors (cu condiţia să nu existe nicio problemă tehnică care să prevină această debitare).
  6. Fiecare membru Hilton Honors sau fiecare doi (2) membri cu un singur cont de tip Fond mutual sunt limitați la cumpărarea a nu mai mult de opt mii (80.000) de puncte non-rezervare într-un an calendaristic. Orice puncte achiziţionate dincolo de aceste limite nu vor fi creditate în conturile membrilor în cauză, chiar dacă aceştia au efectuat plata aferentă acestor puncte.
  7. În eventualitatea oricărei discrepanțe în ceea ce privește numărul de puncte sau suma plătită, calculele în baza condițiilor generale din prezentul document se vor baza pe datele conținute în registrele Hilton Honors, iar datele din registrele Hilton Honors vor prevala asupra datelor din orice alte registre. Orice utilizare necorespunzătoare a punctelor Hilton Honors va reprezenta temeiul pentru confiscarea imediată și retragerea punctelor respective și pentru retragerea tuturor punctelor din contul membrului și/sau eliminarea membrului din programul Hilton Honors, la discreția Hilton Honors.
  8. Orice puncte achiziţionate vor constitui primele puncte revendicate atunci când membrul care face achiziţia îşi revendică punctele aferente unei recompense.
  9. Prin utilizarea Programului de achiziţionare a punctelor, membrul confirmă şi semnează acordul cu aceşti termeni şi condiţii.
  10. Apartenența la Hilton Honors, obținerea punctelor și revendicarea punctelor sunt supuse termenilor și condițiilor Hilton Honors. Hilton Honors își rezervă dreptul de a modifica regulile, reglementările, termenii, premiile de călătorie și limitele acestora, precum și ofertele speciale ale programului Hilton Honors, în orice moment, fără înștiințare prealabilă. De asemenea, Hilton Honors îşi mai rezervă dreptul de a întrerupe programul de achiziţionare a punctelor, acordând o notificare generală cu şase (6) luni în avans.

  Cumularea punctelor și transferarea punctelor Hilton Honors

  Membrii Hilton Honors pot transfera puncte Hilton Honors altui membru Hilton Honors prin programul de Cumulare a punctelor sau transfer 1-la-1, în incremente de 1.000 puncte până la 500.000 puncte. Fiecare membru Hilton Honors are voie să trimită maximum cinci sute (500.000) de puncte și să primească maximum două milioane (2.000.000) de puncte via Comasare puncte sau Transfer, combinate per an calendaristic. Fiecare membru Hilton Honors are voie să facă maximum șase (6) transferuri la alte conturi de membru și șase (6) tranzacții prin Cumulare de puncte Hilton per an calendaristic. Invitațiile de afiliere la programul de Cumulare de puncte nu sunt considerate tranzacții. Tranzacțiile se referă la transferarea de puncte în contul altui membru, fie prin transfer 1-la-1, fie prin Cumulare de puncte.
  Punctele ce depășesc aceste limite nu vor fi publicate în contul altui membru. Limitele sunt stabilite exclusiv de Hilton Honors Worldwide L.L.C., putând modificate oricând.

  Un nou membru Hilton Honors poate cumula, transfera sau primi puncte după 30 zile în urma înrolării, cu condiția să înregistreze activitate.  După 90 zile de la înscriere, noul membru este eligibil să achiziționeze puncte indiferent de activitatea existentă în contul acestuia.

  Vânzarea punctelor Hilton Honors, a recompenselor sau a altor beneficii, de către alte persoane în afara Hilton Honors, este interzisă în mod expres. Orice utilizare necorespunzătoare a punctelor Hilton Honors va reprezenta temeiul pentru confiscarea imediată și retragerea punctelor respective și pentru retragerea tuturor punctelor din contul membrului și eliminarea membrului din programul Hilton Honors, la discreția Hilton Honors.

  Este nevoie de o adresă de e-mail, însă aceasta va fi folosită exclusiv pentru comunicări privind tranzacțiile și comunicări de marketing asociate cu tranzacțiile. Se aplică toți Termenii și condițiile Hilton Honors.

