ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส

วันที่มีผล วันที่ 9 มกราคม 2020 เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนหน้า การเข้าร่วมหรือคงการเข้าร่วมหลังจากวันที่มีผลหมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อมูลต่อไปนี้รวมกันเป็นพื้นฐานการเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "โปรแกรม") ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์ส ("สมาชิก") และ Hilton Honors Worldwide, LLC ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "เรา") การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ของคุณจะได้รับการดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณมีหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

หากต้องการการชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ที่ใกล้ที่สุด หรือส่งอีเมลมาที่ HiltonHonors@hilton.com อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่สามารถแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลตัน ออนเนอร์ส

ทั่วไป

 1. การมอบการเป็นสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สและสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Hilton Domestic Operating Company Inc. อย่างสมบูรณ์ ฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายถึง Hilton Honors Worldwide, LLC บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ คู่ค้า พนักงาน และตัวแทน
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับการดูแลและตีความภายใต้กฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ส่งผลต่อตัวเลือกกฎหมาย หรือข้อขัดแย้งของเงื่อนไขและกฎระเบียบของกฎหมายที่จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของมลรัฐอื่นๆ ไม่สามารถแก้ไขการอ้างสิทธิ์ผ่านการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ การเข้าร่วมโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายความว่า สมาชิกยินยอมที่จะให้การพิจารณาคดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของ Eastern District of Virginia หรือหากไม่มีเขตอำนาจศาลส่วนกลาง การพิจารณาคดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี มลรัฐเวอร์จิเนีย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 3. การเป็นสมาชิกและการสมัครสมาชิกในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สจะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายในประเทศภูมิลำเนาของสมาชิกหรือผู้สมัครมีการห้ามการเป็นสมาชิก
 4. โปรแกรมไม่มีวันที่ยุติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอาจดำเนินการต่อไปจนกว่าฮิลตัน ออนเนอร์สจะตัดสินใจยุติโปรแกรมได้ทุกเมื่อ โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกจะมีเวลาสิบสองเดือนหลังจากวันที่ประกาศยุติโปรแกรม เพื่อสะสมคะแนนและแลกรางวัลที่ต้องการ ทั้งนี้ หมายความว่าฮิลตัน ออนเนอร์สจะยุติสิทธิ์ในการสะสมคะแนนและแลกรางวัลของคุณ หลังจากที่ฮิลตัน ออนเนอร์สประกาศยุติโปรแกรมแล้วสิบสองเดือน ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลานานเพียงใด
 5. ฮิลตัน ออนเนอร์สสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขั้นตอน เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลของโปรแกรมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนน หรือใบรับรองรางวัล หรือการยืนยันที่สะสมไปแล้ว ทั้งนี้ หมายความว่าฮิลตัน ออนเนอร์ส สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ แต่ไม่จำกัดเพียงโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton การเข้าร่วมของบริษัทคู่ค้าด้านการท่องเที่ยว กฎระเบียบสำหรับการรับคะแนนสะสมฮิลตัน ออนเนอร์ส การแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส กฎระเบียบและขั้นตอนสำหรับการใช้รางวัล ความพร้อมให้บริการต่อเนื่องของรางวัล ประเภทของรางวัล และคุณลักษณะของข้อเสนอพิเศษ
 6. บุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกำหนดของเมืองที่พำนักของตนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์ส และร่วมเป็นสมาชิก (หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกโดยฮิลตัน ออนเนอร์ส) ไม่อนุญาตให้องค์กร สมาคม หรือกลุ่มบุคคล ลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์ส คู่สมรสที่เป็นสมาชิกกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สก่อนวันที่ เมษายน 01, 2547 สามารถเข้าร่วมโปรแกรมร่วมกันได้ผ่านกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 7. การเป็นสมาชิกโปรแกรมให้สิทธิ์สมาชิกในการรับคะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นรางวัลได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม การมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลของสมาชิกเป็นไปตามเจตนาที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลดังกล่าวได้ หากกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศที่สมาชิกพำนักอยู่ไม่อนุญาต
 8. สมาชิกต้องไม่มีการเป็นสมาชิกหรือรับคะแนนในหลายบัญชี
 9. ฮิลตัน ออนเนอร์สสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส รวมถึงสถานะระดับ Elite (รวมถึงสถานะสมาชิกระดับ Silver Elite, Gold Elite และ Diamond Elite) ของสมาชิกที่มีลักษณะการใช้งานโปรแกรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรือส่วนใด ๆ ของโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกรับรางวัล หรือการใช้ใบรับรอง นอกจากนี้ ฮิลตัน ออนเนอร์สยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกที่ฮิลตัน ออนเนอร์สได้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเชื่อว่า หรือในกรณีที่มีมูลเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีลักษณะดังนี้
  1. การกระทำในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายกลาง ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติที่มีผลบังคับใช้
  2. ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม
  3. เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงหรือการประพฤติที่ไม่ซื่อตรง ลักทรัพย์ การประพฤติผิดหรือประพฤติมิชอบในด้านการบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกรับรางวัลหรือการใช้ใบรับรอง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิก
  4. เกี่ยวข้องในการประพฤติในทางที่ผิด ฉ้อโกง ก่อกวน ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือเป็นปรปักษ์ ไม่ว่าจะทางกายภาพ วาจา หรือลายลักษณ์อักษร ที่กระทำต่อโรงแรมใดก็ตามในกลุ่ม Hilton หรือแขกหรือพนักงานของโรงแรม หรือต่อ Hilton หรือต่อพนักงาน หรือพนักงานสัญญาจ้าง หรือ
  5. ล้มเหลวที่จะชำระใบเรียกเก็บเงินหรือรายการบัญชีที่ถึงกำหนดชำระแก่ Hilton หรือโรงแรมใดก็ตามในกลุ่ม Hilton

  การเป็นสมาชิกที่ถูกยกเลิกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสูญเสียคะแนนสะสมทั้งหมด และการยกเลิกใบรับรองฮิลตัน ออนเนอร์ส สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงสูญเสียสถานะระดับ Elite ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการยกเลิกการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแล้ว ฮิลตัน ออนเนอร์สยังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางปกครองและ/หรือทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคดีอาญา ตามที่เห็นสมควรโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 10. ห้ามมิให้ขายหรือแลกเปลี่ยนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ใบรับรอง การยืนยันรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของฮิลตัน ออนเนอร์สใดๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินการของฮิลตัน ออนเนอร์ส การโอน ขาย หรือกำหนดคะแนน ใบรับรอง หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ Hilton Domestic Operating Company Inc. เห็นว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมตามดุลยพินิจของบริษัท อาจถูกริบหรือยกเลิก
 11. การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 12. คำว่า "โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton" ตามที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หมายถึง โรงแรมใดๆ ที่ เข้าร่วม ในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 13. สมาชิกที่ไม่มีกิจกรรมที่มีสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. - ง. ด้านล่างในระยะเวลา 15 เดือนติดต่อกันอาจถูกนำออกจากโปรแกรม และจะต้องถูกริบคะแนนสะสมทั้งหมด สมาชิกดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ในโปรแกรมต่อไป และถูกนำออกไปหลังจากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์ส หากต้องการเก็บคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่สะสมไว้เอาไว้ สมาชิกต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 15 เดือนติดกัน ดังนี้
  1. เข้าพักในโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
  2. รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ผ่านแหล่งที่มาบุคคลที่สามของการสะสมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตที่ร่วมดำเนินการกับ Hilton ตามข้อกำหนดของแหล่งที่มาดังกล่าว
  3. ซื้อคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือ
  4. บริจาคคะแนนผ่าน โปรแกรมบริจาคของฮิลตัน ออนเนอร์ส
 14. หากไม่ดำเนินการตาม (ก), (ข), (ค) หรือ (ง) ตามที่ระบุไว้ด้านบนจะส่งผลให้มีการริบคะแนนสะสมทั้งหมด หลังจากการไม่ใช้งานเป็นเวลานานห้าปี จนถึงการปิดใช้งานบัญชีของสมาชิก เมื่อมีการริบคะแนนแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถเรียกคืนคะแนนที่ถูกริบไปได้ แต่สมาชิกสามารถเริ่มรับคะแนนใหม่ได้หลังจากนั้น รางวัลใดๆ ที่สมาชิกแลกก่อนการริบคะแนน (เช่น การจองโรงแรมหรือบัตรกำนัลการเช่ารถที่ได้รับ) จะยังสามารถใช้งานได้ ข้อกำหนดนี้มีผลต่อทุกๆ ปีของการลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปีแรกของการลงทะเบียน สมาชิกที่ไม่ชำระการจำนองที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ Hilton Grand Vacations® เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินต้น การชำระเงินดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า และค่าธรรมเนียมการบริการ จะถูกริบคะแนนเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนคะแนนที่สะสมที่เกี่ยวข้องกับ Hilton Grand Vacations® นอกจากนี้ สมาชิกที่ไม่ชำระยอดคงค้างให้กับ Hilton Grand Vacations® จะถูกริบสถานะระดับ Elite ใดๆ ที่ได้รับผ่าน Hilton Grand Vacations®
 15. สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่รับรู้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และจำนวนคะแนนในบัญชีของตนอยู่เสมอ ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจลอง (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ส่งการติดต่อทางจดหมายถึงสมาชิกที่มีการใช้งาน เพื่อแจ้งเรื่องที่สมาชิกสนใจ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนการริบคะแนน หรือการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม ฮิลตัน ออนเนอร์สหรือบริษัทบุคคลที่สามที่เข้าร่วมเป็นคู่ค้าด้านการตลาดของโปรแกรม ("คู่ค้าด้านการตลาด") จะไม่รับผิดหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคัดข้อมูลติดต่อของสมาชิกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก หรือสมาชิกเป็นผู้ใช้ สำหรับข้อผิดพลาดของบุคคล สำหรับการขัดจังหวะ การลบ หากละเว้น ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของสายเครือข่ายโทรศัพท์ใดๆ หรือการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์ใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือที่ไม่ใช่ทางเทคนิค หรือการทำงานผิดปกติ สำหรับไปรษณีย์ที่สูญหาย ส่งถึงช้า ถูกขโมย อ่านไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ บิดเบือน จ่าหน้าผิด ฉีกขาด หรือพัสดุที่เกินกำหนด หรือจดหมายอื่นๆ หรืออีเมล ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
 16. สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่สร้างข้อมูลการเข้าถึงบัญชีส่วนตัว และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว หากความปลอดภัยดังกล่าวถูกฝ่าฝืนโดยสมาชิก หรือบุคคลที่สาม ฮิลตัน ออนเนอร์สจะไม่รับผิดสำหรับการเข้าถึงบัญชีดังกล่าวใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยสมาชิก การสะสมคะแนน การแลกรางวัล หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบัญชีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และฮิลตัน ออนเนอร์สจะไม่รับผิดชอบในการคืนคะแนนใดๆ ที่ถูกแลก หรือความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ ที่ถูกอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวให้สมาชิก หากสมาชิกรับทราบกิจกรรมฉ้อฉลใดๆ ซึ่งรวมถึงการแลกคะแนนหรือรางวัลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกต้องรายงานกิจกรรมฉ้อฉลดังกล่าวต่อฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันหลังจากเกิดเหตุ และแจ้งข้อมูลที่ร้องขอเพิ่มเติมทั้งหมด และร่วมมือกับฮิลตัน ออนเนอร์ส เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการทดแทนคะแนนหรือรางวัลที่สูญเสียไป ซึ่งการทดแทนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 17. สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่แจ้งฮิลตัน ออนเนอร์สให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของตน
 18. คะแนนที่สะสม ตลอดจนใบรับรองและการยืนยันรางวัลไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก ไม่สามารถโอนคะแนนที่สะสม ตลอดจนใบรับรอง/การยืนยันรางวัลในทุกกรณี หรือตามการดำเนินการของกฎหมาย เว้นแต่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ณ ที่นี้ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีรายชื่อในบัญชีสามารถใช้คะแนนและใบรับรองที่สะสมโดยสมาชิกกองทุนรวมได้
 19. แม้ว่าจะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และบริการเฉพาะโปรแกรมสำหรับสมาชิกทั้งหมด แต่สิทธิประโยชน์และบริการที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton อาจแตกต่างกันไป หากฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือคู่ค้าด้านการตลาดฮิลตัน ออนเนอร์ส ปฏิเสธการมอบคะแนนหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก การรับผิดของฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือคู่ค้าด้านการตลาดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเทียบเท่ากับคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวตามที่กำหนดโดยฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 20. ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าด้านการตลาดใดๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อรางวัลของโปรแกรมที่มอบให้ การเก็บสะสมคะแนน หรือการลดค่าของใบรับรองต่างๆ
 21. ข้อความทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่มีเจตนาหรือต้องตีความเพื่อสร้างหรือก่อตั้งความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทน คู่ค้า หรือการลงทุนร่วมกับฮิลตัน ออนเนอร์ส และคู่ค้าด้านการตลาด
 22. ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต คะแนนในบัญชีของสมาชิกสามารถโอนให้กับสมาชิกรายอื่นที่มีการใช้งาน เมื่อฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับและอนุมัติเอกสารและข้อมูลที่ร้องขอบางประการ  ดูเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในการใช้สิทธิ์ ต้องมีคำขอการโอนและแสดงเอกสารรวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดภายในหนึ่งปีนับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต การโอนใดๆ ก็ตามอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงฝ่ายเดียว การตัดสินใจของฮิลตัน ออนเนอร์ส ในการตอบสนองคำขอเกี่ยวกับการโอนถือเป็นสิ้นสุด และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการตรวจสอบหรือการโต้แย้งหลังจากนี้ สถานะ Elite ไม่สามารถโอนได้ และคะแนนที่ได้รับจากสมาชิกผ่านการโอนนั้นจะไม่นับเป็นคะแนนเพื่อให้ได้รับสถานะ Elite

