Kontakta oss

Ring 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, för att boka hotellrum eller få eventuella frågor besvarade. Klicka på Få hjälp nedan för att se internationella telefonnummer.

Få hjälp

Användar- och informationsavtal för webbplatsen


I. VIKTIGT! DETTA ÄR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL (”avtalet”). LÄS DESSA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Detta avtal reglerar din användning av denna webbplats med adressen hilton.com (sammantaget ”webbplatsen”) och gäller mellan Hilton Worldwide Holdings Inc. (nedan kallat ”HWI”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) och dig, å dina egna vägnar och köparen, medlemmen eller leverantören som du har registrerat dig för (”du”). Genom att använda, visa, sända, cacha, lagra eller på annat sätt nyttja webbplatsen, de erbjudna tjänsterna eller funktionerna på eller av webbplatsen eller innehållet på webbplatsen på något som helst vis samtycker du till alla allmänna villkor nedan och frånsäger dig alla rättigheter till att hävda dubbeltydigheter eller fel i detta avtal. Om du inte samtycker till dessa villkor ber vi dig att inte använda webbplatsen och att lämna den omedelbart. Vi förbehåller oss rätten, enligt vårt eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst utan föregående meddelande och, såvida inget annat anges, att sådana ändringar träder i kraft omedelbart. Läs därför igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att se eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna av avtalet har lagts upp innebär att du godkänner de ändringarna.

II. VALBARHET

Webbplatsen är endast tillgänglig för personer och enheter som kan ingå rättsligt bindande avtal enligt gällande lag. Utan begränsning av ovanstående är webbplatsen och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen inte tillgänglig för minderåriga. Du får inte använda webbplatsen om du inte är kvalificerad. Du intygar att du är vara minst arton (18) år, vilket krävs för att kunna boka rum via denna webbplats. Om du är under arton år kan du kontakta hotellet direkt för att få hjälp.

Du intygar även att du har juridisk rätt att boka och/eller köpa resor åt antingen dig själv eller åt någon annan person på vars vägnar du har behörighet att agera. Du får endast använda denna webbplats i syfte att göra legitima bokningar eller inköp och du skall ej använda denna webbplats för något annat ändamål, inklusive och utan begränsning för att gör spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller bokningar under förväntan om att efterfrågan kommer att uppstå.

Vi förbehåller oss rätten att avboka eller ändra bokningar där det framgår att kunden har deltagit i bedräglig eller otillbörliga aktiviteter eller under andra omständigheter där det framgår att bokningen innehåller eller har uppstått på grund av ett misstag eller fel eller på grund av ett försök att kringgå HWI:s eller hotellets policy eller villkor.

Du förstår att överdriven användning eller missbruk av bokningsfunktionerna på denna webbplats kan leda till att du nekas åtkomst till funktionerna.

Bokningar som en eller flera enskilda personer eller en resebyrå gör på en eller flera föreslagna gästers vägnar och som involverar fler än nio (9) rum på samma hotell under samma vistelse måste göras direkt via hotellet. Om fler än nio (9) rum på samma hotell och under samma vistelse bokas via någon annan metod förbehåller vi oss rätten att avboka eller belägga bokningen med ytterligare krav.

Vissa priser har särskilda kvalificeringskrav, t.ex. medlemskap i Hilton Honors, AAA eller AARP. Du ansvarar själv för att verifiera att du är kvalificerad för det pris du har bokat. Hotellen har ingen skyldighet att tillämpa priser som du inte är kvalificerad för.

III. BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING AV MATERIAL

Allt material på webbplatsen är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör HWI, dess dotterbolag eller koncernbolag samt tredjepartslicensgivare. Inget material på webbplatsen eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller regleras av oss eller våra bolag får kopieras, utsättas för web scraping, återskapas, publiceras på nytt, skickas, läggas upp, överföras eller distribueras på något sätt. Enligt dessa villkor är användning av sådant material på andra webb-, internet-, intranät-, extranätplatser eller andra platser eller i datormiljöer förbjuden. Alla varumärken, servicemärken, handelsnamn och trade dress tillhör oss. Du får inte rama eller använda rammetoder för att innefatta något av våra varumärken, logotyper eller annan ägd information (bland annat bilder, text, sidlayouter eller former) utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Du får inte använda metataggar eller annan dold text, använda vårt namn, varumärken eller annan ägd information utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

Om inget annat anges tillhör alla namn, logotyper, varumärken, servicemärken, trade dress och handelsnamn Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP eller Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. i USA och andra länder och får ej användas av någon i något syfte utan föregående skriftligt medgivande från oss. Vi ser våra varumärken som värdefulla tillgångar och tar allvarligt på intrång av dem.

Om du laddar ned programvara från webbplatsen licensieras programvaran med filer och bilder som är införlivade i eller skapade av programvaran samt datan som följer med programvaran (samlat ”programvaran”) till dig av oss eller tredjepartslicensgivare uteslutande för användning i samband med webbplatsen. Vi överlåter inte äganderätten av programvaran till dig. Du äger mediet som programvaran lagras på, men vi (eller tredjepartslicensgivarna) behåller fullständig äganderätt till programvaran och all immateriell egendomsrätt däri. Du får inte återdistribuera, sälja, dekompilera, bakåtkompilera, montera isär eller reducera programvaran till en form som är läslig för det mänskliga ögat.