  Fondul mutual Hilton Honors

  1. Începând cu data de aprilie 01, 2004, nu mai sunt disponibile noi conturi de tip Fond mutual Hilton Honors. Membrii care au un cont de tip Fond mutual de la data de martie 31, 2004 vor continua să primească beneficiile aferente acestui tip de cont.
  2. Avantajele fondului mutual Hilton Honors sunt gândite pentru a le permite cuplurilor căsătorite în mod legal să-şi combine punctele câştigate pentru a obţine recompense şi/sau să-şi combine sejururile/punctele câştigate pentru a se califica pentru promoţii speciale sau pentru categoria Elite. Fondul mutual Hilton Honors nu este conceput pentru a oferi bonusuri şi/sau recompense duble.
  3. Beneficiile pentru membrii Hilton Honors pentru conturi de fond mutual pot fi extinse pentru până la două camere, cu condiția ca ambii membrii să fie prezenți și aibă câte o cameră înregistrată pe numele lor.
  4. Conturile de tip Fond mutual Hilton Honors sunt disponibile numai cuplurilor căsătorite în mod legal, în baza legilor statului sau provinciei sau ţării de reşedinţă a cuplului respectiv.
  5. Pentru conturile de tip Fond mutual Hilton Honors înregistrate între ianuarie 01, 1990 și martie 31, 2004, va fi permisă acordarea unui singur bonus la înregistrare sau la activarea contului comun aferent.
  6. Ambii soţi care participă la un fond mutual Hilton Honors vor avea acelaşi număr de cont Hilton Honors. În momentul înregistrării fondului mutual Hilton Honors, numele şi adresa unui singur soţ vor fi desemnate ca nume şi adresă de destinaţie pentru întreaga corespondenţă trimisă de Hilton Honors.
  7. Se va emite un singur extras de cont pentru fiecare cont de tip Fond mutual Hilton Honors. Călătoriile individuale acumulate de către oricare din soţi vor apărea într-un extras combinat al fondului mutual Hilton Honors. Când se solicită o recompensă, punctele vor fi deduse din soldul combinat al celor doi soţi. Pentru participanţii la fondurile mutuale Hilton Honors nu se vor administra şi nu vor fi disponibile solduri individuale.
  8. Oricare din soţi care acţionează pe cont propriu poate utiliza toate punctele acumulate pentru a solicita orice recompense pentru care există suficiente puncte în fondul mutual Hilton Honors. Hilton Honors nu este responsabilă şi nu va purta nicio răspundere pentru dezacordurile sau disputele dintre membri în ceea ce priveşte utilizarea punctelor acumulate în contul de tip fond mutual Hilton Honors.
  9. În cazul decesului unui membru, punctele din fondul mutual Hilton Honors vor aparţine în exclusivitate celuilalt membru al contului respectiv. În eventualitatea unui divorţ, 50% din punctele acumulate în fondul mutual Hilton Honors vor fi direcţionate către fiecare membru. Ambii soţi trebuie să semneze o cerere de dizolvare a contului. Hilton Honors poate solicita un document oficial prin care să se dovedească decesul sau divorţul. Hilton Honors nu este responsabilă şi nu va purta nicio răspundere pentru dezacordurile sau disputele dintre membri în ceea ce priveşte dizolvarea conturilor tip fond mutual Hilton Honors. Cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod specific în prezentul document, nici punctele acumulate şi nici certificatele nu sunt transferabile în caz de deces, ca parte a unei speţe legate de relaţiile casnice sau din orice alt motiv legal.
  10. Toţi termenii şi toate condiţiile programului Hilton Honors se aplică participanţilor și conturilor care deţin conturi de tip Fond mutual Hilton Honors. Toate interpretările condițiilor generale ale programului se vor realiza la discreţia exclusivă a Hilton Honors.

  Acordul privind utilizarea datelor personale colectate despre dvs.

  Procesăm informațiile dvs. personale în conformitate cu Politica globală Hilton de confidențialitate („Politica de confidențialitate”).

  De asemenea, prin participarea dvs. în cadrul programului Hilton Honors, este posibil să colectăm informaţii personale suplimentare despre dvs. În plus, este posibil să utilizăm și să partajăm informațiile dvs. personale prin modalitățile descrise mai jos, în plus față de cele descrise în Politica de confidențialitate. Termenii şi condiţiile din prezentul document completează politica de confidenţialitate în ceea ce priveşte modul de procesare a informaţiilor personale aparţinând membrilor Hilton Honors. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, trebuie să alegeţi să nu vă alăturaţi programului Hilton Honors.

  Alte informaţii personale pe care le colectăm includ informaţiile pe care le furnizaţi atunci când vă înscrieţi în programul Hilton Honors sau când administraţi profilul online. Pe durata înscrierii, vă vom solicita să introduceţi numele, adresa fizică şi adresa de e-mail. Atunci când vă administraţi profilul online, aveţi posibilitatea să furnizaţi informaţii suplimentare cu privire la companiile aeriene partenere şi numerele de conturi în cadrul programelor de loialitate ale acestora, preferinţele privind tipul de cameră, cele de limbă şi conturile asociate cardurilor de credit, preferinţele legate de primirea noutăţilor, a ofertelor şi a informaţiilor din partea companiilor care fac parte din portofoliul Hilton şi vă puteţi crea un ID de utilizator şi o parolă.