เกณฑ์การสะสมคะแนน

 1. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เป็นโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton เท่านั้น โรงแรมที่เข้าร่วมภายในกลุ่ม Hilton อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูรายชื่อโรงแรมที่ Hilton.com หรือที่ Hilton Honors.com เพื่อดูโรงแรมที่เข้าร่วม หากโรงแรมหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton แล้ว การเข้าพักหลังจากวันที่โรงแรมออกจากกลุ่มจะไม่มีสิทธิ์รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ว่าจะดำเนินการจองเมื่อใด
 2. หากต้องการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สหรือยอดเครดิตสำหรับการเข้าพักในโรงแรมตามระดับสถานะ สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเป็นแขกที่เข้าพักแบบชำระเงินและเข้าพักที่โรงแรมในเครือ Hilton ที่เข้าร่วมโครงการนี้ รวมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อธิบายไว้ในที่นี้ สมาชิกยังสามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเรียกเก็บที่มีสิทธิ์จากบัตรเครดิตฮิลตัน ออนเนอร์ส สามารถดูรายชื่อบัตรเครดิตดังกล่าวได้ ที่นี่ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แสดงในข้อตกลงของสมาชิกบัตร ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเครดิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถรับคะแนนจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ฮิลตัน ออนเนอร์สกำหนดเป็นครั้งคราว
 3. "การเข้าพัก" หมายถึงจำนวนคืนทั้งหมดที่เข้าพักติดต่อกันที่โรงแรมเดียวกัน ไม่ว่าแขกเช็คเอาต์และเช็คอินเข้ามาใหม่อีกหรือไม่ ข้อยกเว้นจากคำจำกัดความของคำว่า "การเข้าพัก" ได้แก่การเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ต่อไปนี้
  • แพ็คเกจของผู้ให้บริการนำเที่ยวแบบเหมา/แบบปกติ
  • อัตราค่าห้องพักตามสัญญาสำหรับลูกเรือ
  • อัตราส่วนลดสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
  • แพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการคาสิโน
  • อัตราค่าห้องพักสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้สิทธิ์ของสมาชิกทีมงาน Go Hilton หรือสิทธิ์การเดินทางของครอบครัวและเพื่อน
  • การเข้าพักโดยใช้สิทธิ์ของ Hilton Grand Vacations Club และสิทธิ์ตามโปรแกรมไทม์แชร์ของ Hilton Club แพ็คเกจการตลาดของ Hilton Grand Vacations ที่ต้องมีการนำเสนอการขาย
  • ห้องพักอภินันทนาการหรือห้องพักที่เป็นการแลกเปลี่ยนรางวัล
  • อัตราค่าห้องพักสุทธิแบบกลุ่ม
  • อัตราค่าห้องพักกลุ่มที่จัดต่อเนื่องหรือกลุ่มไอที
  • อัตราค่าห้องพักตามสัญญาเพื่อความบันเทิงหรือการเข้าพักซ้ำ
  • การจองผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม (โดยไม่คำนึงถึงอัตราค่าห้องพักที่จ่ายไป) และ
  • การจองผ่านช่องทางที่ “ไม่ชัดเจน” ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการรับรู้แบรนด์เมื่อทำการซื้อ
 4. อาจไม่ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส (หรือเครดิตการเข้าพัก) (ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ My Way) สำหรับ หรือระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ โรงแรมที่เข้าร่วมจะเป็นผู้กำหนดว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักเหล่านั้นจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือไม่

 5. จะไม่มีการมอบคะแนน หรือเครดิตสถานะระดับใด ๆ สำหรับสถานการณ์ "การไม่เข้าพัก" เมื่อสมาชิกได้ทำการจองที่รับประกันโดยบัตรเครดิต แต่ไม่มาเช็คอินที่โรงแรม โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกถูกเรียกเก็บเงินส่วนใดส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่จองไว้ตามนโยบาย "การไม่เข้าพัก" ของโรงแรมหรือไม่
 6. สมาชิกสามารถรับคะแนนฐานจากห้องพักสูงสุดสี่ห้องต่อการเข้าพักหนึ่งครั้ง ("การสะสมห้องพัก") หากมีการชำระค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับการสะสมห้องพักที่ชำระในหนึ่งโฟลิโอ จะได้รับคะแนนฐานสำหรับค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสะสมห้องพัก คำว่า "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" มีความหมายตามด้านล่างนี้ คะแนนโบนัสที่ออกตามคะแนนฐาน ซึ่งรวมถึงโบนัสตามระดับชั้น (20%, 80% หรือ 100% ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของสมาชิก) จะใช้กับเครดิตคะแนนฐานทั้งหมดที่ได้รับสำหรับการสะสมห้องพักทั้งหมด สำหรับโบนัสโปรโมชันอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโปรโมชันคะแนนสองหรือสามเท่า คะแนนโบนัสคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส และโบนัสโปรโมชันอื่น ๆ (เช่น ไมล์สะสมโปรโมชัน) จะมีการให้คะแนนโบนัสแก่ห้องพักห้องเดียวเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับสถานะระดับ สมาชิกสามารถรับเครดิตการเข้าพักได้สำหรับห้องพักห้องเดียวเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกระดับสูง สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้สำหรับตนเองและแขกหนึ่ง (1) คนต่อการเข้าพักหนึ่งครั้งโดยไม่คำนึงถึงจำนวนห้องที่จองในการจองครั้งเดียวกัน
 7. "คะแนนสะสมสองเท่า" หมายถึง สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเท่ากับจำนวนของคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างการพัก "คะแนนสะสมสามเท่า" หมายถึง สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเท่ากับจำนวนคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างการพักสองเท่า คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite โดยโบนัสเหล่านี้จะได้รับจากห้องพักเพียงหนึ่งห้องเท่านั้น
 8. สมาชิกจะได้รับคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับทุกดอลลาร์สหรัฐฯ ของการใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์ (หรือสกุลเงินอื่นๆ ในมูลค่าเทียบเท่า) ซึ่งถูกเรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินโรงแรมของสมาชิกแต่ละราย ("โฟลิโอที่มีสิทธิ์") สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมภายในกลุ่ม Hilton
 9. คำว่า "ค่าธรรมเนียมโฟลิโอที่มีสิทธิ์" ภายในเครือฮิลตันจะหมายถึง: อัตราค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ ซักรีด ภาพยนตร์จ่ายเมื่อดู ความบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสันทนาการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปที่ห้องพักของสมาชิกระหว่างการเข้าพักของสมาชิก ค่าใช้จ่ายที่ห้องอาหารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียกเก็บไปยังห้องพักของสมาชิกระหว่างการเข้าพักจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิต โรงแรมดังกล่าวภายในกลุ่ม Hilton สามารถละเว้นจากวัตถุประสงค์ในการสะสมคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยหน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของโรงแรม และโรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของและ/หรือผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า แกลเลอรี หรือร้านค้าเฉพาะทาง สัมปทานกิจกรรมสันทนาการหรือความบันเทิง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงหรือฟังก์ชันการจัดงานอื่น ๆ ไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" สำหรับวัตถุประสงค์ในการสะสมคะแนน โดยมีข้อยกเว้นสำหรับคะแนนที่ได้รับจากการจัดการประชุมหรืองานอีเวนต์ที่มีคุณสมบัติผ่านโปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์"
 10. ภาษีของรัฐบาลกลาง ภาครัฐ หรือท้องถิ่นใดๆ ที่มีการเรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการเข้าเมือง (city occupancy tax) ไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" และจะถูกละเว้นจากวัตถุประสงค์ของการสะสมคะแนนสำหรับการเข้าพักในโรงแรม
 11. ไม่มีการจำกัดจำนวนคะแนนฐานที่สมาชิกอาจได้รับระหว่างการเข้าพัก อย่างไรก็ตาม ทางฮิลตันออร์เนอร์สสามารถตรวจสอบและปรับจำนวนคะแนนฐานที่ได้รับจากการเข้าพักในแต่ละครั้งได้เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. คะแนนที่มอบให้สำหรับการเข้าพักที่โรงแรมต่างๆ ภายในกลุ่ม Hilton นอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐทุกสัปดาห์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทีมีผล ณ เวลาที่ทำการแปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะตัดสินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน แต่อาจแตกต่างกันไปจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่บริษัทบัตรเครดิตใช้
 13. สมาชิกที่มีใบเรียกเก็บเงินของโรงแรมถูกส่งไปที่บริษัทหนึ่งๆ โดยตรง และสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตการชำระหนี้เมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม การจัดการออกใบเรียกเก็บเงินหลักแบบกลุ่มที่ค่าใช้จ่ายของห้องพักหลายห้องรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินเดียวกัน และส่งไปที่บริษัทหรือที่อยู่หนึ่งๆ หรือมีการชำระเมื่อเช็คเอาต์โดยบุคคลหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บไปยังห้องของสมาชิก) ที่สมาชิกชำระโดยตรงเมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินหลักจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน
 14. สามารถดูใบแสดงรายการกิจกรรมรายเดือนผ่านทางอีเมล หรือสมาชิกสามารถเข้าไปยัง ข้อมูลบัญชีในระบบออนไลน์
 15. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์โปรโมชันสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่แลกมาด้วยบัตรสมนาคุณฟรี/ส่วนลดของคู่ค้าด้านการตลาด (เช่น รางวัลสะสมไมล์ หรือรางวัลการเดินทาง) เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในบัตรสมนาคุณ สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์โปรโมชันสำหรับค่าใช้จ่ายจิปาถะในระหว่างการเข้าพักที่แลกมาด้วยบัตรสมนาคุณฟรี/ส่วนลดของคู่ค้าด้านการตลาด เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในบัตรสมนาคุณ
 16. สมาชิกจะไม่ได้รับไมล์โปรโมชั่นระหว่างการจองรางวัลการเข้าพัก (แม้ว่าระหว่างการเข้าพักในประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นก็ตาม)
 17. สมาชิกอาจได้รับคะแนนไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โรงแรมภายในเครือฮิลตันในระหว่างการเข้าพักที่มีการสะสมคะแนนเต็มจำนวน สมาชิกอาจได้รับคะแนนจากส่วนแบ่งจำนวนเงินจากการเข้าพักแบบ Points & Money Rewards™ ณ โรงแรมที่เข้าร่วมทุกแห่งภายในเครือฮิลตันได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการนับการเข้าพักและจำนวนคืนเพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite (ตามที่อธิบายด้านล่าง) การมอบสถานภาพสมาชิกระดับ Elite เป็นของขวัญ (ตามที่อธิบายด้านล่าง) และโบนัสไมล์สโตน (ตามที่อธิบายด้านล่าง) รางวัลการเข้าพักจะถูกนับเป็นการเข้าพักและจำนวนคืนรวม
 18. คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่สมาชิกรายใดๆ ได้รับสามารถโอนได้โดยเป็นไปตามโปรแกรม การโอนคะแนน และการลงทะเบียน หรือกรณีที่เสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น
 19. คะแนนใดๆ ที่มอบให้ร่วมกับการเข้าพักในโรงแรมที่เฉพาะเจาะจงจะถือว่าได้รับเมื่อการเข้าพักเสร็จสมบูรณ์ มีการชำระเงินเต็มจำนวน และเพิ่มไปยังบัญชีของสมาชิก คะแนนจะไม่พร้อมใช้สำหรับการแลกหากการเข้าพักยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และยังไม่ได้รับการชำระเงิน และยังไม่มีการเพิ่มคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิก
 20. หากสมาชิกเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับเครดิตคะแนนที่ถูกต้องสำหรับการเข้าพักในโรงแรม สมาชิกต้องส่งคำขอเครดิตดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงาน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton  ที่ใกล้ที่สุด พร้อมกับสำเนาโฟลิโอโรงแรมที่ถูกต้องของสมาชิก หากไม่สามารถแสดงเอกสารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้มีการปฏิเสธเครดิตคะแนนดังกล่าว เพื่อเป็นการปกป้องสมาชิก สมาชิกต้องเก็บรักษาเอกสารด้านการเดินทางของโรงแรมทั้งหมดไว้จนกว่าเครดิตคะแนนจะปรากฏบนรายการบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สของตน ต้องส่งคำขอมาที่การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ภายในหกเดือนจากวันที่มีกิจกรรม สำหรับสมาชิกใหม่ เครดิตจะได้รับการยอมรับสำหรับการเข้าพักใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการลงทะเบียนในโปรแกรม คำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องระบุชื่อสมาชิก เลขที่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อในเวลากลางวัน
 21. พนักงานปัจจุบันของ Hilton Domestic Operating Company Inc. บริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทสาขา ตลอดจนพนักงานหรือเจ้าของโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton (เรียกรวมว่า "พนักงาน") มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ แต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นบางประการของข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์สเหล่านี้ โดยสอดคล้องกับนโยบายพนักงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับพนักงาน

การสะสมคะแนนโบนัสไมล์สโตนของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

 1. สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสของฮิลตัน ออนเนอร์สในอัตราคงที่ (โบนัสไมล์สโตน) เมื่อสมาชิกมีจำนวนคืนการเข้าพักครบจำนวนหนึ่งในแต่ละปีปฏิทิน
 2. สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 10,000 คะแนน เมื่อมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 40 คืน และคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 10,000 คะแนนทุกคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์เพิ่มเติม 10 คืนต่อไปในปีปฏิทิน (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)
 3. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 30,000 คะแนนเมื่อมีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 60 คืนในปีปฏิทิน โดยคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเหล่านี้เป็นคะแนนที่ได้รับเพิ่มเติมจากคะแนนโบนัสไมล์สโตน 10,000 คะแนนที่ครบตามเกณฑ์ที่จำกัด
 4. ในหนึ่งปีปฏิทิน จำนวนคืนการเข้าพักทั้งหมดที่สมาชิกสามารถสะสมเพื่อรับโบนัสไมล์สโตนได้คือ 365 คืน ซึ่งจะเท่ากับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเพิ่มเติม 360,000 คะแนนต่อปี
 5. ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับเครดิตสำหรับคืนการเข้าพักจำนวนหนึ่งห้องเท่านั้น แม้ว่าสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะจองห้องพักไว้หลายห้องในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม
 6. โบนัสไมล์สโตนถือเป็นคะแนนโบนัส และจะไม่ถือเป็นคะแนนฐานที่สามารถนำไปใช้เพื่อรับสถานะในปีปฏิทินนั้นได้
 7. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มรับโบนัสไมล์สโตน คะแนนดังกล่าวจะโอนเข้าสู่บัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติตลอดปีปฏิทินนั้น ๆ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส

คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจากการเช่ารถ
คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้สำหรับการเช่ารถกับคู่ค้าด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์ส วิธีการให้คะแนนโบนัสจะแตกต่างกันไปตามคู่ค้าด้านการตลาด  ดูรายชื่อของพันธมิตรด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์ส และจำนวนคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สที่จะได้รับ สำหรับคู่ค้าด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์สอื่นๆ ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเข้าพักในโรงแรม และสมาชิกต้องแสดงบัตรฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือแจ้งหมายเลขบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สเมื่อรับรถเช่า

สิ่งอำนวยความสะดวกฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับสมาชิกทุกคนซึ่งรวมถึงสมาชิกระดับ Silver Elite, Gold Elite และ Diamond Elite 

ดู สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง บริการและสิทธิประโยชน์จำนวนมาก ("สิ่งอำนวยความสะดวก") พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้บริการตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สและแต่ละโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในโรงแรมในกลุ่ม Hilton บางแห่ง เมื่อจำเป็นต้องมีการชำระเงินค่ารีสอร์ท โปรดตรวจสอบกับแต่ละโรงแรมสำหรับความพร้อมให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มอบให้ สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียนโดยเข้าพักแบบชำระเงินและเข้าพักตามจำนวนคืนที่กำหนดไว้สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับที่โรงแรม สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนี้ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ สิ่งอำนวยความสะดวกของฮิลตัน ออนเนอร์สในปัจจุบัน ได้แก่

 • หมายเลขการจองฮิลตัน ออนเนอร์สส่วนตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 1-800-4HONORS สำหรับนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดโทรติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ
 • สำนักงาน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton สำหรับบริการด้านการสอบถามของสมาชิก
 • ข้อมูลติดต่อทางอีเมล:
 • ข้อมูลบัญชีออนไลน์
 • การสอบถามบัญชีอัตโนมัติ: โทรศัพท์ 24 ชั่วโมงต่อวันทุกวัน ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (โทรฟรี): 1-800-548-8690 นอกสหรัฐอเมริกา: +1-800-449-4155
 • การลงทะเบียนล่วงหน้าและการเช็คอินอย่างรวดเร็ว: พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกทั้งหมดที่ฮิลตันออนเนอร์สมีข้อมูลความต้องการห้องพักและหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องในแฟ้ม โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton สามารถสงวนเครดิตจากบัตรเครดิตของแขกสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการบริการนอกเหนือจากอัตราค่าห้องพักที่เรียกเก็บ ฮิลตัน ออนเนอร์สได้แจ้งต่อบริการบัตรเครดิตทั้งหมดว่าเครดิตดังกล่าวที่สงวนไว้สำหรับโรงแรมบางแห่งภายในกลุ่ม Hilton ในนิวยอร์ก และไม่ได้ใช้สำหรับการบริการที่จัดให้นั้น จะต้องปล่อยคืนเมื่อแขกเดินทางกลับ การใช้การเช็คอินอย่างรวดเร็วหมายความว่าสมาชิกยินยอมให้โรงแรมสงวนเครดิตดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริการที่ตกลงกันไว้ ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเช็คอินอย่างรวดเร็วของฮิลตัน ออนเนอร์ส สมาชิกยินยอมว่า ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทนของสมาชิกสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดของการลงนามการลงทะเบียนแขกของโรงแรม
 • การแลกคะแนนออนไลน์สำหรับคำขอรางวัลการเข้าพักโรงแรม สมาชิกสามารถเข้าถึง บัญชีผู้ใช้ออนไลน์ โดยคลิกที่แท็บ "รางวัล"
 • แขกคนที่ 2 เข้าพักฟรี: แขกคนที่สองสามารถเข้าพักฟรีในห้องพักของสมาชิกสำหรับการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข ณ โรงแรม โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักคู่ สิทธิประโยชน์นี้ไม่รวมการเข้าพักในโรงแรมใด ๆ เมื่ออัตราค่าเข้าพักมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม (เช่น อาหาร กิจกรรม ที่จอดรถ) หรืออัตราพิเศษ (เช่น อัตราแบบแพ็คเกจ อัตราสำหรับที่พักและอาหารเช้า) ที่ได้เสนอราคาเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนหรือต่อห้อง
 • เช็คเอาต์ล่าช้า: ต้องมีการขอและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 • เช็คเอาต์อย่างรวดเร็ว: โรงแรมหลายแห่งภายในกลุ่ม Hilton ให้บริการการเช็คเอาต์อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ZipOut CheckOut® หรือการเช็คเอาต์ผ่านวิดีโอ
 • ที่ Qasr al Sharq สมาชิกทุกคนจะได้รับน้ำขวดอภินันทนาการสองขวดต่อการเข้าพัก
 • บริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations™ สำหรับสมาชิกระดับ Diamond จะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียมเป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างการเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® และ Home2 Suites by Hilton® สิทธิประโยชน์ของฮิลตัน ออนเนอร์สในโรงแรมที่พักทุกแห่ง ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตฟรี และสิทธิประโยชน์ MyWay ต่าง ๆ เช่น อภินันทนาการขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม อาหารเช้าแบบยุโรปพร้อมการอัปเกรดเป็นห้องพักที่กว้างขึ้นฟรี โดยต้องได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ที่เป็นทางการสำหรับแบรนด์ของ Hilton โดยตรง หรือเว็บไซต์ฮิลตัน ออนเนอร์ส(ตัวอย่าง เช่น Hilton Honors.com Hilton.com Hampton.com เป็นต้น)
  • สายตรงสำหรับการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton (1-800-4HONORS หรือสำนักงานการจองของ Hilton ในพื้นที่)
  • ฮิลตัน ออนเนอร์สหรือแอปพลิเคชันมือถือของฮิลตัน
  • จองโดยตรงที่โรงแรมในกลุ่ม Hilton หรือ
  • ผ่านบริษัทท่องเที่ยวค้าปลีกระดับมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจาก IATA ("บริษัทท่องเที่ยว") ที่จองผ่านช่องทางของ Hilton หรือระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลกต่อไปนี้ Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan และ SABRE
 • สิทธิประโยชน์ในสถานที่พักไม่นับเป็นรางวัลสำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • การจองที่จองผ่านช่องทางการจองที่ไม่ใช่ของ Hilton หรือ GDS ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เว็บไซต์บุคคลที่สาม ตลอดจนช่องทางอื่นๆ
  • อัตราค่าเข้าพักที่มีในเว็บไซต์ "ที่ไม่ชัดเจน" ไม่มีการระบุแบรนด์โรงแรมและไม่บอกชื่อโรงแรมจนกว่าจะมีการจอง หรือ
  • แพ็คเกจของโรงแรมบุคคลที่สาม หรือแพ็คเกจการเดินทางที่ไม่ได้จองผ่านทางช่องทางที่ได้รับอนุญาต
  • การจองที่พักโรงแรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วน การสะสมคะแนน) ยกเว้นสัญญาของโรงแรมได้ระบุสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจง

ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip®
โปรแกรมตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนน รวมทั้งคะแนนกับคะแนน (Points and Points) และคะแนนกับไมล์สะสม (Points and Miles) จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสำหรับโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยมีผลนับแต่วันที่ เมษายน 01, 2561 การอ้างสิทธิ์ในการรับคะแนนและ/หรือไมล์สะสมตามโปรแกรมตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนหลังจากวันที่ เมษายน 01, 2561 จะถือเป็นโมฆะ

ระดับการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส

การรับสถานะระดับ

สมาชิกสามารถรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยอ้างอิงจากการเข้าพัก คืนเข้าพัก หรือคะแนนฐาน ที่ได้รับ ในปีปฏิทินใดๆ "ปีปฏิทิน" คือวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของแต่ละปี สมาชิกต้องผ่านเกณฑ์สำหรับสถานะ Elite ใหม่ในแต่ละปีปฏิทิน คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะนำไปใช้สะสมเพื่อรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยเป็นไปตามกฎสำหรับคืนการเข้าพักสำหรับสถานะระดับ Elite แต่ละระดับ

การย้ายไปเป็นระดับ Elite ที่สูงกว่า

สมาชิกสามารถรับสถานะ Elite ที่สูงกว่าเมื่อการเข้าพัก คืนเข้าพัก หรือคะแนนฐานภายในปีปฏิทินทำให้สมาชิกผ่านเกณฑ์สำหรับระดับถัดไป ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง

การรักษาระดับ Elite ของคุณ

เมื่อสมาชิกขึ้นถึงระดับ Elite หนึ่งๆ สมาชิกต้องรักษาสถานะดังกล่าวไว้สำหรับแต่ละปีปฏิทินที่ได้รับระดับ Elite นั้นๆ และปีปฏิทินที่ตามมา เอกสาร (ตามที่กำหนดไว้ในรายการ #17 ของการสะสมคะแนน) ต้องได้รับการจัดเตรียมให้พร้อมภายใน 90 วันของการเข้าพักเพื่อนับเป็นการผ่านเกณฑ์ระดับชั้น

การเป็นสมาชิกระดับ Silver Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Silver Elite จะมอบให้แก่สมาชิกที่มีการเข้าพักสี่ครั้ง, 10 คืน หรือได้รับ 25,000 คะแนนในระหว่างรอบปีปฏิทินหนึ่ง ๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่ได้รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Silver Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะนำไปใช้สะสมเพื่อรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยเป็นไปตามกฎสำหรับคืนการเข้าพัก 10 คืนสำหรับสถานะระดับ Silver Elite แต่ละระดับ
  • สมาชิกระดับ Silver Elite จะได้รับ
  • โบนัส 20% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Silver Elite จะมีการใช้โบนัสสำหรับการเข้าพักในลำดับที่มีการโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก
  • บริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations™*
  • อภินันทนาการน้ำดื่มฟรีสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ และ Hilton Garden Inn*
  • พักฟรีคืนที่ 5 สำหรับรางวัลการเข้าพักในห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีในคืนที่ 5 สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในการเข้าพักครั้งเดียวกันด้วยรางวัลห้องพักมาตรฐานจากคะแนนทั้งหมดในที่พักเดียวกัน สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยัน ณ เวลาที่ทำการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนที่พักฟรีถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการจอง หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนที่พักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากใช้สิทธิประโยชน์การพักฟรีในคืนที่ 5 แล้ว สมาชิกที่ใช้สิทธิจะถูกเรียกเก็บคะแนนสะสม 0 คะแนนสำหรับคืนที่ 5 คืนที่ 10 คืนที่ 15 และคืนที่ 20 ของการเข้าพักนั้น ๆ ตามที่มีสิทธิ ส่วนคืนอื่น ๆ ในการเข้าพักเดียวกันนี้จะถูกเรียกเก็บเงินในราคารางวัลห้องพักแบบมาตรฐานเต็มจำนวน แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องพักมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างในโรงแรมที่ร่วมโครงการภายในกลุ่ม Hilton ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน หรือโปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสด™ ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ

   *สิทธิประโยชน์น้ำดื่มบรรจุขวดอาจรวมอยู่ในค่าบริการรีสอร์ท หากมี บริการอินเตอร์เน็ตอาจไม่เป็นอภินันทนาการในพื้นที่จัดประชุมหรือพื้นที่ที่มีการเก็บค่าบริการรีสอร์ท

การเป็นสมาชิกระดับ Gold Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Gold Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพัก 20 ครั้ง 40 คืน หรือคะแนนฐาน 75,000 คะแนน ที่ได้รับ ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Gold Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะนำไปใช้สะสมเพื่อรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยเป็นไปตามกฎสำหรับคืนการเข้าพัก 40 คืนสำหรับสถานะระดับ Gold Elite แต่ละระดับ
 2. สมาชิกระดับ Gold Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Gold Elite ที่ลงทะเบียน
  • โบนัส 80% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Gold Elite จะมีการใช้โบนัสสำหรับการเข้าพักในลำดับที่มีการโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก
  • บริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations™*
  • อภินันทนาการน้ำดื่มฟรีสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites และ Hilton Garden Inn properties*
  • พักฟรีคืนที่ 5 สำหรับรางวัลการเข้าพักในห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีในคืนที่ 5 สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในการเข้าพักครั้งเดียวกันด้วยรางวัลห้องพักมาตรฐานจากคะแนนทั้งหมดในที่พักเดียวกัน สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยัน ณ เวลาที่ทำการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนที่พักฟรีถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการจอง หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนที่พักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากใช้สิทธิประโยชน์การพักฟรีในคืนที่ 5 แล้ว สมาชิกที่ใช้สิทธิจะถูกเรียกเก็บคะแนนสะสม 0 คะแนนสำหรับคืนที่ 5 คืนที่ 10 คืนที่ 15 และคืนที่ 20 ของการเข้าพักนั้น ๆ ตามที่มีสิทธิ ส่วนคืนอื่น ๆ ในการเข้าพักเดียวกันนี้จะถูกเรียกเก็บเงินในราคารางวัลห้องพักแบบมาตรฐานเต็มจำนวน แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องพักมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างในโรงแรมที่ร่วมโครงการภายในกลุ่ม Hilton ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน หรือโปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสด™ ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ
  • เลือกสิทธิประโยชน์ My Way On-Property คลิก ลิงก์ นี้เพื่อดูตัวเลือกที่แบรนด์โรงแรมแต่ละแห่งภายในกลุ่ม Hilton สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Gold จะได้รับการอัปเกรดเป็นห้องที่ต้องการหรือห้องพักบนชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton และ DoubleTree by Hilton™ และ Tapestry Collection by Hilton™  ห้องพักที่ต้องการอาจรวมถึงห้องพักที่ไม่ได้อยู่บนชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟแต่สามารถเข้าใช้บริการเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ได้ ประเภทห้องพักที่ดีที่สุดที่ว่างอยู่ ห้องพักที่มีวิวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ หรือห้องพักอื่นๆ ที่โรงแรมระบุว่าเป็น “ห้องพักที่ต้องการ” ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแบรนด์ การจองแบบกลุ่มและอัตราค่าห้องพักบางอัตราไม่มีสิทธิ์รับการอัปเกรดอภินันทนาการ การอัปเกรดทั้งหมดจะได้รับอนุญาตเมื่อมีห้องพักว่างสำหรับการเข้าพักทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเมื่อมาถึง จะมอบการอัปเกรดให้กับห้องพักเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะซื้อห้องพักเพิ่มเติมจำนวนเท่าใดเมื่อทำการจองหรือหลังการจอง แบรนด์ต่อไปนี้ไม่ให้บริการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations®

   * สิทธิประโยชน์ในการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการน้ำดื่มบรรจุขวดอาจรวมอยู่ในค่าบริการรีสอร์ท ถ้ามี

การเป็นสมาชิกระดับ Diamond Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพัก 30 ครั้ง 60 คืน หรือมีคะแนนฐาน 120,000 คะแนน ที่ได้รับ ในระหว่างรอบปีปฏิทินหนึ่งๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่ได้รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Diamond Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะนำไปใช้สะสมเพื่อรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยเป็นไปตามกฎสำหรับคืนการเข้าพัก 60 คืนสำหรับสถานะระดับ Diamond Elite แต่ละระดับ
 2. สมาชิกระดับ Diamond Elite จะสามารถเข้าร่วมประมูลในงานประมูลของฮิลตัน ออนเนอร์สได้ ซึ่งจะมีเฉพาะสมาชิกระดับ Diamond เท่านั้น ประสบการณ์พิเศษเหล่านี้จะมีให้เฉพาะสมาชิกระดับ Diamond เท่านั้นและจะระบุในหน้าของการประมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับแพลตฟอร์มการประมูลอยู่ในหน้านี้
 3. สมาชิกระดับ Diamond Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Diamond Elite ที่ลงทะเบียน:
  • โบนัส 100% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Diamond Elite
  • บริการอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียมที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® และ Home2 Suites by Hilton®*
  • อภินันทนาการน้ำดื่มฟรีสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites และ Hilton Garden Inn®*
  • พักฟรีคืนที่ 5 สำหรับรางวัลการเข้าพักในห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีในคืนที่ 5 สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในการเข้าพักครั้งเดียวกันด้วยรางวัลห้องพักมาตรฐานจากคะแนนทั้งหมดในที่พักเดียวกัน สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยัน ณ เวลาที่ทำการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนที่พักฟรีถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการจอง หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนที่พักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากใช้สิทธิประโยชน์การพักฟรีในคืนที่ 5 แล้ว สมาชิกที่ใช้สิทธิจะถูกเรียกเก็บคะแนนสะสม 0 คะแนนสำหรับคืนที่ 5 คืนที่ 10 คืนที่ 15 และคืนที่ 20 ของการเข้าพักนั้น ๆ ตามที่มีสิทธิ ส่วนคืนอื่น ๆ ในการเข้าพักเดียวกันนี้จะถูกเรียกเก็บเงินในราคารางวัลห้องพักแบบมาตรฐานเต็มจำนวน แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องพักมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างในโรงแรมที่ร่วมโครงการภายในกลุ่ม Hilton ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน หรือโปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสด™ ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ
  • การรับประกันห้องว่างสำหรับการจองที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton โดยเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เมื่อทำการจองที่ชำระเงินแล้วก่อนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรม สองวันขึ้นไป (48 ชั่วโมง) ก่อนการเดินทางมาถึงตามที่ตั้งใจไว้ ข้อจำกัด: การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับการจองที่ชำระเงินด้วยคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สบางส่วนหรือทั้งหมด หรือใบรับรองคืนที่พักฟรีที่ออกโดย Hilton การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อโรงแรมหนึ่งๆ เมื่อโรงแรมนั้นมีการจองเกินจำนวนห้องว่างเป็นจำนวน 10% ขึ้นไป (หมายความว่ามีการจองห้องพักแล้ว 110% ขึ้นไป) สำหรับโรงแรมบางแห่งภายในกลุ่ม Hilton การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้เมื่อโรงแรมดังกล่าวมีการจองเกินจำนวนห้องว่างเป็นจำนวน 2% ขึ้นไป (หมายความว่ามีการจองห้องพักแล้ว 102% ขึ้นไป) โปรดปรึกษากับโรงแรมแต่ละแห่ง หรือ ดูโรงแรมที่มีขีดจำกัด 2% เพื่อดูว่าขีดจำกัด 2% มีผลหรือไม่ การรับประกันนี้ยังไม่มีผลกับโรงแรมทุกแห่งระหว่างช่วงวันที่ที่มีความต้องการห้องพักเป็นพิเศษอีกด้วย คำว่า "วันที่ที่มีความต้องการห้องพักเป็นพิเศษ" คือวันที่ตัดสินตามดุลยพินิจของโรงแรมและฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นวันจองยอดนิยมสำหรับแขกอยู่เสมอ เช่น ระหว่างช่วงกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น หรือวันส่งท้ายปีเก่า การรับประกันนี้จะมีผลต่อห้องพักที่จองเพียงห้องเดียวด้วยบัตรเครดิตที่ถูกต้อง และเข้าพักโดยสมาชิกระดับ Diamond Elite โปรดทราบว่าการรับประกันนี้จะไม่ส่งผลต่ออัตราค่าห้องพัก และการจองภายใต้การรับประกันนี้จะเป็นไปตามอัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมสำหรับที่พักที่ขอ ในกรณีที่สมาชิกไม่มาเข้าพักตามกำหนด หรือไม่โทรติดต่อเพื่อขอยกเลิกหรือขอรับเลขที่การยกเลิก จะมีการเรียกเก็บค่าห้องพักเป็นเวลาหนึ่งคืนพร้อมภาษีจากบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมงมีผลต่อการจองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงแรม ผ่านการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ผ่านฝ่ายบริการพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Diamond หรือการจองกับโรงแรมโดยตรง รางวัลโปรโมชันไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่จองภายใต้การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมง การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมงอาจมีการจำกัดเป็นระยะๆ ในโรงแรม Homewood Suites by Hilton และ Home2 Suites by Hilton เนื่องจากลักษณะการเข้าพักแบบระยะยาวของแขกที่เข้าพักในแบรนด์ Homewood Suites by Hilton และ Home2 Suites by Hilton การรับประกัน 48 ชั่วโมงไม่สามารถใช้ได้ที่โรงแรม Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, โรงแรม Hampton by Hilton™ ในประเทศจีน หรือ Hilton Grand Vacation
  • เลือกสิทธิประโยชน์ My Way On-Property คลิก ลิงก์ นี้เพื่อดูตัวเลือกที่แบรนด์โรงแรมแต่ละแห่งภายในกลุ่ม Hilton
  • สมาชิกระดับ Diamond Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Diamond Elite ที่ลงทะเบียน: สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond จะได้รับการอัปเกรดเป็นห้องพักที่ต้องการเมื่อเข้าพักโรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ และ Tapestry Collection by Hilton™ โดยขึ้นอยู่กับการมีห้องว่าง ณ เวลาที่มาถึงโรงแรม การอัปเกรดสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond อาจรวมถึงการอัปเกรดเป็นห้องสวีทแบบ “จูเนียร์” “มาตรฐาน” หรือ “หนึ่งห้องนอน” การอัปเกรดนี้ไม่รวมเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท, วิลล่า และที่พัก/ชั้น/ทาวเวอร์พิเศษ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทที่พักแบบ "วิสต้า" และ "วิลล่า" หรือ "คลับ") โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของโรงแรม การจองแบบกลุ่มและอัตราค่าห้องพักบางอัตราไม่มีสิทธิ์ที่พักแบบห้องสวีท และไม่มีสิทธิ์รับการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ การอัปเกรดทั้งหมดจะได้รับอนุญาตเมื่อมีห้องพักว่างสำหรับการเข้าพักทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเมื่อมาถึง ห้องพักที่ต้องการจะระบุโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ จะมอบการอัปเกรดให้กับห้องพักเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะซื้อห้องพักเพิ่มเติมจำนวนเท่าใดเมื่อทำการจองหรือหลังการจอง แบรนด์ต่อไปนี้ไม่ให้บริการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations®
  • * สิทธิประโยชน์ในการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการน้ำดื่มบรรจุขวดอาจรวมอยู่ในค่าบริการรีสอร์ท ถ้ามี

 4. การขยายเวลาของสถานะ Diamond
 5. สมาชิกที่มีสถานะระดับ Diamond ที่มีสิทธิ์สามารถยืดอายุของสถานะระดับ Diamond ของตนได้หนึ่งครั้ง หากสมาชิกไม่ได้ต่อสถานะใหม่ด้วยการเข้าพัก/คืนการเข้าพัก/คะแนนฐาน

  • ข้อกำหนดในการมีสิทธิ์
   • ได้รับสถานะระดับ Diamond มาเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี (แต่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี
   • มีคืนการเข้าพัก 250 คืน (แบบชำระเงินหรือที่ได้รับรางวัล) หรือคะแนนฐานที่ได้รับ 500,000+ คะแนน ตั้งแต่ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส
   • สมาชิกสามารถส่งคำร้องขอได้ที่ hiltonhonors.com/diamondstatusextension

การยกยอดคืนที่เข้าพักสำหรับสมาชิก Elite

 1. สมาชิกในระดับชั้น Elite ทั้งหมด (สมาชิกระดับ Silver, Gold และ Diamond) จะมีสิทธิ์ยกยอดคืนการเข้าพักที่เหลือจากการใช้รับสถานะระดับ Elite เมื่อสิ้นปีปฏิทินได้ (วันที่ 31 ธันวาคม)
 2. สมาชิกจะมีสิทธิ์ยกยอดคืนการเข้าพักที่เหลือจากการใช้รับสถานะระดับ Elite ของสมาชิกเมื่อสิ้นปีปฏิทินได้ (สมาชิกสามารถยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 10 คืนที่เหลือจากการใช้รับสถานะระดับ Silver 40 คืนที่เหลือจากการใช้รับสถานะระดับ Gold และ60 คืนที่เหลือจากการใช้รับสถานะระดับ Diamond)
 3. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะสามารถยกยอดนำไปใช้เพื่อรับสถานะระดับ Elite ของสมาชิกในปีปฏิทินปีถัดไป (วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม) สมาชิกทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ในการยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ได้ ข้อกำหนดสำหรับระดับของสมาชิกสามารถดูได้ที่ส่วนระดับของสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส
 4. จะมีการคำนวณคืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite เพื่อใช้รับสถานะในปีถัดไปดังนี้: จำนวนคืนทั้งหมดที่มีสิทธิ์เมื่อสิ้นปี (รวมจำนวนที่ยกยอดจากปีก่อนหน้า) – คืนการเข้าพักที่ใช้ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จากปีก่อนหน้า (ตอนนี้หมดอายุแล้ว) – คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการต่อสถานะระดับ Elite ในปัจจุบัน = คืนการเข้าพักที่ใช้ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite สำหรับปีถัดไป
 5. คืนการเข้าพักที่ยกยอดจะใช้ได้ในปีปฏิทินปีถัดไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมเท่านั้น และจะหมดอายุในปีถัดไป ทั้งนี้ ไม่สามารถเก็บคืนการเข้าพักที่ยกยอดไว้ใช้ในปีที่สองหรือปีที่สามได้
 6. เฉพาะสมาชิกระดับ Elite เท่านั้นที่สามารถยกยอดคืนการเข้าพักได้ การเข้าพักหรือคะแนนฐานจะไม่มีสิทธิ์ในการยกยอดไปใช้ในปีปฏิทินปีถัดไปได้
 7. สมาชิกระดับ Elite จะสามารถยกยอดคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับระดับ Elite ได้ แม้ว่าจะถูกลดระดับชั้นในระหว่างปีนั้น คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะถูกคำนวณคืนการเข้าพักที่เหลือจากการใช้ในการรับสถานะระดับ Elite ณ วันที่ 31 ธันวาคม ก่อนใช้ในการคำนวณ
 8. คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับการเข้าพักที่ชำระเงินและที่ได้รับรางวัล (รวมทั้ง การเข้าพักของ Points & Money Rewards™) จะถือว่าเป็นคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ในการรับสถานะและมีสิทธิ์ในการยกยอดไปใช้ในปีปฏิทินปีถัดไป และคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับสมาชิกระดับ Elite จากข้อเสนอโปรโมชัน (กล่าวคือ รับคืนการเข้าพักสองเท่า) จะมีสิทธิ์และจะถูกนำไปรวมกับคืนการเข้าพักที่ยกยอดที่เหลือจากการใช้รับสถานะระดับ Elite
 9. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะไม่ถูกนับรวมสำหรับโบนัสไมล์สโตนและจะนำไปใช้สะสมเพื่อรับสถานะระดับถัดไปได้เท่านั้น ข้อกำหนดในการได้รับโบนัสไมล์สโตนสามารถดูได้ที่ส่วนโบนัสไมล์สโตน
 10. คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะไม่ถูกนับรวมสำหรับการมอบสถานะ Elite เป็นของขวัญและจะนำไปใช้สะสมเพื่อรับสถานะระดับถัดไปได้เท่านั้น ข้อกำหนดในการมีสิทธิ์มอบสถานะ Elite เป็นของขวัญสามารถดูได้ที่ส่วนการมอบสถานะ Elite เป็นของขวัญ

การมอบสถานะระดับ Elite เป็นของขวัญ

 1. สมาชิกที่มีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 60 คืนภายในหนึ่งปีปฏิทินจะสามารถมอบสถานะ Gold เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกอื่น ๆ ที่เลือกได้ สมาชิกที่มีคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์ 100 คืนภายในหนึ่งปีปฏิทินจะสามารถมอบสถานะ Diamond เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกอื่น ๆ ที่เลือกได้ เมื่อสมาชิกมีคืนการเข้าพักครบ 100 คืน จะไม่มีตัวเลือกในการมอบสถานะระดับ Gold เป็นของขวัญอีก แต่จะเปลี่ยนเป็นตัวเลือกในการมอบสถานะระดับ Diamond เป็นของขวัญแทน ทั้งนี้ สมาชิกที่มีคืนการเข้าพักครบตามที่กำหนดสามารถมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกอื่นได้หนึ่งคนต่อหนึ่งปีปฏิทินเท่านั้น เมื่อสมาชิกมอบสถานะระดับ Gold หรือ Diamond เป็นของขวัญแล้ว สมาชิกดังกล่าวจะไม่มีสิทธิประโยชน์ในการมอบของขวัญเพิ่มเติมในปีปฏิทินนั้น ๆ อีก
 2. สมาชิกที่มีคุณสมบัติในการให้ของขวัญเมื่อสิ้นปีปฏิทิน จะสามารถเลือกสมาชิกที่จะรับสถานะเป็นของขวัญได้ และจะต้องเลือกในเดือนมกราคมของปีถัดไป สมาชิกที่จะมอบสถานะเป็นของขวัญ จะต้องเลือกสมาชิกที่จะได้รับสถานะเป็นของขวัญภายในวันที่ 31 มกราคมของแต่ละปีปฏิทิน เวลา 23:59 น. ตามเวลา EST
 3. สถานะที่ได้รับเป็นของขวัญจะเริ่มใช้ได้ในทันทีหลังจากที่ได้รับและจะใช้ได้นาน 365 วันนับจากวันที่ได้รับ หลังจาก 365 วัน สถานะของสมาชิกที่ได้รับของขวัญจะเปลี่ยนเป็นสถานะตามระดับชั้นที่ตนได้รับ ไม่ใช่สถานะที่ได้รับเป็นของขวัญในปีปฏิทินก่อนหน้า สำหรับสมาชิกที่ได้สถานะระดับ Gold เป็นของขวัญและมีคืนการเข้าพักจำนวน 100 คืน จะมีการอัปเกรดสถานะระดับ Gold ที่ได้รับเป็นของขวัญเป็นสถานะระดับ Diamond โดยอัตโนมัติ และจะใช้ได้เป็นเวลา 365 วันนับจากวันที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ ข้อกำหนดสำหรับระดับของสมาชิกสามารถดูได้ที่ส่วนระดับของสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส
 4. สมาชิกที่มีสิทธิ์ในการมอบสถานะเป็นของขวัญในปีถัดไปสามารถมอบของขวัญให้แก่สมาชิกคนเดียวกันได้ แต่สมาชิกจะต้องเลือกสมาชิกที่จะรับสถานะดังกล่าวเป็นของขวัญใหม่ในแต่ละปี เนื่องจากจะไม่มีการมอบของขวัญโดยอัตโนมัติ
 5. เมื่อมีการมอบสถานะเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกคนอื่นแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนสถานะได้ในปีนั้น ๆ
 6. สมาชิกที่จะได้รับสถานะเป็นของขวัญจะต้องสมัครเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส และของขวัญนี้จะไม่สามารถมอบให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สได้
 7. คืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับการเข้าพักที่ชำระเงินและที่ได้รับรางวัล (รวมทั้ง การเข้าพักของ Points & Money Rewards™) จะถูกนับเป็นคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์และมีสิทธิ์เพื่อใช้มอบสถานะเป็นของขวัญ และคืนการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับสมาชิกระดับ Elite จากข้อเสนอโปรโมชัน (กล่าวคือ รับคืนการเข้าพักสองเท่า) จะมีสิทธิ์และจะถูกนำไปรวมกับคืนการเข้าพักทั้งหมดเพื่อใช้มอบสถานะระดับ Elite เป็นของขวัญ คืนการเข้าพักที่ยกยอดสำหรับสมาชิกระดับ Elite จะไม่ถูกนำไปนับเพื่อรับการมอบสถานะเป็นของขวัญ

การแลกรางวัล

 1. หากต้องการรับรางวัล ("รางวัล") สมาชิกต้องมีคะแนนในบัญชีเพียงพอสำหรับการแลกรางวัล โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้ สมาชิกสามารถซื้อคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเมื่อแลกรางวัล เพื่อให้มีคะแนนถึงระดับที่ต้องการสำหรับการแลกรางวัล (สูงสุด 80,000 ต่อหนึ่งปีปฏิทิน) ดูส่วน "การซื้อคะแนน" สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของการซื้อคะแนน
 2. การกำหนดราคาของรางวัลการเข้าพักขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่น โรงแรม ระดับของอุปสงค์ประจำวัน และอัตราค่าเข้าพัก ราคาจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ณ เวลาจริง
 3. สมาชิกมีหน้าที่รับทราบข่าวสารของโปรแกรม และการขอรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านทางศูนย์การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ทางโทรศัพท์หรือผ่านทางแอปมือถือ คำขอรางวัลที่ดำเนินการทางโทรศัพท์จะกำหนดให้สมาชิกทำการยืนยันบัญชี รางวัลบางอย่างอาจมีให้พิมพ์ออกมาได้สำหรับการแลกรางวัลผ่านระบบออนไลน์
 4. เมื่อมีการขอรางวัล จะมีการหักคะแนนเป็นจำนวนที่สอดคล้องกันจากบัญชีของสมาชิก เมื่อแลกคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอปมือถือ สำหรับรางวัลการเข้าพักในโรงแรม หรือการแลกเปลี่ยนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สกับไมล์สายการบินผ่านการแลกเปลี่ยนรางวัล จะมีการหักคะแนนจากบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่สมาชิกดำเนินการธุรกรรมการแลกรางวัลเสร็จสมบูรณ์
 5. สามารถออกรางวัลให้กับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือบุคคลใดก็ได้ตามที่สมาชิกกำหนด เมื่อออกรางวัลแล้วจะไม่สามารถโอนรางวัลได้ และมีเพียงผู้ที่มีชื่อปรากฏในรางวัลเท่านั้นที่สามารถใช้รางวัลได้ หากมีผู้อื่นๆ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในรางวัลพยายามแลกรางวัล รางวัลจะถือเป็นโมฆะและที่พักและ/หรือการขนส่งจะถูกปฏิเสธ
 6. เอกสารยืนยันการรับรางวัลที่แลกได้สำหรับรางวัลที่สมาชิกขอจะออกให้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อทำการแลกผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านแอปมือถือ หรือผ่านศูนย์การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton
 7. ไม่อนุญาตให้ขายต่อ เปิดประมูล แลกเปลี่ยน รับเป็นนายหน้า ซื้อต่อ หรือโอนรางวัล โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลใดๆ ที่ได้รับมาโดยวิธีการข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กำหนดจะถือว่าเป็นการได้มาโดยทุจริต และถือเป็นโมฆะ รางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นโมฆะ รางวัลที่เป็นโมฆะจะไม่สามารถใช้ได้
 8. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อจำกัดบางประการ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างหรือผ่านระบบออนไลน์ของรางวัล ซึ่งจะมีผลต่อรางวัลแต่ละรายการ
 9. การใช้รางวัลของคู่ค้าด้านการตลาดจะเป็นไปตามการควบคุมจำนวนที่รองรับ ซึ่งจะจำกัดความพร้อมให้บริการของรถเช่า เรือสำราญ หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการรถเช่าบางแห่ง หรือคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์สรายอื่นๆ มอบให้ตามลำดับ
 10. โดยทั่วไป รางวัลแพ็คเกจการเดินทางจะสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกรางวัล แต่ฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถให้ระยะเวลาการใช้รางวัลที่สั้นลงได้ในบางกรณี ช่วงเวลาที่ใช้รางวัลการเข้าพักได้จะปรากฏในหน้ารางวัล
 11. ไม่สามารถรวมรางวัลกับใบรับรอง ส่วนลด แพ็คเกจ หรือข้อเสนอโปรโมชันอื่นๆ เว้นแต่ฮิลตัน ออนเนอร์สจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
 12. ไม่สามารถแลกรางวัลเป็นเงินสด รางวัลอื่นๆ หรือเครดิตได้
 13. คะแนนที่ถูกหักจากบัญชีของสมาชิกสำหรับรางวัลหนึ่งๆ นั้นสามารถคืนกลับไปได้ตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์ส ในกรณีที่เอกสารรางวัลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงใบรับรองโรงแรม รถยนต์ และเรือสำราญ) ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลถูกส่งคืนโดยยังไม่ได้ใช้งานก่อนวันหมดอายุของเอกสารเท่านั้น คะแนนรางวัลจะถูกคืนไปยังบัญชีเดิมที่ถูกหักคะแนนเท่านั้น
 14. รางวัลโปรโมชันที่ไม่มีการหักคะแนนจะไม่มีการขยายเวลาเกินกว่าระยะเวลาใช้รางวัล ไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือคืนคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกสำหรับการใช้คะแนนในอนาคต
 15. รางวัลจะถือเป็นโมฆะเมื่อมีการทำสำเนา หรือมีการห้ามและจำกัดตามกฎหมาย
 16. การแลกรางวัลทั้งหมดต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการรับรางวัลอย่างเคร่งครัด
 17. รางวัลของคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถทดแทนด้วยรางวัลจากฮิลตัน ออนเนอร์สที่เทียบเท่ากันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินความเทียบเท่าของรางวัลเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 18. รางวัลการเข้าพักในโรงแรมใช้ได้กับการแลกคะแนนเพียงอย่างเดียวหรือการแลกคะแนนร่วมกับเงินสด การเข้าพักที่ได้มาจากการแลกคะแนนสามารถใช้ได้กับห้องพักมาตรฐานหรือห้องพักระดับพรีเมียม แต่ประเภทรางวัลทั้งสองแบบมีไว้สำหรับอัตราค่าเข้าพักของการเข้าพักสองคน ผู้เข้าพักเพิ่มเติมที่มีอายุ 19 ขึ้นไปจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในอัตรามาตรฐาน การรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับและ/หรือการใช้รางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการเข้าเมืองหรือภาษีท้องถิ่น ภาษีขาออกระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้รางวัลแต่เพียงผู้เดียว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้รางวัล หากเป็นโรงแรมที่มีค่าธรรมเนียมรีสอร์ท สมาชิกที่ได้รับรางวัลการเข้าพักที่จองไว้โดยใช้คะแนนทั้งหมด หรือใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรีตามโปรโมชัน (เช่น ที่ออกโดยพันธมิตรบริษัทบัตรเครดิต ฯลฯ) จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรีสอร์ท
 19. ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อการขนส่งหรือบริการอื่นๆ ที่คู่ค้าด้านการตลาดให้บริการหรือไม่สามารถให้บริการ
 20. สมาชิกที่พำนักอยู่ในประเทศที่ห้ามการแลกคะแนนสำหรับรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลของคู่ค้า หรือการแลกเปลี่ยนรางวัล จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว

การแลกเปลี่ยนรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส

สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ในส่วนเพิ่มเฉพาะที่ให้บริการผ่านไฮเปอร์ลิงก์นี้เท่านั้น ทั้งบัญชีของโปรแกรมคู่ค้าด้านการตลาดและบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สต้องเป็นชื่อเดียวกัน เมื่อมีการ Exchange จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนค่าได้ และจะไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ การแลกเปลี่ยนรางวัลของฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมด โปรดรอการส่งไปรษณีย์ Exchange เป็นเวลา 60 วัน

การเข้าพักจากการได้รับรางวัลของโรงแรม

 1. รางวัลการเข้าพักในโรงแรม ("รางวัลการเข้าพัก") คือการเข้าพักที่โรงแรมต่างๆ ภายในกลุ่ม Hilton ด้วยการใช้คะแนนทั้งหมดหรือใช้คะแนนร่วมกับการชำระเงิน หากมี หรือร่วมกับใบรับรองรางวัล หากมีการใช้คะแนนส่วนใดๆ สำหรับการเข้าพักของสมาชิก การเข้าพักทั้งหมดจะถือเป็นรางวัลการเข้าพัก
 2. สมาชิกอาจจองรางวัลการเข้าพักสำหรับประเภทห้องพักมาตรฐานหรือห้องพักระดับพรีเมียม โดยใช้การรวมคะแนนและเงินสด โดยเพิ่มทีละ 1,000 คะแนน และเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน โปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสดพร้อมให้บริการที่โรงแรมทุกแห่งในกลุ่ม Hilton ที่เข้าร่วมกับโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยไม่มีวันที่ไม่ให้บริการ
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สเพียงอย่างเดียวในการจองห้องพักอภินันทนาการในระดับมาตรฐานหรือระดับพรีเมียม รางวัลห้องพักมาตรฐานและห้องพักระดับพรีเมียมพร้อมให้บริการที่โรงแรมทุกแห่งในกลุ่ม Hilton ที่เข้าร่วมกับโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยไม่มีวันที่ไม่ให้บริการ
 4. ดูจำนวนห้องว่างของประเภทรางวัลการเข้าพักที่มีสำหรับโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมโดยไปที่เว็บไซต์ของโรงแรม โทรติดต่อ 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือไปที่ www.HiltonHonors.com ลูกค้าที่พำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโปรดโทรติดต่อศูนย์บริการการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ
 5. โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ที่ร่วมโปรแกรม และประเภทของรางวัล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 6. รางวัลการเข้าพักไม่ได้เป็นไปตามวันที่ไม่ให้บริการหรือการควบคุมจำนวนที่รองรับ รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างและรางวัลการเข้าพักบางประเภทอาจไม่มีให้บริการในวันที่สมาชิกขอ
 7. เมื่อแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องจองรางวัลการเข้าพักผ่านระบบออนไลน์หรือโทรติดต่อ 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเพื่อทำการจอง และแจ้งผู้รับจองว่าสมาชิกจะใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาต้องโทรติดต่อศูนย์บริการการจองและการบริการลูกค้าของ Hiltonใกล้บ้านคุณ หากจองรางวัลการเข้าพักผ่านระบบออนไลน์ สมาชิกจะได้รับหน้าการยืนยันพร้อมการจองรางวัลการเข้าพักในโรงแรม และเอกสารยืนยันการรับรางวัลต่อธุรกรรมออนไลน์หนึ่งครั้ง หากจองรางวัลการเข้าพักผ่านโทรศัพท์ คุณจะได้รับเอกสารยืนยันสำหรับรับรางวัลผ่านทางอีเมล
 8. หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจอง การปฏิเสธที่พักหรือการชำระเงินของอัตราค่าห้องพักปลีกที่เผยแพร่ ต้องมีการจองที่พักก่อนรางวัลการเข้าพักในโรงแรม
 9. การจองรางวัลการเข้าพักทั้งหมดต้องได้รับการรับประกันด้วยบัตรเครดิต โรงแรมบางแห่งอาจจำเป็นต้องวางเงินมัดจำแทนการรับประกันด้วยบัตรเครดิต ไม่สามารถเพิกถอนเงินมัดจำได้สำหรับการจองรางวัลการเข้าพัก การไม่เข้าพัก หรือ การยกเลิกการจองรางวัลการเข้าพักภายนอกช่วงเวลาที่ตั้งไว้โดยนโยบายการยกเลิกการจองของแต่ละโรงแรม จะถูกคิดค่าห้องพักหนึ่งคืนพร้อมภาษีที่อัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมนั้นๆ ในวันนั้น นโยบายการยกเลิกทั่วไป: ยกเลิก 48 ชั่วโมงก่อนการมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับการยกเลิก นโยบายการยกเลิกเพิ่มเติมมีการกำหนดขึ้นโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างไปจากนโยบายการยกเลิกทั่วไป ในกรณีดังกล่าวให้ใช้นโยบายการยกเลิกของโรงแรมแต่ละแห่ง
 10. การจองรางวัลการเข้าพักสามารถใช้ได้สำหรับห้องพักที่ระบุในส่วนนี้ที่ห้องพักหนึ่งห้องที่โรงแรมหนึ่งแห่งสำหรับการเข้าพักหนึ่งครั้ง (ตามที่ข้อกำหนดระบุไว้ ณ ที่นี้) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการรับรางวัล หากต้องการเปลี่ยนสถานที่ของการจองรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องยกเลิกการจองรางวัลการเข้าพักที่มีอยู่ก่อน จากนั้นจองการจองรางวัลการเข้าพักใหม่ที่โรงแรมที่ต้องการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ของการจองรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงโรงแรมเพื่อใช้รางวัลการเข้าพัก ตัวแทนโรงแรมจะไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ของรางวัลการเข้าพักใดๆ สำหรับสมาชิก และสมาชิกอาจถูกริบคะแนน
 11. รางวัลโปรโมชันมีไว้สำหรับห้องพักมาตรฐานเท่านั้น
 12. รางวัลการเข้าพักไม่สามารถขายให้บริษัทท่องเที่ยวได้
 13. จำนวนรางวัลการเข้าพักและจำนวนคืนระหว่างรางวัลการเข้าพักจะนับเป็นจำนวนของการเข้าพักและ/หรือคืนที่จำเป็นสำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 14. สมาชิกจะได้รับคะแนนสำหรับคะแนนสะสมและเงินรางวัลการเข้าพักด้วยเงินใด ๆ ที่ใช้ไปกับค่าธรรมเนียมโฟลิโอที่มีสิทธิ์ภายในเครือ Hilton สมาชิกจะได้รับคะแนนไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการเข้าพักที่ให้คะแนนสะสมเต็มจำนวน
 15. ผู้รับรางวัลอาจจำเป็นต้องลงนามการปลดปล่อยความรับผิดชอบและคำชี้แจงอนุญาตให้ใช้ชื่อและ/หรือรูปถ่ายสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 16. โปรดทราบว่าฝ่ายรางวัลที่ศูนย์บริการการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton เปิดตั้งแต่เวลา 5:00 จนถึง 1:30 ตามเวลา CT 7 วันต่อสัปดาห์

โปรแกรม Event Planner - ทั่วโลก

 1. มีเพียงบุคคลที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสโปรแกรม Event Planner สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวกับงานอีเวนต์ ผู้ที่ลงนามในสัญญาไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ได้รับคะแนนโบนัสโปรแกรม Event Planner คะแนนโบนัส Event Planner ต้องรวมอยู่ในสัญญาการจัดงานอีเวนต์
 2. ผู้ได้รับคะแนนโบนัสโปรแกรม Event Planner ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด ผู้ได้รับคะแนนโบนัสโปรแกรม Event Planner ต้องเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อรับคะแนนที่เกี่ยวกับงานอีเวนต์
 3. โปรแกรม Event Planner ของฮิลตัน ออนเนอร์ส มีให้สำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สทุกท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคคล, เจ้าหน้าที่อาชีพที่วางแผนจัดการประชุมและงานอีเวนต์, ผู้ที่จองการจัดงานอีเวนต์ในนามของนายจ้าง (รวมถึงบัญชี B2B แบบรวม), ผู้ปฏิบัติงานทัวร์ และบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว/ผู้จำหน่ายตั๋วเดินทาง/ผู้วางแผนการประชุมที่ทำการจองการจัดงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ พนักงานของฮิลตันและ/หรือสมาชิกทีมงานของโรงแรมไม่มีสิทธิ์สะสมคะแนนเมื่อทำสัญญาทางธุรกิจในนามของฮิลตันไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดก็ตามภายในเครือของฮิลตัน
 4. สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1 คะแนนต่อยอดใช้จ่ายทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับงานอีเวนต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด คะแนนที่มอบให้จะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐในวันที่ชำระเงินค่างานอีเวนต์งวดสุดท้าย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ที่มีผลตามเวลาที่แปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะตัดสินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน
 5. งานอีเวนต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการประชุมของกลุ่มหรือของธุรกิจใด ๆ, การประชุมสัมมนา, การจองห้อง, งานมงคลสมรส, งานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัว หรืองานอีเวนต์อื่น ๆ ที่ทำสัญญาผ่านทางฝ่ายขายหรือฝ่ายรับจัดงาน และจำหน่ายในอัตราราคาทั่วไป
 6. ข้อเสนอสามารถใช้ได้สำหรับการจองงานอีเวนต์ใหม่เท่านั้น
 7. ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานอีเวนต์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาและชำระเงินโดยบุคคลที่มีชื่ออยู่ในสัญญา (เช่น การเช่าห้องประชุม ห้องพัก การจัดเลี้ยง โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ) และไม่รวมค่าภาษี ค่าบริการ ส่วนลดและคอมมิชชันต่าง ๆ คะแนนโบนัสโปรแกรม Event Planner ที่มอบให้นี้พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมและห้องพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์โดยดุลยพินิจของทางโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ค่าเช่าห้องนั้นรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายต่อหัวของแพ็คเกจการจัดประชุม คะแนนสะสมที่มอบให้จะคิดตามสัดส่วนของแพ็คเกจดังกล่าวโดยดุลยพินิจของทางโรงแรม
 8. หากห้องพักไม่รวมอยู่ในข้อตกลงโบนัสงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักภายใต้บัญชีของตนเองจะมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมและไมล์® สำหรับการเข้าพักที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส ถ้าห้องพักรวมอยู่ในสัญญาและมีการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หลัก (โดยรวมค่าใช้จ่ายของห้องพักหลายห้องไว้ในใบแจ้งหนี้เดียวที่เรียกเก็บจากบริษัทหรือที่อยู่เดียวกัน หรือได้รับการชำระเมื่อเช็คเอาต์โดยบุคคลคนหนึ่ง) สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บไปยังห้องของสมาชิก) ที่สมาชิกชำระโดยตรงเมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินหลักจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน
 9. เราจะมอบคะแนนโบนัสโปรแกรม Event Planner เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ไม่มีการกำหนดจำนวนคะแนนสูงสุดที่จะมอบให้สำหรับงานอีเวนต์หนึ่ง ๆ
 10. หลังจากชำระเงินค่าจัดงานอีเวนต์เต็มจำนวนแล้ว โปรดให้เวลาดำเนินการ 6-8 สัปดาห์ในการโอนคะแนนเข้าบัญชีของสมาชิก
 11. โปรแกรม Event Planner ของฮิลตัน ออนเนอร์สนี้มีขึ้นในโรงแรมในเครือ Hilton ทุกแห่งทั่วโลกซึ่งได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ ท่านสามารถดูรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมได้ที่ www.hiltonhonors.com/eventplanner ถ้าสมาชิกขอรับคะแนนของโปรแกรม Event Planner ของฮิลตัน ออนเนอร์สจากโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งในรายชื่อดังกล่าวและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางโรงแรมจะต้องมอบคะแนนให้
 12. จะไม่มีการมอบคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สให้สำหรับงานอีเวนต์ที่ "ไม่มาจัดงาน" หรือมีการยกเลิก เมื่อสมาชิกได้จองงานอีเวนต์ที่มีการรับประกันด้วยบัตรเครดิตแล้วแต่ไม่ได้จัดงานขึ้น ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่ามีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของสมาชิกหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด ภายใต้นโยบายการ "ไม่มาจัดงาน" และนโยบายการยกเลิกของโรงแรม
 13. สมาชิกจะได้รับ Event Credit ของฮิลตัน ออนเนอร์สในรูปของบัตรกำนัล ซึ่งได้มาจากการนำคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไปแลก และใช้เป็นยอดเครดิตส่วนลดสำหรับการจองในอนาคต บัตรกำนัลนี้สามารถนำไปใช้ที่โรงแรมใดก็ได้ในเครือ Hilton แม้ว่าโรงแรมดังกล่าวจะไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม Event Planner ก็ตาม บัตรกำนัล Event Credit จะมีมูลค่าดังนี้

  25,000 คะแนน = $50 ดอลลาร์สหรัฐ
  50,000 คะแนน = $100 ดอลลาร์สหรัฐ
  75,000 คะแนน = $150 ดอลลาร์สหรัฐ
  125,000 คะแนน = $250 ดอลลาร์สหรัฐ
  250,000 คะแนน = $500 ดอลลาร์สหรัฐ

  1. สมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลก Event Credit ได้โดยติดต่อแผนกจองห้องพักและการบริการลูกค้าของ Hilton ที่ท่านสะดวกที่สุด ทางโรงแรมจะส่งบัตรกำนัล Event Credit ตามจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกผ่านทางอีเมล จากนั้น สมาชิกสามารถแสดงบัตรกำนัลดังกล่าวที่โรงแรมที่ใช้บริการในเวลาที่จะชำระเงินเพื่อให้ได้รับส่วนลดตามที่กำหนด (เช่น $50, $100, $150, $250 หรือ $500 ดอลลาร์สหรัฐ)
  2. สำหรับสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ จะมีการแปลงสกุลเงินโดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนที่กำหนดไว้ในวันที่มีการออกใบแจ้งหนี้สุดท้ายสำหรับค่าใช้จ่ายการจัดงานอีเวนต์นั้น โดยฝ่ายบัญชีของทางโรงแรมจะเป็นผู้แจ้งอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
  3. ท่านสามารถนำบัตรกำนัลมาแลกรับส่วนลดเป็นจำนวนหลายใบพร้อมกันได้
  4. บัตรกำนัลนี้จะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ออก
  5. ยอดเงินรวมทั้งสิ้นของใบแจ้งหนี้จะต้องสูงกว่ามูลค่าของ Event Credit ไม่เช่นนั้นแล้วสมาชิกจะถูกริบมูลค่าเงินที่เหลืออยู่
 14. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส, การได้รับคะแนน และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส การได้รับคะแนนของโปรแกรม Event Planner จะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายท้องถิ่นที่ห้ามหรือจำกัดการดำเนินการนี้

โปรแกรมการซื้อคะแนน

 1. การซื้อคะแนนแบบไม่มีการจอง: ท่านสามารถซื้อคะแนนได้ทางออนไลน์ สมาชิกสามารถซื้อคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 80,000 คะแนนต่อหนึ่งปีปฏิทิน เกณฑ์การซื้อขั้นต่ำอาจนำมาใช้กับการซื้อคะแนน การจำกัดการซื้อ ข้อกำหนดกฎเกณฑ์การซื้อคะแนนขั้นต่ำและราคาคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมของคะแนนจะแสดงให้สมาชิกเห็นระหว่างขั้นตอนการซื้อก่อนการซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ การซื้อคะแนนทั้งหมดต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คะแนนที่ซื้อผ่านช่องนี้จะดำเนินการโดย Points.com และการซื้อจะขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อคะแนนของ Points.com
 2. คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 3. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สใหม่สามารถซื้อคะแนนได้ 30 วันหลังจากการลงทะเบียนหากบัญชีของสมาชิกสะท้อนถึงกิจกรรมซึ่งรวมถึงการเข้าพัก (ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้) หรือการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สผ่านคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส หลังจากลงทะเบียนแล้ว 90 วัน สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ซื้อคะแนนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกิจกรรมในบัญชี
 4. ไม่อนุญาตให้ขาย แลกเปลี่ยน ให้เป็นของขวัญ หรือกำหนดคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลคะแนนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ฮิลตัน ออนเนอร์ส คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รวมถึงคะแนนดังกล่าวที่สั่งซื้อในโปรแกรมการสั่งซื้อคะแนน สามารถโอนให้สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สท่านอื่นได้ คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนไม่สามารถคืนเงินได้
 5. คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนจะถูกส่งไปยังบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สของสมาชิกทันที (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาด้านเทคนิคที่ขัดขวางให้ไม่สามารถส่งคะแนนได้)
 6. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละรายหรือสมาชิกสอง (2) คนที่มีบัญชีกองทุนรวมจะถูกจำกัดการซื้อคะแนนแบบไม่มีการจองได้ไม่เกินแปดหมื่น (80,000) คะแนนในปีปฏิทินใด ๆ คะแนนใดๆ ที่เกินจากขีดจำกัดเหล่านี้จะไม่ถูกส่งไปยังบัญชีของสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะมีการส่งเงินสำหรับคะแนนดังกล่าวหรือไม่
 7. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนด้านคะแนนหรือการเงิน การคำนวณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับในระเบียนของฮิลตัน ออนเนอร์สและข้อมูลในระเบียนของฮิลตัน ออนเนอร์สจะมีลำดับเหนือกว่าข้อมูลในระเบียนอื่น ๆ ทั้งหมด การใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามจะถูกริบคะแนนในทันที และอาจมีการริบคะแนนทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก รวมถึงการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 8. คะแนนใดๆ ที่ซื้อจะเป็นคะแนนแรกที่ใช้แลกเมื่อสมาชิกที่ซื้อคะแนนใช้คะแนนในการแลกรางวัล
 9. การใช้โปรแกรมการซื้อคะแนน สมาชิกรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
 10. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส, การได้รับคะแนน และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส ฮิลตัน ออนเนอร์สสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด รางวัลการท่องเที่ยว และเกณฑ์ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฮิลตัน ออนเนอร์สยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมการซื้อคะแนน โดยมีการประกาศทั่วไปเป็นเวลาหก (6) เดือน

การรวมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและการโอนคะแนน

สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถโอนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไปให้สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สท่านอื่นโดยผ่านระบบการรวมคะแนน หรือการโอนคะแนนแบบ 1 ต่อ 1 ครั้งละ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละท่านสามารถส่งคะแนนได้ไม่เกินห้าแสน (500,000) คะแนน และสามารถได้รับคะแนนไม่เกินสองล้าน (2,000,000) คะแนนโดยผ่านการรวมคะแนนหรือการโอนคะแนนรวมทั้งสิ้นต่อปีปฏิทิน สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละรายจะทำการโอนคะแนนได้ไปยังบัญชีของสมาชิกท่านอื่นได้ไม่เกินหก (6) ครั้ง และทำการรวมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สได้ไม่เกินหก (6) รายการต่อปีปฏิทิน คำเชิญให้เข้าร่วมในการรวมคะแนนจะไม่นับเป็นรายการธุรกรรมแต่อย่างใด ธุรกรรม หมายถึง การโอนคะแนนเข้าบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่าโดยผ่านการโอนเข้าบัญชีแบบ 1 ต่อ 1 หรือโดยผ่านการรวมคะแนนก็ตาม
คะแนนที่เกินขอบเขตที่กำหนดจะไม่ถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกใด ๆ จำนวนคะแนนสูงสุดที่กำหนดนี้เป็นดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide L.L.C. แต่เพียงผู้เดียวและอาจเปลี่ยนแปลงได้

สมาชิกใหม่ของฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถรวมคะแนน โอน หรือได้รับคะแนนภายใน 30 วันนับจากสมัครหากพวกเขามีกิจกรรมในบัญชีของตน  หลังจากลงทะเบียนแล้ว 90 วัน สมาชิกใหม่มีสิทธิ์รวมคะแนน โอน หรือได้รับคะแนนได้โดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมในบัญชี

ไม่อนุญาตให้ขายคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ฮิลตัน ออนเนอร์ส การใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามจะถูกริบคะแนนในทันที และอาจมีการริบคะแนนทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก รวมถึงการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส ตามดุลยพินิจของ Hilton Honors แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจำเป็นต้องระบุที่อยู่อีเมลและจะนำไปใช้ในการทำธุรกรรมและการสื่อสารด้านการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกรรมนี้เท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้

กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส

 1. นับตั้งแต่วันที่ เมษายน 01, 2547 บัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สใหม่จะไม่มีให้บริการอีกต่อไป สมาชิกที่มีบัญชีกองทุนรวม ณ วันที่ มีนาคม 31, 2547 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวม
 2. สิทธิประโยชน์กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส ออกแบบมาเพื่อให้คู่สมรสตามกฎหมายสามารถรวมการรับคะแนนเพื่อรับรางวัล และ/หรือรวมการรับการเข้าพัก/คะแนนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การรับโปรโมชันพิเศษ หรือการเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการมอบโบนัสและ/หรือรางวัลเพิ่ม
 3. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สที่ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับบัญชี Mutual Fund อาจได้รับการขยายจำนวนห้องพักจำนวนไม่เกิน 2 ห้อง หากสมาชิกทั้งคู่เดินทางมาด้วยและมีห้องพักที่ลงทะเบียนในชื่อสมาชิกแต่ละชื่อ
 4. บัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้บริการสำหรับคู่สมรสตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐหรือจังหวัด หรือประเทศที่คู่สมรสพำนักอยู่
 5. สำหรับบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดที่รวมกันระหว่างวันที่ มกราคม 01, 2533 ถึง มีนาคม 31, 2547 อนุญาตให้ลงทะเบียนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือโบนัสการเปิดใช้งานในบัญชีร่วมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
 6. คู่สมรสแต่ละคู่ที่เข้าร่วมในกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส จะได้รับหมายเลขบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สเดียวกัน เมื่อมีการสร้างกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส จะมีการกำหนดชื่อและที่อยู่ของคู่สมรสคนหนึ่งเป็นผู้รับไปรษณีย์ทั้งหมดของฮิลตัน ออนเนอร์ส
 7. จะมีการออกใบแสดงรายการเพียงหนึ่งฉบับสำหรับบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส การเดินทางเดี่ยวที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสะสมจะปรากฏในใบแสดงรายการกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สที่ออกรวมกัน เมื่อมีการขอรางวัล คะแนนจะถูกหักจากยอดคงเหลือคะแนนรวม จะไม่มีการเก็บหรือให้บริการยอดคงเหลือของแต่ละบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 8. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถดำเนินการใช้คะแนนสะสมใดๆ หรือทั้งหมดเพียงลำพังเพื่อขอรับรางวัลสำหรับกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สที่มีคะแนนเพียงพอ ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบสำหรับการตกลงกันไม่ได้หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการใช้คะแนนที่สะสมในบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 9. ในกรณีที่สมาชิกรายหนึ่งเสียชีวิต คะแนนในกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สจะเป็นของคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ ในกรณีที่สถานภาพการแต่งงานสิ้นสุดลง สมาชิกแต่ละฝ่ายจะได้รับคะแนนกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สคนละ 50% โดยที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องลงนามในคำขอยุติการใช้บัญชีร่วมกัน ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจขอเอกสารที่เป็นหลักฐานถึงการเสียชีวิต หรือการสิ้นสุดสถานภาพการแต่งงาน ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบสำหรับการตกลงกันไม่ได้หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการยุติบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส คะแนนที่สะสมหรือใบรับรองจะไม่สามารถโอนได้ในกรณีของการเสียชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือโดยผลของกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ณ ที่นี่
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดมีผลต่อบัญชีและผู้เข้าร่วมกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว

การยอมรับของคุณที่จะให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Hilton ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")

นอกจากนี้ การเข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายความว่า เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณได้ เรายังสามารถใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่อธิบายไว้ด้านล่าง เพิ่มเติมจากที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องเลือกไม่เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือเมื่อคุณจัดการโปรไฟล์ของคุณทางออนไลน์ ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ คุณจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่จริง และที่อยู่อีเมล เมื่อคุณจัดการโปรไฟล์ของคุณทางออนไลน์ คุณสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าสายการบินที่คุณชื่นชอบและหมายเลขบัญชีของคุณในโครงการตอบแทนลูกค้าประจำของคู่ค้าสายการบินดังกล่าว ประเภทห้องที่คุณชื่นชอบ ภาษาที่ต้องการใช้งาน บัญชีผู้ใช้บัตรเครดิตของคุณ วิธีที่คุณต้องการรับข่าวสาร ข้อเสนอ และข้อมูลจากบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจของกลุ่ม Hilton และเพื่อสร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน

นอกเหนือจากการใช้งานและการแบ่งปันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว เรายังใช้งานและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สอีกด้วย ทั้งนี้ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อมอบไมล์สะสมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ยังเป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์การประมวลผลข้อมูลของเรา ส่วนปฏิบัติงานธุรกิจ และโรงแรมต่างๆ ของเรา รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของคุณ

นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้งานร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการอัปเดตและปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาของข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราดูแลรักษาอยู่

ในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง คุณอาจได้รับการติดต่อเพิ่มเติมจากเรา ซึ่งรวมถึงประกาศเกี่ยวกับฮิลตัน ออนเนอร์ส ข่าวสารและข้อเสนอจากบุคคลภายนอกที่มีให้แก่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สโดยเฉพาะ และข้อความการตลาดที่ดำเนินการร่วมกับแบรนด์อื่นๆ จากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้ สมาชิก HHonors ในบางระดับและในบางรัฐอาจได้รับอีเมลจากเราหลังจากการเข้าพัก คุณสามารถเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารที่ได้รับจากเราโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ และจัดการในส่วนการบอกรับสมาชิกของคุณ หรือโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ โดยการติดประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแล้วลงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจทำการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณยังคงเป็นสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หลังจากที่มีการติดประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

ฮิลตัน ออนเนอร์สจัดให้มีโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส เนื้อหาเหล่านี้และเนื้อหาอื่นๆ ตลอดจนบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการรับประกันใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันว่าสามารถขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ การออกแบบ ความถูกต้องแม่นยำ ขีดความสามารถ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ศักยภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการมีพร้อมให้บริการ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าฮิลตัน ออนเนอร์สมิได้ชี้แจง รับประกัน หรือรับรองว่าโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดดังกล่าว จะดำเนินการโดยไม่หยุดชะงัก ปราศจากการละเลยหรือข้อผิดพลาดใดๆ หรือว่าข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ HILTON ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายในกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องอันเกิดจากโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดดังกล่าว แม้ว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อยกเว้นดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับกรณีของคุณ ในกรณีที่ฮิลตัน ออนเนอร์สต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว วิธีการแก้ไขเยียวยาที่คุณได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้จะจำกัดเฉพาะการชำระคืนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ชำระเงินให้แก่องค์กรที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวและในจำนวนที่องค์กรนั้นยังไม่ได้ชำระคืน ในที่นี้คุณได้ยกเลิกสิทธิใดๆ ทั้งหมดเพื่อนำมาซึ่งการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเวทีใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปเกินสอง (2) ปีหลังจากที่การกระทำ เหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการละเลยดังกล่าวได้เกิดขึ้นอันเป็นต้นเหตุของการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการนั้น หากข้อกำหนดใดของกฎระเบียบที่เป็นทางการเหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดในที่นี้จะยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ การที่ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ใช้สิทธิที่ฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับอนุญาตในที่นี้เพื่อดำเนินการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

 
Powered By OneLink