IV. SYNPUNKTER

Vi vill gärna höra vad våra användare har att säga och kommentarer är välkomna gällande webbplatsen och de produkter och tjänster som erbjuds i samband med den. Vår företagspolicy tillåter oss tyvärr inte att godkänna eller överväga kreativa idéer, förslag eller material än vad som vi uttryckligen har bett om. Vi anställer begåvad personal och konsulter som kan hålla på att arbeta med samma eller liknande idéer. Vi hoppas att du förstår att avsikten med denna policy är att undvika risken för framtida missförstånd när projekt som håller på att utvecklas av vår kunniga personal och våra konsulter kan likna andras egna kreativa arbete. Vänligen skicka inte ej efterfrågat kreativt material av något slag. Även om vi värdesätter dina synpunkter på webbplatsen och de tjänster och produkter som erbjuds i samband därmed ber vi dig att vara specifik i dina kommentarer och inte skicka kreativa idéer, förslag eller material (såvida detta inte uttryckligen begärs av oss).

Om, på vår begäran, du skickar något specifikt material eller, trots vår begäran, skickar oss kreativa förslag, idéer, anteckningar, ritningar, koncept eller annan information (samlat ”inskickat material”) kommer det inskickade materialet att anses vara och förbli vår egendom. Inget av det inskickade materialet kommer att lyda under några krav på förtrolighet från vår sida och vi kommer inte att hållas ansvariga för någon användning eller något tillkännagivande av inskickat material. Utan begränsning gällande det ovanstående kommer vi att ha exklusiv äganderätt till alla nu kända och hädanefter befintliga rättigheter till inskickat material av alla slag i världen och vi kommer att ha obegränsad rätt till att använda inskickat material i vilket syfte som helst, utan ersättning till den som skickat materialet.

V. FORUM OCH OFFENTLIG KOMMUNIKATION

”Forum” syftar på ett chattområde, en anslagstavla eller e-postfunktion som erbjuds som en del av webbplatsen. Om du deltar i ett forum på webbplatsen får du inte: (i) förtala, skymfa, trakassera eller hota andra, (ii) fälla förolämpande, hatiska eller främlingsfientliga uttalanden, (iii) förespråka olagliga handlingar eller diskutera olagliga handlingar med syftet att begå dem, (iv) lägga upp eller sprida material som gör intrång på eller bryter mot tredje parters rättigheter eller lagar, (v) lägga upp eller sprida vulgära, obscena, ohövliga eller olämpliga bilder eller uttalanden, (vi) annonsera eller sälja till andra, eller försöka värva kunder (vii) använda forumet för kommersiella syften av andra slag än att underlätta transaktioner på webbplatsen (viii) lägga upp eller sprida programvara eller andra material som innehåller virus eller andra skadliga beståndsdelar, (ix) lägga upp material eller göra uttalanden som i allmänhet inte hör till det avsedda ämnet eller temat för ett chattrum eller en anslagstavla. Du ansvarar själv för innehållet i dina meddelanden och ska befria och hålla de befriade parterna skadeslösa för innehållet i sådana meddelanden. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera innehåll från forum när som helst och av vilken anledning som helst.

Genom att ladda upp material till ett forum eller skicka in material till oss skänker du oss automatiskt (eller garanterar att ägaren till sådant uttryckligen skänkt material) en evig, royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv rättighet och licens att använda, återskapa, ändra, anpassa, publicera, översätta offentligen framföra och visa, skapa härledda verk av och distribuera sådant material eller införliva sådant material i alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller som senare kommer att utvecklas i världen. Dessutom garanterar du att all så kallad respekträtt till sådant material har frånsagts.

När du deltar i ett forum ska du aldrig anta att människor är de som de utger sig för att vara, att de vet det som de utger sig för att veta eller att de har anknytning till de personer som de utger sig för att ha anknytning till i något chattrum, på någon anslagstavla eller på något annat område med innehåll som skapas av användarna. Information som mottas i forum kanske inte är pålitlig och det är inte lämpligt att handla eller fatta investeringsbeslut enbart eller till större delen baserat på information som inte kan bekräftas. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller noggrannheten hos någon information och kommer inte att vara ansvariga för några beslut om handel eller investeringar baserat på sådan information.

VI. INNEHÅLL SOM LÄNKAS TILL WEBBPLATSEN

Länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse finns länkade till webbplatsen. Genom att tillhandahålla dessa länkar varken stödjer, sponsrar eller rekommenderar vi sådana webbplatser eller det material som sprids av eller de tjänster som tillhandahålls av dem, och vi är inte ansvariga för material, tjänster eller andra situationer på eller förknippade med någon annan webbplats.

Var försiktig när du surfar på internet och använder webbplatsen. Du bör vara medveten om att du kan dirigeras till andra webbplatser som ligger bortom vår kontroll när du använder vår webbplats. Det finns länkar till andra webbplatser från vår webbplats sidor som för dig utanför webbplatsen. Om du exempelvis klickar på en bannerannons eller ett sökresultat kan du föras bort från webbplatsen. Detta innefattar länkar från annonsörer, sponsorer och innehållspartner som kan använda våra logotyper som en del av ett avtal om samarbete runt varumärken. Dessa andra webbplatser kan skicka sina egna cookies till användare, samla in data, be om personuppgifter eller innehålla information som du kan anse vara olämpliga eller stötande. Dessutom kan annonsörer på webbplatsen skicka cookies till användare som vi inte råder över.

Vi förbehåller oss rätten att inaktivera länkar från tredjepartswebbplatser till vår webbplats.

Vi ger inga garantier rörande innehållet i de listade webbplatserna i vår webbplats bibliotek. Därför kan vi inte hållas ansvariga för noggrannheten, relevansen, uppfyllande av upphovsrätten, lagligheten eller anständigheten hos materialet på listade webbplatser i sökresultat eller annat som länkas till en webbplats.

Kom ihåg att när du lämnar ut information online så kan den informationen samlas in och användas av personer som du inte känner. Vi kan inte garantera säkerheten hos information som du lämnar ut online – du gör detta på egen risk.

VII. FRISKRIVNINGSKLAUSULER

ELEKTRONISKA ÖVERFÖRINGAR, INNEFATTANDE INTERNET, ÄR OFFENTLIGA MEDIA OCH ANVÄNDNING AV SÅDANA MEDIA ÄR OFFENTLIG OCH INTE PRIVAT. INFORMATION SOM FÖRKNIPPAS MED ELLER HÄRLEDS UR SÅDAN ANVÄNDNING ÄR OFFENTLIG, ELLER EGENDOM SOM TILLHÖR DE SOM SAMLAR IN INFORMATION, OCH ÄR INTE PERSONLIG ELLER PRIVAT INFORMATION.

DU SAMTYCKER TILL ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. INNEHÅLLET, TJÄNSTERNA OCH MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ENLIGT TILLGÄNGLIGHET UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER ENLIGT LAG. VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER REKOMMENDATIONER AVSEENDE NOGGRANNHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, NYTTAN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS ÄR LÄNKAD TILL DEN. VI FRÅNSÄGER OSS, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES I TILLÄMPLIG LAG, ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT, UTEBLIVET INTRÅNG, DESIGN, NOGGRANNHET, FÖRMÅGA, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KOMPATIBILITET ELLER SOM UPPSTÅR GENOM HANDEL ELLER UTÖVANDE. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER FUNKTIONER PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA KONTINUERLIGT, OAVBRUTNA ELLER FELFRIA, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER SERVRARNA SOM GÖR WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER, INNEHÅLL OCH MATERIAL TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT DE ÄR KORREKTA ELLER FULLSTÄNDIGA. VI VARKEN GARANTERAR ELLER GER NÅGRA UPPGIFTER GÄLLANDE ANVÄNDNING AV ELLER UTFALLET AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, MATERIALET, FUNKTIONERNA ELLER PRODUKTERNA SOM TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM WEBBPLATSEN VAD GÄLLER DESS RIKTIGHET, NOGGRANNHET, PÅLITLIGHET ELLER ANNAT. DU ANTAR HELA KOSTNADEN FÖR ALLT NÖDVÄNDIGT UNDERHÅLL, ALLA REPARATIONER ELLER ÅTGÄRDER. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. I händelse av att vi hålls ansvariga för skador som förknippas med sådana fall begränsas din enda gottgörelse till ersättning för tjänster eller produkter som betalats av dig till den ansvariga enheten som inte tillhandahölls av sådan enhet. Du avsäger dig härmed alla rättigheter till att framföra krav eller talan i samband med sådana fall i något forum efter ett (1) år efter det första inträffandet av handlingen, händelsen, tillståndet eller utelämnandet som kravet eller talan grundar sig på.

Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för riktigheten, innehållet eller tillgängligheten av informationen på webbplatser som länkas till eller från webbplatsen. Vi kan inte tillförsäkra att du kommer att bli nöjd med produkter eller tjänster du köper från webbplatsen eller från en tredjepartswebbplats som länkas till eller från webbplatsen eller tredjepartsinnehåll på webbplatsen. Vi varken stödjer varor eller har vidtagit några åtgärder för att bekräfta noggrannheten eller pålitligheten hos någon information som finns på sådana tredjepartswebbplatser eller i sådant innehåll. Vi ger inga uppgifter om eller garantier för säkerheten hos någon information (innefattande utan begränsning kreditkort och andra personuppgifter) du kan ombes att lämna till tredje part, och du frånsäger dig härmed oåterkalleligen krav gentemot parter som ska hållas skadeslösa vad gäller sådana webbplatser och sådant tredjepartsinnehåll. Vi rekommenderar starkt att du gör de undersökningar du tror behövs eller tror är lämpliga innan du går vidare med online- eller offlinetransaktioner hos någon av dessa tredje parter.

Parterna som ska hållas skadeslösa ansvarar inte för felfunktioner hos telefon, elektricitet, elektronik, nätverk, internet, datorer, maskinvara eller programvara, haverier eller svårigheter, eller förlorad, sen, stulen, oläslig, ofullständig, förvanskad, felsänd, vanställd eller felaktigt portostämplad post, e-post, insända formulär, anslutningar, meddelanden eller inmatningar, eller säkerheten hos alla sådana ärenden.

Parterna som ska hållas skadeslösa ansvarar inte heller för felaktigt inmatad information, oavsett om detta orsakats av internetanvändare eller av utrustning eller program som förknippas med eller används på webbplatsen, eller för några tekniska eller mänskliga fel som kan inträffa under bearbetning av information som förknippas med webbplatsen.

Vi kan förbjuda dig från att delta i eller använda webbplatsen om vi enligt vårt egna gottfinnande ser att du bortser från detta avtal eller handlar på ett olämpligt sätt med avsikten att irritera, förolämpa, hota eller trakassera andra personer eller uppvisar något annat störande beteende. Vi förbehåller oss även rätten att förvägra tjänster, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar enligt vårt egna gottfinnande.

Om av någon anledning en del av webbplatsen inte fungerar som planerat, innefattande virusinfektion, buggar, ändringar, obehörigt intrång, bedrägeri, tekniska fel eller andra anledningar bortom HWI:s rimliga kontroll vilket försämrar eller påverkar administrationen, säkerheten, skäligheten, integriteten eller annan vederbörlig funktion hos webbplatsen, förbehåller vi oss rätten (men inte plikten), enligt vårt egna gottfinnande, att förbjuda dig och vilken medlem, köpare eller leverantör (och all din och deras information) som helst från att använda webbplatsen och att avbryta, avsluta, modifiera eller tillfälligt stänga ned webbplatsen eller delar av den och ta bort sådan information.

Du samtycker också till att parterna som ska hållas skadeslösa inte ansvarar för förlust eller skada på din dator eller uppfångning eller användning av kreditkortsuppgifter som förknippas med eller följer på användning av webbplatsen eller andra webbplatser, tjänster eller material som länkas därtill eller därifrån och är dessutom inte ansvariga på något sätt för skador, förluster eller krav i samband med eller som följd av någon del av webbplatsen som fungerar eller inte fungerar på datorer eller nätverk som används av dig eller kommunicerar med sådana datorer eller nätverk.

I den utsträckning vi listar eller länkar till tredje parters produkter eller tjänster fungerar vår webbplats som platsen där leverantörer kan sälja produkter och tjänster (eller be om erbjudanden att köpa) och köpare kan köpa sådana produkter och tjänster. Vi är inte inblandade i själva transaktionen mellan köpare och leverantörer. Därför har vi ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos de annonserade objekten, sanningsenligheten eller riktigheten hos de listade objekten, förmågan hos leverantörer att sälja objekt eller förmågan hos köpare att köpa objekt. Vi kan inte garantera att en köpare eller leverantör faktiskt kommer att genomföra en transaktion.
Vi styr inte över informationen som tillhandahålls av andra användare som tillgängliggörs genom webbplatsen. Du kan anse att andra användares information är stötande, skadlig, felaktig eller bedräglig. Var försiktig och använd sunt förnuft när du använder webbplatsen. Observera att det också finns en risk vid handel med utländska medborgare, minderåriga personer eller personer som handlar under falska förevändningar.

Även om vi avser att produktbeskrivningar på webbplatsen ska vara rådande och riktiga, ger vi inga garantier eller uppgifter om att beskrivningar av produkter på webbplatsen är riktiga, fullständiga, rådande eller pålitliga i några eller alla avseenden. I händelse av att en produkt som beskrivs på webbplatsen inte är på det beskrivna sättet är ditt enda sätt att avhjälpa detta på att returnera produkten i oanvänt skick i enlighet med leverantörens returpolicy.

MEDDELANDE OM INTEGRITET HOS ELEKTRONISK KOMMUNIKATION (18 U.S.C. 2701–2711): VI GER INGEN GARANTI FÖR FÖRTROLIGHET ELLER INTEGRITET FÖR NÅGON KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION SOM ÖVERFÖRTS PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM LÄNKAS TILL WEBBPLATSEN. VI KOMMER INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INTEGRITETEN HOS INFORMATIONEN, E-POSTADRESSEN, REGISTRERINGS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER, DISKUTRYMME, KOMMUNIKATIONER, FÖRTROLIGA UPPGIFTER ELLER YRKESHEMLIGHETER, ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÖVERFÖRTS ÖVER NÄTVERK SOM KOMS ÅT GENOM WEBBPLATSEN, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT FÖRKNIPPAS MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

INGA MUNTLIGA RÅD, SKRIVEN KORRESPONDENS ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS ELLER PARTERNA SOM SKA HÅLLAS SKADESLÖSA KOMMER ATT SKAPA NÅGON GARANTI AV NÅGOT SOM HELST SLAG OCH ANVÄNDARE BÖR INTE LITA PÅ SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANT RÅD. VI FÖRBEHÅLLER OSS, ENLIGT VÅRT EGNA GOTTFINNANDE OCH UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, RÄTTEN ATT RÄTTA FEL ELLER UTELÄMNINGAR I ALLA DELAR AV WEBBPLATSEN, ELLER ATT NEKA ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN FÖR VEM SOM HELST, NÄR SOM HELST. VARKEN VI ELLER NÅGON AV PARTERNA SOM SKA HÅLLAS SKADESLÖSA SKA HA NÅGOT ANSVAR SOM HÄRRÖR FRÅN ATT DU LITAR PÅ INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN.