  În plus față de modurile de utilizare și partajare descrise în Politica de confidențialitate, putem utiliza și partaja porțiuni relevante ale informațiilor dvs. personale cu scopul de a administra programul Hilton Honors. Astfel, este posibil să partajăm datele dvs. personale cu partenerii noştri de afaceri pentru a vă trece în cont milele sau celelalte beneficii câştigate în urma participării la programul Hilton Honors.

  Prin înscriere, vă daţi acordul de a vi se transfera informaţiile către alte ţări în care se află unităţile noastre de procesare a informaţiilor, operaţiunile de afaceri şi hotelurile. Aceste ţări includ Statele Unite, dar şi alte ţări în care este posibil ca legile privind protecţia datelor să difere faţă de cele din ţara dvs. de reşedinţă.

  Pentru a vă asigura că informaţiile dvs. personale sunt corecte şi actuale, putem partaja aceste informaţii cu un terţ cu scopul de a actualiza şi optimiza calitatea şi conţinutul informaţiilor pe care le avem despre dvs. în registrele noastre.

  În calitate de membru, puteţi primi comunicări suplimentare de la noi, inclusiv declaraţii Hilton Honors, noutăţi şi oferte ale terţelor părţi, destinate în mod special membrilor Hilton Honors, precum şi mesaje comune de la partenerii noştri de afaceri. De asemenea, în anumite state, membrii HHonors care au atins un anumit nivel pot primi e-mailuri de la noi după terminarea sejurului. Puteți modifica tipurile de comunicări pe care le primiți din partea noastră conectându-vă online la propriul cont și gestionând abonamentele sau contactându-ne după cum este descris în Politica de confidențialitate.

  Putem modifica periodic termenii şi condiţiile din prezentul document, prin publicarea termenilor şi condiţiilor în versiunea revizuită pe site-ul nostru web. De asemenea, putem modifica Politica de confidențialitate în mod periodic, după cum se descrie în Politica de confidențialitate. Continuarea participării la programul Hilton Honors după publicarea modificărilor termeniilor şi condiţiilor sau ale politicii de confidenţialitate, indică faptul că sunteți de acord cu aceste modificări.

  Condiţii de participare

  HILTON HONORS PUNE LA DISPOZIȚIE PROGRAMUL HILTON HONORS, ACESTE MATERIALE ŞI ALTE MATERIALE, PRECUM ŞI ALTE SERVICII ŞI PRODUSE „CA ATARE” ŞI, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, SE DEROGĂ ÎN MOD EXPLICIT DE LA ORICE GARANŢII DE ORICE TIP, FIE EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP, DESIGN, ACURATEŢE, CAPABILITATE, SUFICIENŢĂ, ADECVARE, CAPACITATE, COMPLETITUDINE SAU DISPONIBILITATE. De asemenea, sunteţi de acord că Hilton Honors nu garantează faptul că programul Hilton Honors sau orice produse şi servicii asociate nu vor fi furnizate în mod neîntrerupt, nu vor fi lipsite de omisiuni sau erori sau că defectele acestora vor fi corectate ori că modificările acestor vor fi implementate. ÎN NICIO SITUAŢIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ, HILTON NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU CONSECUTIVĂ CARE DECURGE DIN PROGRAMUL HILTON HONORS SAU DIN ORICE PRODUSE SAU SERVICII ASOCIATE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL HILTON HONORS WORLDWIDE, L.L.C. A FOST AVIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE. Unele jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel că este posibil ca aceste excluderi să nu se aplice în cazul dvs. În cazul în care Hilton Honors este trasă la răspundere pentru orice daune legate de aceste aspecte, compensația dvs. unică și exclusivă se va limita la rambursarea sumelor achitate de către dvs. pentru servici sau produse, către entitatea trasă la răspundere, în condițiile în care serviciile sau produsele nu au fost puse la dispoziție de entitatea respectivă. Prin prezentul, renunţaţi la orice drepturi de a înainta orice reclamaţie sau acţiune cu privire la aceste aspecte în faţa oricărei instanţe de judecată după trecerea a mai mult de doi (2) ani de la prima apariţie a tipului de act, eveniment, condiţie sau omisiune pe care se bazează reclamaţia sau acţiunea în cauză. Dacă oricare din prevederile acestor reguli oficiale vor fi considerate nevalide sau neaplicabile, toate celelalte prevederi din prezentul acord vor rămâne integral în vigoare. În cazul în care Hilton Honors nu își exercită drepturile care îi sunt conferite prin prezentul document în momentul producerii oricăreia dintre situațiile stipulate în prezentul acord, aceasta nu va însemna că Hilton Honors renunță la drepturile respective în cazul reapariției situației respective.

   
  Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink