Hilton Honors-uppdateringar för 2020

Ökad Elite-bonus tillbaka till början

1. Hur har Hilton Honors förenklat intjäningen av poäng?

Vi har gjort det enklare för medlemmar att tjäna poäng när de bokar direkt och bor hos oss. Från och med den 2 april 2018 kan medlemmar tjäna 10 poäng per USD (5 poäng per USD på Home2 Suites by Hilton och Tru by Hilton) och ökad Elite-nivåbonus för nivåerna Silver (20 %), Gold (80 %) och Diamond (100 %). Medlemmar med vistelser t.o.m. den 1 april 2018 fick poäng eller poäng och flygbonus i enlighet med deras alternativ för hur poäng tjänas in.

Poäng intjänade per USD som
har spenderats på övernattningar.
10 poäng
12 poäng (20 % bonus)
18 poäng (80 % bonus)
20 poäng (100 % bonus)
Poäng intjänade
på Tru & Home2
5 poäng
6 poäng
9 poäng
10 poäng
 
Member
Silver
Gold
Diamond

Intjäningstakt som visas per USD som Silver-, Gold- och Diamond-medlemmar betalar inkluderar baspoäng och Elite-nivåbonus.

Medlemmar tjänar fortfarande Elite-nivåstatus genom vistelser, nätter och kvalificerande utgifter (dvs. inga ändringar) och kan omvandla sina Hilton Honors-poäng till flygbonus hos deltagande flygbolagsprogram världen runt.

Exklusivt för Hilton Honors: Milestone-bonus: Medlemmar kan tjäna 10 000 bonuspoäng på var tionde natt efter att ha uppnått minst 40 nätter under ett kalenderår. Detta är inte ett tidsbegränsat erbjudande, ingen registrering krävs och det finns ingen övre gräns. Ju mer du bor desto mer tjänar du! Efter 60 nätter under ett år får du ytterligare 30 000 bonuspoäng. Medlemmar får bonuspoäng för alla kvalificerande nätter som räknas mot Milestone-bonus sedan början av 2018 och kommer att se dessa bonuspoäng på sina kontosidor på HiltonHonors.com och i Hilton Honors-appen efter utcheckning.

Tjäna även obegränsat antal poäng med nya Milestone-bonus.

Tjäna 10 000 poäng
var 10:e natt
(med början vid 40 nätter)

30 000 Poäng (vid 60 nätter)

Nätter
per år

10
20
30
40

Tjäna 10 000 poäng
var 10 natt
(med början vid 40 nätter)

50
60

30 000 Poäng (vid 60 nätter)

70
80
90
100

Ja, det innebär att 60 övernattningar under ett år inte bara ger Diamond-status och att du tjänar 20 poäng per betalad USD, utan även att du kumulativt tjänar 60 000 bonuspoäng på dina tre första Milestone-bonusar.

2. När börjar jag få denna nya Elite-bonus?

Från och med den 2 april 2018 tjänar Elite-medlemmar i Hilton Honors denna nya Elite-bonus automatiskt med varje vistelse. Medlemmar kan se dessa bonuspoäng på sina kontosidor på HiltonHonors.com och i Hilton Honors-appen efter utcheckning.

3. Hur blir jag Elite-medlem i Hilton Honors?

En Elite-medlem är en Hilton Honors-medlem som har nått medlemsnivå Silver, Gold eller Diamond. Ingen förändring har gjorts av hur medlemsnivåerna uppnås. Antalet nätter, vistelser och kvalificerande utgifter förblir desamma för att tjäna och bibehålla Elite-status. Du kan se hur du tjänar Elite-status på sidan om medlemsnivåer.

4. Hur kan jag växla Hilton Honors-poäng mot förmåner hos Hilton Honors samarbetande reseföretag?

Hilton Honors-medlemmar som vill växla Hilton Honors-poäng mot förmåner hos andra företag (t.ex. flyg, tåg osv.) kan gå till poängväxlingssidan för information om hur poäng omvandlas. Före inväxling av poäng måste Hilton Honors-medlemmen lägga till eller uppdatera sina reseföretag på poängväxlingssidan eller i kontoinställningarna.

5. Kan jag få flygbonus efter den 2 april 2018?

Efter den 2 april 2018 kommer Hilton Honors inte längre ha de tekniska funktioner som krävs för att direkt ge Hilton Honors-medlemmar flygbonus för vistelser baserat på kvalificerande betalningar.

Milestone-bonus tillbaka till början

1. Vad är Milestone-bonus?

Med Milestone-bonus kan medlemmar tjäna ett fast antal Hilton Honors-bonuspoäng när de uppnår ett visst antal kvalificerande nätter per kalenderår.

Tjäna även obegränsat antal poäng med nya Milestone-bonus.

Tjäna 10 000 poäng
var 10:e natt
(med början vid 40 nätter)

30 000 Poäng (vid 60 nätter)

Nätter
per år

10
20
30
40

Tjäna 10 000 poäng
var 10 natt
(med början vid 40 nätter)

50
60

30 000 Poäng (vid 60 nätter)

70
80
90
100

2. Hur många Hilton Honors-bonuspoäng kan jag tjäna genom att uppnå Milestone-bonus?

Hilton Honors-medlemmar tjänar 10 000 Hilton Honors-bonuspoäng på 40 kvalificerande nätter och 10 000 bonuspoäng för alla 10 tillkommande kvalificerande nätter därefter under ett kalenderår, utan övre begränsning. Efter 60 kvalificerande nätter per år får du ytterligare 30 000 bonuspoäng utöver de 10 000 Milestone-bonuspoäng som har uppnåtts på den nivån.

Exempel: Det innebär att 60 övernattningar under ett år inte bara ger Diamond-nivå och att du börja tjäna 20 poäng per betalad USD, utan även kumulativt tjänar 60 000 bonuspoäng på dina tre första Milestone-bonusar.

3. Vad räknas som en kvalificerande natt för Milestone-bonus?

Kvalificerande nätter är nätter som ingår i en kvalificerande vistelse enligt beskrivningen i villkoren för Hilton Honors. En vistelse definieras som det totala antalet sammanhängande nätter som tillbringas på samma hotell, oavsett om gästen checkar ut och in igen. Kvalificerande nätter omfattar både betalda vistelser och bonusvistelser (inkl. Points & Money Rewards™-vistelser) och räknas in för Milestone-bonus.

4. Hur kan jag kontrollera min intjäning av Milestone-bonus under ett kalenderår?

Medlemmar kan kontrollera intjäningen av Milestone-bonus på Hilton Honors-appen. Medlemmar kan ta reda på mer om Hilton Honors-appen här och hämta den för att börja spåra sina aktiviteter.

5. Finns det någon övre gräns för intjäning av Milestone-bonuspoäng för medlemmar med minst 40 kvalificerande nätter under ett kalenderår?

Varje kvalificerande natt räknas och det finns ingen övre gräns för antalet 10 000 Hilton Honors-bonuspoäng som medlemmar kan tjäna när de uppnår 40 kvalificerande nätter under kalenderåret. Om du exempelvis uppnår 300 kvalificerande nätter kommer du att tjäna sammanlagt 300 000 bonuspoäng med Milestone-bonusen.

6. Hur många rum under en vistelse räknas in för att nå tillråckligt antal kvalificerande nätter och Milestone-bonus?

En medlem kommer endast att få kredit för övernattningar i ett rum, inte flera rum som bokades för samma vistelse av samma Hilton Honors-medlem. Överföringsnätter räknas inte in i Milestone-bonus.

Exempel: Om du bokar två rum för en övernattning på samma hotell tjänar du Hilton Honors-poäng på båda rummen, men du får endast kredit för en natt som räknas in för Milestone-bonus och kvalificering för Elite-nivå.

Inom ett kalenderår kan en medlem uppnå totalt 365 kvalificerande nätter för Milestone-bonus (likvärdigt med 360 000 Hilton Honors Milestone-bonuspoäng per år). Ytterligare information om intjäningsregler vid bokning av flera rum finns på sidan om hur man samlar poäng.

7. Räknas Milestone-bonuspoäng in för att uppnå en ny medlemsnivå?

Bonuspoäng räknas inte in för att nå en ny medlemsnivå (endast baspoäng kvalificerar för medlemsnivå).

8. När kommer jag att få denna Milestone-bonus? Kommer några nätter från vistelser under 2018 (innan nya intjäningstakten påbörjades den 2 april 2018) att räknas mot denna nya bonus?

Alla kvalificerande genomförda övernattningar under kalenderåret 2018 räknas in för den nya Milestone-bonusen.

Medlemmar som har genomfört fler än 40 övernattningar före den 2 april 2018 kommer att se ny bonus insatt på sina konton i april när våra system uppdateras. Medlemmar kommer sedan att tjäna all efterföljande bonus under året när de når fler milstolpar över 40 nätter.

Exempel: Om du har 60 kvalificerande nätter mellan den 2018 januari och 1 april 2018 kommer du att få 60 000 Hilton Honors-bonuspoäng. Beräknat som 30 000 bonuspoäng för de tre 10 000 bonusarna vid 40, 50 och 60 nätter, plus ytterligare 30 000 Hilton Honors-bonuspoäng för att nå milstolpen för den 60 natten (alla sådana nya Milestone-bonuspoäng sätts in i april 2018 för medlemsaktiviteten under de 3 första månaderna.

9. När sätts Milestone-bonuspoängen in på mitt konto?

Medlemmar kommer att få sina Milestone-bonuspoäng när de har slutfört den kvalificerande vistelse som krävs för Milestone-bonus. Dessa bonuspoäng sätts sedan in efter utcheckningen för den kvalificerande vistelsen.

10. Vad händer om min vistelse sträcker sig över kalenderåret – om t.ex. incheckning sker den 28 december 2020 med utcheckning den 2 januari 2021?

Medlemmar som befinner sig i denna situation (t.ex. med 5 natts vistelse som sträcker sig över kalenderår) kommer att se sina nätter delas upp under kalenderåret för att nå milstolpsbonusarna. I exemplet ovan (incheckning den 28 december och utcheckning den 2 januari) kommer 4 nätter att tilldelas milstolpsbonusnätterna för 2020 och den första natten i januari kommer att tilldelas milstolpsbonusnätterna för 2021.

Elite-överföringsnätter tillbaka till början

I mars gjorde vi justeringar för att hjälpa dig att ha kvar din 2020 status t.o.m. mars 31, 2022. Nu ger vi dig ännu mer flexibilitet med förändringar av Elite-överföringsnätter som hjälper dig att upprätthålla eller uppgradera din status i 2021 t.o.m. mars 31, 2023. Uppdateringarna följer nedan.

1. Vad är Elite-överföringsnätter?

Elite-överföringsnätter är ett snabbare sätt att uppnå Elite-nivå. Med Silver i början av kalenderåret räknas alla kvalificerande nätter under året (1 januari - 31 december), utöver de som krävs för Elite-nivå, in för kvalificering för Elite-nivå för det efterföljande kalenderåret (1 januari till 31 december). UPPDATERA: Alla nätter från vistelser i 2020 överförs automatiskt till 2021 kalenderåret.

Exempel: Om du når Silver-nivå efter att ha genomfört 10 nätter, men avslutar året med 30 nätter, kommer 20 nätter att överföras till det efterföljande året. Detta ger dig en snabbstart på förtjänst av Gold-status under det nya kalenderåret. UPPDATERA: I detta scenario skulle alla 30 nätter överföras till 2021.

2. Vem är berättigad att överföra nätter?

Alla Elite-nivåer (Silver-, Gold- och Diamond-medlemmar) har rätt att överföra Elite-kvalificerande nätter. Lifetime Diamond-medlemmar kommer inte att ha överföringsnätter, eftersom elitstatus är säkrad för livet. UPPDATERA: För 2020 kommer ALLA medlemmar att vara berättigade att genomföra alla nätter som intjänats från vistelser under 2020.

3. Kommer jag fortfarande kunna överföra mina Elite-kvalificerande nätter från min nya nivå om jag nedgraderar min status under året?

Elite-medlemmar kommer fortfarande att kunna överföra sina Elite-kvalificerande nätter även om de har nedgraderat sin status under året.

Exempel: Om du blir nedgraderad till Silver i april (under årlig omkvalificering) och genomför 30 övernattningar under det året kommer 20 nätter att överföras för att påbörja nästa kalenderår.

4. Kan jag endast överföra nätter?

Elite-medlemmar kan endast överföra nätter. Mer information om hur man tjänar Elite-status finns på sidan med information om medlemsnivåer.

5. Måste jag registrera mig för att börja tjäna Elite-överföringsnätter?

Ingen registrering eller åtgärd krävs för att tjäna Elite-överföringsnätter. Som Silver-, Gold- eller Diamond-medlem kommer dina Elite-överföringsnätter att tillämpas automatiskt mot att upprätthålla eller uppnå Elite-status under efterföljande kalenderår.

6. Vad behöver jag för att börja samla Elite-överföringsnätter?

Bo på ett av våra fler än 5 000 hotell och semesteranläggningar över hela världen. Vi kommer automatiskt att sätta in dina Elite-överföringsnätter på ditt konto i början av nästa kalenderår för att hjälpa dig att uppnå och upprätthålla Elite-status.

7. Hur länge är mina Elite-överföringsnätter giltiga och när kan jag tillämpa dem mot min status? Vad hände med mina Elite-överföringsnätter från förra året?

Elite-överföringsnätter är endast giltiga för nästa kalenderår och utgår därefter. Elite-överföringsnätter kan inte reserveras och appliceras på ett andra, tredje eller efterföljande år.

Exempel: Du överförde 10 nätter från 2018, övernattade 20 nätter under 2019 och uppnådde Silver-status. Beräkningen för 2019 överföringsnätter blir följande: 10 överföringsnätter från 2018 + 20 nätter från vistelser under 2019 – 10 nätter som behövs för Silver – 10 överföringsnätter från 2018 (nu utgångna) = 10 Elite-överföringsnätter till 2020

Elite-överföringsnätter måste användas under kalenderåret efter det år de tjänades in. I detta exempel måste de 10 Elite-överföringsnätterna från 2018 användas under 2019 och kan inte tillämpas på kalenderåret 2020.

8. Hur många Elite-överföringsnätter kan jag ta med till nästa kalenderår?

Det finns ingen övre gräns, men du kommer endast att överföra nätter som är i tillägg till de som behövs för att tjäna din Elite-statusnivå under ett kalenderår.

Även om det inte finns någon gräns kommer Diamond-medlemmar med 120+ nätter endast att se 60 överförda nätter på sina konton, eftersom endast 60 överförda nätter behövs för att säkerställa Diamond-status i ytterligare ett år.

9. Vilka typer av nätter kvalificeras för överföring? Vad gäller för nätter som uppnås via en kampanj?

Alla kvalificerande nätter berättigar till överföring. Kvalificerande nätter för betalda och förmånsnätter (inklusive Points & Money Rewards™-vistelser) räknas som hela kvalificerande nätter för att status och berättigar till överföring till efterföljande kalenderår.

Alla Elite-kvalificerande nätter som tjänas in inom ramen för ett kampanjerbjudande (dvs. kredit för dubbla nätter) berättigar också och kommer att tas med i beräkningen för Elite-överföringsnätter.

10. Räknas Elite-överföringsnätter mot att uppnå Milestone-bonus för nätter?

Elite-överföringsnätterna kommer endast att räknas mot att en medlem når nästa statusnivå.

En medlem som vill uppnå den årliga Milestone-bonusen måste ha haft minst 40 övernattningar under kalenderåret och Elite-överföringsnätter kommer inte att räknas mot det antalet. För milstolpen med 30 000 Hilton Honors-bonuspoäng vid 60 nätter måste en medlem ha haft minst 60 övernattningar under det kalenderåret.

Dessa Elite-överföringsnätter kommer ej heller att räknas mot någon annan typ av erbjudande om vistelsebonus eller status (t.ex. kampanjerbjudanden, fast track till Elite-status, statusmatchning osv.).

12. Räknas Elite-överföringsnätter mot att uppnå förmånen med Gold- eller Diamond-statusgåvor?

Elite-överföringsnätterna kommer endast att räknas mot att en medlem når nästa statusnivå. En medlem som vill uppnå förmånen med statusgåvor måste ha haft minst 60 övernattningar (för att ge bort Gold) eller minst 100 övernattningar (för att ge bort Diamond) under kalenderåret och Elite-överföringsnätter kommer inte att räknas mot det antalet.

Elite-statusgåvor tillbaka till början

1. Kan jag bli kvalificerad att ge bort Gold- eller Diamond-status till en annan Hilton Honors-medlem?

En Gold-statusgåva till en annan medlem kräver 60 kvalificerande nätter under ett kalenderår. När en medlem når 100 kvalificerande nätter under ett kalenderår uppgraderas medlemmens gåva automatiskt till Diamond-status för samma medlem som fick Gold-status som gåva. Elite-överföringsnätter räknas inte mot valbarhet för att uppnå gåvostatus.

2. Hur många Gold- eller Diamond-statusgåvor kan jag tjäna och tillhandahålla under ett kalenderår?

En medlem kan endast tjäna en Gold-gåva eller en Diamond-gåva under ett kalenderår. Om en medlem ger bort Diamond-status måste gåvan ges till samma medlem som fick Gold-status som gåva.

Om medlemmen inte valde att ge bort Gold-status efter att han eller hon nådde 60 nätter, men före 100 nätter, kan medlemmen helt enkelt ge bort Diamond-status till en valfri medlem när han eller hon uppnår 100 nätter.

Exempel: När du når 60 nätter under 2018 kan du ge bort Gold-status till en annan medlem.

Exempel: När du når fler än 100 nätter under 2018 kommer medlemmen som fick Gold-status att uppgraderas automatiskt till Diamond-status. Om du inte gav bort Gold-status under 2018 kan du helt enkelt ge bort Diamond-status till en valfri medlem efter att du har nått 100 nätter.

3. Hur många rum under en vistelse kommer att räknas mot att nå kvalificerande nätter som låser upp möjligheten att ge bort Elite-status?

Förtjänst av nätter mot gåvostatus kommer att följa samma regler som förtjänst av nätter mot Elite-nivåstatus – dvs. en medlem kommer endast att få kredit för övernattningar i ett rum, inte flera rum som bokades för samma vistelse av samma Hilton Honors-medlem.

Exempel: Om du bokar två rum för en övernattning på samma hotell kommer du att tjäna Hilton Honors-poäng på båda rummen, men du får endast kredit för en natt med avseende på att nå möjligheten att ge bort Elite-status.

4. Kan jag ge bort status till samma medlem varje år?

Ja, om medlemmar blir kvalificerade för att ge bort status under efterföljande år kan de ge bort den till samma medlem varje år. Medlemmar måste välja om den specifika medlem som ska få status varje år, eftersom gåvan inte överförs automatiskt.

5. Kan jag ge bort status till mig själv?

Nej, kunder kan endast ha ett Hilton Honors-konto och därför kan du endast ge bort status till en annan Hilton Honors-medlem.

6. Får medlemmen som fick Diamond-status som gåva automatiskt möjlighet att ge bort status till en annan medlem?

Nej, medlemmar som har fått Diamond-status är inte automatiskt berättigade att ge bort status. Kvalificeringen för att ge bort status är att nå 60 eller 100 Elite-kvalificerande nätter under ett kalenderår och endast de som uppnådde så många nätter är berättigade.

7. Kommer mina sammanlagt 2017 kvalificerande nätter att ge mig möjlighet att ge bort Gold- eller Diamond-status i januari 2018?

Eftersom detta är en ny förmån för våra Elite-medlemmar kommer kvalificeringen för denna förmån att börja under kalenderåret 2018 och vara tillgänglig för att ge bort gåvor omedelbart när en medlem når 60 nätter (för Gold) eller 100 nätter (för Diamond).

8. Hur ger jag bort status till en annan medlem och när kan jag börja ge bort status?

När medlemmar blir kvalificerade för att ge bort statusgåvor kan de omedelbart välja den medlem som ska få statusgåvan genom att gå till denna sida (www.hiltonhonors.com/giftstatus) och fylla i formuläret för statusgåvor.

Om statusgåvan slutfördes korrekt kommer en bekräftelse att skickas via e-post till mottagaren och medlemmen som gav bort gåvan inom 5 arbetsdagar. Om en medlem redan har givit bort Gold-status och når 100 nätter ska medlemmen inte skicka in en ytterligare ansökan – statusgåvan uppgraderas automatiskt till Diamond inom 5 arbetsdagar efter att medlemmen når 100 nätter. Medlemmar som ger bort gåvor och mottagare kommer att få ett e-postmeddelande när mottagaren har uppgraderats till Diamond-status.

9. Vilka uppgifter krävs för att ge bort status?

Medlemmar som vill ge bort status måste ange förnamn, efternamn, e-postadress och Hilton Honors-kontonummer för sig själv och den mottagande medlemmen. Medlemmar måste erhålla mottagarnas medgivande till att deras uppgifter tillhandahålls så att de kan ta emot Elite-status. Den mottagande medlemmen måste vara en Hilton Honors-medlem. Registrering är snabbt och enkelt genom att gå till denna sida eller genom att ringa +1-800-446-6677.

10. Finns det någon specifik tidsperiod för att ge bort status?

När medlemmar har tjänat en gåva med Gold- eller Diamond-status kommer att en tidsfrist till den 31 januari efterföljande år för att använda gåvan för Elite-status. Medlemmar kommer att kunna använda statusgåvan så snart de når det nödvändiga antalet kvalificerande nätter under ett kalenderår.

Exempel: Om du når 60 nätter i juli 2018kommer du att ha en tidsfrist till den 31 januari 2019 för att välja den medlem som ska få Gold-status.

11. Kan jag ändra mitt val om jag vill att en annan person ska få statusgåvan?

När en status väl har givits bort till en annan medlem kan denna status inte tas bort eller ändras under samma år. Om en medlem skickar in formuläret för statusgåvor flera gånger kommer det första behandlade formuläret att vara gällande för vem som ska få statusgåvan. Därför måste de medlem som ger bort gåvan vara noga med att välja mottagaren innan formuläret skickas in.

12. Hur länge varar en statusgåva för en medlem som får statusgåvan?

Statusgåvan kommer att vara under 365 dagar efter det datum gåvan sattes in på mottagarens konto. Om en medlem får Gold-status och sedan uppgraderas till Diamond-status återställs utgångsperioden på 365 dagar till det datum då Diamond-status tillämpades på medlemmens konto.

Exempel: Om en medlem får Gold-status som gåva den 1 juni 2018 löper denna Gold-status ut den 1 juni 2019. Om samma medlem uppgraderades automatiskt till Diamond-status den 1 augusti 2018 löper denna Diamond-status ut den 1 augusti 2019.

13. Kan status ges bort till en nuvarande Gold- eller Diamond-medlem?

Ja, status kan ges bort till en nuvarande Gold- eller Diamond-medlem. Om en medlem inte blev kvalificerad för att upprätthålla sin Gold- eller Diamond-status för nästa kalenderår kommer statusgåvan att förlängas utöver omkvalificeringsperioden i april.

Exempel: Om du är en nuvarande Gold-medlem som uppnådde 25 övernattningar under 2018 och du får en Gold-statusgåva den 1 oktober 2018 kommer du att upprätthålla Gold-status fram till den 1 oktober 2019, i stället för att nedgraderas till Silver-status under omkvalificeringsperioden i april.

14. Vad händer när statusgåvans period avslutas för den mottagande medlemmen?

När statusgåvan löper ut kommer mottagarens status att ändras till den statusnivå som han eller hon skulle ha tjänat baserat på medlemsaktivitet från det föregående kalenderåret.

Exempel: Om du fick Gold-status den 1 augusti 2018 och hade 30 kvalificerande nätter under 2018, vilket räcker för att kvalificera dig för Silver-status under 2019, kommer nedgraderingen till Silver-status att synas på ditt konto den 2 augusti 2019.

Du kan se villkoren för nivåkvalificering under Medlemsförmåner på denna sida.

Waldorf Astoria™ – kostnadsfri kontinental frukost som MyWay-förmån tillbaka till början

1. Vilka är de nya Waldorf Astoria™ MyWay-förmånerna?

Från och med den 1 januari 2018 har alla Gold- och Diamond-medlemmar möjlighet att få kostnadsfri kontinental frukost (eller tillgodohavande för mat och dryck) på alla Waldorf Astoria™-hotell och -semesteranläggningar som en del av sina MyWay-förmåner.

2. Vilka är de nya Waldorf Astoria™ MyWay-förmånerna för Gold-medlemmar?

Precis som med många av våra märken kommer Gold-medlemmar att kunna välja mellan:
•En kostnadsfri kontinental frukost (eller tillgodohavande för mat och dryck) för dig och upp till en extra gäst som är bokad i samma rum varje dag under din vistelse
ELLER
•1 000 Hilton Honors-bonuspoäng per vistelse

Gold-medlemmar kommer även fortsättningsvis att vara berättigade till uppgraderingar till föredragna rum, baserat på tillgång vid ankomsten, när de bor på Waldorf Astoria™-hotell och -semesteranläggningar (utom Napua Tower på Grand Wailea och Imperial Floor på Rome Cavalieri).

Dessa MyWay-förmåner för Gold-medlemmar kommer att ersätta alla andra tidigare MyWay-förmåner för vistelser på Waldorf Astoria™-hotell och -semesteranläggningar.

3. Vilka är de nya Waldorf Astoria™ MyWay-förmånerna för Diamond-medlemmar?

Diamond-medlemmar får det bästa av allt genom att dra fördel av:
•En kostnadsfri kontinental frukost (eller tillgodohavande för mat och dryck) för dig och upp till en extra gäst som är bokad i samma rum varje dag under din vistelse
OCH
•1 000 Hilton Honors-bonuspoäng per vistelse

Diamond-medlemmar kommer även fortsättningsvis att vara berättigade till uppgraderingar till föredragna rum, baserat på tillgång vid ankomsten, när de bor på Waldorf Astoria™-hotell och -semesteranläggningar (utom Napua Tower på Grand Wailea och Imperial Floor på Rome Cavalieri).

Dessa MyWay-förmåner för Diamond-medlemmar kommer att ersätta alla andra tidigare MyWay-förmåner för vistelser på Waldorf Astoria™-hotell och -semesteranläggningar.

4. Hur kan jag välja min nya MyWay-förmån som Gold-medlem?

Du kan uppdatera ditt val av MyWay-förmån när som helst i Hilton Honors-appen (Account > MyWay Hotel Benefits) eller via kontoöversiktssidan på HiltonHonors.com (My profile > MyWay Hotel Benefits).

Hilton
Powered By OneLink