Sökning och bibliotek är fria tjänster vilka kan erbjudas i samband med webbplatsen. Eftersom nätet hela tiden förändras kan ingen sökmotorteknik ha alla tillgängliga webbplatser vid en viss tidpunkt. Därför frånsäger vi oss uttryckligen allt ansvar för innehållet eller tillgängligheten hos informationen som finns i sökindex eller bibliotek som erbjuds i samband med webbplatsen.

Det kan hända att webbplatsen innehåller tekniska felaktigheter eller typografiska fel eller utelämnanden i samband med information som visas på webbplatsen, inklusive och utan begränsning priser, avgifter eller tillgänglighet som är tillämpliga på din transaktion. Hilton ansvarar inte för några skriftliga, fotografiska, tekniska eller prismässiga (innefattande utan begränsning misstagna hotellpriser) fel som listas på webbplatsen. Hilton förbehåller sig rätten att när som helst utan och föregående meddelande göra ändringar, korrigeringar eller förbättringar på webbplatsen och i de produkter och program som beskrivs i sådan information, inklusive efter att en bokning har bekräftats.

Vi förbehåller oss rätten att bestämma huruvida krav på Our Best Rate. Guaranteed. stämmer och uppfyller alla definierade villkor för programmet. Alla krav kommer att utvärderas och bekräftas. Om ett krav anses vara kvalificerat kommer den som framför kravet att kontaktas av gästservice och kravet hanteras enligt programmets villkor.

VIII. SKADESLÖSHET

Du är själv helt och hållet ansvarig för att hålla lösenordet och kontot säkert och ansvarar för alla aktiviteter som sker under kontot. Du försvarar och håller härmed oss och våra hotell och var och en av våra och deras ägare, partner, dotterbolag, filialer, franchisetagare och var och en av personers eller enheters direktörer, styrelseledamöter, ombud, uppdragstagare, underleverantörer, gäster, bosatta, besökare, licenstagare, inbjudna, tillståndsinnehavare och medarbetare (sammantaget ”parter som hålls skadeslösa”) skadeslösa från och mot alla anklagelser, krav, anspråk, ansvarsskyldigheter, skador, böter, straff eller kostnader av vilket slag som helst (inklusive rimliga advokatarvoden) och oavsett om de uppstår på grund av dödsfall eller personskada eller förlust av eller skada på någon egendom eller på annat sätt (”anspråk”) som uppstår genom eller på något sätt är förknippat med detta avtal, de tjänster eller de produkter som tillhandahålls dig av webbplatsen eller någon förknippad handling eller underlåtenhet att agera från din sida och oavsett om det orsakas av eller bidras till genom HWI:s försumlighet eller något ombud eller någon medarbetare hos parter som hålls skadeslösa eller någon av dem (förutom så och så långt lagen förbjuder det) eller krav som uppstår genom ditt konto, inklusive och utan begränsning anspråk som är förknippade med ditt intrång i någon persons immateriella rättigheter, copyright, patent, yrkeshemlighet, varumärke, konstnärliga rättigheter, moraliska rättigheter, integritet, publicitet eller rättigheter enligt andra lagar om immateriella rättigheter. I händelse av att något krav framförs eller någon talan eller process inleds mot parterna som hålls skadeslösa, eller någon av dem, som härrör ur eller förknippas med detta avtal, ska sådan part, genom rimligt meddelande till dig, kräva att du, på egen bekostnad, avstår från sådant krav eller tar över försvaret för sådan talan eller process och anställer ett ombud i detta syfte, sådant ombud lyder under föregående skriftligt tillstånd från sådan part, vems godkännande ska anses ha givits ifall ombudet handlar för dina försäkringsgivare som är inblandade i sådant motstånd eller försvar. Du ska samarbete med oss i försvar av alla krav. Vi förbehåller oss rätten, på vår egen bekostnad, att anta exklusivt försvar och kontroll över alla ärenden som annars lyder under skadeslöshet från din sida.

IX. BEGRÄNSAT ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INNEFATTANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSUMMELSE, SKA VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖRLORADE INTÄKTER, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, BEROENDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR I AVSKRÄCKANDE SYFTE SOM FÖLJER PÅ ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM HÄRRÖR UR DIN ÅTKOMST TILL, ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT, WEBBPLATSEN ELLER DITT BEROENDE DÄRAV, WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET PÅ, ELLER FUNKTIONERNA HOS, WEBBPLATSEN, TILLHANDAHÅLLANDET AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER INFORMATION, ELLER SKADOR ÖVERHUVUDTAGET SOM FÖLJER AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, ELLER VINSTER, OAVSETT OM VI HAR ELLER INTE HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH OM NÅGON SOM HELST TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET (INNEFATTANDE FÖRSUMMELSE). DESSUTOM HAR VI INGEN PLIKT ATT UPPDATERA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET DÄRPÅ. GÄLLANDE LAG KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVARSSKYLDIGHET ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅR TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH FÖREMÅL FÖR TALAN (OAVSETT ENLIGT AVTAL, OTILLÅTEN HANDLING, INNEFATTANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA BELOPPET SOM BETALATS AV DIG FÖR ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGON AV PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA, MEDLEMMARNA, LEVERANTÖRERNA ELLER KÖPARNA SOM ERBJUDS I SAMBAND DÄRMED ELLER FÖRKNIPPAS DÄRMED, KOMMER DITT ENDA SÄTT ATT AVHJÄLPA DETTA VARA ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH AVSLUTA DETTA AVTAL I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR.

X. FRISKRIVNING

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER OCH GODKÄNNER ALLA ANVÄNDARE ATT PARTERNA SOM SKA HÅLLAS SKADESLÖSA SKRIVS FRIA, BEFRIAS OCH HÅLLS SKADESLÖSA FRÅN OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA ELLER ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGON SIDA AV WEBBPLATSEN (INNEFATTANDE UTAN BEGRÄNSNING ALLA SJUKDOMAR, FÖRLUSTER, PROCESSER, PERSONSKADOR, DÖD, EGENDOMSSKADOR OCH KRAV SOM BASERAS PÅ PUBLICITETSRÄTTIGHETER, FÖRTAL ELLER INTRÅNG PÅ PRIVATLIVET, RIMLIGA ADVOKATKOSTNADER OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER) SOM KAN KOMMA FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER GODKÄNNANDE, INNEHAV, ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV INFORMATION, MATERIAL, TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM FÖRKNIPPAS DÄRMED ELLER FÅTTS DÄRIFRÅN. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST OCH UTAN ANSVARSSKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA ELLER NEKA ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH DESS TJÄNSTER, INNEHÅLL, MATERIAL OCH FUNKTIONER FÖR VEM SOM HELST. VI FÖRBEHÅLLER OSS VIDARE RÄTTEN ATT SÖKA VILKEN FORM AV AVDRAG SOM HELST, INNEFATTANDE UTAN BEGRÄNSNING, ADVOKATARVODEN, SOM FÖRKNIPPAS MED BEDRÄGLIG ELLER OLAGLIG AKTIVITET SOM FÖRKNIPPAS MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

Eftersom vi inte är inblandade i den faktiska transaktionen mellan köpare och leverantörer, om det är tillämpligt, i händelse av att du har en dispyt med en eller flera användare, befriar och friskriver du härmed för din egen räkning dig själv, dina företrädare, om det är tillämpligt, och var och en av deras nuvarande och förutvarande tjänstemän, anställda, direktörer, aktieägare, föräldrar, dotterbolag, alter egon, filialer, partner, agenter, advokater, revisorer, arvingar, goda män, administratörer, förmyndare, efterföljare och övertagare, såsom det är tillämpligt, fullständigt och för alltid parterna som hålls skadeslösa, från alla fordringar, krav, panträtter, handlingar, avtal, mål, föremål för talan, plikter, tvister, skulder, kostnader, advokatarvoden, utgifter, skador, domar, ordrar och ansvarsskyldigheter av alla slag i lag, i billighetsrätt eller annat, oavsett om det är nu känt eller misstänks ha existerat eller kanske ha existerat, eller som existerar eller som härefter kan, kommer att eller kanske kommer att existera, baserat på fakta, händelser eller utelämnanden som inträffar vid någon tidpunkt vid eller innan verkställandet av detta avtal som härrör ur, rör, avser eller förknippas på vilket sätt som helst med detta avtal eller webbplatsen. Du bekräftar också att det finns en möjlighet att du, efter detta avtals verkställande, upptäcker fakta, ådrar dig eller drabbas av krav som var okända eller inte kunde förutses vid tidpunkten för avtalets verkställande, och vilka om de var kända vid tidpunkten, kan ha påverkat beslutet att verkställa avtalet materiellt. Du bekräftar och samtycker till att, enligt detta avtal och enligt friskrivningen i detta avsnitt av avtalet, du antar alla risker för sådana okända fakta och sådana okända och ej förutsedda krav. Du meddelas härmed om avsnitt 1542 i Kaliforniens civilrätt (”avsnitt 1542”), vilket anger:

EN ALLMÄN FRISKRIVNING STRÄCKER SIG INTE TILL KRAV SOM FORDRINGSÄGAREN INTE KÄNNER TILL, ELLER TROR FINNAS TILL, TILL SIN FÖRDEL VID TIDEN FÖR VERKSTÄLLANDET AV FRISKRIVNINGEN, VILKA OM DE VAR KÄNDA AV HONOM MÅSTE HA MATERIELLT PÅVERKAT UPPGÖRELSEN MED GÄLDENÄREN.

Oaktat sådana villkor ska denna friskrivning utgöra en fullständig friskrivning i enlighet med dess villkor. Du frånsäger dig medvetet och frivilligt villkoren i avsnitt 1542, såväl som andra bestämmelser, lagar eller regler med liknande verkan. I samband med sådant frånsägande och avstående bekräftar du att du är medveten att du hädanefter kan upptäcka krav som i nuläget är okända eller oförutsägbara, eller fakta som i tillägg till eller till skillnad från de som du nu känner till eller tror vara sanna, med hänsyn till ärendena som friskrivs häri. Icke desto mindre är det, genom detta avtal, din avsikt och med råd från ombud, att helt och slutgiltigt göra upp och friskriva alla sådana ärenden och alla krav som förknippas därmed, vilka nu finns, kan finnas eller har funnits mellan och bland parterna, innefattande parterna som hålls skadeslösa. Du bekräftar härmed att du har fått rådgivning från ditt juridiska ombud och förstår och bekräftar vikten och följderna av denna friskrivning och av detta specifika avstående från avsnitt 1542 och andra sådana lagar.

XI. FRÅGOR GÄLLANDE RÄTTSSKIPNINGSOMRÅDEN
Produkterna och tjänsterna som beskrivs i och tillgängliggörs genom webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Vi ger inga uppgifter om att tjänsterna eller produkterna som erbjuds genom webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på någon särskild plats. De som väljer att gå in på webbplatsen gör så på eget initiativ och är ansvariga för att följa lokala lagar, så långt som lokala lagar gäller. Om användning av webbplatsen och visning eller användning av något material eller innehåll däri eller tjänster som erbjuds därigenom bryter mot eller överskrider tillämpliga lagar i ditt rättsskipningsområde har du inte tillåtelse att visa eller använda webbplatsen och måste omedelbart lämna den. Din visning eller användning av webbplatsen utgör ditt godkännande att du ovillkorligen och utan begränsning är tillåten att visa och använda webbplatsen och parterna som hålls skadeslösa kan lita på sådant godkännande. Webbplatsen drivs från USA och det är möjligt att viss programvara från webbplatsen kan lyda under USA:s exportkontroller. Ingen programvara från webbplatsen får laddas ned eller på annat sätt exporteras eller återexporteras (i) till (eller till medborgare eller boende i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller annat land som lyder under USA:s eller FN:s embargo eller sanktion, eller (ii) till någon på US Treasury Departments lista över särskilt betecknade medborgare eller någon som lyder under samma eller liknande begränsningar även om de inte listas eller finns på US Commerce Departments tabell över nekandeorder. Genom att ladda ned eller använda programvaran framhåller och garanterar du att du inte befinner dig i, befinner dig under kontroll av, eller är medborgare eller boende i något av dessa länder eller finns på ovanstående listor eller lyder under sådana begränsningar.

XII. ÅTKOMST OCH STÖRNING
Du kommer inte att använda robotar, spindlar andra automatiska enheter eller manuella processer för att övervaka eller kopiera webbplatsen eller innehållet eller informationen (innefattande informationen) som finns däri utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Du samtycker till att du inte kommer att använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa vederbörlig funktion hos webbplatsen eller någon transaktion som genomförs via webbplatsen. Du samtycker till att du inte kommer att kopiera, återskapa, ändra, modifiera, skapa härledda verk, eller offentligen visa något innehåll (med undantag för information som du har ett delägarintresse i) från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd eller lämplig tredje part.

Informationen (innefattande informationen) du tillhandahåller oss (i) får inte innehålla virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbots eller andra dataprogrammeringsrutiner som är avsedda att skada, störa, olagligen fånga upp eller expropriera system, data eller information, och (ii) får inte skapa ansvarsskyldighet för oss eller orsaka att vi förlorar (fullständigt eller till del) tjänsterna hos våra internetleverantörer eller andra leverantörer.

XIII. INGEN FULLMAKT
Du och HWI är oberoende leverantörer och ingen fullmakt, inget partnerskap, samriskföretag, förhållande anställd–arbetsgivare eller franchisegivare–franchisetagare avses eller skapas genom detta avtal.

XIV. AVSLUTANDE
Dessa villkor gäller tills de avslutas av endera parten. Du kan avsluta dessa villkor när som helst genom att sluta använda webbplatsen och förstöra allt material som har hämtas från och alla sådana webbplatser och all förknippas dokumentation och alla kopior och installationer därav, oavsett om det gjorts enligt villkoren i detta avtal eller på annat sätt. Din åtkomst till webbplatsen kan avslutas omedelbart utan meddelande från oss om, enligt vårt gottfinnande, du underlåter att följa något villkor eller någon bestämmelse i avtalet. Vid avslutande måste du upphöra att använda webbplatsen och förstöra allt material du har hämtat från sådan webbplats och alla kopior därav, oavsett om det gjorts enligt villkoren i detta avtal eller på annat sätt. Oaktat avslutandet av detta avtal bekräftar och samtycker du till att sådana rättigheter och plikter, vilka till sin beskaffenhet är avsedda att gälla efter avslutandet av detta avtal för att kunna vara fullt verkningsfulla, ska gälla efter avslutandet av detta avtal, innefattande utan begränsning, följande villkor härav: (i) begränsning gällande användning av material, (ii) inskickat material, (iii) friskrivningsklausuler, (iv) skadeslöshet, (v) begränsningar av ansvarsskyldighet, (vi) friskrivning, (vii) åtkomst och störning, (viii) meddelande och procedurer för att framföra krav för upphovsrättsintrång, (ix) forum, (x) ingen fullmakt, (xi) följande av lagar.

XV. ALLMÄNNA VILLKOR

Du ska följa alla tillämpliga lagar, bestämmelser, förordningar och regler gällande din användning av webbplatsen och ditt begärande av erbjudanden att köpa eller sälja produkter eller tjänster. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, utan att ge någon verkan till några principer om lagkonflikter. Du samtycker till att all talan i lag eller i billighetsrätt som härrör ur eller förknippas med villkoren i detta avtal endast ska inges till USA:s distriktsdomstol för östra distriktet i Virginia eller, om det inte finns något federalt rättsskipningsområde för talan, i domstolarna i samväldet Virginia i Fairfax County, Virginia. Du samtycker härmed till och underkastar dig det personliga rättsskipningsområdet för sådana domstolar i syfte att tvista om sådan talan. Alla tvister som inte kan lösas mellan parterna och orsaker till åtgärder som uppstår genom eller i samband med webbplatsen skall lösas för sig, utan tillgripande av någon form av grupptalan. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA RÄTTIGHETER DU EVENTUELLT HAR NU ELLER HÄREFTER HAR VID EN JURYRÄTTEGÅNG. Det föregående skall ej gälla i den utsträckning tillämplig lagstiftning i det land där du är bosatt kräver att en annan lag och/eller jurisdiktion tillämpas och detta ej kan uteslutas genom avtal. Om något villkor i detta avtal visas vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning omöjligt att upprätthålla, ska det villkoret bedömas kunna avskiljas från avtalet och ska inte påverka giltigheten och möjligheten att upprätthålla de återstående villkoren. Detta är det fullständiga avtalet mellan oss gällande ämnet häri och får inte ändras, förutom såsom annars beskrivs häri. Inget avstående från något villkor i avtalet, oavsett genom handling eller annars, i något fall, kommer att anses vara, eller kommer att utgöra, avstående av något annat villkor härav, oavsett om det är liknande eller inte, och inget avstående ska heller utgöra ett fortlöpande avstående från något villkor härav. Inget avstående ska vara bindande, såvida det inte verkställs skriftligen av parten som gör avståendet.

XVI. VILLKOR FÖR DIGITAL UNDERSKRIFT

Du framhåller och garanterar att du har laglig rätt, fullmakt och behörighet att samtycka till villkoren i avtalet för din egen och medlemmens, köparens eller leverantörens räkning som deltar i webbplatsen. Du samtycker vidare till att din användning utgör en elektronisk underskrift såsom definieras av Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (”E-Sign”) och Uniform Computer Information Transactions Act (”UETA”) och att du har skapat, verkställt, ingått och godkänt villkoren därav och annars bestyrkt detta avtal och bekräftat och godkänt att detta avtal är ett elektroniskt register för syftena E-Sign, UETA och Uniform Computer Information Transactions Act och som sådant är helt giltigt, har laga kraft, kan upprätthållas och är bindande för, och ej möjligt att vederlägga av dig och medlemmen, köparen eller leverantören för vilkens räkning du handlar.

XVII. MEDDELANDE OCH PROCEDUR FÖR ATT FRAMFÖRA KRAV FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG
Enligt titel 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska meddelanden om krav för upphovsrättsintrång skickas till vårt utsedda ombud. Sådant meddelande måste skickas in till följande utsett ombud:

 • Tjänsteleverantörer: Hilton Worldwide Holdings Inc.
 • Namnet på ombudet som är utsett att motta meddelanden om krav för intrång: Kristin Campbell
 • Fullständig adress för utsett ombud till vilken meddelande ska skickas: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102
 • Telefonnummer till utsett ombud: 703 883 5100
 • E-postadress till utsett ombud: CopyrightClaim@hilton.com

För att vara giltigt enligt titel 17, United States Code, avsnitt 512(c)(3), måste meddelandet vara skriftlig kommunikation som innefattar följande:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att tala i namnet för ägaren till en exklusiv rätt om påstås ha kränkts.
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha kränkts, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats täcks av ett enda meddelande, en representativ lista på sådana verk på den webbplatsen.
 3. Identifiering av materialet som påstås utgöra kränkningen eller vara grunden till den kränkande aktiviteten och som ska tas bort eller för vilken åtkomsten ska inaktiveras, och information som är rimligen tillräcklig för att ge tjänsteleverantören möjlighet att hitta materialet.
 4. Information som är rimligen tillräcklig för att ge tjänsteleverantören möjlighet att kontakta den klagande parten, såsom adress, telefonnummer och, om det är tillgängligt, en e-postadress på vilken den klagande parten kan kontaktas.
 5. Ett uttalande att den klagande parten i god tro anser att materialet används på ett sätt i klagan som är obehörigt enligt upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
 6. Ett uttalande om att informationen i meddelandet är riktig och lyder under straff om mened om att den klagande parten är behörig att tala i namnet för ägaren till en exklusiv rätt som påstås kränkas.

Senast uppdaterad: November 2015

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink