ข่าวสารเกี่ยวกับฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับ 2018

คะแนนโบนัสระดับ Elite ที่เพิ่มขึ้น กลับไปด้านบน

1. โปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทำให้สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สรับคะแนนได้ง่ายขึ้นอย่างไร

เราได้ทำให้สมาชิกรับคะแนนได้ง่ายขึ้น เมื่อจองโดยตรงและเข้าพักกับเรา ณ วันที่ 2 เมษายน 2018 สมาชิกจะได้รับคะแนน 10 คะแนนทุกดอลลาร์ที่ใช้ (5 คะแนนทุกดอลลาร์สำหรับ Home2 Suites by Hilton และ Tru by Hilton) และรับโบนัสระดับ Elite เพิ่มสำหรับสมาชิกระดับ Silver (20%) Gold (80%) และ Diamond (100%) สมาชิกที่เข้าพักในวันที่หรือก่อนวันที่ 1 เมษายน 2018 จะได้รับคะแนนและไมล์สะสมตามรูปแบบการรับคะแนนที่เลือก

คะแนนที่จะได้รับ
ทุกๆ $1 ที่ใช้จ่ายในการเข้าพัก:
10 คะแนน
12 คะแนน (20% โบนัส)
18 คะแนน (80% โบนัส)
20 คะแนน (100% โบนัส)
คะแนนที่จะได้รับ
ที่ Tru และ Home2
5 คะแนน
6 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน
 
Member
Silver
Gold
Diamond

รับคะแนนตามอัตราที่แสดงสำหรับทุก ๆ $1 ที่ใช้จ่ายในการเข้าพักสำหรับสมาชิก Silver Gold และ Diamond ซึ่งรวมถึงคะแนนฐานและโบนัสตามระดับ Elite

สมาชิกจะได้รับสถานะระดับ Elite จากการเข้าพัก คืนการเข้าพัก และการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) และสามารถแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นไมล์สะสมกับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินทั่วโลกที่เข้าร่วมรายการ

พิเศษสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส: โบนัสไมล์สโตน – สมาชิกจะได้รับ10,000คะแนนโบนัส เมื่อเข้าพักครบทุก 10 คืน โดยมีคืนการเข้าพักอย่างน้อย 40คืนในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ข้อเสนอนี้ไม่มีเวลาจำกัด ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนและไม่มีข้อจำกัด ยิ่งเข้าพักมาก ยิ่งรับมาก! สำหรับคืนการเข้าพักคืนที่ 60 ในปีนั้น ๆ สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มเติม 30,000 คะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสสำหรับคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับโบนัสไมล์สโตนเริ่มตั้งแต่ 2018 และจะเห็นคะแนนโบนัสเหล่านี้ในหน้าบัญชีของ HiltonHonors.com และในแอป Hilton Honors App หลังจากที่เช็คเอาท์

แถมได้รับคะแนนไม่จำกัดกับโบนัสไมล์สโตนแบบใหม่

รับ10,000คะแนน
ทุก ๆ 10 คืน
(เริ่มต้นที่ 40 คืน)

30,000 คะแนน (ที่ 60 คืน)

คืน
ต่อปี

10
20
30
40

รับ 10,000 คะแนน
ทุกๆ 10 คืน
(เริ่มต้นที่ 40 คืน)

50
60

30,000 คะแนน (ที่ 60 คืน)

70
80
90
100

ใช่ นั่นหมายความว่า หากสมาชิกเข้าพัก 60 คืนต่อปี ไม่เพียงแต่รับสถานะระดับ Diamond และเริ่มรับ 20 คะแนนทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่าย สมาชิกจะยังได้รับคะแนนโบนัส 60,000 คะแนนสำหรับสะสมได้ตั้งแต่ที่ได้รับโบนัสไมล์สโตนสามครั้งแรก

2. จะเริ่มรับโบนัสระดับ Elite ใหม่นี้ได้เมื่อใด

นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2018 เป็นต้นไป สมาชิกระดับ Elite ของฮิลตัน ออนเนอร์สจะได้รับโบนัสระดับ Elite ใหม่นี้โดยอัตโนมัติจากทุกการเข้าพัก โดยสมาชิกสามารถดูคะแนนเหล่านี้ได้จากหน้าบัญชีของตนที่ HiltonHonors.com และในแอป the Hilton Honors App หลังจากที่เช็คเอาท์

3. การเป็นสมาชิกระดับ Elite ของฮิลตัน ออนเนอร์สต้องทำอย่างไร

สมาชิกระดับ Elite คือสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่มีสถานะระดับ Silver Gold หรือ Diamond วิธีการที่สมาชิกจะได้รับสถานะจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อาทิ จำนวนคืนการเข้าพัก การเข้าพัก และการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์อยู่ ซึ่งยังคงมีวิธีการรับและคงสถานะระดับ Elite เหมือนเดิม หากต้องการดูวิธีการรับสถานะระดับ Elite โปรดไปที่ หน้าระดับของสมาชิก

4. มีวิธีการแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นคะแนนสะสมอื่น ๆ ของพันธมิตรการเดินทางของฮิลตัน ออนเนอร์สอย่างไร

สำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สที่ต้องการแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นคะแนนสะสมอื่น ๆ ของพันธมิตรการเดินทาง (เช่น สายการบิน รถไฟ ฯลฯ) สมาชิกสามารถไปที่หน้าแลกคะแนนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแลกคะแนน ก่อนที่จะแลกคะแนน สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สควรเพิ่มหรืออัปเดตพันธมิตรการเดินทางของตน โดยการไปที่หน้าการแลกคะแนนหรือหน้าการตั้งค่าบัญชีของตน

5. สามารถรับไมล์สะสมได้หลังจากวันที่ 2 เมษายน 2018 เป็นต้นไปหรือไม่

หลังจากวันที่ 2 เมษายน 2018 เป็นต้นไป ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถทางเทคนิคในการมอบไมล์สะสมให้แก่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สโดยตรงอีกต่อไป เมื่อมีการเข้าพักตามการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์

โบนัสไมล์สโตน กลับไปด้านบน

1. โบนัสไมล์สโตนคืออะไร

โบนัสไมล์สโตนจะทำให้สมาชิกรับคะแนนโบนัสของฮิลตัน ออนเนอร์สในอัตราคงที่ เมื่อสมาชิกมีจำนวนคืนการเข้าพักครบจำนวนหนึ่งในแต่ละปีปฏิทิน

แถมได้รับคะแนนไม่จำกัดกับโบนัสไมล์สโตนแบบใหม่

รับ10,000คะแนน
ทุก ๆ 10 คืน
(เริ่มต้นที่ 40 คืน)

30,000 คะแนน (ที่ 60 คืน)

คืน
ต่อปี

10
20
30
40

รับ 10,000 คะแนน
ทุกๆ 10 คืน
(เริ่มต้นที่ 40 คืน)

50
60

30,000 คะแนน (ที่ 60 คืน)

70
80
90
100

2. เมื่อได้รับโบนัสไมล์สโตน จะได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเท่าใด

สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 10,000 คะแนนเมื่อมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 40 คืน และคะแนนโบนัส 10,000 คะแนนทุกคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์เพิ่มเติม 10 คืนต่อไปในปีปฏิทิน โดยไม่มีข้อจำกัด ในคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์คืนที่ 60 ในปีปฏิทินนั้น สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มเติม 30,000 คะแนน เพิ่มเติมจากที่ได้รับคะแนนโบนัสไมล์สโตน 10,000 คะแนนที่ครบตามเกณฑ์ที่จำกัด

ตัวอย่าง: นั่นหมายความว่า หากสมาชิกเข้าพัก 60 คืนต่อปี ไม่เพียงแต่รับสถานะระดับ Diamond และเริ่มรับคะแนน 20 ทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่าย สมาชิกจะยังได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 60,000 คะแนนสำหรับสะสมได้ตั้งแต่ที่ได้รับโบนัสไมล์สโตนสามครั้งแรก

3. คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่ใช้นับเพื่อรับโบนัสไมล์สโตนมีอะไรบ้าง

คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์คือการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่มีรายละเอียดอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส การเข้าพัก หมายถึง จำนวนคืนทั้งหมดที่เข้าพักติดต่อกันที่โรงแรมเดียวกัน ไม่ว่าแขกเช็คเอาต์และเช็คอินเข้ามาใหม่อีกหรือไม่ คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ ได้แก่ การเข้าพักที่ชำระเงินและที่ได้รับรางวัล (รวมทั้ง การเข้าพักของ Points & Money Rewards™) โดยจะมีการสะสมเพื่อรับโบนัสไมล์สโตน

4. สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการได้ร้บโบนัสไมล์สโตนในปีปฏิทินนั้น ๆ ได้อย่างไร

สมาชิกสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการได้ร้บโบนัสไมล์สโตนได้จากแอป Hilton Honors app สมาชิกสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปฮิลตัน ออนเนอร์ส ได้ที่นี่ และดาวน์โหลดเพื่ิอเริ่มตรวจสอบความคืบหน้าของตนได้

5. มีข้อจำกัดในการรับคะแนนโบนัสไมล์สโตนสำหรับสมาชิกที่มีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์อย่างน้อย 40 คืนในปีปฏิทินนั้น ๆ หรือไม่

ทุกจำนวนคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ — ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 10,000 คะแนน หากสมาชิกมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ครบ 40 คืนในปีปฏิทินนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 300 คืน สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสทั้งหมด 300,000 คะแนนจากโบนัสไมล์สโตนเหล่านี้

6. ในการเข้าพักหนึ่งครั้ง จำนวนห้องที่ใช้สำหรับคืนการเข้าพักที่มีและโบนัสไมล์สโตนคือเท่าใด

การรับคืนการเข้าพักเพื่อรับโบนัสจะเป็นไปตามกฎเดิมสำหรับการรับคืนการเข้าพักเพื่อให้ได้สถานะระดับ Elite กล่าวคือ สมาชิกจะได้รับเครดิตสำหรับคืนการเข้าพักจำนวนหนึ่งห้อง แม้ว่าสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะจองไว้ห้องพักไว้หลายห้องในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม

ตัวอย่าง: หากสมาชิกได้จองห้องไว้สองห้องในโรงแรมเดียวกันสำหรับการเข้าพักเป็นเวลาหนึ่งคืน สมาชิกจะได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สจากทั้งสองห้อง แต่จะได้รับคืนการเข้าพักทั้งหมดเพียงหนึ่งคืนเพื่อสะสมรับโบนัสไมล์สโตนและสถานะระดับ Elite

ในหนึ่งปีปฏิทิน จำนวนคืนการเข้าพักทั้งหมดที่สามารถชิกสามารถสะสมเพื่อรับโบนัสไมล์สโตนได้คือ 365 คืน ซึ่งจะมีคะแนนโบนัสไมล์สโตนของฮิลตัน ออนเนอร์สเท่ากับ 360,000 คะแนนต่อปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎในการรับเมื่อจองห้องพักหลายห้อง โปรดดูหน้าเกณฑ์การสะสมคะแนน

7. คะแนนโบนัสไมล์สโตนจะใช้นับเพื่อรับสถานะสมาชิกเป็นระดับ Elite ได้หรือไม่

คะแนนโบนัสจะไม่ถูกนับเพื่อรับสถานะสมาชิก (เฉพาะคะแนนโบนัสเท่านั้นที่จะใช้รับสถานภาพสมาชิก)

8. จะได้รับโบนัสไมล์สโตนเหล่านี้เมื่อใด คืนการเข้าพักใด ๆ จากการเข้าพักในปี2018 (ก่อนเริ่มอัตราการรับคะแนนใหม่ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2018 เป็นต้นไป) จะนำมาใช้นับเพื่อรับโบนัสใหม่นี้หรือไม่

คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เข้าพักในระหว่างปีปฏิทิน 2018จะนำมาใช้นับเพื่อรับโบนัสไมล์สโตนใหม่นี้

สมาชิกที่มีคืนการเข้าพักมากกว่า 40 คืนก่อนวันที่ 2 เมษายน 2018 จะเห็นคะแนนโบนัสในบัญชีของตนในเดือนเมษายนเมื่อระบบของเราได้รับการอัปเดต จากนั้น สมาชิกจะได้รับโบนัสในครั้งต่อไปตลอดทั้งปี เมื่อมีคืนการเข้าพักครบ 40 คืนต่อไป

ตัวอย่าง: หากสมาชิกมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 60 คืนระหว่างเดือนมกราคม 2018 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2018 สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสของฮิลตัน ออนเนอร์ส 60,000 คะแนน ในการคำนวณคะแนนโบนัส 30,000 คะแนนสำหรับโบนัส 10,000 คะแนนจำนวนสามครั้ง เมื่อมีการคืนการเข้าพัก 40 คืน 50 คืน และ 60 คืน รวมทั้งคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเพิ่มเติม 30,000 คะแนน เมื่อมีการคืนการเข้าพักครบ 60 คืนตามลำดับไมล์สโตน — คะแนนโบนัสไมล์สโตนใหม่ทั้งหมดเหล่านี้จะมีการโอนเข้าบัญชีในเดือนเมษายน 2018 สำหรับกิจกรรมของสมาชิกใน 3 เดือนแรก

9. จะมีการโอนคะแนนโบนัสไมล์สโตนเข้าสู่บัญชีของสมาชิกเมื่อใด

สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเหล่านี้ เมื่อเข้าพักในการเข้าพักที่มีสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วสำหรับรับโบนัสไมล์สโตน จากนั้น จะมีการโอนคะแนนโบนัสเหล่านี้เข้าบัญชีหลังจากที่เช็คเอาต์ออกจากการเข้าพักที่มีสิทธิ์แล้ว

10. แล้วถ้าฉันมีการเข้าพักที่ข้ามปีปฏิทินล่ะ อย่างเช่น เช็คอินในวันที่ 28 ธันวาคม 2018และเช็คเอาต์ในวันที่ 2 มกราคม 2019

สมาชิกในสถานการณ์เช่นนี้ (เช่น 5 คืนที่เข้าพักข้ามปีปฏิทิน ) จะถูกแบ่งคืนเข้าพักตามแต่ละปีปฏิทินเพื่อวัตถุประสงค์ในการนับจำนวนให้ถึงโบนัสหลักเป้าหมาย ในตัวอย่างด้านบน (เช็คอินในวันที่ 28 ธันวาคม และเช็คเอาต์ในวันที่ 2 มกราคม) 4 คืนที่เข้าพักจะถูกแบ่งเป็นจำนวนคืนเข้าพักโบนัสหลักเป้าหมายสำหรับ 2018 และ 1 คืนในมกราคมจะถูกนับเป็นโบนัสหลักเป้าหมายใน 2019

การยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite กลับไปด้านบน

1. การยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite คืออะไร

การยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite เป็นวิธีการรับสถานะระดับ Elite ได้รวดเร็วที่สุด สำหรับสมาชิกระดับ Silver จำนวนคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่เกินจากจำนวนคืนการเข้าพักในการเป็นสถานะระดับ Elite เมื่อสิ้นสุดปีปฏิทิน จะสามารถยกยอดนำไปใช้เพื่อรับสถานะระดับ Elite ในปีปฏิทินปีถัดไป (วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม)

ตัวอย่าง: หากสมาชิกได้รับสถานะ Silver หลังจากที่ใช้คืนการจำนวน 10 คืนแล้ว แต่เมื่อสิ้นปีปฏิทินมีคืนการเข้าพัก 30 คืน คืนการเข้าพักที่เหลือจำนวน 20 คืนจะถูกยกยอดไปในปีถัดไป ซึ่งนี่จะทำให้สมาชิกรับสถานะ Gold ได้เร็วยิ่งขึ้นในปีปฏิทินใหม่

2. บุคคลใดที่มีสิทธิ์ในการยกยอดคืนการเข้าพัก

สมาชิกระดับ Elite ทั้งหมด (สมาชิกระดับ Silver Gold และ Diamond) จะมีสิทธิ์ในการยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับระดับ Elite สมาชิกระดับ Diamond ตลอดชีพจะไม่ยกยอดคืนการเข้าพักเนื่องจากสถานะ elite เป็นสถานะตลอดชีพอยู่แล้ว

3. หากถูกลดระดับชั้นในระหว่างปีนั้น จะสามารถยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับระดับ Elite จากระดับชั้นสมาชิกใหม่ได้หรือไม่

สมาชิกระดับ Elite จะยังสามารถยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับระดับ Elite ได้ แม้ว่าจะถูกลดระดับชั้นในระหว่างปีนั้น

ตัวอย่าง: หากสมาชิกถูกลดระดับชั้นจาก Silver ในเดือนเมษายน (ในระหว่างช่วงการทบทวนคุณสมบัติประจำปี) และมีการเข้าพัก 30 คืนในปีนั้น ๆ จะมีการยกยอดคืนการเข้าพักจำนวน 20 คืนไปยังปีปฏิทินปีถัดไป

4. สามารถยกยอดเฉพาะคืนการเข้าพักได้หรือไม่

สมาชิกระดับ Elite สามารถยกยอดเฉพาะคืนการเข้าพักได้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับสถานะระดับ Elite โปรดไปที่ หน้าระดับของสมาชิก

5. จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite ในฐานะที่เป็นสมาชิกระดับ Silver, Gold หรือ Diamond จะมีการยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite ในอัตโนมัติ เพื่อรักษาหรือรับสถานระดับ Elite ในปีปฏิทินต่อไป

6. คืนการเข้าพักในปี 2017 ที่เหลือจากการใช้เพื่อรับสถานะระดับ Elite จะมีสิทธิ์ในการยกยอดไปใช้ในปีปฏิทิน 2018 หรือไม่

เนื่องจากนี่เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับสมาชิกระดับ Elite สมาชิกที่มีสิทธ์ิทั้งหมดสามารถยกยอดคืนการเข้าพักที่ได้รับในปีปฏิทิน 2018 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

7. จำเป็นต้องใช้คืนการเข้าพักสำหรับระดับชั้นแต่ละชั้นจำนวนเท่าใดเพื่อเริ่มยกยอดคืนการเข้าพัก

เมื่อถึงสิ้นปีปฏิทิน สมาชิกระดับ Elite สามารถยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่เหลือจากการใช้ในการรับสถานะระดับ Elite ได้ดังนี้:
• คืนการเข้าพัก 11-39 คืนสำหรับสมาชิกระดับ Silver
• คืนการเข้าพัก 41-59 คืนสำหรับสมาชิกระดับ Gold
• คืนการเข้าพัก 61+ คืนสำหรับสมาชิกระดับ Diamond

8. จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อเริ่มสะสมคืนการเข้าพักที่ใช้ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite

เข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ของเรา ซึ่งมีมากกว่า 5,000+ แห่งทั่วโลก เราจะใช้การยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite กับบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มปีปฏิทินปีถัดไป เพื่อช่วยให้สมาชิกรับและคงสถานะระดับ Elite ไว้ได้

9. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถยกยอดคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ Elite ไปใช้กับสถานะในปีถัดไปได้จำนวนเท่าใด

หากต้องการคำนวณคืนการเข้าพักที่ใช้ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite ที่มีจนถึงปัจจุบัน สมาชิกสามารถใช้สูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้ได้:

จำนวนคืนทั้งหมดที่มีสิทธิ์เมื่อสิ้นปี (รวมจำนวนที่ยกยอดจากปีก่อนหน้า) — คืนการเข้าพักที่ใช้ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จากปีก่อนหน้า (ตอนนี้หมดอายุแล้ว) — คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการต่อสถานะระดับ Elite ในปัจจุบัน = คืนการเข้าพักที่ใช้ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite สำหรับปีถัดไป

ตัวอย่าง: สมาชิกสามารถยกยอดคืนการเข้าพักได้ 5 คืนจากปี 2018 สมาชิกมีการเข้าพัก 45 คืนในปี 2019 และได้รับสถานะระดับ Gold การคำนวณคืนการเข้าพักที่ยกยอดในปี 2019 จะเป็นดังต่อไปนี้: คืนการเข้าพักที่ยกยอด 5 คืนจากปี 2018 + คืนการเข้าพัก 45 คืนจากการเข้าพักในปี 2019 — คืนการเข้าพัก 40 ที่จำเป็นสำหรับระดับ Gold — คืนการเข้าพักที่ยกยอด 5 คืนจากปี 2018 (ตอนนี้หมดอายุ) = คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จำนวน 5 คืนในปี 2020

ทั้งนี้ จะมีการคำนวณคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite โดยอัตโนมัติสำหรับสมาชิก และจะมีการโอนเข้าสู่บัญชีสมาชิกในต้นปีปฏิทินปีถัดไป โดยที่สมาชิกไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

สมาชิก Diamond ที่พักเป็นเวลา120+ คืนภายในปีปฏิทินจะได้รับทบเป็นจำนวน60 คืนไว้ที่ปีถัดไป เนื่องด้วยคืนเข้าพักจำนวน 60 คืนจะเป็นการคงสภาพสมาชิก Diamond ไว้อีกปี

10. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะมีอายุนานเท่าใดและสามารถใช้รับสถานะได้เมื่อใด จะเกิดอะไรขึ้นกับคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite ของสมาชิกจากปีก่อนหน้า

คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะใช้ได้กับปีปฏิทินปีถัดไปเท่านั้น และจะหมดอายุในปีถัดไป ทั้งนี้ ไม่สามารถเก็บรักษาคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite ไปใช้ในปีที่สอง ปีที่สามหรือปีถัดไปได้

ตัวอย่าง: สมาชิกสามารถยกยอดคืนการเข้าพักได้ 10 คืนจากปี 2018 สมาชิกมีการเข้าพัก 20 คืนในปี 2019 และได้รับสถานะระดับ Silver การคำนวณคืนการเข้าพักที่ยกยอดในปี 2019 จะเป็นดังต่อไปนี้: คืนการเข้าพักที่ยกยอด 10 คืนจากปี 2018 + คืนการเข้าพัก 20 คืนจากการเข้าพักในปี 2019 — คืนการเข้าพัก 10 ที่จำเป็นสำหรับระดับ Silver — คืนการเข้าพักที่ยกยอด 10 คืนจากปี 2018 (ตอนนี้หมดอายุ) = คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จำนวน 10 คืนในปี 2020

ทั้งนี้จะต้องใช้คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite ในปีปฏิทินถัดไปจากปีที่ได้รับ ในตัวอย่างนี้ คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite 10 คืนตั้งแต่ปี 2018 จะถูกนำไปใช้ในปี 2019 และไม่สามารถใช้ในปีปฏิทิน 2020 ได้

11. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite ที่สามารถนำไปใช้ในปีปฏิทินปีถัดได้คือจำนวนเท่าใด

ไม่มีการจำกัดจำนวน อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะสามารถยกยอดคืนที่เหลือจากการใช้เพื่อรับสถานะระดับ elite ในปีปฏิทินปีถัดไปได้เท่านั้น

ในขณะที่ไม่มีข้อจำกัด สมาชิก Diamond ที่พักเป็นเวลา 120+ คืนจะเห็นคืนที่ทบมาเพียง 60 คืนในโปรแกรมตรวจเช็คสถานะ เพราะว่าคืนที่ทบมาเพียงแค่ 60 คืนก็เพียงพอเพื่อการคงสภาพสมาชิก Diamond ไว้อีกปี

12. คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ในการยกยอดคือคืนการเข้าพักประเภทใด สามารถใช้คืนการเข้าพักที่ได้รับจากโปรโมชันได้หรือไม่

คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะมีสิทธิ์ในการยกยอด คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ ได้แก่ การเข้าพักที่ชำระเงินและที่ได้รับรางวัล (รวมทั้บ การเข้าพักของ Points & Money Rewards™) จะถือว่าเป็นคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ในการรับสถานะและมีสิทธิ์ในการยกยอดไปใช้ในปีปฏิทินปีถัดไป

และคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับสมาชิกระดับ elite จากข้อเสนอโปรโมชัน (กล่าวคือ รับคืนการเข้าพักสองเท่า) จะมีสิทธิ์และจะถูกนำไปคำนวณคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite

13. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite สามารถนำไปใช้สะสมคืนการเข้าพักเพื่อรับโบนัสไมล์สโตนได้หรือไม่

คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite จะนำไปใช้สะสมเพื่อรับสถานะระดับถัดไปได้เท่านั้น

หากต้องการรับโบนัสไมล์สโตนประจำปี สมาชิกจำเป็นจะต้องเข้าพักอย่างน้อย 40 คืนภายในปีปฏิทินนั้น และคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite จะไม่นับรวมทั้งหมด สำหรับไมล์สโตนในการได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจำนวน 30,000 คะแนน เมื่อเข้าพักครบ 60 คืน สมาชิกจำเป็นจะต้องเข้าพักอย่างน้อย 60 คืนในปีปฏิทินนั้น ๆ

นอกจากนี้ คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite จะไม่ถูกนำไปนับเพื่อรับโบนัสการเข้าพักประเภทอื่น ๆ หรือข้อเสนอประเภทระดับชั้น (เช่น ข้อเสนอโปรโมชัน ฟาสแทร็กเพื่อรับสถานะระดับ elite การเทียบสถานะ (status match) ฯลฯ)

14. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite จะถูกนำไปนับเพื่อรับสิทธิประโยชน์การมอบสถานะระดับ Gold หรือ Diamond ที่เป็นของขวัญหรือไม่

คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite จะนำไปใช้สะสมเพื่อรับสถานะระดับถัดไปได้เท่านั้น หากต้องการรับสิทธิประโยชน์การมอบสถานะ สมาชิกจำเป็นจะต้องเข้าพักอย่างน้อย 60 คืน (สำหรับการมอบสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญ) หรืออย่างน้อย 100 คืน (สำหรับการมอบสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญ) ภายในปีปฏิทินนั้น และคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ elite จะไม่นับรวมทั้งหมด

การมอบสถานะระดับ Elite เป็นของขวัญ กลับไปด้านบน

1. การมีสิทธิ์ในการมอบสถานะระดับ Gold หรือ Diamond เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สคนอื่นต้องทำอย่างไร

การมีสิทธิ์ในการมอบสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนอื่นจำเป็นต้องมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์จำนวน 60 คืนในปีปฏิทิน เมื่อสมาชิกมีคืนการเข้าพักจำนวน 100 คืนในปีปฏิทินนั้น ๆ สมาชิก ที่ได้รับของขวัญเป็นสถานะระดับ Gold เดียวกันนี้ จะได้รับการอัปเกรดเป็นสถานะระดับ Diamond โดยอัตโนมัติ คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะไม่ถูกนำไปนับในการมอบสถานะเป็นของขวัญ

2. สามารถรับหรือมอบสถานะระดับ Gold หรือ Diamond เป็นของขวัญได้จำนวนเท่าใดภายในหนึ่งปีปฏิทิน

สามารถชิกสามารถรับสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญได้หนึ่งครั้ง หรือรับสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญได้หนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีปฏิทิน หากสมาชิกจะมอบสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญ จะต้องมอบของขวัญดังกล่าวให้แก่สมาชิกที่ได้รับของขวัญการเป็นสมาชิกระดับ Gold เดียวกันในปีปฏิทินนั้น

หากสมาชิกไม่เลือกที่จะจะมอบสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญ หลังจากที่มีคืนการเข้าพักครบ 60 คืนและก่อนที่จะมีคืนการเข้าพักครบ 100 คืน สมาชิกสามารถมอบสถานะระดับ Diamond ให้แก่สมาชิกที่เลือกเป็นของขวัญได้เมื่อมีคืนการเข้าพักครบ 100 คืนแล้ว

ตัวอย่าง: เมื่อสมาชิกมีคืนการเข้าพักครบ 60 คืนในปี 2018 สมาชิกสามารถมอบสถานะระดับ Gold ให้แก่สมาชิกคนอื่นเป็นของขวัญได้

ตัวอย่าง: เมื่อสมาชิกมีคืนการเข้าพักมากกว่า 100+ คืนในปี 2018 สมาชิกที่ได้รับสถานะระดับ Gold จะได้รับการอัปเกรดเป็นสถานระดับ Diamond โดยอัตโนมัติ หากไม่มีการมอบสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญภายในปี 2018สมาชิกสามารถมอบสถานะระดับ Diamond ให้แก่สมาชิกคนอื่นเป็นของขวัญได้หลังจากมีคืนการเข้าพักครบ 100 คืน

3. ในการเข้าพักหนึ่งครั้ง จำนวนห้องที่ใช้สำหรับคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์เพื่อมีสิทธิ์ในการรับสถานะระดับ elite เป็นของขวัญคือเท่าใด

การรับคืนการเข้าพักเพื่อรับสถานะเป็นของขวัญจะเป็นไปตามกฎเดิมสำหรับการรับคืนการเข้าพักเพื่อให้ได้สถานะระดับ Elite กล่าวคือ สมาชิกจะได้รับเครดิตสำหรับคืนการเข้าพักจำนวนหนึ่งห้อง แม้ว่าสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะจองไว้ห้องพักไว้หลายห้องในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม

ตัวอย่าง: หากสมาชิกได้จองห้องไว้สองห้องในโรงแรมเดียวกันสำหรับการเข้าพักเป็นเวลาหนึ่งคืน สมาชิกจะได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สจากทั้งสองห้อง แต่จะได้รับคืนการเข้าพักทั้งหมดเพียงหนึ่งคืนเพื่อรับสถานะระดับ elite เป็นของขวัญ

4. สามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนเดียวกันทุกปีได้หรือไม่

ได้ หากสมาชิกมีสิทธิ์ในการมอบสถานะเป็นของขวัญในปีถัดไป สมาชิกสามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนเดียวกันในแต่ละปีได้ แต่สมาชิกจะต้องเลือกสมาชิกที่จะรับสถานะดังกล่าวในแต่ละปี เนื่องจากจะไม่มีการมอบของขวัญโดยอัตโนมัติ

5. สามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่ตนเองได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากลูกค้าสามารถมีบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ลูกค้าจึงสามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สคนอื่นได้เท่านั้น

6. สมาชิกที่ได้รับสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญสามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนอื่นโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

ไม่ได้ สมาชิกที่ได้รับสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญจะไม่มีสิทธิ์ในการมอบสถานะเป็นของขวัญ การมีคุณสมบัติในการมอบสถานะเป็นของขวัญคือการมีคืนการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับ elite ครบ 60 คืนหรือ 100 คืน ภายในปีปฏิทินนั้น ๆ และเฉพาะผู้ที่มีคืนการเข้าพักดังกล่าวเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์

7. สมาชิกสามารถใช้คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ทั้งหมดในปี 2017 เพื่อมอบสถานะระดับ Gold หรือ Diamond เป็นของขวัญในเดือนมกราคม 2018 ได้หรือไม่

เนื่องจากนี่เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับสมาชิกระดับ elite ของเรา คุณสมบัติสำหรับสิทธิประโยชน์นี้จะเริ่มในปีปฏิทิน 2018 และจะมีให้บริการมอบของขวัญในทันที เมื่อสมาชิกมีคืนการเข้าพักครบ 60 คืน (สำหรับการมอบสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญ) หรือ 100 คืน (สำหรับการมอบสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญ)

8. สามารถมอบสถานะของตนเองเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนอื่นได้หรือไม่และสามารถเริ่มมอบสถานะเป็นของขวัญได้เมื่อใด

เมื่อสมาชิกมีคุณสมบัติในการมอบสถานะเป็นของขวัญ สมาชิกจะสามารถเลือกสมาชิกที่จะรับสถานะเป็นของขวัญได้ในทันทีโดยไปที่ หน้านี้ (www.hiltonhonors.com/giftstatus) และกรอกแบบฟอร์มการมอบสถานะเป็นของขวัญ

หากมีการมอบสถานะเป็นของขวัญเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการส่งอีเมลยืนยันให้แก่ผู้รับและสมาชิกที่มอบของขวัญดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ หากสมาชิกได้รับสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญแล้วและมีคืนการเข้าพัก 100 คืน สมาชิกไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติม เนื่องจากจะมีการอัปเกรดสถานะที่ได้เป็นของขวัญเป็นระดับ Diamond โดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการหลังจากที่มีคืนการเข้าพักครบ 100 คืน สมาชิกที่มอบของขวัญและผู้รับจะได้รับอีเมล เมื่อผู้รับได้รับการอัปเกรดเป็นสมาชิกระดับ Diamond แล้ว

9. การมอบสถานะเป็นของขวัญจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง

หากต้องการมอบสถานะเป็นของขวัญ สมาชิกจำเป็นจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับตนเองและสมาชิกที่จะรับ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับก่อนให้ข้อมูลของผู้รับเพื่อรับสถานะระดับ Elite เป็นของขวัญ สมาชิกที่จะรับสถานะดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว เพียงไปที่หน้านี้ หรือโทรไปที่ 1-800-4HONORS

10. การมอบสถานะเป็นของขวัญมีระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

หลังจากที่ได้รับสถานะระดับ Gold หรือ Diamond เป็นของขวัญแล้ว สมาชิกจะมีเวลาใช้สถานะระดับ elite ที่ได้รับเป็นของขวัญดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 มกราคมของปีปฏิทินถัดไป สมาชิกจะสามารถใช้สถานะที่ได้รับเป็นของขวัญได้ทันทีที่สมาชิกมีคืนการเข้าพักที่กำหนดในปีปฏิทินนั้น ๆ

ตัวอย่าง: หากสมาชิกมีคืนการเข้าพักครบ 60 คืนในเดือนกรกฎาคม 2018 สมาชิกสามารถเลือกสมาชิกที่จะรับสถานะระดับ Gold ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2019

11. หากต้องการเปลี่ยนผู้รับสถานะเป็นของขวัญ สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้หรือไม่

เมื่อมีการมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนอื่นแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนสถานะได้ในปีนั้น ๆ ในกรณีที่สมาชิกได้กรอกแบบฟอร์มการมอบสถานะเป็นของขวัญหลายครั้ง แบบฟอร์มแรกที่ดำเนินการจะเป็นตัวกำหนดบุคคลที่จะได้รับสถานะเป็นของขวัญ ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนจะต้องพิจารณาถึงบุคคลที่จะได้รับการอัปเกรดก่อนส่งแบบฟอร์ม

12. สมาชิกที่ได้รับสถานะเป็นของขวัญจะใช้สถานะที่ได้รับเป็นของขวัญดังกล่าวได้นานเท่าใด

สถานะที่ได้รับเป็นของขวัญจะใช้ได้นาน 365 วันนับจากวันที่ได้รับของขวัญเข้าในบัญชีของผู้รับ หากสมาชิกได้รับสถานะระดับ Gold และได้รับการอัปเกรดเป็นสถานะระดับ Diamond ระยะเวลาในการหมดอายุซึ่งคือ 365 วันจะถูกรีเซ็ตเป็นวันที่ใช้สถานะระดับ Diamond กับบัญชีของสมาชิก

ตัวอย่าง: หากสมาชิกได้รับสถานะระดับ Gold ในวันที่ 1 มิถุนายน 2018 สถานะระดับ Gold จะหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2019 หากสมาชิกคนเดียวกันคนดังกล่าวได้รับการอัปเกรดเป็นสถานะระดับ Diamond ในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 สถานะระดับ Diamond จะหมดอายุในวันที่ 1 สิงหาคม 2019

13. สามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกที่เป็นระดับ Gold หรือ Diamond อยู่แล้วในปัจจุบันได้หรือไม่

สามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกระดับ Gold หรือ Diamond อยู่แล้วในปัจจุบันได้ หากสมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการคงสถานะระดับ Gold หรือ Diamond ในปัจจุบันสำหรับปีปฏิทินถัดไปได้ จะมีการขยายระยะเวลาสำหรับสถานะที่ได้รับออกไปหลังจากเวลาทบทวนสถานะในเดือนเมษายน

ตัวอย่าง: หากสมาชิกเป็นสมาชิกระดับ Gold ที่มีคืนการเข้าพัก 25 คืนในปี 2018 และได้รับสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญในวันที่ 1 ตุลาคม 2018 สมาชิกจะคงสถานะระดับ Gold ไว้ได้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2019 แทนที่จะลดสถานะเป็นระดับ Silver ในระหว่างช่วงเวลาทบทวนสถานะในเดือนเมษายน

14. หากระยะเวลาของสถานะที่ได้รับเป็นของขวัญสิ้นสุดลง จะเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกที่ได้รับของขวัญดังกล่าว

หลังจากที่สถานะที่ได้รับเป็นของขวัญหมดอายุลง สถานะของผู้รับจะเปลี่ยนเป็นสถานะที่ได้รับตามกิจกรรมของสมาชิกตั้งแต่ปีก่อนหน้า

ตัวอย่าง: หากได้รับสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญในวันที่ 1 สิงหาคม 2018และมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 30 คืนในปี 2018 ซึ่งเพียงพอที่จะได้รับสถานะ Silver ในปี 2019 สมาชิกจะถูกลดระดับสถานะเป็นระดับ Silver โดยจะแสดงอยู่ในบัญชีของสมาชิกในวันที่ 2 สิงหาคม 2019

หากต้องการดูเงื่อนไขของสถานภาพสมาชิก โปรดดูสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในหน้านี้

สิทธิประโยชน์ในการรับประทานอาหารเช้าฟรีของ MyWay จาก Waldorf Astoria™ กลับไปด้านบน

1. สิทธิประโยชน์ MyWay จาก Waldorf Astoria™ คืออะไร

ตอนนี้ สมาชิกระดับ Gold และ Diamond จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรับประทานอาหารเช้าแบบยุโรปฟรี (หรือเครดิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม) ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของ MyWay โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป

2. สิทธิประโยชน์ใหม่ของ MyWay จาก Waldorf Astoria™ สำหรับสมาชิกระดับ Gold มีอะไรบ้าง

เช่นเดียวกับหลาย ๆ แบรนด์ของเรา สมาชิกระดับ Gold จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้
• อาหารเช้าแบบยุโรปอภินันทนาการ (หรือเครดิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม) สำหรับสมาชิกและแขกอีกหนึ่งท่านที่ลงทะเบียนในห้องพักเดียวกันทุกวันที่เข้าพัก
หรือ
• คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1,000 คะแนนต่อการเข้าพักหนึ่งครั้ง

สมาชิกระดับ Gold จะมีสิทธิ์ในการได้รับการอัปเกรดเป็นห้องพักที่ต้องการ ตามจำนวนห้องว่าง ณ เวลาที่มาถึง เมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria™ (ไม่รวมโรงแรม Napua Tower at Grand Wailea และ Imperial Floor at Rome Cavalieri)

สิทธิประโยชน์ใหม่ของ MyWay ของสมาชิกระดับ Gold ใหม่นี้จะใช้แทนสิทธิประโยชน์ของ MyWay ก่อนหน้าอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับการเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Waldorf Astoria™

3. สิทธิประโยชน์ใหม่ของ MyWay จาก Waldorf Astoria™ สำหรับสมาชิกระดับ Diamond มีอะไรบ้าง

สมาชิกระดับ Diamond สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ทั้งสองอย่าง ดังนี้:
• อาหารเช้าแบบยุโรปอภินันทนาการ (หรือเครดิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม) สำหรับสมาชิกและแขกอีกหนึ่งท่านที่ลงทะเบียนในห้องพักเดียวกันทุกวันที่เข้าพัก
และ
• คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1,000 คะแนนต่อการเข้าพักหนึ่งครั้ง

สมาชิกระดับ Diamond จะมีสิทธิ์ในการได้รับการอัปเกรดเป็นห้องพักที่ต้องการ ตามจำนวนห้องว่าง ณ เวลาที่มาถึง เมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria™ (ไม่รวมโรงแรม Napua Tower at Grand Wailea และ Imperial Floor at Rome Cavalieri)

สิทธิประโยชน์ใหม่ของ MyWay ของสมาชิกระดับ Diamond ใหม่นี้จะใช้แทนสิทธิประโยชน์ของ MyWay ก่อนหน้าอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับการเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Waldorf Astoria™

4. การเลือกสิทธิประโยชน์ MyWay ใหม่ในฐานะสมาชิกระดับ Gold ต้องทำอย่างไรบ้าง

สมาชิกสามารถอัปเดตการเลือกสิทธิประโยชน์ MyWay เมื่อใดก็ได้จากแอป Hilton Honors App (Account > MyWay Hotel Benefits) หรือจากหน้าภาพรวมขิงบัญชีที่ HiltonHonors.com (My Profile > MyWay Hotel Benefits)

Hilton
Powered By OneLink